HRZZ projekti

Hrvatska zaklada za znanost putem svojih natječaja financira projekte od 2004. godine. Neke od istraživačkih tema predstavljamo u nastavku:
 
Naziv projekta: Profesionalni razvoj u adolescenciji: razvoj modela tranzicije karijere adolescenata
Program i rok: Uspostavni istraživački projekti, rok studeni 2013.
Voditeljica:  dr. sc. Iva Šverko
Ustanova: Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar"
   
Naziv projekta: Promjenjivost Sunca i Zvijezda
Program i rok: Istraživački projekti, rok studeni 2013.
Voditelj:  dr. sc. Bojan Vršnak
Ustanova: Opservatorij Hvar Geodetskog fakulteta u Zagrebu
   
Naziv projekta: Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma
Program i rok: Uspostavni istraživački projekti, rok studeni 2013.
Voditelj:  izv. prof. dr. sc. Igor Duda
Ustanova: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma
   
Naziv projekta: Jezična obrada u odraslih govornika
Program i rok: Uspostavni istraživački projekti, rok studeni 2013.
Voditeljica: doc. dr. sc. Jelena Kuvač Kraljević
Ustanova: Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
   
Naslov projekta: Molekularni mehanizmi imunološkog djelovanja PVR (CD155) u virusnoj i tumorskoj patogenezi
Program i rok: Uspostavni istraživački projekti, rok studeni 2013.
Voditeljica: izv. prof. dr. Tihana Lenac Roviš
Ustanova: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 
   

Naslov projekta: Hrvatska i Srednja Europa: umjetnost i politika u razdoblju moderne 
Program i rok: Uspostavni istraživački projekti, rok studeni 2013.
Voditelj projekta: dr. sc. Dragan Damjanović
Ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

   
Naslov projekta: Između Dunava i Mediterana. Uloga rimske vojske u mobilnosti ljudi i roba na tlu Hrvatske u antici 
Program i rok:  Istraživački projekti, rok studeni 2013.
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Mirjana Sanader
Ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
     

Naslov projekta: ICT - podržana integracija električnih vozila u energetske sustave s visokim udjelom obnovljivih izvora energije
Program i rok:  Istraživački projekti, rok travanj 2011.
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Joško Deur
Ustanova: Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
   
Naslov projekta:  Rimskodobne preobrazbe i ponovna uporaba prapovijesnih naselja
Program i rok: Istraživački projekti, rok studeni 2013.
Voditeljica projekta: Prof. dr. sc. Klara Buršić Matijašić
Ustanova: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
   

Naslov projekta:  The European Network on Word Structure. Cross-disciplinary approaches to understanding word structure in the languages of Europe
Program i rok: Research Networking Programme (RNP)
Voditelji projekta: prof. dr. sc. Ida Raffaelli (voditeljica hrvatskoga tima i hrvatski predstavnik u upravnom odboru programa)
Ustanova: Odsjek za lingvistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
   

Naslov projekta: Proteomski pristup u otkrivanju ranih biomarkera bolesti bubrega i srca u pasa
Program i rok: Istraživački projekti, rok studeni 2013.
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Vladimir Mrljak
Ustanova: Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

   
  Naslov projekta:  Dijagnostika autizma s robotskim evaluatorom (ADORE)
  Program i rok: Istraživački projekti, rok studeni 2013.
  Voditelj: prof. dr. sc. Zdenko Kovačić
  Ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
       

  Naslov projekta: Utjecaj endemskog ratovanja na zdravlje kasnosrednjovjekovnih i               ranonovovjekovnih populacija Hrvatske
 Voditelj: prof. dr. sc. Mario Šlaus
 Program i rok: Istraživački projekti, rok studeni 2013.
 Ustanova: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

   

 Naslov projekta: Analiza nelinearnih komponenata s primjenama u kemometriji i patologiji
 Program i rok: Istraživački projekti, listopad 2011.
 Voditelj: dr. sc. Ivica Kopriva
 Ustanova: Institut Ruđer Bošković