Dokumenti

USTROJ

NORMATIVNI AKTI


Akti doneseni do 2013. godine:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

REVIZORSKA IZVJEŠĆA I ZAPISNICI O PROVEDENOM NADZORU

PLANIRANJE AKTIVNOSTI

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZAKLADE


JAVNA NABAVA

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Hrvatska zaklada za znanost objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:
 
META GRUPA d.o.o., Šubićeva 42, 10000 Zagreb
 
  1. Pravilnik o provedbi jednostavne nabave roba, usluga i radova
  2. 1 - Zahtjev za dostavu podataka za izradu Plana nabave
    2 - Zahtjev za izmjenu-dopunu Plana nabave
    3 - Zahtjev za pokretanje postupka nabave
    4 - Poziv na dostavu ponude
    5 - Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda
Pregled javne nabave po godinama:
2019. 2018. 2017. 2016.
2015. 2014. 2013. 2012.

JAVNA NABAVA 2020.