XI. kolokvij HAZU-a i HRZZ-a na temu "Što je računalna kemija i kako nam pomaže u borbi protiv neurodegenerativnih bolesti?" održan 7. 12. 2017.

U sklopu IX. kolokviju HAZU i HRZZ, 7. prosinca 2017. je dr. sc. Robert Vianello održao predavanje na temu "Što je računalna kemija i kako nam pomaže u borbi protiv neurodegenerativnih bolesti?". Računalna kemija obuhvaća čitav niz računalnih tehnika usmjerenih prema razumijevanju strukture i svojstava molekula, materijala i velikih bioloških sustava. Svoj veliki zamah dobila je snažnim napretkom informatičkih tehnologija i razvojem brzih računala, a s godinama se profilirala kao ravnopravan, a često i nužan partner u eksperimentalnim istraživanjima u svim granama kemije i znanostima o životu. 

Metodama računalne kemije moguće je dobiti precizan uvid u ponašanje i karakteristike promatranih sustava na razini samih atoma, što je veoma često nemoguće odrediti čak i najsofisticiranijim eksperimentalnim instrumentima. Iz toga proizlaze dvije najvažnije uloge računalnih pristupa u modernoj znanosti: interpretirati eksperimentalno uočene pojave na nivou najmanjih gradivnih jedinica te omogućiti racionalni dizajn novih ciljanih molekula poboljšanih svojstava. Na predavanju ukratko su predstavljene mogućnosti metoda računalne kemije s posebnim naglaskom na rezultate višegodišnjeg rada dr. sc. Vianella u području razumijevanja bioloških sustava u mozgu usko povezanih s razvojem i progresijom neurodegeneracije. 

Navedeno je jedan od najvećih izazova suvremene medicine s obzirom na sve veći broj oboljelih od tih poremećaja u svijetu te na činjenicu da postojeći lijekovi samo ublažavaju simptome bolesti, a ne usporavaju njihov napredak niti nude izlječenje. Najnovija izvješća procjenjuju da je društveni teret neuroloških poremećaja poput Alzheimerove ili Parkinsonove bolesti u Europi neizmjeran: preko 160 milijuna ljudi zahvaćeno je nekim oblikom neurodegeneracije, što je više od 36% ukupne populacije, dok su povezani troškovi liječenja jednako uznemirujući i iznose oko 800 milijardi eura godišnje, što je više od trećine sveukupnih troškova u zdravstvu! Ostvareni rezultati pokušaj su odgovora na brojne znanstvene izazove potaknute sve većom učestalošću neurodegenerativnih bolesti mozga.

Snimku kolokvija možete pogledati ovdje, a nastavak ovdje.