Članovi panela na natječajnom roku IP-2020-02 i UIP-2020-02

Panele za vrednovanje projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje Hrvatske zaklade za znanost imenuje Upravni odbor Zaklade. 
Osnovne su zadaće panela procjena projektnih prijedloga te osiguravanje provedbe postupka vrednovanja u skladu s Priručnikom za vrednovanje projektnih prijedloga i ostalim općim aktima Zaklade. Članovi panela za svoj rad ne primaju naknadu.
Mandat članova panela traje tri godine s mogućnošću jednog reizbora. Imenovani članovi panela za vrijeme trajanja mandata mogu prijaviti projektni prijedlog ili biti u statusu suradnika na projektu, međutim u tom se slučaju isključuju iz postupka vrednovanja na tom natječajnom roku.
Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost imenovao je članove panela za vrednovanje za naredno trogodišnje razdoblje uzevši u obzir kriterije opisane javnim pozivom te potreban broj stručnjaka i njihovo područje rada. Popis imenovanih članova panela nalazi se ovdje.
 

Članovi panela na natječajnom roku IP-2019-04 i UIP-2019-04


Članovi panela na natječajnom roku IP-2018-01

Članovi panela na natječajnom roku UIP-2017-05

Članovi panela na natječajnom roku IP-2016-06


S obzirom na to da članovi panela ne mogu biti istraživači koji će sudjelovati u projektnom prijedlogu prijavljenom na natječaj, panela članovi panela koji će sudjelovati u vrednovanju projektnih prijava prijavljenih na rok IP-2020-02 i UIP-2020-02 su:

1)    Znanosti o životu

Panel ZŽ1 (temeljne medicinske znanosti, biologija (biokemija i molekularna biologija, genetika, opća biologija), biotehnologija u biomedicini
dr. sc. Tihomir Balog Institut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Hrvoje Banfić Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Ines Drenjančević Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku
prof. dr. sc. Srećko Gajović Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Koraljka Gall Trošelj Institut Ruđer Bošković
dr. sc. Maja Herak Bosnar Institut Ruđer Bošković
izv. prof. dr. sc. Ivana Ivančić Baće  Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Silva Katušić Hećimović Institut Ruđer Bošković
dr. sc. Zrinka Kovarik Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
izv. prof. dr. sc. Mirela Sedić Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
prof. dr. sc. Astrid Krmpotić Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 
Panel ZŽ2 (kliničke medicinske znanosti, veterinarska medicina, dentalna medicina)
dr. sc. Slaven Abdović Klinika za dječje bolesti Zagreb 
prof. dr. sc. Iva Alajbeg Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
doc. dr. sc. Nicholas J. Bradshaw Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju
dr. sc. Dragan Brnić Hrvatski veterinarski institut, Zagreb
prof. dr. sc.  Iva Dekaris Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Poliklinika Svjetlost
prof. dr. sc. Marija Heffer Medicinski fakultet u Osijeku
prof. dr. sc. Igor Prpić Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, KBC Rijeka
doc. prim. dr. sc. Vladimira Vuletić Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
prof. dr. sc. Maja Popović Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
Panel ZŽ3 (javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, farmacija, biotehnologija, prehrambena tehnologija, nutricionizam, kineziologija)
prof. dr. sc. Mladen Brnčić Prehrambeno-biotehnoloSki takultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku
prof. dr. sc. Karin Kovačević Ganić Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Jasmina Lovrić Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Ana Marušić Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
izv. prof. dr. sc. Pavle Mikulić Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Kristina Pilipović Medicinski Fakultet Sveučilišta u Rijeci, KBC Rijeka
izv. prof. dr. sc. Jelka Pleadin Hrvatski veterinarski institut Zagreb
prof. dr. sc. Ivana Radojčić Redovniković Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
Panel ZŽ4 (poljoprivreda, šumarstvo, drvna tehnologija, biologija (botanika, ekologija, zoologija, evolucija i filogenija)
doc. dr. sc. Vilim Filipović Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Marilena ldžojtić Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Armin Mešić Institut Ruđer Bošković
izv. prof. dr. sc. Živana Ninčević Gladan Institut za oceanografiju i ribarstvo
dr. sc. Dario Novoselović Poljoprivredni institut Osijek
dr. sc. Igor Pasković Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč
prof. dr. sc. Melita Peharda Uljević Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
prof. dr. sc. Marina Piria Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Vlatka Rozman Fakultet agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta u  Osijeku
dr. sc. Branka Salopek Sondi Institut Ruđer Bošković
doc. dr. sc. Anamaria Štambuk Prirodoslovno -matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Neven Voća Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Goran Zdunić Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split
 

2)   Društvene i humanističke znanosti

DHZ1 (ekonomija, pravo, informacijske i komunikacijske znanosti, politologija, sigurnosne studije, demografija, pravo)
Izv. prof. dr. sc. Nebojša Blanuša Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Jelena Budak Ekonomski institut, Zagreb
prof. dr. sc. Mirjana Čižmešija Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Izv. prof. dr. sc. Maja Čukušić  Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet
prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
prof. dr. sc. Saša Nikšić Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Dagmar Radin  Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti
Izv. prof. dr. sc. Markus Schatten Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić   Sveučilište u Dubrovniku
prof. dr. sc. Hrvoje Šimović Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
DHZ2 (pedagogija, psihologija, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, logopedija, sociologija, socijalne djelatnosti, obrazovne znanosti, rodni studiji)
prof. dr. sc. Branislava Baranović Institut za društvena istraživanja
prof. dr. sc. Dejana Bouillet Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Renata Franc Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatski studiji
izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević Sveučilište u Osijeku, Filozofski fakultet
izv. prof. dr. sc. Iva Šverko Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvastki studiji
prof. dr. sc. Jasminka Zloković Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 
DHZ3 (etnologija i antropologija, znanost o umjetnosti, povijest umjetnosti, povijest, arheologija)
dr. sc. Irena Benyovsky Latin Hrvatski institut za povijest
izv. prof. dr. sc. Jasenka Gudelj Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Zdenka Janeković Römer HAZU, Zavod za povijesne znanosti Dubrovnik
prof. dr. sc. Robert Matijašić Filozofski fakultet Sveučilišta u Puli
dr. sc. Milan Pelc Institut za povijest umjetnosti
prof. dr. sc. Tihana Petrović Leš Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Anita Sujoldžić u mirovini
prof. dr. sc. Mario Šlaus HAZU, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Tvrtko Zebec Institut za etnologiju i folkloristiku
 
DHZ4 (filologija, teologija, filozofija)
prof. dr. sc. Marija Brala Vukanović Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
izv. dr. sc. Nikica Mihaljević  Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu
izv. prof. dr. sc. Marina Protrka Štimec Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Kristina Štrkalj Despot Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
izv. prof. dr. sc. Predrag Šustar Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
izv. prof. dr. sc. Marko Vučetić Sveučilište u Zadru
 

3)   Prirodne i tehničke znanosti

PTZ1 (matematika, računarstvo)
prof. dr. sc. Nenad Antonić Prirodoslovno -matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Dean Crnković Sveučilište u Rijeci, Odjel za matematiku
prof. dr. sc. Domagoj Jakobović Fakultet elektrothnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Sanja Singer Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, PMF
izv. prof. dr. sc. Lea Skorin-Kapov  Fakultet elektrothnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Ljiljana Šerić Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu
prof. dr. sc. Ninoslav Truhar Sveučilište u Osijeku Odjel za matematiku
prof. dr. sc. Zoran Vondraček Prirodoslovno -matematički fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
 
PTZ2 (arhitektura i urbanizam, geodezija, geofizika, građevinarstvo, geologija, geografija, grafička tehnologija, tekstilna tehnologija, rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo) 
prof. dr. sc. Dražen Balen Prirodoslovno -matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Vlasta Ćosović Prirodoslovno -matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Ivana Herceg Bulić Prirodoslovno -matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Gordan Jelenić Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
akademik Mladen Juračić HAZU
prof. dr. sc. Goran Kniewald Institut Ruđer Bošković, PMF
izv. prof. dr. sc. Aleksandar Lukić Prirodoslovno -matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
doc. prof. dr. sc. Igor Majnarić Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
doc. dr. sc. Ivana Miličević Građevinski i arhitektonski fakultet Sveučilišta u Osijeku
prof. dr. sc. Tatjana Rukavina Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Zenun Skenderi Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Kosta Urumović Hrvatski geološki institut
 
PTZ3 (elektrotehnika, brodogradnja, metalurgija, strojarstvo, tehnologija prometa i transport, zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika)
doc. dr. sc. Neven Alujević Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Marinko Barukčić Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilišta u Osijeku
prof. dr. sc. Neven Duić Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Igor Karšaj Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc.  Stjepan Stipetić Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Silvestar Šesnić Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu
prof. dr. sc. Mario Štorga Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Pandžić Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
 
PTZ4 (fizika)
dr. sc. Osor-Slaven Barišić Institut za fiziku, Zagreb, Fizički odsjek PMF
dr. sc. Athanasios Chatzistavrakidis  Institut Ruđer Bošković
doc. dr. sc. Matko Glunčić  Prirodoslovno -matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Vibor Jelić Institut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Ivan Kokanović Prirodoslovno -matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Mihael Makek Prirodoslovno -matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Blaženka Melić Institut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Mladen Petravić Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
izv. prof. dr. sc. Danko Radić Prirodoslovno -matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Denis Sunko Prirodoslovno -matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
PTZ5 (kemija, kemijsko inženjerstvo)
dr. sc. Irena Ciglenečki-Jušić Institut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Tomica Hrenar Prirodoslovno -matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Igor Jerković Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu
dr. sc. Srećko Kirin Institut Ruđer Bošković
dr. sc. Dean Marković Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju
prof. dr. sc. Ines Primožič Prirodoslovno - matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Zoran Štefanić Institut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Vesna Tomašić Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Mario Vazdar Institut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak Prirodoslovno -matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu