Status vrednovanja na natječajima “Istraživački projekti” i “Uspostavni istraživački projekti”

Do kraja studenoga 2019. godine završit će vrednovanje prijava na natječaj „Istraživački projekti” (IP-2019-04) i „Uspostavni istraživački projekti“ (UIP-2019-04). Po završetku vrednovanja predlagatelji će biti obaviješteni o rezultatima te će se pokrenuti financijski pregovori. Početak financiranja pozitivno ocijenjenih projektnih prijedloga s kojima se uspješno okončaju financijski pregovori očekuje se do kraja 2019. godine.


Istraživački projekti i Uspostavni istraživački projekti
Natječaji „Istraživački projekti“ (IP-2019-04) i „Uspostavni istraživački projekti“ (UIP-2019-04) raspisani su 28. veljače 2019. s rokom prijave do 24. svibnja 2019. do 13:00 sati.
Na natječaje je zaprimljeno ukupno 554 prijava projektnih prijedloga, od čega 382 prijava Istraživačkih projekata i 172 prijava Uspostavnih istraživačkih projekata.
U nastavku slijedi prikaz zaprimljenih prijava projektnih prijedloga s obzirom na područja znanosti i vrstu natječaja:
 
Područje znanosti Istraživački projekti Uspostavni istraživački projekti
Biomedicina i zdravstvo 66 31
Biotehničke znanosti 41 17
Društvene znanosti 54 24
Humanističke znanosti 40 7
Prirodne znanosti 106 43
Tehničke znanosti 66 45
Interdisciplinarna područja znanosti 9 5
UKUPNO 382 172
 
 
Administrativnu je provjeru uspješno prošao 551 projektni prijedlog.