Natječaji „Istraživački projekti“ (IP-2020-02) i „Uspostavni istraživački projekti“ (UIP-2020-02)

Natječaji „Istraživački projekti“ (IP-2020-02) i „Uspostavni istraživački projekti“ (UIP-2020-02) raspisani su 29. studenoga 2019. s rokom prijave do 3. ožujka 2020.
Na natječaje je zaprimljena ukupno 441 prijava projektnih prijedloga, od čega 293 prijava Istraživačkih projekata i 148 prijava Uspostavnih istraživačkih projekata.
U nastavku slijedi prikaz zaprimljenih prijava projektnih prijedloga s obzirom na područja znanosti i vrstu natječaja:
 
 
Područje znanosti Istraživački projekti Uspostavni istraživački projekti
Biomedicina i zdravstvo 60 22
Biotehničke znanosti 34 20
Društvene znanosti 30 18
Humanističke znanosti 39 19
Prirodne znanosti 76 33
Tehničke znanosti 49 33
Interdisciplinarna područja znanosti 5 3
UKUPNO 293 148