Paneli za vrednovanje

Panele za vrednovanje projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje Hrvatske zaklade za znanost imenuje Upravni odbor Zaklade. 
Osnovne su zadaće panela procjena projektnih prijedloga te osiguravanje provedbe postupka vrednovanja u skladu s Priručnikom za vrednovanje projektnih prijedloga i ostalim općim aktima Zaklade. Članovi panela za svoj rad ne primaju naknadu.
Mandat članova panela traje tri godine s mogućnošću jednog reizbora. Imenovani članovi panela za vrijeme trajanja mandata mogu prijaviti projektni prijedlog ili biti u statusu suradnika na projektu, međutim u tom se slučaju isključuju iz postupka vrednovanja na tom natječajnom roku.
Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost imenovao je članove panela za vrednovanje za naredno trogodišnje razdoblje uzevši u obzir kriterije opisane javnim pozivom te potreban broj stručnjaka i njihovo područje rada. Popis imenovanih članova panela nalazi se ovdje.
 

Članovi panela na natječajnom roku IP-2019-04 i UIP-2019-04


Članovi panela na natječajnom roku IP-2018-01

Članovi panela na natječajnom roku UIP-2017-05

Članovi panela na natječajnom roku IP-2016-06


S obzirom na to da članovi panela ne mogu biti istraživači koji će sudjelovati u projektnom prijedlogu prijavljenom na natječaj, panela članovi panela koji će sudjelovati u vrednovanju projektnih prijava prijavljenih na rok IP-2020-02 i UIP-2020-02 su:

1)    Znanosti o životu

Panel ZŽ1 (temeljne medicinske znanosti, biologija (biokemija i molekularna biologija, genetika, opća biologija), biotehnologija u biomedicini
dr. sc. Tihomir Balog Institut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Hrvoje Banfić Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Ines Drenjančević Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku
prof. dr. sc. Srećko Gajović Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Koraljka Gall Trošelj Institut Ruđer Bošković
dr. sc. Maja Herak Bosnar Institut Ruđer Bošković
izv. prof. dr. sc. Ivana Ivančić Baće  Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Silva Katušić Hećimović Institut Ruđer Bošković
dr. sc. Zrinka Kovarik Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
izv. prof. dr. sc. Mirela Sedić Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
prof. dr. sc. Astrid Krmpotić Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 
Panel ZŽ2 (kliničke medicinske znanosti, veterinarska medicina, dentalna medicina)
dr. sc. Slaven Abdović Klinika za dječje bolesti Zagreb 
prof. dr. sc. Iva Alajbeg Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
doc. dr. sc. Nicholas J. Bradshaw Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju
dr. sc. Dragan Brnić Hrvatski veterinarski institut, Zagreb
prof. dr. sc.  Iva Dekaris Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Poliklinika Svjetlost
prof. dr. sc. Marija Heffer Medicinski fakultet u Osijeku
prof. dr. sc. Igor Prpić Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, KBC Rijeka
doc. prim. dr. sc. Vladimira Vuletić Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
prof. dr. sc. Maja Popović Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
Panel ZŽ3 (javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, farmacija, biotehnologija, prehrambena tehnologija, nutricionizam, kineziologija)
prof. dr. sc. Mladen Brnčić Prehrambeno-biotehnoloSki takultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku
prof. dr. sc. Karin Kovačević Ganić Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Jasmina Lovrić Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Ana Marušić Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
izv. prof. dr. sc. Pavle Mikulić Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Kristina Pilipović Medicinski Fakultet Sveučilišta u Rijeci, KBC Rijeka
izv. prof. dr. sc. Jelka Pleadin Hrvatski veterinarski institut Zagreb
prof. dr. sc. Ivana Radojčić Redovniković Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
Panel ZŽ4 (poljoprivreda, šumarstvo, drvna tehnologija, biologija (botanika, ekologija, zoologija, evolucija i filogenija)
doc. dr. sc. Vilim Filipović Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Marilena ldžojtić Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Armin Mešić Institut Ruđer Bošković
izv. prof. dr. sc. Živana Ninčević Gladan Institut za oceanografiju i ribarstvo
dr. sc. Dario Novoselović Poljoprivredni institut Osijek
dr. sc. Igor Pasković Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč
prof. dr. sc. Melita Peharda Uljević Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
prof. dr. sc. Marina Piria Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Vlatka Rozman Fakultet agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta u  Osijeku
dr. sc. Branka Salopek Sondi Institut Ruđer Bošković
doc. dr. sc. Anamaria Štambuk Prirodoslovno -matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Neven Voća Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Goran Zdunić Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split
 

