Baza znanstvenih fotografija

Kako bi približila znanstvena istraživanja široj publici i potakla prikupljanje i objavljivanje fotografija o znanstvenim temama, Hrvatska zaklada za znanost priprema izradu HRZZ baze znanstvenih fotografija. 
Pozivamo Vas da sudjelujete u izradi HRZZ baze znanstvenih fotografija slanjem fotografija na teme istraživanja u svim znanstvenim područjima: fotografije snimljene mikroskopom, laboratorijske fotografije, astronomske fotografije, dizajnerski crteži, karte i grafovi, fotografije na temu humanističkih znanosti, fotografije na temu obrazovanja, fotografije laboratorija i istraživačkih centara, fotografije znanstvenika za vrijeme istraživanja i sl.
Fotografije iz Baze znanstvenih fotografija bit će predstavljene na naslovnici mrežnih stranica Zaklade, a po primitku dozvole autora, mogu se koristiti u publikacijama i promotivnim materijalima Zaklade. Ime autora i naziv ustanove na kojoj su fotografije nastale bit će istaknuti uz svaku objavu.
Tehničke karakteristike fotografija za naslovnicu su: minimalna veličina 960x310 px, rezolucija 72dpi.
Kontakt za fotografije i pitanja: ana@hrzz.hr
 

Projekt:   6505 - Between the Danube and the Mediterranean. Exploring the role of Roman military in the mobility of people and goods in Croatia during the Roman Era (RoMiCRO)
Voditeljica: prof. dr. scMirjana Sanader
Ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
Slika: Rimski legijski logor Tilurij, 3D snimka, detalj rimske legionarske spavaonice, sonda D 


 
 
Projekt: Anisakis spp: genomska epidemiologija
Voditeljica: dr. sc. Ivona Mladineo
Ustanova: Institut za oceanografiju i ribarstvo
   
Projekt:  Genetska osnova količine bioaktivnih tvari hrvatskih populacija graha
Voditeljica: doc. dr. sc.Klaudija Carović-Stanko
Ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
   
Projekt: Hrvatska i Srednja Europa: umjetnost i politika u razdoblju moderne
Voditelj: dr. sc.Dragan Damjanović
Ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
   
Projekt:  Proteomski pristup u otkrivanju ranih biomarkera bolesti bubrega i srca u pasa
Voditelj: prof. dr. sc. Vladimir Mrljak
Ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
Snimio: Nikola Perković 
   
Projekt:  ICT - podržana integracija električnih vozila u energetske sustave s visokim udjelom obnovljivih izvora energije
Voditelj: prof. dr. sc. Joško Deur
Ustanova: Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
   
Projekt:  Dijagnostika interakcije lasera i hladne plazme
Voditelj: dr. sc.Slobodan MIlošević
Ustanova: Institut za fiziku
   
Projekt:  Pogrebni običaji i društvo kasnog brončanog doba na jugu Karpatske doline
Voditeljica: dr. sc.Daria Ložnjak Dizdar
Ustanova: Institut za arheologiju
   
Projekt:  Utjecaj akvakulture na prirodne morske populacije
Voditeljica: dr. scTanja Šegvić Bubić
Ustanova: Institut za oceanografiju i ribarstvo
 
   
Projekt:  Arheologija jadranske brodogradnje i plovidbe (slika je sa otočića Gnalića (brodolom, 16. st.)
Voditeljica: dr. scIrena Radić Rossi
Ustanova: Sveučilište u Zadru
Snimio: Sebastian Govorčin
   
Projekt:  Sineza i citostatika ispitivanja biblioteke novih dušikovih heterocikla
Voditeljica: prof. dr. scSilvana Raić Malić
Ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inžinjerstva i tehnologije
   

Projekt:  Rimskodobne preobrazbe i ponovna uporaba prapovijesnih naselja
Voditeljica: prof. dr. scKlara Burršić Matijašić
Ustanova: Sveučilište u Puli

   


Projekt:  Očuvanje mikrobne raznolikosti povezane s proizvodnjom hrvatskih tradicionalnih kobasica od divljači: biotehnološka i sigurnosna karakterizacija (miCROgame)
Voditeljica: doc. dr. scMirna Mrkonjić Fuka
Ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

 
     

Projekt: Defolijatori kao invazivni šumski štetnici u uvjetima klimatskih promjena (DIFPEST)
Voditelj: dr. sc. Milan Pernek
Ustanova: Hrvatski šumarski institut

   
Projekt: Kasni musterijen na istočnom Jadranu – temelj za razumijevanje identiteta kasnih neandertalaca i njihovog nestanka
Voditelj: prof. dr. sc. Ivor Karavanić
Ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
Snimio: Krunoslav Zubčić, Hrvatski restauratorski zavod
   
Projekt: Napredni tekstilni materijali dobiveni ciljanom modifikacijom površine
Voditeljica:  prof. dr. sc. Sandra Bischof
Ustanova:  Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 
   

 Projekt:  Utjecaj endemskog ratovanja na zdravlje kasnosrednjovjekovnih i ranonovovjekovnih populacija Hrvatske
Voditelj: prof. dr. sc. Mario Šlaus
Ustanova: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

   

Projekt:  Dijagnostika autizma s robotskim evaluatorom (ADORE)
Voditelj: prof. dr. sc. Zdenko Kovačić
Ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva

   
Projekt: Analiza nelinearnih komponenata s primjenama u kemometriji i patologiji
Voditelj: dr. sc. Ivica Kopriva
Ustanova: Institut Ruđer Bošković
   
Projekt: Taxonomy, Ecology and Utilization of Carob tree (Ceratonia siliqua) and Bay Laurel (Laurus nobilis) in Croatia

Voditelj: dr. sc. Siniša Srečec, znanstveni savjetnik
Ustanova: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima