ICT-podržana integracija električnih vozila u energetske sustave s visokim udjelom obnovljivih izvora energije

Povratak na stranicu HRZZ projekti

Naslov projekta: 
ICT-podržana integracija električnih vozila u energetske sustave s visokim udjelom obnovljivih izvora energije
Program i rok: Istraživački projekti, rok travanj 2011.
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Joško Deur
Ustanova: Sveučilište u Zagrebu, fakultet strojarstva i brodogradnje

Rastuća primjena električnih vozila (EV) donosi značajan kapacitet distribuiranih baterijskih skladišta energije spojenih na mrežu, što otvara nove mogućnosti za integraciju obnovljivih izvora energije (OIE). Optimalno vođenje složenog transportno-energetskog sustava moguće je samo uz široku primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija.
Projekt nastoji odgovoriti na pitanje u kojoj će mjeri šira primjena električnih vozila (EV) te uz koje pristupe naprednog punjenja njihovih baterija utjecati na mogućnost povećane integracije obnovljivih izvora energije (OIE) na razini izoliranog transportno-energetskog sustava (npr. distributivni centar dostavnih vozila) i na regionalnoj ili nacionalnoj razini. Kako vjerno modelirati flotu EV za potrebe optimiranja punjenja EV i planiranja transportno-energetskog sustava, pri čemu se radi numeričke učinkovitosti i robusnosti modela, cijela flota nadomješta jednom agregatnom baterijom, čija snaga punjenja i pražnjenja ovisi o karakteristikama upravljanja EV i voznih ciklusa. 
Originalnost predloženog istraživanja je u sveobuhvatnom pristupu optimalnoj integraciji OIE, elektroenergetske mreže i EV, zasnovanoj na interaktivnom optimiranju komponenti energetskog sustava, sustava upravljanja EV, te sustava punjenja flote EV. Kako ovi temeljni individualni napori evoluiraju i ICT sustavi postaju sve sofisticiraniji, očito postoji potreba za sveobuhvatnim pristupom planiranju, sintezi i upravljanju cjelokupnim transportno-energetskim sustavom kako bi se približilo optimalnom ponašanju za dane radne parametre. U tom pogledu, predloženi projekt uspostavlja multidisciplinarnu istraživačku skupinu sa značajnim međunarodnim iskustvom koja uključuje znanstvenike s područja upravljanja sustavima vozila i planiranja energetskih sustava.      
Predloženi istraživački pristup kreće od upravljanju-namijenjenog modeliranja električnih vozila te optimiranja upravljačkih varijabli vozila koje se provodi za unaprijed definirane vozne cikluse. Optimizacijski rezultati ulaze u modele planiranja energetskog sustava s ciljem optimiranja komponenti sustava za razna ograničenja vezana uz tehničke zahtjeve i cijenu energije. Karakteristični parametri optimiranog energetskog sustava tj. mreže vraćaju se na razinu vozila s ciljem razvoja optimalnih i robusnih upravljačkih algoritama. Konačno, cjelokupni model transportno-energetskog sustava služi za simulacijsko vrjednovanje raznih konfiguracija OIE-mreža-vozila.
 Na slici: Integrirani transportno-energetski sustav
Više na: http://powerlab.fsb.hr/iresev/?l=hr