Za mentore HRZZ doktoranada

Izvješća o radu doktoranda
 
Hrvatska zaklada za znanost organizira sustavno praćenje rada doktoranada financiranih temeljem natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“.
 
Izvještavanje o radu doktoranda i provedbi Plana razvoja karijere doktoranda obveza je svih mentora. Ugovorom o međusobnim pravima i obvezama radi provedbe Plana razvoja karijere doktoranda predviđena su dva periodična izvješća, nakon 18 mjeseci i nakon 36 mjeseci od zapošljavanja doktoranda te završno izvješće po završetku financiranja.
Na temelju rezultata vrednovanja izvješća Upravni odbor Zaklade donosi odluku o daljnjem financiranju.
 
Izvješća se temelje na ugovorenom Planu razvoja karijere doktoranda, odnosno provedenim aktivnostima na doktorskom studiju i u sklopu istraživačkog rada na projektu. Završno izvješće mora uključivati potvrdu o postignutom stupnju doktora znanosti.
Ukoliko se tijekom rada pojavi potreba za izmjenom predviđenog Plana, mentor je dužan, uz suglasnost ustanove i doktoranda, zatražiti od Zaklade odobrenje izmjene Plana.
 
Izvješća se podnose elektroničkim putem na službenim obrascima koje utvrđuje Zaklada, u za to ugovorom određenim rokovima.

Obrazac za izvješće (word)
Obrazac za vrednovanje izvješća (word) 
 
Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite na adresu doktorandi@hrzz.hr.


Izvješća o radu doktoranada koji se financiraju iz ESF sredstava

Izvještavanje o radu doktoranada, provodi se na isti način kao izvještavanje za doktorande koji su financirani temeljem natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti", sredstvima državnog proračuna. 

Izvješća se podnose elektroničkim putem na službenim obrascima, u za to ugovorom određenim rokovima.

Obrazac za izvješće ESF (word)

Obrazac za vrednovanje izvješća (word)

Upute za obračun plaća.pdf

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite na adresu doktorandi_ESF@hrzz.hr.