Natječaji za radna mjesta


Natječaj za Administratora u Odjelu za financijske poslove (m/ž)
 
Opis posla:
 
1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme (zamjena bolovanje/rodiljni/roditeljski dopust) s mjestom rada u Uredu Hrvatske zaklade za znanost, Vladimira Nazora 2, Opatija.
 
Administrator u Odjelu za financijske poslove obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe voditelja odjela i ostalih djelatnika unutar odjela, a osobito poslove u vezi prijema stranaka, sastanaka, primanja i prenošenja poruka, vođenja interne evidencije i dostavne knjige, preuzimanja, urudžbiranja, prijepisa, potpisivanja i otpreme spisa, izrađuje odgovarajuće odluke i rješenja po nalogu ovlaštene osobe, obavlja administrativne poslove u svezi s vanjskim suradnicima Zaklade, vodi arhiv Zaklade, evidentira potrebu za uredskim materijalom te izvršava narudžbe, obavlja i druge poslove iz svog djelokruga po nalogu ovlaštene osobe.
Uvjeti
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
 
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
 • završena četverogodišnja srednja škola;
 • najmanje 1 godina radnog iskustva;
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • izvrsno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Word, PowerPoint, Excel i napredno korištenje programskih paketa za administrativne poslove);
 • visoki radni standardi, samostalnost u radu, odgovornost i pouzdanost, sklonost timskom radu, razvijene komunikacijske vještine, prilagodljivost različitim radnim aktivnostima u dinamičnom radnom okruženju.
 
Uz prijavu na natječaj pristupnici prilažu motivacijsko pismo, životopis, neovjerene preslike svjedodžbe i drugih dokumenata kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta.
 
Molimo da cjelovitu prijavu dostavite isključivo u elektroničkom obliku putem linka za prijavu.
 
Stručna sprema: Srednja stručna sprema
Potrebne godine iskustva: 1
Jezici: Engleski (osnovno)
Vještine: Word, Excel, Power Point, Internet
Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme
 
Ostale informacije:
Kategorije: Administrativna zanimanja
Županija rada: Primorsko-goranska

Objavljeno: 04.03.2020.
Rok prijave: 18.03.2020.

Prijave isključivo putem portala www.moj-posao.net

Obavijest kandidatima o poništenju natječaja:

Poštovani kandidati,
S obzirom na izvanredne okolnosti uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19 zbog koje je Vlada Republike Hrvatske 02. travnja 2020. donijela Odluku o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom RH i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu, Upravni odbor Hrvatske Zaklade za znanost je na svojoj 165. sjednici održanoj 06. travnja 2020. donio odluku Klasa: 120-02/20-02/10, Ur. Broj: 63-02/01-20-1 o poništenju natječaja za zapošljavanje na radnom mjestu “Administrator u odjelu za financijske poslove” koji je 04. ožujka 2020. godine  objavljen na portalu mojposao.net.
Nažalost trenutnu situaciju nismo bili u mogućnosti predvidjeti te se nadamo se da ćete i dalje pratiti naše eventualne buduće natječaje. 

 

Natječaj za Koordinatora međunarodnih natječaja (m/ž)
 
Opis posla:
1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci (s mogućnošću produljenja ugovora o radu) s mjestom rada u uredu Hrvatske zaklade za znanost, Ilica 24, 10000 Zagreb.
 
 • koordinira programske aktivnosti u Odjelu za međunarodne programe i fondove
 • obavlja administrativne i stručne poslove pripreme i prijave projekata na EU i međunarodne fondove
 • obavlja administrativni pregled dokumentacije pristigle na natječaj, sudjeluje u izradi natječajne dokumentacije
 • sudjeluje u pripremi ugovora o financiranju
 • prikuplja analitičke podatke o programima
 • priprema naloge za isplatu za projekte
 • priprema relevantna izvješća i planove o provedbi programa financiranih iz međunarodnih fondova
 • osigurava postizanje rezultata programa i provođenja aktivnosti u skladu s hodogramom
 • priprema materijale za sjednice Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost i sjednice ostalih odbora vezanih uz poslove vrednovanja
 • komunicira s vrednovateljima Hrvatske zaklade za znanost i osigurava pravovremeno provođenje postupaka vrednovanja,
 • prati provedbu radnog plana pod-projekata i pridržavanja ugovornih obveza, posreduje u komunikaciji između korisnika potpora i Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost
 • organizira seminare, konferencije, sastanke i ostala događanja
 • sudjeluje u pripremi publikacija i materijala Hrvatske zaklade za znanost (letci, Glasnik, godišnje izvješće i ostali dokumenti)
 • brine o sadržaju mrežnih stranica Hrvatske zaklade za znanost
 • prevodi stručne tekstove s engleskog i na engleski jezik
 • obavlja druge poslove po nalogu voditelja Odjela ili izvršnog direktora
 
