Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma

Povratak na stranicu HRZZ projekti

Naziv projekta: Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma
Program i rok: Uspostavni istraživački projekti, rok studeni 2013.
Voditelj:  izv. prof. dr. sc. Igor Duda
Ustanova: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma

U žarištu projekta našla su se nastojanja jugoslavenskih vlasti u stvaranju novoga socijalističkog čovjeka poslije Drugoga svjetskog rata, posebno u Hrvatskoj kao jednoj od jugoslavenskih republika. Ideje o novome čovjeku krenule su od sovjetskog uzora prema jugoslavenskom samoupravnom modelu te razradi koncepta svestrane stvaralačke ličnosti, odgovornog i solidarnog radnog čovjeka i građanina. Jedanaest suradnika istraživanju je pristupilo preko dvanaest tema: politički aspekti obrazovanja; pionirska organizacija i ideologizacija djetinjstva; omladinske radne akcije; udarništvo; radnici i samoupravljanje; radnička kulturna praksa; jezik tiskanih medija; uloga novinarstva i medija; glazbena periodika u formativnom razdoblju socijalizma; popularna kultura: zabavna glazba, televizija i moda; zaštita potrošača u sustavu socijalističkog samoupravljanja; odnos politike i sporta.
 
Sastav istraživačke grupe omogućio je multidisciplinarni pristup temama te je uključivao povijest, antropologiju, muzikologiju, kulturalne studije i lingvistiku. Voditelj je povjesničar s iskustvom rada na nekoliko međunarodnih projekata (Austrija, Njemačka, Slovenija). Doktorirao je 2009. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, docent je od 2011. i izvanredni profesor od 2017. godine. Posebno ga zanimaju povijest svakodnevice i društvena povijest Hrvatske u Jugoslaviji. Suosnivač je Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma, a od 2013. predstojnik Odsjeka za povijest Filozofskoga fakulteta u Puli.
 
Među rezultatima projekta dvije su znanstvene monografije, zbornik radova i više od dvadeset znanstvenih radova u periodici. Održano je više desetaka izlaganja na znanstvenim skupovima, pozvana predavanja, predstavljanja knjiga, okrugli stolovi i tribine. Projekt je imao odjeka u prikazima u znanstvenoj periodici i medijima. Mladi istraživači približili su se kraju doktorskoga studija te stekli važna iskustva u samostalnom istraživanju i timskom radu. Domaća istraživačka grupa povezala se partnerima u inozemstvu preko sličnih projekata, predavanja i radionica. Postavljeni su dobri temelji za suradnju i po završetku projekta.