Postupak jednostavne nabave

Hrvatska zaklada za znanost 6. prosinca 2017. godine otvorila je poziv na dostavu ponuda za predmet nabave: godišnje održavanje web programskih rješenja za elektronske sustave prijave, vođenja i praćenja projekata i mrežnih stranica za razdoblje 1.01.2018.-31.12.2018. Poziv je dostavljen slijedećim gospodarskim subjektima:
1.       Globaldizajn d.o.o.
2.       H&D info d.o.o.
3.       IN2 d.o.o.
Zaprimljene su ponude slijedećih gospodarskih subjekata: Globaldizajn d.o.o. i H&D info d.o.o. Ovim putem obavještavamo da je izabrana najpovoljnija ponuda ponuđača  Globaldizajn d.o.o. koja je dostavljena u roku te ispunjava sve tražene uvjete.