Odgovori na upite - IP-CORONA-2020-04

Pri objavi upita vodi se računa o zaštiti osobnih podataka i povjerljivih informacija, stoga će neki upiti biti uopćeni.
 
Zbog specifičnosti natječaja i kraćeg roka za prijavu, u slučaju zaprimanja većeg broja upita, odgovori će se na mrežnoj stranici Hrvatske zaklade za znanost objavljivati svakog radnog dana nakon 15:00 sati, počevši od 01.04.2020.  


Uvjeti natječaja
Voditelj projekta i suradnici
Prihvatljivost troškova
Natječajna dokumentacija


Uvjeti natječaja


17.04.2020.
 
P: Molim Vas pojašnjenje vezano uz natječaj IP-CORONA-2020-04: na nekim drugim HRZZ projektima postoji kategorija sudionika koji nisu članovi istraživačke grupe. Na UIP-2020-02 to su npr. osobe koje sudjeluju u sakupljanju uzoraka, ali ne i u njihovoj analizi. Je li takav status predviđen i na ovom pozivu? Kako bi se takvi sudionici ovdje zvali? Na UIP-2020-02 su to bili suradnici (engl. associates). Je li moguće da jedna osoba bude prijavljena na više projekata u takvom svojstvu?
O: Na natječaju IP-CORONA-2020-04 moguće uloge su voditelj projekta, istraživači kao članovi istraživačke grupe, tehničari i konzultanti. Ukoliko je Vaše pitanje bilo usmjereno na tehničare, jedna osoba može biti tehničar na više projekata.


16.04.2020.
 
P: Zanima me imate li informaciju, hoće li doći do pomicanja roka za prijavu na natječaj (IP-CORONA-2020-04).
O: S obzirom na to da se natječajem želi u što kraćem roku omogućiti početak istraživanja i da je natječajna dokumentacija svedena na minimum, nije izgledno produljenje roka za prijavu.


15.04.2020.
 
P: Zanima me razmatra li se mogućnost produljenja roka natječaja?
O: S obzirom na to da se natječajem želi u što kraćem roku omogućiti početak istraživanja i da je natječajna dokumentacija svedena na minimum, nije izgledno produljenje roka za prijavu.
 
P: 1. Je li potrebno (elektronski) potpisati prijavni obrazac i financijski plan? Ako da, treba li te dokumente potpisati i čelnik ustanove ili samo vodtelj projekta?
2. Na kraju prijavnog obrasca u C. dijelu je kategorija Reference. Odnosi li se to na reference vezane uz „related work“ projektnog prijedloga ili možda na radove projektnog tima?
O: 1. Od prijavne dokumentacije obrazac Potpora organizacije treba sadržavati potpis i pečat čelnika organizacije voditelja i potpis voditelja. Ako to trenutno nije moguće pribaviti, može se dostaviti i naknadno. Ostalu prijavnu dokumentaciju nije potrebno potpisivati (osim pisma namjere članova istraživačke grupe).
2. U dio „Reference“ potrebno je unijeti popis literature koja se koristila prilikom pripreme projektnog prijedloga.
 
P: U okviru projekta koji se prijavljuje na natječaj sudjelovala bih kao suradnica, no s obzirom na to da sam relativno nedavno zaposlena kao asistentica još uvijek nemam matični broj znanstvenika. Vidjela sam u prethodnim natječajima da se navedeno polje matičnog broja znanstvenika samo ostavlja praznim ili se upisuje “-“ te se kasnije može nadopuniti profil tim informacijama. Ljubazno bih zamolila za povratnu informaciju vrijedi li navedeno i u okviru ovog natječaja.
O: Profil u EPP sustavu možete ažurirati u svakom trenutku. Prijava projektnog prijedloga na ovaj natječaj podnosi se putem adrese e-pošte ip-corona@hrzz.hr stoga taj dio nije nužan za prijavu.
 
P: Je li u odjeljku b. "Research methodology (Methodology and plan of work. The respective roles of the co-operating partners in carrying out the proposed research plan.)" i u odjeljku c. "Time schedule of the main activities" prijavnog obrasca potrebno navesti samo istraživačke aktivnosti ili i aktivnosti koje se tiču npr. projektnog menadžmenta i diseminacije? Hoće li biti potrebno podnositi izvješća o statusu projekta?
O: Potrebno je navesti sve aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta kako bi se ostvarili planirani ciljevi. Dio c "Time schedule of the main activities" bi trebao sadržavati jasan i pregledan plan rada na projektu. Ukoliko je diseminacija planirana, onda je to projektna aktivnost koju treba navesti. Za sve HRZZ projekte voditelji su obvezni podnositi izvješće o napretku u skladu s odobrenim radnim i financijskim planom projekta.


14.04.2020.
 
P: Kako i gdje se predaju životopisi suradnika? U formularu se navodi samo „Full name of Team Member 1, competencies for the implementation of research“. Da li to znači samo navesti kompetencije s kojima bi sudjelovali u projektu, ili se tu stavlja kratki životopis od 10ak redaka?
O: Životopis članova istraživačke grupe unosi se u dio koji ste naveli (Prijavni obrazac, cjelina C). Ovisno o preferenciji prijavitelja to može biti kratak životopis od 10ak redova no svakako trebaju biti navedene kompetencije suradnika neophodne za provođenje predviđenih projektnih aktivnosti.