 
Uvjeti:
Na natječaj se, pod istim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
 
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij 
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na sličnim poslovima
 • napredno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • napredno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Excel, Word, PowerPoint; internet)
 • visoki radni standardi, samostalnost u radu, odgovornost i pouzdanost, sklonost timskom radu, razvijene komunikacijske vještine, prilagodljivost, sposobnost rada na više zadataka istovremeno, sposobnost rada pod pritiskom i rokovima
   
Prednost: 
- iskustvo u znanstvenoj administraciji ili znanosti i visokom obrazovanju
- stečen doktorat znanosti
- završen diplomski sveučilišni studij ekonomskog smjera
- iskustvo u području pripreme i provedbe EU projekata iz Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Europske unije i/ili Strukturnih fondova
 
 
Uz prijavu na natječaj pristupnici prilažu motivacijsko pismo, životopis, neovjerene preslike diplome i drugih dokumenata kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.
 
Molimo da cjelovitu prijavu dostavite u elektroničkom obliku putem linka za prijavu.
Stručna sprema: Visoka stručna sprema, MBA, Magisterij, Magistar struke, Doktorat
Potrebne godine iskustva: 1
Jezici:  Engleski (napredno)
Vještine: Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet
Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme

Objavljeno: 28.02.2020.
Rok prijave: 13.03.2020.

Prijave isključivo putem portala www.moj-posao.net

Obavijest kandidatima o poništenju natječaja:

Poštovani kandidati,
S obzirom na izvanredne okolnosti uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19 zbog koje je Vlada Republike Hrvatske 02. travnja 2020. donijela Odluku o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom RH i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu, Upravni odbor Hrvatske Zaklade za znanost je na svojoj 165. sjednici održanoj 06. travnja 2020. donio odluku Klasa: 120-02/20-02/10, Ur. Broj: 63-02/01-20-1 o poništenju natječaja za zapošljavanje na radnom mjestu “Koordinator međunarodnih natječaja 2. vrste" u Odjelu za međunarodne programe i fondove koji je 28. veljače 2020. godine objavljen na portalu mojposao.net.
Nažalost trenutnu situaciju nismo bili u mogućnosti predvidjeti te se nadamo se da ćete i dalje pratiti naše eventualne buduće natječaje. 


Natječaj za Koordinatora istraživačkih potpora 2. vrste (m/ž)

Opis posla:
Koordinator istraživačkih potpora 2. vrste u Odjelu za mlade istraživače koordinira programske aktivnosti, obavlja administrativni pregled dokumentacije pristigle na natječaj, sudjeluje u izradi natječajne dokumentacije, priprema materijale za sjednice Upravnog odbora i sjednice ostalih odbora vezanih uz poslove vrednovanja, organizira i sudjeluje na evaluacijskim sjednicama, komunicira s vrednovateljima Zaklade i osigurava pravovremeno provođenje postupaka vrednovanja, nadgleda provođenje potpora i pridržavanje ugovornih obveza, surađuje sa stručnim suradnikom za financijsko praćenje projekata, omogućava redovitu vezu između korisnika istraživačkih potpora i Upravnog odbora, priprema izvješća o programima, obavlja druge poslove po nalogu voditelja Odjela.
 
