Predstavljanje otvorenih natječaja Hrvatske zaklade za znanost – Istraživački projekti 2019 i Uspostavni istraživački projekti 2019 na Sveučilištima

Pozivamo Vas na predstavljanje otvorenih natječaja Hrvatske zaklade za znanost – Istraživački projekti 2019 i Uspostavni istraživački projekti 2019 koje će se održati 29. i 30. travnja 2019. godine na Sveučilištima u Dubrovniku, Puli i Sveučilištu Sjever.
 
  • Sveučilište u Dubrovniku: ponedjeljak 29. travnja 2019. godine u 12:30 sati
Zgrada sveučilišnog Kampusa, učionica 119
 
  • Sveučilište u Puli: utorak 30. travnja 2019. godine u 12:00 sati
Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, dvorana 302
 
  • Sveučilište Sjever: utorak 30. travnja 2019. godine  u 12:00 sati
Sveučilišni centar Varaždin, UNIN2 – 101