09.04.2020.
 
P: Zanima nas postoji li ograničenje u broju prijava po instituciji?
O: Natječajem nije predviđeno ograničenje u broju prijava na natječaj s jedne organizacije.


06.04.2020.

P: Kada se predmetu istraživanja planira pristupiti multidisciplinarno, mogu li prijavu projekta podnijeti dvije ustanove (fakulteta) kao sunositelji, te mogu li tada biti i dva suvoditelja projekta (svaki za svoje znanstveno područje).
O: Nositelj projekta može biti samo jedna osoba, odnosno organizacija. U slučaju da projektni prijedlog uključuje više znanstvenih područja, važno je da je riječ o području za koje je akreditirana znanstvena organizacija u kojoj je predlagatelj zaposlen i u kojoj će se projekt provoditi.


03.04.2020.

P: 1. Na kojem jeziku se podnosi prijava? Prijavni obrazac je na engleskom, potpora organizacije na hrvatskom jeziku.
2. Je li moguće imati partnere na projektu? Ako da, koje organizacije su prihvatljivi partneri (udruge, istraživačke organizacije, tvrtke, fakulteti, domaći, međunarodni)?
O: 1. Prijavni obrazac i financijski plan ispunjavaju se na engleskom, a obrazac Potpora organizacije na hrvatskom jeziku.
2. Projekti koji će biti financirani u okviru ovog natječaja mogu se provoditi samo na organizaciji voditelja projekta, a prema uvjetima propisanim natječajem. Osobe iz organizacija koje ste naveli mogu u projekt biti uključene u svojstvu suradnika.
 
P: Je li moguće prijaviti prijedlog projekta, koji bi obuhvatio istraživačke teme za buduće viruse tipa CORONA, npr. COVID-24 ili COVID 27, jer iskreno mislim da su predložene istraživačke teme u ovom natječaju  "out of scope", jer je kasno razvijati vatrogasna vozila i plan evakuacije, kada se požar dogodio.
O: U okviru ovog natječaja mogu biti financirani projekti koji istražuju korona viruse.


01.04.2020.
 
P: Hoće li se prijava podnositi samo na engleskome jeziku ili dvojezično, kao i do sada. Naime, objavljena je samo engleska inačica obrasca. 
O: Prijavni obrazac i financijski plan ispunjavaju se na engleskom, a obrazac Potpora organizacije na hrvatskom jeziku.
 

Voditelj projekta i suradnici


17.04.2020.
 
P: Molim jasnu uputu da li je legitimno u projektnoj prijavi navesti osim PInvestigator i njegovu moguću zamjenu koja bi ga zamjenila kao PI u slučaju istraživačkih potreba i/ili (mogućih zdravstvenih uzroka).Da li je taj moment potrebno navesti odmah (negdje u recimo section C ili će se to rješavati tijekom provedbe projekta ovisno o potrebi.
O: S obzirom da se radi o projektima s vrlo kratkim vremenskim trajanjem, preporuča se ne mijenjanje voditelja projekta.
 
P: Ukoliko je suradnik na projektu zaposlenik privatne tvrke koja prodaje laboratorijsku i medicinsku opremu, stavlja li ga to u poziciju sukoba interesa i meni kao voditelju onemogućava nabavu iz te tvrtke.
O: Sama činjenica da zaposlenik tvrtke koja prodaje laboratorijsku i medicinsku opremu sudjeluje na projektu ne predstavlja sukob interesa.


15.04.2020.
 
P: Zanima me mogu li dvije osobe biti voditelji projekta, ili mora je obavezno da samo jedna osoba bude voditelj.
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 06. travnja.
 
P: Dostavljaju li se pisma namjere kolega s drugih fakulteta u zemlji na hrvatskom ili engleskom jeziku?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 01. travnja.
 
 
P: S obzirom da će dio realnih mjeriteljskih istraživanja na projektu biti izveden od Vanjske suradne ustanove - male privatne tvrtke, na koji način se troškovi takve usluge prikazuju u Troškovniku: kao usluga koja podliježe provedbi javnih i ostalih natječaja ili kao usluga unaprijed definirnaoj tvrtki jer nema načina da se netko drugi javi s istim certifikatima i mjernom opremom?  Može li takva tvrtka tj njeni radnici (jedan) biti suradnici na projektu?
O: Svi troškovi na projektima HRZZ-a da bi bili prihvatljivi moraju biti realizirani u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske, a slijedom toga i aktima HRZZ-a. Osobe zaposlene u tvrtki mogu sudjelovati na projektu kao članovi istraživačke grupe ali se tada ne može plaćati njihova usluga.
 
P: Da li za inozemnog suradnika u troškovniku možemo predvidjeti trošak i na koji način ako se on uplaćuje za suradnju Ustanove (u Belgiji), a ne osobe koja surađuje.
O: Za inozemne suradnike moguće je predvidjeti jednake troškove kao i za suradnike iz Republike Hrvatske s napomenom kako se troškovi konferencija za suradnike iz inozemstva mogu pokriti samo za konferencije koje se održavaju u Republici Hrvatskoj. Sredstva za provedbu projekta isplaćuju se na račun organizacije na kojoj je zaposlen voditelj projekta te nije dozvoljena njihova raspodjela trećim osobama. Plaćanje svih troškova projekta realizira organizacija voditelja.
 
P: Može li suradnik na projektu biti osoba koja je doktorski student na instituciji izvan Hrvatske, ali nije zaposlena na instituciji koja se bavi znanstveno-istraživačkim readom, već u tvrtki. Ako da, tko sve u tom slučaju potpisuje pismo namjere?
O: Može, a pismo namjere potpisuju suradnik.
 
P: Da li je dovoljno pismo namjere na engleskom, ili treba i na engleskom i na hrvatskom jeziku?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 01. travnja.
 

14.04.2020.
 
P: Da li predlagatelj projektnog prijedloga može biti znanstvenik s doktoratom koji još nije stekao uvjete za znanstveno zvanje?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 01. travnja.
 
P: Zanima me da li na projektima u sklopu natjecaja IP-CORONA-2020-04 mogu sudjelovati doktorandi koji su zaposleni na drugim HRZZ projektima.
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 07. travnja.
 
P: Vidjela sam da se istraživači mogu prijaviti na više projekata, ako imaju neku posebnu ekspertizu te da će to biti predmet vrednovanja. Da li je isto ako se radi o stranim istraživačima?
O: Navedeno se odnosi i na suradnike iz inozemstva. 


10.04.2020.
 
P: Postoji li obrazac za pisma namjere – pisma namjere suradnika s drugih znanstvenih organizacija o sudjelovanju na projektu ili se radi o slobodnoj formi. U slučaju da se radi o slobodnoj formi, što se sve očekuje kao sadržaj pisma?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 09. travnja.
 
P: Željela bih uključiti suradnika na projektu koji je zaposlenik privatne tvrtke, a ima iskustvo i doktorat na tematici koju prijavljujem. Obično se u pismu namjere naznaci postotak radnog vremena. Je li moguće da u pismu namjere tvrtka da suglasnost za sudjelovanje na projektu izvan radnog vremena.
O: U pismu namjere za suradnike nije potrebno navoditi postotak radnog vremena, ali mora biti jasno navedeno da će suradnik biti u mogućnosti posvetiti određeni udio radnog vremena radu na projektu, sukladno planiranim projektnim aktivnostima, odnosno potrebama projekta.
 
P: Ljubazno Vas molim za informaciju vezano uz Pismo namjere, ukoliko je vanjski suradnik iz inozemstva da li je dovoljan samo potpis suradnika ili je potreban i pečat institucije iz inozemstva.
O: Za sve suradnike koji nisu zaposleni u Republici Hrvatskoj nije potreban pečat, a pismo namjere potpisuje samo suradnik.
 

09.04.2020.
 
P: Trenutno sam u pripremi projekta vezanog uz tematski natječaj za istraživače projekte IP-CORONA-2020-04 pa bih Vas ljubazno molila pojašnjenje za dva pitanja:
1. U jednom od odgovara 1.04. napisali ste kako članovi istraživačke grupe mogu imati ulogu doktoranda, poslijedoktoranda, suradnika istraživača, tehničara ili konzultanta. Znači li to da npr. informatičar koji je zaposlen na instituciji prijavitelja može biti član istraživačke grupe, posebno jer će obavljati značajan dio posla vezan uz tehničku potporu oko samog projekta. Ako da, može li se tog člana uputiti na radionicu ili konferenciju i pokriti iz troškova projekta, naravno, ako je sve vezano uz potrebe projekta i temu istraživanja?
2. Mogu li članovi istraživačke grupe biti studenti? S obzirom da oni nisu zaposleni na organizaciji voditelja, već su studenti, pretpostavljam da i oni trebaju dostaviti pisma namjere? Ali i da za njih vrijede sva pravila i mogućnosti kao i za ostale članove u smislu financiranja konferencija npr. i slično?
O: 1. Predlagatelj projektnog prijedloga samostalno odabire članove istraživačke grupe, ovisno o planiranim aktivnostima koje će biti potrebno provesti. Informatičar zaposlen na instituciji prijavitelja može biti član istraživačke grupe kao tehničar te se može uputiti na radionicu. Konzultantima se smatraju osobe koje se jednokratno ili u više navrata angažira za rješavanje specifičnog problema ili pitanja u istraživanju, a za koje voditelj i suradnici nemaju dovoljno iskustva ili znanja. S obzirom na navedeno, za konzultante nije moguće predvidjeti troškove odlazaka na radionicu ili konferenciju.
2. Studenti mogu sudjelovati na projektu u statusu suradnika istraživača. Dovoljno je da pismeno u e poruci potvrde svoje sudjelovanje na projektu.
 
P: Može li se jednu osobu prijaviti kao istraživača na jednom projektu, a kao konzultanta na drugom?
O: U slučaju sudjelovanja jednog istraživača na dva projekta različitih tematika, isto će se razmotriti prilikom vrednovanja projektnog prijedloga.
 
P: Najljepše Vas molim odgovor na pitanje može li ista osoba biti prijavljena kao voditelj jednoga
IP-CORONA-2020-04 projekta i suradnik na drugom IP-CORONA-2020-04 projektu?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 07. travnja.
 
P: Može li se u svojstvu suradnika prijaviti student preddiplomskog ili diplomskog (ili integriranog) studija (dakle, ne student poslijediplomskog studija)? Ukoliko može, tko bi trebao potpisati pismo potpore kao čelnik ustanove? 
Isto pitanje (te odgovor) postoji na prethodnom natječaju IP-2020 02 https://www3.hrzz.hr/default.aspx?id=2647 za datum 28. 01. 2020. te me zanima vrijede li ista pravila i na ovom natječaju?
O: Studenti mogu sudjelovati na projektu u statusu suradnika istraživača. Dovoljno je da pismeno u e poruci potvrde svoje sudjelovanje na projektu.).
 
P: Molim Vas za pojašnjenje u vezi pisma namjere. Potpisuje li pismo namjere samo suradnik na projektu ili i suradnik na projektu i čelnik njegove ustanove? Ukoliko pismo namjere treba potpisati i čelnik ustanove suradnika na projektu, je li prihvatljivo pismo ovjeriti na načine predviđene za Obrazac potpore organizacije (elektronički potpis, faksimil, originalni potpis i pečat organizacije), te pismo dostaviti u roku za prijavu na natječaj kao tekst e-poruke koju upućuje čelnik organizacije i suradnik na projektu na e-adresu ip-corona@hrzz.hr ?
O: Ako je suradnik zaposlen, pismo namjere potpisuju suradnik i čelnik njegove ustanove, a u slučaju da suradnik nije zaposlen, pismo namjere potpisuje samo suradnik. Pismo namjere se sastavlja u slobodnoj formi, a ono što treba sadržavati, ukoliko je moguće, je potpis čelnika ustanove i suradnika te pečat ustanove ako je zaposlen, odnosno samo potpis suradnika (ako suradnik nije zaposlen). Ukoliko nije trenutno moguće, potpis i pečat dostavit će se naknadno.
 
P: Može li  prijavitelj projekta biti konzorcij (tri Sveučilišta) jedan voditelj. Ako da idu li onda tri pisma potpore?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 06. travnja.
 
P: Na natječaj IP-CORONA-2020-04 pripremam projektnu prijavu koja uključuje rad znanstvenika s tri institucije (Klinika za infektivne bolesti, Zavod za transfuzijsku medicine i Sveučilište u Zagrebu). Za realizaciju projekta biti će angažirani ne samo ljudski, nego i infrastrukturni kapaciteti triju institucija.
U natječaju je definiramo da potporu istraživanju mora dati samo institucija prijavitelja. Mogu li potporu istraživanju dati i partnerske organizacije na neki način?
O: Potpora organizacija na kojima su zaposleni suradnici koji će sudjelovati na projektu može biti iskazana kroz pisma namjere suradnika.


07.04.2020.
 
P: Molim Vas informaciju koju nisam pronašao unutar seta "pitanja i odgovora".
Naime, kolega i ja se već pomalo bavimo proučavanjem i istraživanjem novonastale situacije, ali tek smo asistenti na drugim projektima i ovim se bavimo u slobodno vrijeme te smo dobili ponudu za priključenje jednom istraživačkom timu koji će aplicirati na ovaj natječaj.
Zanima nas, postoji li mogućnost simultanog rada na dva projekta HRZZ-a kao asistenti na projektima (doktorandi) s obzirom na činjenicu da smo potpisali ugovor koji obuhvaća 100% radnog vremena na projektima na kojima smo trenutno raspoređeni?
O: To je moguće isključivo ako je dodatna aktivnost dogovorena s mentorom i ukoliko neće utjecati na istraživački rad vezan uz doktorsku disertaciju te sam tijek izrade doktorske disertacije.
 
P: Mogu li privatne tvrtke sudjelovati kao suradnici na projektu? Nadalje me zanima da li se u trošak projekta može staviti njihova usluga obrade nekog skupa podataka metodologijom koja samoj istaživačkoj grupi nije dostupna?
O: Pojedinačne osobe djelatnici privatnih tvrtki mogu sudjelovati na projektu u statusu suradnika istraživača. Osobama koje sudjeluju na projektu nije moguće isplatiti naknadu za obavljene usluge.  Međutim, ukoliko privatna tvrtka čiji djelatnici nisu suradnici na projektu izvrši neku uslugu koja je planirana u financijskom planu moguće je pokriti taj trošak.
 
P: Je li moguće prijaviti dva različita projekta u dvije različite grupe odn. s dvije različite skupine?
O: Jedna osoba može biti voditelj samo jednog projekta prijavljenog na ovaj natječaj, a u slučaju sudjelovanja jednog istraživača na dva projekta različitih tematika, isto će se razmotriti prilikom vrednovanja projektnog prijedloga te se iznimno može prihvatiti ukoliko ta osoba ima neku posebnu ekspertizu.
 
P: Ima li neki optimalni broj članova koji sudjeluju za sudjelovanju u projektnom timu?
O: Natječajem nije predviđeno ograničenje broja članova istraživačke grupe. Članove samostalno odabire predlagatelj, ovisno o planiranim aktivnostima koje će biti potrebno provesti.