1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme; s mjestom rada u Uredu Hrvatske zaklade za znanost, Ilica 24, Zagreb
Uvjeti:
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij;
 • najmanje 1 godina radnog iskustva u znanstvenoj administraciji ili znanosti i visokom obrazovanju;
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • izvrsno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Word, PowerPoint, Excel);
 • visoki radni standardi, samostalnost u radu, odgovornost i pouzdanost, sklonost timskom radu, razvijene komunikacijske vještine, prilagodljivost različitim radnim aktivnostima u dinamičnom radnom okruženju.
Prednost: iskustvo u znanstvenoj administraciji ili znanosti i visokom obrazovanju, stečen doktorat znanosti
 
Uz prijavu na natječaj pristupnici prilažu motivacijsko pismo, životopis, neovjerene preslike diplome i drugih dokumenata kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta.
 
Stručna sprema:
Visoka stručna sprema, Magistar struke
Jezici: Engleski (napredno)
Vještine: Word, Excel, Power Point, Internet
 
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno vrijeme
Kategorije:
Državna služba i neprofitne organizacije
Administrativna zanimanja
Obrazovanje i znanost
 
Županija rada: Grad Zagreb

Objavljeno: 10.07.2019.
Rok prijave: 16.07.2019.
 
Prijave isključivo putem portala www.moj-posao.net
U provedenom natječaju izabran je dr.sc. Dario Lečić
 
 
Natječaj za Administratora u Odjelu za opće poslove (m/ž)  

Opis posla:
Administrator u Odjelu za opće poslove obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe voditelja odjela i ostalih djelatnika unutar odjela, poslove u vezi prijema stranaka, sastanaka, primanja i prenošenja poruka, vođenja interne evidencije i dostavne knjige, preuzimanja, urudžbiranja, prijepisa, potpisivanja i otpreme spisa, izrađuje odgovarajuće odluke, zapisnike i rješenja po nalogu ovlaštene osobe, obavlja administrativne poslove u svezi s vanjskim suradnicima Zaklade, vodi arhiv Zaklade, evidentira potrebu za uredskim materijalom te izvršava narudžbe, obavlja i druge poslove iz svog djelokruga po nalogu ovlaštene osobe.

Traži se 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme s mogućnošću produljenja, s mjestom rada u Uredu Hrvatske zaklade za znanost, Ilica 24, Zagreb.

Uvjeti:
 • najmanje 1 godina radnog iskustva
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • izvrsno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Word, PowerPoint, Excel i napredno korištenje programskih paketa za administrativne poslove)
 • visoki radni standardi, samostalnost u radu, odgovornost i pouzdanost, sklonost timskom radu, razvijene komunikacijske vještine, prilagodljivost različitim radnim aktivnostima u dinamičnom radnom okruženju
Uz prijavu na natječaj pristupnici prilažu:
- motivacijsko pismo
- životopis
- neovjerene preslike svjedodžbe i drugih dokumenata kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta

Potrebne godine iskustva: 1
Stručna sprema: Srednja stručna sprema, Viša stručna sprema
Jezici: Engleski (napredno)
Vještine: Word, Excel, Power Point, Internet

Kategorije:
Državna služba i neprofitne organizacije
Administrativna zanimanja
Obrazovanje i znanost
 
Županija rada: Grad Zagreb
 
Objavljeno: 05.02.2019.
Rok prijave: 12.02.2019.
 
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
 
Prijave isključivo putem portala www.moj-posao.net
U provedenom natječaju izabrana je Maja Ban Majcenć


Natječaj za Referenta za računovodstvo i financije (m/ž)  

Opis posla:
Vrši obračun plaća, drugih naknada i drugih dohodaka, izrađuje porezne i druge propisane evidencije, evidentira refundacije bolovanja, obračunava putne naloge, provodi plaćanja, izrađuje statistička izvješća, priprema izvješća za voditelja Odjela i Izvršnog direktora, vodi financijsko knjigovodstvo i druge financijske evidencije, vodi glavnu knjigu, pomoćne knjige i evidencije ulaznih i izlaznih računa, vodi knjigovodstvene evidencije nekretnina, osnovnih sredstava i druge imovine Zaklade, provodi računovodstveno financijske poslove, vodi blagajničko poslovanje, vodi kadrovsku evidenciju, obavlja i druge poslove iz svog djelokruga po nalogu voditelja Odjela.

