Održano predstavljanje otvorenih natječaja Hrvatske zaklade za znanost – "Istraživački projekti" 2019. i "Uspostavni istraživački projekti" 2019. na sveučilištima

Na Sveučilištima u Dubrovniku, Puli i na Sveučilištu Sjever, 29. i 30. travnja 2019. godine, održana su predstavljanja otvorenih natječaja Hrvatske zaklade za znanost – „Istraživački projekti“ 2019. i „Uspostavni istraživački projekti“ 2019.
Nove natječaje HRZZ-a na Sveučilištu u Dubrovniku i Sveučilištu Sjever predstavila je prof.dr.sc. Ljiljana Marks - članica Upravnog odbora HRZZ-a, a na Sveučilištu u Puli Ana Ravnić Perfido, koordinatorica znanstvenih programa i projekata.
Prezentacija je dostupna za preuzimanje na poveznici.