06.04.2020.

P: Saznao sam da je otvoren natječaj "Upravljanje zaraznim bolestima uzrokovanim koronavirusima te društvenim i obrazovnim aspektima pandemije (IP-CORONA-2020-04)", te sa suradnicima razmišljam o prijavi. Međutim već sam suradnik na jednom HRZZ projektu, a i prijavljen sam kao suradnik na drugom HRZZ projektu na natječaju IP-2020-02. Budući da postoji ograničenje sudjelovanja na najviše 2 HRZZ projekta, vrijedi li to i za ove projekte tj. mogu li ja sudjelovati u prijavi na ovaj natječaj?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 01. travnja.
 
P: Zanima me mogu li sudjelovati u prijavi projekta ako već sudjelujem u jednom HRZZ projektu te sam prijavljena kao suradnik na drugom koji je trenutno u procesu vrednovanja (ne znam kad će biti rezultati).
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 01. travnja.
 
P: Je li moguće biti voditelj jednog i suradnik na drugom HRZZ projektu i, plus toga, suradnik za projektu IP-CORONA-2020-04.
O: Na natječaj se mogu prijaviti svi istraživači, neovisno o tome sudjeluju li već na nekom od tekućih HRZZ projekata u statusu voditelja ili suradnika.
 
P: Mogu li se na projekt kao suradnici prijaviti osobe koje trenutno nisu zaposlene na domaćem, već na inozemnom, sveučilištu?
O: Članovi istraživačke grupe mogu biti i istraživači s inozemnih ustanova. Suradnici na projektu mogu biti istraživači koji svojim kompetencijama doprinose provedbi projekta, natječajem nisu propisani formalni uvjeti.
 
P: Moju ekipu zanima da li voditelj ovog projekta može biti i voditelj budućeg projekta za koji bi aplicirali sljedeće kalendarske godine? U natječaju ne vidimo ograničenje broja istraživača, postoji li ograničenje?
O: Status istraživača na ovom natječaju neće se povezivati s drugim HRZZ redovitim natječajima. Natječajem nije predviđeno ograničenje broja članova istraživačke grupe.
 
P: Molim Vas za pomoć u svrhu tumačenja statusa istraživača prilikom prijave projekta IP-CORONA-2020-04. Vrijedi li i kod ovog posebnog poziva ograničenje da se znanstvenik može odazvati pozivu na samo dva HRZZ projektna prijedloga?
O: S obzirom na to da je jedan od ciljeva natječaja okrupnjivanje istraživačkog problema u vrlo kratko vremenskom roku, jedan istraživač na ovom natječaju ne može istovremeno biti prijavljen na više projekata. Iznimka su suradnici s vrlo uskom ekspertizom ukoliko su uistinu neophodni za dva projekta. Takav slučaj može biti iznimka no nikako pravilo i razmotrit će se prilikom vrednovanja projektnog prijedloga.
 
P: Trebaju li konzultanti na projektu također dostaviti pisma namjere?
O: Pisma namjere potrebno je dostaviti za sve članove istraživačke grupe koji su zaposleni na organizaciji različitoj od organizacije voditelja.

P: Može li voditelj projekta iz natječaja IP-CORONA-2020-04 biti poslijedoktorand u sur. zvanju znanstvenog suradnika koji je zaposlen na sastavnici Sveučilišta, a čija je plaća financirana iz proračuna trenutno aktivnog istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost?
O: Poslijedoktorand čija se plaća financira sredstvima HRZZ projekta ne može biti voditelj projekta na ovom natječaju.


03.04.2020.
 
P: Tko može biti voditelj, a tko suradnici s obzirom na angažmane na drugim HRZZ projektima? Primjerice voditeljica sam aktivnog projekta, te kandidat za suradnika na HRZZ projektu koji je u evaluaciji pa ne znam je li se mogu prijaviti na ovaj natječaj i u kojem svojstvu voditelj/suradnik.
O: Na natječaj se mogu prijaviti svi istraživači koji su međunarodno i/ili nacionalno prepoznati, neovisno o tome sudjeluju li već na nekom od tekućih HRZZ projekata u statusu voditelja ili suradnika ili su prijavljeni u okviru projektnog prijedloga koji je u postupku vrednovanja (u statusu voditelja ili suradnika).
 
P: 1. Na poslijednjem natječajnom roku (02/2020) prijavio sam projekt i ujedno sam suradnik na jednom tekućem istraživačkom projektu HRZZ-a. Smijem li se prijaviti na natječaj IP-CORONA-2020-04 u svojstvu
 voditelja projekta?
2. Projektna istraživanja vezana za coronavirus uključivala bi i suradnju s inozemnim znanstvenicima s izvaneuropskih ustanova. Mogu li ti znanstvenici biti članovi istraživačke grupe? Možete li, molim Vas,
 pojasniti uvjete koje moraju zadovoljavati članovi istraživačke grupe?
O: 1. Na natječaj se mogu prijaviti međunarodno i/ili nacionalno prepoznati istraživači, neovisno o tome sudjeluju li već na nekom od tekućih HRZZ projekata u statusu voditelja ili suradnika ili su prijavljeni u okviru projektnog prijedloga koji je u postupku vrednovanja (u statusu voditelja ili suradnika).
2. Članovi istraživačke grupe mogu biti i istraživači s inozemnih ustanova. Suradnici na projektu mogu biti istraživači koji svojim kompetencijama doprinose provedbi projekta, natječajem nisu propisani formalni uvjeti.