Traži se 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme s mogućnošću produljenja, s mjestom rada u Uredu Hrvatske zaklade za znanost, V. Nazora 2, Opatija.
Uvjeti

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
 • završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij ekonomskog smjera
 • najmanje 2 godine iskustva u radu na računovodstveno-knjigovodstvenim poslovima
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • napredno poznavanje rada na računalu s naglaskom na Microsoft Excel i Word
 • napredno korištenje programskih paketa za računovodstvo, knjigovodstvo i financije
 • visoki radni standardi, samostalnost u radu, odgovornost, pouzdanost i preciznost u radu, sklonost timskom radu, razvijene komunikacijske vještine, prilagodljivost, sposobnost rada na više zadataka istovremeno, sposobnost rada pod pritiskom i rokovima.

Uz prijavu na natječaj pristupnici prilažu motivacijsko pismo, životopis, neovjerenu presliku diplome i drugih dokumenata kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.
 
Stručna sprema:
Viša stručna sprema, Sveučilišni prvostupnik
Potrebne godine iskustva: 2
Jezici: Engleski (osnovno)
Vještine: Word, Excel, Power Point, Internet
Vrsta zaposlenja:
Na određeno vrijeme
Županija rada: Primorsko-goranska

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Objavljeno: 04.02.2019.
Rok prijave: 25.02.2019.
 
Prijave isključivo putem portala www.moj-posao.net
U provedenom natječaju izabrana je Valentina Vitenberg.


Natječaj za izvršnog direktora Hrvatske zaklade za znanost
 
Dana 24. rujna 2018. godine u Narodnim novinama objavljen je oglas za izbor i imenovanje izvršnog direktora Hrvatske zaklade za znanost:https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8258191.html

Opis poslova izvršnog direktora nalazi se na poveznici.

U provedenom natječaju izabrana je dr. sc. Irena Martinović Klarić


Koordinator ESF potpora (m/ž)
 
Opis posla


Administrativna, financijska i logistička provedba Programa „Znanstvena suradnja“, uključujući izradu kvartalnih izvještaja i zahtjeva za nadoknadu sredstava, praćenje proračuna, osiguranje postizanja rezultata Programa i provođenja aktivnosti u skladu s hodogramom, koordiniranje aktivnosti, organizacija seminara i događanja, priprema materijala za sjednice Upravnog odbora i sjednice ostalih tijela vezanih uz poslove vrednovanja, komunikacija s vrednovateljima Hrvatske zaklade za znanost i osiguravanje pravovremenog provođenja postupaka vrednovanja, praćenje provedbe radnog plana pod-projekta i pridržavanja ugovornih obveza, posredovanje u komunikaciji između korisnika istraživačkih potpora i Upravnog odbora Hrvatske Zaklade zaklade za znanost, priprema financijskog plana za Program kao i ostalih izvještaja, obavljanje drugih poslova po nalogu voditelja Odjela za međunarodne programe i fondove.

Traže se 2 izvršitelja (m/ž) na određeno vrijeme za vrijeme trajanja Programa „Znanstvena suradnja“ (okvirno trajanje Programa je od 4 do 5 godina) uz probni rok od 6 mjeseci, s mjestom rada u Uredu Hrvatske zaklade za znanost, Ilica 24, Zagreb.

Uvjeti

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
 • završen preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
 • najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima pripreme i provedbe znanstvenih projekata i/ili projekata financiranih iz EU Fondova i/ili ESI fondova
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • opće poznavanje propisa Europskog socijalnog fonda i poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije
 • izvrsno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Word, PowerPoint, Excel)
 • visoki radni standardi, samostalnost u radu, odgovornost i pouzdanost, sklonost timskom radu, razvijene komunikacijske vještine, prilagodljivost različitim radnim aktivnostima u dinamičnom radnom okruženju
Prednost: važeći certifikat u području javne nabave; iskustvo u radu na znanstvenim projektima, EU projektima i/ili projektima financiranih iz strukturnih fondova EU kao voditelj/koordinator/administrator projekata i/ili stečeno radno iskustvo u znanstvenim institucijama koje su korisnici EU sredstava ili sredstava iz strukturnih fondova EU; završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, što ih organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe.

