Upravni odbor

Zakladom upravlja Upravni odbor Zaklade koji ima sedam članova.

Članove Upravnog odbora Zaklade imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, iz redova vrhunskih znanstvenika, osobito onih koji imaju svjetski priznate znanstvene radove i rezultate, vodeći računa o zastupljenosti svih znanstvenih područja. Kandidate za članove Upravnog odbora Zaklade Vlada Republike Hrvatske utvrđuje na temelju prijedloga koje podnose znanstveni instituti, Rektorski zbor, sveučilišni senati, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatska gospodarska komora, udruge poslodavaca, nacionalno vijeće za područje znanosti, te znanstvenici i članovi akademske zajednice na temelju javno objavljenog poziva za predlaganje kandidata.

Članovi Upravnog odbora Zaklade biraju između sebe predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora Zaklade i to većinom glasova članova Upravnog odbora.

Na konstituirajućoj sjednici Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost koja je održana 8. svibnja 2013. godine za predsjednika Upravnog odbora Zaklade izabran je akademik Dario Vretenar, s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.      
  
Za zamjenika predsjednika Upravnog odbora izabran je prof. dr. sc. Dean Ajduković, s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 

Upravni odbor Zaklade čine:

 • akademik Dario Vretenar - predsjednik Upravnog odbora
  Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
 • prof. dr. sc. Dean Ajduković – zamjenik predsjednika Upravnog odbora
  Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
 • dr. sc. Smiljana Goreta Ban – članica Upravnog odbora
  Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč
 
 • prof. dr. sc. Stipan Jonjić – član Upravnog odbora
  Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 
 • prof. dr. sc. Ljiljana Marks – članica Upravnog odbora
  Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb
 
 • prof. dr. sc. Dragan Poljak – član Upravnog odbora
  Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu
 
 • akademik Pavao Rudan – član Upravnog odbora
  Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
 

Najave sjednica Upravnoga odbora:


Zaključci sa sjednica Upravnoga odbora: