Popis članova panela za vrednovanje prema natječajnim rokovima

Panele za vrednovanje projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje Hrvatske zaklade za znanost imenuje Upravni odbor Zaklade. Paneli se osnivaju prema znanstvenim područjima: prirodne znanosti, tehničke znanosti, biotehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, društvene znanosti te humanističke znanosti. Ovisno o prijavama projektnih prijedloga na pojedini natječaj može se osnovati i panel za interdisciplinarno područje. 
Počevši od natječajnog roka IP-2019-04, odnosno, UIP-2019-04, Upravni odbor donio je odluku o okrupnjivanju panela i povezivanju društvenih s humanističkim znanostima te prirodnih s tehničkim znanostima, dok su biomedicinske znanosti, biotehničke znanosti i biologija povezane u znanosti o životu. Na taj će se način ujednačiti postupanje u vrednovanju projektnih prijedloga jer će svi paneli biti interdisciplinarni, a ujednačen broj članova panela vrednovat će približno jednak broj projektnih prijedloga.
Osnovne su zadaće panela procjena projektnih prijedloga te osiguravanje provedbe postupka vrednovanja u skladu s Priručnikom za vrednovanje projektnih prijedloga i ostalim općim aktima Zaklade. Članovi panela za svoj rad ne primaju naknadu.
Mandat članova panela traje tri godine s mogućnošću jednog reizbora. Imenovani članovi panela za vrijeme trajanja mandata mogu prijaviti projektni prijedlog ili biti u statusu suradnika na projektu, međutim u tom se slučaju isključuju iz postupka vrednovanja na tom natječajnom roku.

Članovi panela na natječajnom roku IP-2019-04, odnosno UIP-2019-04

Članovi panela na natječajnom roku IP-2018-01

Članovi panela na natječajnom roku UIP-2017-05

Članovi panela na natječajnom roku IP-2016-06Sukladno Natječaju za prijavu projektnih prijedloga na Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori `Znanstvena suradnja´ članove panela za vrednovanje projektnih prijedloga imenuje Povjerenstvo za upravljanje Programom suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori `Znanstvena suradnja´  te ih potvrđuje Upravni odbor. Na svojoj prvoj sjednici održanoj 4. 3. 2019. godine, vodeći računa o raspodjeli projektnih prijedloga prema područjima i poljima, ali i mogućnosti odabira članova panela sukladno pravilima o izbjegavanju sukoba interesa, Povjerenstvo se usuglasilo s tim da se projektni prijedlozi raspodijele u devet panela te je u svaki panel imenovalo od tri do pet članova.

Članovi panela na natječajnom roku PZS-2019-02