Otvaranje EPP sustava za prijave na natječaje „Uspostavni istraživački projekti“ i „Istraživački projekti“

Obavještavamo vas da je od dana 29.04.2019. godine omogućena prijava projektnih prijedloga putem EPP sustava na programe Uspostavni istraživački projekti i Istraživački projekti.