Uz prijavu na natječaj pristupnici prilažu motivacijsko pismo, životopis, neovjerene preslike diplome i drugih dokumenata kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta.

Molimo da cjelovitu prijavu dostavite isključivo u elektroničkom obliku putem linka za prijavu koji je dostupan na portalu MojPosao.net.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.


Stručna sprema: Visoka stručna sprema, Magistar struke
Potrebne godine iskustva: 2
Jezici: Engleski (napredno)
Vještine: Word, Excel, Power Point, Internet
Županija rada: Grad Zagreb
Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme
Objavljeno: 18.6.2018.
Rok prijave: 09.7.2018.
 
U provedenom natječaju izabrane su dr.sc. Ines Skelac i Tihana Iviček
 

Prijave isključivo putem portala MojPosao.net.
 

  
Koordinator međunarodnih natječaja (m/ž)
 
Opis posla

Koordinira programske aktivnosti u Odjelu za međunarodne programe i fondove, obavlja administrativne i stručne poslove pripreme i prijave projekata na EU i međunarodne fondove, sudjeluje u pripremi ugovora o financiranju, prikuplja analitičke podatke o programima, priprema naloge za isplatu za projekte, priprema relevantna izvješća i planove o provedbi programa financiranih iz međunarodnih fondova, osigurava postizanje rezultata programa i provođenja aktivnosti u skladu s hodogramom, priprema materijale za sjednice Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost i sjednice ostalih odbora vezanih uz poslove vrednovanja, komunicira s vrednovateljima Hrvatske zaklade za znanost i osigurava pravovremeno provođenje postupaka vrednovanja, prati provedbu radnog plana pod-projekata i pridržavanja ugovornih obveza, posreduje u komunikaciji između korisnika potpora i Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost, organizira seminare, konferencije, sastanke i ostala događanja, sudjeluje u pripremi publikacija i materijala Hrvatske zaklade za znanost (letci, Glasnik, godišnje izvješće i ostali dokumenti), brine o sadržaju mrežnih stranica Hrvatske zaklade za znanost, prevodi stručne tekstove s engleskog i na engleski jezik, obavlja druge poslove po nalogu voditelja Odjela ili izvršnog direktora.

Traži se 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta, s mjestom rada u uredu Hrvatske zaklade za znanost, Ilica 24, Zagreb.

Uvjeti

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
 • najmanje 1 godinu radnog iskustva na sličnim poslovima
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • opće poznavanje propisa Europskog socijalnog fonda i poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije
 • izvrsno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Word, PowerPoint, Excel)
 • visoki radni standardi, samostalnost u radu, odgovornost i pouzdanost, sklonost timskom radu, razvijene komunikacijske vještine, prilagodljivost različitim radnim aktivnostima u dinamičnom radnom okruženju

Prednost: iskustvo u radu na EU projektima i/ili projektima financiranih iz strukturnih fondova EU kao voditelj/koordinator/administrator projekata i/ili stečeno radno iskustvo u institucijama koje su korisnici EU sredstava ili sredstava iz strukturnih fondova EU, završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, što ih organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe
 
Uz prijavu na natječaj pristupnici prilažu motivacijsko pismo, životopis, neovjerene preslike diplome i drugih dokumenata kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta.

Molimo da cjelovitu prijavu dostavite isključivo u elektroničkom obliku putem linka za prijavu koji je dostupan na portalu MojPosao.net.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.
Stručna sprema: Visoka stručna sprema, Magistar struke
Jezici: Engleski (napredno)
Vještine: Word, Excel, Power Point, Internet
Županija rada: Grad Zagreb
Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme
Objavljeno: 7.6.2018.
Rok prijave: 15.6.2018.
 
Prijave isključivo putem portala MojPosao.net.