2)   Društvene i humanističke znanosti

DHZ1 (ekonomija, pravo, informacijske i komunikacijske znanosti, politologija, sigurnosne studije, demografija, pravo)
Izv. prof. dr. sc. Nebojša Blanuša Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Jelena Budak Ekonomski institut, Zagreb
prof. dr. sc. Mirjana Čižmešija Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Izv. prof. dr. sc. Maja Čukušić  Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet
prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
prof. dr. sc. Saša Nikšić Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Dagmar Radin  Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti
Izv. prof. dr. sc. Markus Schatten Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić   Sveučilište u Dubrovniku
prof. dr. sc. Hrvoje Šimović Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
DHZ2 (pedagogija, psihologija, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, logopedija, sociologija, socijalne djelatnosti, obrazovne znanosti, rodni studiji)
prof. dr. sc. Branislava Baranović Institut za društvena istraživanja
prof. dr. sc. Dejana Bouillet Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Renata Franc Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatski studiji
izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević Sveučilište u Osijeku, Filozofski fakultet
izv. prof. dr. sc. Iva Šverko Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvastki studiji
prof. dr. sc. Jasminka Zloković Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 
DHZ3 (etnologija i antropologija, znanost o umjetnosti, povijest umjetnosti, povijest, arheologija)
dr. sc. Irena Benyovsky Latin Hrvatski institut za povijest
izv. prof. dr. sc. Jasenka Gudelj Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Zdenka Janeković Römer HAZU, Zavod za povijesne znanosti Dubrovnik
prof. dr. sc. Robert Matijašić Filozofski fakultet Sveučilišta u Puli
dr. sc. Milan Pelc Institut za povijest umjetnosti
prof. dr. sc. Tihana Petrović Leš Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Anita Sujoldžić u mirovini
prof. dr. sc. Mario Šlaus HAZU, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Tvrtko Zebec Institut za etnologiju i folkloristiku
 
DHZ4 (filologija, teologija, filozofija)
prof. dr. sc. Marija Brala Vukanović Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
izv. dr. sc. Nikica Mihaljević  Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu
izv. prof. dr. sc. Marina Protrka Štimec Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Kristina Štrkalj Despot Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
izv. prof. dr. sc. Predrag Šustar Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
izv. prof. dr. sc. Marko Vučetić Sveučilište u Zadru
 

3)   Prirodne i tehničke znanosti

PTZ1 (matematika, računarstvo)
prof. dr. sc. Nenad Antonić Prirodoslovno -matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Dean Crnković Sveučilište u Rijeci, Odjel za matematiku
prof. dr. sc. Domagoj Jakobović Fakultet elektrothnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Sanja Singer Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, PMF
izv. prof. dr. sc. Lea Skorin-Kapov  Fakultet elektrothnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Ljiljana Šerić Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu
prof. dr. sc. Ninoslav Truhar Sveučilište u Osijeku Odjel za matematiku
prof. dr. sc. Zoran Vondraček Prirodoslovno -matematički fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
 
PTZ2 (arhitektura i urbanizam, geodezija, geofizika, građevinarstvo, geologija, geografija, grafička tehnologija, tekstilna tehnologija, rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo) 
prof. dr. sc. Dražen Balen Prirodoslovno -matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Vlasta Ćosović Prirodoslovno -matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Ivana Herceg Bulić Prirodoslovno -matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Gordan Jelenić Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
akademik Mladen Juračić HAZU
prof. dr. sc. Goran Kniewald Institut Ruđer Bošković, PMF
izv. prof. dr. sc. Aleksandar Lukić Prirodoslovno -matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
doc. prof. dr. sc. Igor Majnarić Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
doc. dr. sc. Ivana Miličević Građevinski i arhitektonski fakultet Sveučilišta u Osijeku
prof. dr. sc. Tatjana Rukavina Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Zenun Skenderi Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Kosta Urumović Hrvatski geološki institut
 
PTZ3 (elektrotehnika, brodogradnja, metalurgija, strojarstvo, tehnologija prometa i transport, zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika)
doc. dr. sc. Neven Alujević Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Marinko Barukčić Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilišta u Osijeku
prof. dr. sc. Neven Duić Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Igor Karšaj Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc.  Stjepan Stipetić Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Silvestar Šesnić Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu
prof. dr. sc. Mario Štorga Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Pandžić Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
 
PTZ4 (fizika)
dr. sc. Osor-Slaven Barišić Institut za fiziku, Zagreb, Fizički odsjek PMF
dr. sc. Athanasios Chatzistavrakidis  Institut Ruđer Bošković
doc. dr. sc. Matko Glunčić  Prirodoslovno -matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Vibor Jelić Institut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Ivan Kokanović Prirodoslovno -matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Mihael Makek Prirodoslovno -matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Blaženka Melić Institut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Mladen Petravić Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
izv. prof. dr. sc. Danko Radić Prirodoslovno -matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Denis Sunko Prirodoslovno -matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
PTZ5 (kemija, kemijsko inženjerstvo)
dr. sc. Irena Ciglenečki-Jušić Institut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Tomica Hrenar Prirodoslovno -matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Igor Jerković Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu
dr. sc. Srećko Kirin Institut Ruđer Bošković
dr. sc. Dean Marković Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju
prof. dr. sc. Ines Primožič Prirodoslovno - matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Zoran Štefanić Institut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Vesna Tomašić Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
dr. sc. Mario Vazdar Institut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak Prirodoslovno -matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu