Pregled programa

USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI  PROJEKTI

Program Uspostavni istraživački projekti Zaklada je prvi put raspisala 2007. godine pod nazivom Uspostavne potpore. Razvijen je kako bi se njime osiguralo ubrzavanje uspostave samostalnih istraživačkih karijera znanstvenika, čime su najuspješnije vrednovani znanstvenici dobili mogućnost osnivanja istraživačkih skupina koje se bave međunarodno kompetitivnim problematikama na hrvatskim sveučilištima i javnim znanstvenim institutima.

Programom se znanstvenicima čiji su projekti najbolje vrednovani, omogućava da tijekom trogodišnjeg financiranja uspostave svoj laboratorij i/ili istraživačku grupu. Pritom, ustanova mora podržati rad istraživačke skupine u nastajanju, te dokazati podršku grupi mladog istraživača i nakon završetka projekta koji financira Hrvatska zaklada za znanost čime se jamči prijenos specijaliziranog znanja i uspješan razvoj stručnjaka u međunarodno kompetitivnim problematikama.
 

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Program Istraživački projekti razvijen je s ciljem podržavanja istraživačkih grupa koje se bave međunarodno i/ili nacionalno značajnom problematikom, a čiji su voditelji znanstveno prepoznatljivi po dosadašnjim postignućima te mentorskim sposobnostima.

Cilj istraživačkih projekata je stvaranje novog i unaprjeđenje postojećeg znanja, a glavni su instrument podrške međunarodnoj suradnji. Konačni je cilj stvaranje kritične mase istraživačkih skupina koje će biti konkurentne na međunarodnoj razini.  

RAZVOJ KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA – NATJEČAJ „PROJEKT RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA – IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI”

Cilj je Zaklade u okviru programa „Razvoj karijera mladih istraživača“ razviti cjelovit i stabilan program financiranja razvoja karijera mladih istraživača.  
Zaklada 2014. godine raspisuje natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ kako bi znanstveno aktivnim mentorima koji se bave međunarodno i/ili nacionalno značajnom problematikom omogućila da u svoje znanstvene projekte uključe mlade istraživače koji žele sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu te usmjeriti svoju karijeru prema vrhunskoj znanosti. Natječajem je predviđeno financiranje bruto II plaće doktoranada, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada te usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja.
Natječajem se također potiče jačanje mentorskih kapaciteta u hrvatskim znanstvenim ustanovama, prijenos, prihvaćanje i primjena novih znanja te se pospješuje razina poslijediplomske izobrazbe i znanstvenog razvoja mladih istraživača.
 

HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM (CSRP)

Hrvatsko-švicarski program istraživanja 2017. – 2023. odgovara na potrebe hrvatske znanstvene zajednice za jačanjem međunarodne integracije te posebice za razvijanjem suradnje sa znanstvenicima iz zemalja zapadne Europe. Ovaj cilj ostvaruje se pokretanjem istraživačkih kapaciteta u Švicarskoj i Hrvatskoj, te kroz financiranje znanstvene suradnje i istraživanja u okviru zajedničkih istraživačkih projekta između Švicarske i Hrvatske.

Zajednički istraživački projekti omogućit će znanstvenicima iz Hrvatske da zajedno sa znanstvenicima iz Švicarske, u obliku konzorcija, provode istraživačke aktivnosti. Istraživanje će se provoditi na hrvatskim i švicarskim znanstvenim institucijama.


PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE TRACK PILOT PROGRAM

Tenure Track Pilot Program financiran je temeljem Okvirnog sporazuma između Saveznog vijeća Švicarske i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju gospodarskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, potpisan 30. lipnja 2015., a koji definira opće ciljeve Švicarsko-hrvatske suradnje.
 
Cilj je programa pružanje podrške uspostavi karijere izvrsnih mladih znanstvenika u osnivanju neovisne istraživačke grupe te stjecanju uvjeta i sposobnosti za buduće zapošljavanje. Ovaj program za izvrsne mlade znanstvenike predstavlja novi model razvoja karijere na temelju jasnih i međunarodno konkurentnih i, što je još važnije, međunarodno usporedivih kriterija, zasnovanih na zaslugama. Program se provodi u suradnji s Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).
 

PARTNERSTVO U ISTRAŽIVANJIMA

Program podržava partnerstvo u istraživanjima između javnih sveučilišta ili javnih znanstvenih instituta u RH i izvanproračunskih (izvan Državnog proračuna RH) izvora financiranja iz zemlje i inozemstva (privatne tvrtke, jedinice lokalne uprave i samouprave, inozemne zaklade i agencije koje financiraju istraživanja, inozemne znanstvene organizacije), partnerskih ustanova. Projekt prijavljuju javna sveučilišta i znanstveni instituti registrirani u RH. Voditelj projekta mora biti istaknuti istraživač s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt. 
 

IZGRADNJA HRVATSKOGA STRUKOVNOG NAZIVLJA

Program „Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja“  ima za cilj izradu baze podataka hrvatskoga strukovnog nazivlja (usustavljenih terminoloških zbirki) pojedinih struka uz prijevodne istovrijednice na drugim jezicima (u prvom redu na engleskom, a po mogućnosti i na drugim europskim jezicima).  Temeljni ciljevi programa Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja:  Izrada baze podataka hrvatskoga strukovnog nazivlja (usustavljenih terminoloških zbirki) pojedinih struka uz prijevodne istovrijednice na drugim jezicima (u prvom redu na engleskom, a po mogućnosti i na drugim europskim jezicima).  Sustavna i kontinuirana suradnja stručnjaka pojedinih struka i jezikoslovaca. Podržat će se projekti koji ne ponavljaju (ili proširuju) već provedena istraživanja te projekti onih struka koje dosad nisu bile uključene u program.