 


Koordinator ESF potpora (m/ž)

Opis posla

Administrativna, financijska i logistička provedba programa „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, uključujući izradu kvartalnih izvještaja i zahtjeva za nadoknadu sredstava, praćenje proračuna, osiguranje postizanja rezultata Programa i provođenja aktivnosti u skladu s hodogramom, koordiniranje aktivnosti, organizacija seminara i događanja, priprema materijala za sjednice Upravnog odbora i sjednice ostalih tijela vezanih uz poslove vrednovanja, komunikacija s vrednovateljima Hrvatske zaklade za znanost i osiguravanje pravovremenog provođenja postupaka vrednovanja, praćenje provedbe radnog plana pod-projekta i pridržavanja ugovornih obveza, posredovanje u komunikaciji između korisnika istraživačkih potpora i Upravnog odbora Hrvatske Zaklade zaklade za znanost, priprema financijskog plana za Program kao i ostalih izvještaja, obavljanje drugih poslova po nalogu voditelja Odjela za mlade istraživače.
 
Dva izvršitelja (m/ž) na određeno vrijeme za vrijeme trajanja programa „Projekt mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, uz probni rok od 6 mjeseci, s mjestom rada u Uredu Hrvatske zaklade za znanost, Ilica 24, Zagreb.
 
Uvjeti

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
 
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
 

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij;
 • najmanje 1 godinu radnog iskustva u pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova i/ili ESI fondova;
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • opće poznavanje propisa Europskog socijalnog fonda i poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije;
 • izvrsno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Word, PowerPoint, Excel);
 • visoki radni standardi, samostalnost u radu, odgovornost i pouzdanost, sklonost timskom radu, razvijene komunikacijske vještine, prilagodljivost različitim radnim aktivnostima u dinamičnom radnom okruženju.
 
Prednost: iskustvo u radu na EU projektima i/ili projektima financiranih iz strukturnih fondova EU kao voditelj/koordinator/administrator projekata i/ili stečeno radno iskustvo u institucijama koje su korisnici EU sredstava ili sredstava iz strukturnih fondova EU. Završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, što ih organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe. Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomskog usmjerenja.
 
Uz prijavu na natječaj pristupnici prilažu motivacijsko pismo, životopis, neovjerene preslike diplome i drugih dokumenata kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta.
 
Molimo da cjelovitu prijavu dostavite isključivo u elektroničkom obliku putem linka za prijavu koji je dostupan na portalu MojPosao.net .
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.
Stručna sprema: Visoka stručna sprema, Magistar struke
Jezici: Engleski (napredno)
Vještine: Word, Excel, Power Point, Internet
Županija rada: Grad Zagreb
Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme
Objavljeno: 2.1.2018.
Rok prijave: 8.1.2018.
 
Prijave isključivo putem portala MojPosao.net 
     
Koordinator znanstvenih projekata i programa (m/ž)
 
Opis posla
Pomaže u pripremi i organizaciji postupaka vrednovanja i izvještavanja o provođenju programa i projekata Zaklade, prikuplja analitičke podatke o programima, pomaže u organizaciji ostalih aktivnosti vezanih uz programe Zaklade (radionice, konferencije, sastanci i ostale aktivnosti), brine o sadržaju mrežnih stranica Zaklade kako bi se osigurao jasan i svjež izvor informacija o programskim aktivnostima i postignućima Zaklade, sudjeluje u pripremi ugovora o financiranju, sudjeluje u pripremi publikacija i radnih materijala.
 
Traži se više izvršitelja (m/ž) na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci s mogućnošću produljenja, s mjestom rada u Uredu Hrvatske zaklade za znanost, V. Nazora 2, Opatija.

Uvjeti
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
 • završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • izvrsno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Word, PowerPoint, Excel; internet)
 • visoki radni standardi, samostalnost u radu, odgovornost i pouzdanost, sklonost timskom radu, razvijene komunikacijske vještine, prilagodljivost različitim radnim aktivnostima u dinamičnom radnom okruženju.

Uz prijavu na natječaj pristupnici prilažu motivacijsko pismo, životopis, neovjerene preslike diplome i drugih dokumenata kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta.

Molimo da cjelovitu prijavu dostavite isključivo u elektroničkom obliku putem linka za prijavu koji je dostupan na portalu MojPosao.net (www.moj-posao.net).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.
Stručna sprema: Magistar struke, Visoka stručna sprema
Jezici:Engleski (napredno)
Vještine: Word, Excel, Power Point, Internet
Županija rada: Primorsko-goranska
Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme
Objavljeno: 31. listopada 2017.
Rok prijave: 14. studenog 2017.
 
Prijave isključivo putem portala MojPosao.net (www.moj-posao.net).Koordinator znanstvenih projekata i programa (m/ž)
 
Opis posla
Pomaže u pripremi i organizaciji postupaka vrednovanja i izvještavanja o provođenju programa i projekata Zaklade, prikuplja analitičke podatke o programima, pomaže u organizaciji ostalih aktivnosti vezanih uz programe Zaklade (radionice, konferencije, sastanci i ostale aktivnosti), brine o sadržaju mrežnih stranica Zaklade kako bi se osigurao jasan i svjež izvor informacija o programskim aktivnostima i postignućima Zaklade, sudjeluje u pripremi ugovora o financiranju, sudjeluje u pripremi publikacija i radnih materijala.
 
1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci s mogućnošću produljenja,  s mjestom rada u Uredu Hrvatske zaklade za znanost, V. Nazora 2, Opatija.

Uvjeti
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
 • završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • izvrsno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Word, PowerPoint, Excel; internet)
 • visoki radni standardi, samostalnost u radu, odgovornost i pouzdanost, sklonost timskom radu, razvijene komunikacijske vještine, prilagodljivost različitim radnim aktivnostima u dinamičnom radnom okruženju.

Uz prijavu na natječaj pristupnici prilažu motivacijsko pismo, životopis, neovjerene preslike diplome i drugih dokumenata kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta.

Molimo da cjelovitu prijavu dostavite isključivo u elektroničkom obliku putem linka za prijavu koji je dostupan na portalu MojPosao.net (www.moj-posao.net).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.
Stručna sprema: Magistar struke, Visoka stručna sprema
Jezici:Engleski (napredno)
Vještine: Word, Excel, Power Point, Internet
Županija rada: Primorsko-goranska
Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme
Objavljeno: 26. srpnja 2017.
Rok prijave: 27. kolovoza 2017.
 
Prijave isključivo putem portala MojPosao.net (www.moj-posao.net).Koordinator istraživačkih potpora (m/ž)
 
Opis posla:
Koordinira programske aktivnosti, obavlja administrativni pregled dokumentacije pristigle na natječaj, sudjeluje u izradi natječajne dokumentacije, priprema materijale za sjednice Upravnog odbora i sjednice ostalih odbora vezanih uz poslove vrednovanja, organizira i sudjeluje na evaluacijskim sjednicama, komunicira s vrednovateljima Zaklade i osigurava pravovremeno provođenje postupaka vrednovanja, nadgleda provođenje potpora i pridržavanje ugovornih obveza, surađuje sa stručnim suradnikom za financijsko praćenje projekata, omogućava redovitu vezu između korisnika istraživačkih potpora i Upravnog odbora, priprema izvješća o programima, obavlja druge poslove po nalogu voditelja Odjela.
 
1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, s mogućnošću produljenja ugovora o radu, s mjestom rada u Uredu Hrvatske zaklade za znanost, Ilica 24, Zagreb.

Uvjeti
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
 
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
 • završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
 • najmanje 1 godina radnog iskustva
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • izvrsno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Word, PowerPoint, Excel; internet)
 • visoki radni standardi, samostalnost u radu, odgovornost i pouzdanost, sklonost timskom radu, razvijene komunikacijske vještine, prilagodljivost različitim radnim aktivnostima u dinamičnom radnom okruženju.
Prednost: iskustvo rada u znanstvenoj administraciji ili znanosti i visokom obrazovanju.
 
Uz prijavu na natječaj pristupnici prilažu motivacijsko pismo, životopis, neovjerene preslike diplome i drugih dokumenata kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta.
 
Molimo da cjelovitu prijavu dostavite isključivo u elektroničkom obliku putem linka za prijavu koji je dostupan na portalu MojPosao.net www.moj-posao.net

Stručna sprema:
Visoka stručna sprema, Magistar struke
Jezici: Engleski (napredno)
Vještine: Word, Excel, Power Point, Internet
Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme
Objavljeno: 19. lipnja 2017.
Rok prijave: 26. lipnja 2017.
 
Prijave isključivo putem portala MojPosao.net www.moj-posao.net