01.04.2020.
 
P: Mogu li se kao prijavitelj i suradnici navesti osobe koje su već prijavljene na 2 HRZZ projekta?
O: Na natječaj se mogu prijaviti svi istraživači, neovisno o broju tekućih projekata na kojima su suradnici i/ili voditelji.
 
P: Molim Vas za informaciju tko sve može biti voditelj projekta odnosno suradnik. Naime voditeljica sam projekta koji je u tijeku, a prijavljena sam i kao suradnik na projektu koji je u postupku vrednovanja. Mogu li biti voditelj, odnosno suradnik na projektu na navedenom natječaju?
O: Na natječaj se mogu prijaviti svi istraživači koji su međunarodno i/ili nacionalno prepoznati, neovisno o tome sudjeluju li već na nekom od tekućih HRZZ projekata u statusu voditelja ili suradnika ili su prijavljeni u okviru projektnog prijedloga koji je u postupku vrednovanja (u statusu voditelja ili suradnika). 
 
P: Da li se mogu prijaviti na IP-CORONA-2020-04 kao voditelj projekta ukoliko sam već na prethodnom UIP projektu prijavljen kao voditelj projekta, a na još jednom UIP kao suradnik?
O: Možete se javiti na ovaj natječaj.
 
P: Može li prijavitelj biti poslijedoktorand kojem ugovor ističe za 2,5 godine?
O: Voditelj projekta mora biti međunarodno i/ili nacionalno prepoznati istraživač s iznimnim postignućima te osoba koja je u mogućnosti okupiti jaku istraživačku grupu koja može uspješno odgovoriti na izazove postavljene temama koje će se financirati u okviru ovog natječaja. Ako su ovi uvjeti zadovoljeni poslijedoktorand može biti prijavitelj projektnog prijedloga. Istraživači koji ne udovoljavaju uvjetima za voditelja projekta, mogu na ovom natječaju sudjelovati kao suradnici u nekoj od istraživačkih grupa.
 
P: Da li se na natječaj mogu javiti znanstvenici koji u ovom trenutku imaju aktivan HRZZ projekt? Da li na tom natječaju kao suradnici mogu biti prijavljeni dijelom svojeg radnog vremena postojeći novaci na tim HRZZ projektima?
O: Na natječaj se mogu prijaviti i znanstvenici koji su u trenutku prijave voditelji HRZZ projekta kao i postojeći doktorandi na tim projektima.
 
P: Zanima me minimalan dopušteni broj znanstvenika za prijavu projektnog prijedloga te mogu li znanstvenici na projektu (izuzev voditelja projekta) biti iz inozemstva.
O: Natječajem nije predviđeno ograničenje broja članova istraživačke grupe, a u grupi mogu sudjelovati i inozemni istraživači. Predlagatelj projektnog prijedloga samostalno odabire članove istraživačke grupe koji, prema procjeni predlagatelja, mogu provesti aktivnosti planirane projektnim prijedlogom.
 
P: Može li jedan te isti istraživač biti predložen kao član tima na više od jednog projekta u ovom natječaju? 
O: Jedan istraživač na ovom natječaju ne može istovremeno biti prijavljen na više projekata jer je jedan od ciljeva natječaja okrupnjivanje istraživačkog problema u vrlo kratko vremenskom roku.
 
P:  Istraživač sam na jednom projektu, a također sam u prijavi drugog projekta kao istraživač. Da li je moguće da sudjelujem u prijavi ovog projekta?
O: Na natječaj se mogu prijaviti svi istraživači, neovisno o tome sudjeluju li već na nekom od tekućih HRZZ projekata u statusu voditelja ili suradnika ili su prijavljeni u okviru projektnog prijedloga koji je u postupku vrednovanja (u statusu voditelja ili suradnika).
 
P: Mogu li se prijaviti kao istraživač (suradnik) i sudjelovati na ovom projektu ako već sudjelujem na jednom istraživačkom projektu HRZZ kao suradnik, te sam prijavljena kao suradnik na uspostavnom istraživačkom projektu koji još uvijek nije prihvaćen odnosno u postupku je vrednovanja (UIP-2020-02)? Također, hoće li u tom slučaju prijava na ovaj natječaj i sudjelovanje u ovom projektu utjecati na mogućnost sudjelovanja u projektu UIP-2020-02, ako bude odobren (s obzirom na planirani početak i završetak ovog projekta)?
O: Na natječaj se mogu prijaviti svi istraživači, neovisno o tome sudjeluju li već na nekom od tekućih HRZZ projekata u statusu voditelja ili suradnika ili su prijavljeni u okviru projektnog prijedloga koji je u postupku vrednovanja (u statusu voditelja ili suradnika). Status istraživača na ovom natječaju neće se povezivati s drugim HRZZ redovitim natječajima.
 
P: Da li sudionik na projektu može biti netko tko već radi kao suradnik na dva HRZZ projekta?
O: Osoba koja ima status suradnika istraživača na dva HRZZ projekta, može sudjelovati i na ovom natječaju u statusu suradnika ili voditelja.
 
P: Zanima me postoji li za ovaj natječaj ograničenje za prijavu i sudjelovanje kao u prethodnim natječajima.
Naime, moj mentor je suradnik na tekućem projektu HRZZ-a te je prijavio projekt na natječaju IP-2020-02. Na projektu s natječaja IP-2020-02 sam i ja prijavljena kao suradnik. Zanima me može li moj mentor prijaviti projekt na tekući natječaj i mogu li ja na njemu biti navedena kao suradnik s obzirom na spomenuta sudjelovanja na HRZZ projektima.

O: Na natječaj se mogu prijaviti svi istraživači, neovisno o tome sudjeluju li već na nekom od tekućih HRZZ projekata u statusu voditelja ili suradnika ili su prijavljeni u okviru projektnog prijedloga koji je u postupku vrednovanja u statusu voditelja ili suradnika. Pritom je svakako potrebno voditi računa o tome da će istraživač koji planira biti angažiran na više projekata HRZZ-a biti u mogućnosti na svakom od tih projekata provesti sve zadane aktivnosti u predviđenim rokovima kako se ne bi ugrozila njihova provedba. 
 
P: Lijepo vas molim informaciju je li moguće u okviru natječaja za korona projekte predvidjeti, osim suradnika, i savjetnike na projektu, dakle, osobe sa savjetničkom/savjetodavnom ulogom.
Na kojem se jeziku dostavljaju pisma namjere suradnika i trebaju li i savjetnici, ako su dopušteni na projektu, također dostaviti pisma namjere. Nadalje, pretpostavljam da se obrazac potpore organizacije dostavlja na jeziku na koje je i sastavljen, dakle samo na hrvatskom. Finalna provjera: tekst projektnog prijedloga pišemo samo na engleskom, zar ne?

O: Članovi istraživačke grupe mogu imati ulogu doktoranda, poslijedoktoranda, suradnika istraživača,  tehničara ili konzultanta.
Pisma namjere dostavljaju se samo na engleskom jeziku, bez obzira je li riječ o suradnicima s hrvatske ili inozemne ustanove.
Prijavni obrazaci financijski plan ispunjavaju se na engleskom, a obrazac Potpora organizacije na hrvatskom jeziku.
 
P: Imam pitanje administrativne prirode. Naime, može li predlagatelj biti poslijedoktorand u sur. zvanju znanstvenog suradnika, a zaposlen na sastavnici Sveučilista?
O: Voditelj projekta mora biti međunarodno i/ili nacionalno prepoznati istraživač s iznimnim postignućima te osoba koja je u mogućnosti okupiti jaku istraživačku grupu koja može uspješno odgovoriti na izazove postavljene temama koje će se financirati u okviru ovog natječaja. Ako su ovi uvjeti zadovoljeni poslijedoktorand može biti prijavitelj projektnog prijedloga. Istraživači koji ne udovoljavaju uvjetima za voditelja projekta, mogu na ovom natječaju sudjelovati kao suradnici u nekoj od istraživačkih grupa.
 
P: Mogu li voditelj i suradnici već biti prijavljeni na 2 projekta Zaklade koji su trenutno na vrednovanju?
O: Na natječaj se mogu prijaviti istraživači koji su prijavljeni u okviru projektnog prijedloga koji je u postupku vrednovanja u statusu voditelja ili suradnika.
 

Prihvatljivost troškova


17.04.2020.
 
P: Planiramo objavu rada u open acces časopisu i planiramo trošak vezano uz tu objavu. Kako je trajanje projekta 18 mjeseci, a sam recenzijski postupak može toliko vremena trajati, zanima nas hoće li plaćanje moći biti prihvatljivo i nakon završetka projekta? Pogotovo jer se neki rezultati za objavu u znanstvenom radu mogu očekivati tek u drugoj polovici provedbe projekta i zbog dugotrajnog recenzijskog postupka.
O: Sva dodijeljena sredstva trebala bi biti utrošena za vrijeme trajanja projekta.


16.04.2020.

P: U sklopu projekta htjeli bismo izraditi jednu mobilnu aplikaciju koja će biti vezana uz temu projekta (objašnjenje će biti naravno vidljivo u prijavi). S obzirom da na instituciji nemamo osobu koja bi mogla izraditi takvu aplikaciju, je li moguće u projektu angažirati programera koji bi takvu aplikaciju izradio, a što bi se naravno moralo dodatno platiti. Ako je moguće, možete mi molim Vas napisati pod koje troškove stavljamo trošak izrade mobilne aplikacije – možda pod kategoriju 1 – Research costs – podkategorija Services ili postoji neka druga kategorija?
Koji status ta osoba onda ima na projektu – je li to konzultant kojeg ćemo angažirati za rješavanje specifičnog problema ili tu osobu uopće ne navodimo u istraživački tim, nego samo opisujemo uslugu koju će nam pružiti? Zanima me zapravo kako možemo ispravno izradu mobilne aplikacije staviti u projektni obrazac i financijski plan.
O: Planirani trošak možete predvidjeti u stavci Services, međutim osoba kojoj bi bila isplaćena naknada za obavljenu uslugu, ne može sudjelovati na projektu kao dio istraživačke grupe.
 
