Švicarsko-hrvatski program suradnje

Švicarsko-hrvatski program suradnje (https://www.swiss-cro.hr/) doprinosi smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti između Hrvatske i naprednijih zemalja u proširenoj Europskoj uniji (EU) i/ili doprinosi smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar Hrvatske. Okvirni sporazum između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade RH o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje potpisan je u Zagrebu 30. lipnja 2015. godine.

Za Republiku Hrvatsku Švicarska je osigurala sredstva u iznosu od 45 milijuna CHF u svrhu smanjenja ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije. Nacionalno sufinanciranje projekata osigurava se u iznosu do 15% ukupne vrijednosti projekata. Švicarsko-hrvatski program suradnje provodit će se do prosinca 2024. godine.

Hrvatska zaklada za znanost sudjeluje u provedbi dvaju programa koji se financiraju u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje - Hrvatsko-švicarskog istraživačkog programa (Croatian-Swiss Research Programme, CSRP) i Programa izvrsnosti u visokom obrazovanju (Tenure Track Pilot Program, TTPP).