Održano predstavljanje otvorenih natječaja Hrvatske zaklade za znanost – "Istraživački projekti" 2019. i "Uspostavni istraživački projekti" 2019. na Sveučilištu u Zadru

U petak, 12. travnja 2019. godine održano je predstavljanje otvorenih natječaja Hrvatske zaklade za znanost – „Istraživački projekti“ 2019. i „Uspostavni istraživački projekti“ 2019 na Sveučilištu u Zadru. Nove natječaje HRZZ-a predstavila je Izvršna direktorica HRZZ-a, dr. sc Irena Martinović Klarić, a prezentaciju o praćenju financiranih projekata HRZZ-a održala je Kristina Babić, koordinatorica  znanstvenih projekata i programa.