Praćenje projekata

Hrvatska zaklada za znanost  za sve projekte koje financira organizira i sustavno praćenje i nadgledanje projektnih aktivnosti, trošenje  sredstava te poštivanje ostalih ugovornih obveza. Za projekte trajanja duže od godine dana jednom se godišnje podnosi periodično izvješće o napretku i financijskom poslovanju. Nakon završetka projekta voditelji moraju Zakladi podnijeti završno izvješće. Za projekte trajanja do 12 mjeseci, vrijeme i način podnošenja periodičnog i završnog izvješća propisani su natječajem i ugovorom o dodjeli sredstava. Sva izvješća se podnose na propisanim obrascima, a nakon vrednovanja, slijedom rezultata, Upravni odbor odlučuje o daljnjem financiranju projekta.

Možete preuzeti Priručnik za praćenje financiranih projekata koji je važeći od 1. studenoga 2018. godine.

Na 125. sjednici Upravni je odbor donio odluku temeljem koje se mijenja opis ocjena koje vrednovatelji i neovisni stručnjaci dodjeljuju izvješćima HRZZ projekata. Odluku možete preuzeti ovdje.

Od 1. rujna 2017. godine periodična, završna i izvanredna izvješća podnose se isključivo putem SPP sustava.

Upute za korištenje sustava za praćenje projekata

Priručnik za praćenje financiranih projekata do 31. listopada 2018. godine