Arhiva programa


ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

SURADNI ISTRAŽIVAČKI PROGRAMI


POTPORA REFORMI VISOKOG OBRAZOVANJA

 • Visoko obrazovanje temeljeno na ishodima učenja
 • Integrirano sveučilište i integrirani sustav tercijarnog obrazovanja
 • Izgradnja institucijskih mehanizama za unapređenje kvalitete visokog obrazovanja
 • Uspostavljanje programa združenih studija
 • Uspostavljanje programa III. ciklusa (Doktorskih studija)
 • Modeli financiranja studija

PRILJEV MOZGOVA

 • Potpora znanstvenicima - povratnicima i znanstvenicima iz inozemstva
 • Postdoc
 • Gost
 • Senior
 • Uspostavna potpora

IZOBRAZBA DOKTORANDA

 • Nacionalni tečajevi i ljetne škole za doktorande
 • Stipendije za doktorande

PARTNERSTVO U ISTRAŽIVANJIMA


MEĐUNARODNI PROGRAMI

 • Potpora uključivanju hrvatskih znanstvenika u programe ESF
 • EMBO potpora za uspostavu laboratorija
 • Europsko društveno istraživanje
 • Međunarodni suradni skupovi

NAGRADE

 • Nagrada ZNANOST 2010.
 • Idejno rješenje skulpture nagrade ZNANOST 2010.
 • Idejno rješenje skulpture nagrade ZNANOST 2009.

SOCIOKULTURNA TRANZICIJA IZ INDUSTRIJSKOG U DRUŠTVO ZNANJA

 • Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja – 2. krug