Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori "Znanstvena suradnja"

Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori ¨ZNANSTVENA SURADNJA˝ (u daljnjem tekstu: Program „Znanstvena suradnja“) jest program financiran iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“.
Cilj je Programa „Znanstvena suradnja“ prijenos znanja i privlačenje ulaganja u sustav znanosti i tehnologije Republike Hrvatske te posredno u sustav gospodarstva, kroz suradnju hrvatskih znanstvenika i znanstvenika hrvatskog državljanstva ili nacionalnosti koji žive i rade u inozemstvu. Suradnjom hrvatskih znanstvenika i znanstvenika iz dijaspore jača se njihovo umrežavanje pri čemu se poseban naglasak stavlja na razvoj karijera znanstvenika u ranoj fazi razvoja karijere. Nadalje, razvijaju se i osnažuju njihove kompetencije za sudjelovanje u natječajima u okviru programa europskih i međunarodnih organizacija.
Natječajem Programa „Znanstvena suradnja“ predviđena je provedba znanstveno-istraživačkih projekata u trajanju od 1. 10. 2019. godine najdulje do 31. 5. 2023. godine te zapošljavanje najmanje dva mlada znanstvenika na puno radno vrijeme po projektu od kojih jedan mora biti doktorand, a ostali doktorandi ili poslijedoktorandi u ranoj fazi razvoja karijere.
 
VREDNOVANJE
Projektni prijedlozi koji su zadovoljili administrativnu provjeru upućeni su članovima Povjerenstva za upravljanje. Povjerenstvo za upravljanje odgovorno je za upravljanje, koordinaciju i uspješno provođenje Programa „Znanstvena suradnja“ te za predlaganje projektnih prijedloga za financiranje. Povjerenstvo je temeljem pristiglih prijava predložilo članove panela za vrednovanje koje je imenovao Upravni odbor Zaklade.  Imenovano je devet panela, a svaki se panel sastoji od najmanje tri člana koji za svoj rad ne primaju naknadu. Paneli za vrednovanje predlažu recenzente za istorazinsko vrednovanje.
Istoraznisko vrednovanje provodi se prema unaprijed utvrđenim kriterijima putem obrazaca Individual Evaluation Form koji je javno dostupan u okviru Natječaja. Za svaki je projektni prijedlog potrebno osigurati dvije recenzije.
Tijekom završnog vrednovanja paneli za vrednovanje procjenjuju samo one projektne prijedloge za koje su pristigle dvije pozitivne recenzije te daju obrazloženje zašto se projektni prijedlog koji je zaprimio negativnu recenziju ne predlaže za financiranje. Pritom članovi panela čitaju sve recenzije, procjenjuju Radni i Financijski plan projektnih prijedloga, razmatraju etička pitanja, potporu organizacije i popratnu dokumentaciju.
Svi projektni prijedlozi koji su zaprimili dvije pozitivne recenzije i kojima su paneli dodijelili preporuku A rangiraju se na rang-listi prema bodovima koje su dobili u postupku istorazinskog vrednovanja.
Uzimajući u obzir raspoloživa sredstva i ukupni traženi iznos u pristiglim prijavama, računa se postotak projektnih prijedloga koje je moguće financirati, a navedeni postotak primjenjuje se na razini svakog panela.

 
PRAĆENJE
Organizacija i Voditelj projekta kvartalno podnose izvješća o provedbi projektnih aktivnosti u EPP sustavu koja služe tako temelj za nadoknadu sredstava, a jednom godišnje podnose i Opisno izvješće o znanstvenom napretku na projektu koje vrednuju vrednovatelji.
Tijekom provedbe projekata svaki će projekt imati po jedan službeni posjet na kojem će se dodatno procijeniti napredak i rad na projektu.

PZS-2019_Upute za provedbu projekata financiranih u okviru Programa „Znanstvena suradnja“

Obrazac Zahtjev za izmjene

Za sve dodatne informacije javite se na znanstvena.suradnja@hrzz.hr.