P: Mi smo privatno trgovačko društvo upisano u Upisnik znanstvenih organizacija. Nismo u sustavu javne nabave. Ako prijavimo troškove materijala i opreme, da li moramo ići kroz javnu nabavu ili možemo materijale/opremu nabaviti od naših standardnih ugovornih dobavljača?
O: Svi troškovi na projektima HRZZ-a da bi bili prihvatljivi moraju biti realizirani u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske.
 
P: 1. Može li se u sklopu projekta financirati studijski boravak (u trajanju od tri mjeseca) člana istraživačkog tima na inozemnoj instituciji?
2. Je li u financijskom planu potrebno dodatno razraditi podkategorije (stavke) ili se samo upisuju okvirni iznosi temeljem postavljenih kategorija i podkategorija?
O: 1. Natječajem IP-CORONA-2020 nije predviđeno pokriće troškova studijskog boravka.
2. Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 15. travnja.


15.04.2020.
 
P: Zanima me koliko detaljno treba napisati financijski plan? Naime u tablici piše da treba pisati samo izose za kategorije i subkategorije, dali je potrebno upisivati i cijene za određene komade opreme koje planiramo kupiti iz projekta? Naime, obzirom na kratkoću vremena teško će biti upisati točne cijene za pojedine predmete, nego samo procijene za ukupne kategorije i subkategorije.
O: Planirane troškove potrebno je prikazati na razini kategorija i stavki u iznosima koji su Vam poznati u vrijeme pripreme prijave projektnog prijedloga.
 
P: Kako ide raspodjela troškova i na čiji račun? Da li prijavitelj dobiva ukupna sredstava, pa onda prijavitelj (Fakultet 1) podmiruje troškove ili dijeli na ostale (npr. Fakultet2, Fakultet 3).
Ako je planirano da vanjski izvođač napravi neku intelektualnu uslugu, da li ta sredstva (već predviđena u financijama) isto dolaze u okviru ukupne sume na Fakultet 1 ili negdje drugdje?
O: Sredstva za provedbu projekta isplaćuju se isključivo na račun organizacije na kojoj je zaposlen voditelj projekta te nije dozvoljena njihova raspodjela trećim osobama. Sredstva za provedbu projekta mogu se koristiti samo za troškove navedene u odobrenom Financijskom planu i u skladu s važećim aktima HRZZ-a.
 
P: Postoji li ograničenje koliki postotak traženih sredstava se odnosi na kupovanje laboratorijske opreme (instrumenata)?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 07. travnja.
 
P: Molim uputu pod koju stavku u troškovniku pripada računalni program (koji je nadopuna-nadogradnja postojećeg ali može i samostalno funkcionirati), vrlo profesionalan i po cijeni nejeftin (vjerojatno pripada pod javnu nabavu. Smatramo da pripada pod opremu, a ne pod materijal (potrošni).
O: Navedeni trošak računalnog programa možete u Financijskom planu navesti kao opremu.


14.04.2020.
 
P: U odgovoru od 7.4. koji se tiču istraživačkih radionica ste naveli da se odnose na zajedničku provedbu obično teorijskih istraživačkih aktivnosti s članovima istraživačke grupe.
Možete li navesti kako će se ti troškovi konkretno pravdati (satnica za sudionike ili neki drugi način)?
O: Troškovi istraživačkih radionica odnose se na troškove smještaja, prijevoza i dnevnica sudionika koji nisu iz mjesta u kojem se održavaju radionice. Moguće je pokriće troškova cateringa bez alkoholnih pića.
 
P: Ljubazno molim za informaciju u vezi neizravnih troškova. Pročitala sam da se oni odnose na struju, vodu i slično. Na koji način će se ti troškovi opravdavati? Računima za struju i vodu? Odnosno, da li je potrebno napraviti specifikaciju neizravnih troškova?
O: Posredne troškove potrebno je specificirati prilikom prijave na natječaj, a prilikom izvještavanja za takve troškove nije potrebno dostaviti račune. 
 
P: Je li moguće u natječaju IP-CORONA-2020-04 predvidjeti punu plaću poslijedoktoranda koji bi radio određeno vrijeme (dio vremena provođenja projekta - određeni broj mjeseci)? Kandidat koji posjeduje potrebna znanja (u slučaju da projekt bude odobren) započeo bi rad kao doktorand, i potom nastavio kao poslijedoktorand, ukoliko je moguća isplata plaće za njegova rad.
O: Ovim natječajem nije predviđeno zapošljavanje mladih istraživača.
 
P: U kojoj se valuti (HRK ili EUR) upisuju troškovi u Finantial plan?
O: U Financijski plan se unose troškovi u eurima, koristeći srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan raspisa natječaja.
 
P: Može li se dio dobivenih sredstva koristiti za financiranje istraživanja u drugim suradničkim zemljama, npr. za uključenje i obradu pacijenata/zdravstvenih djelatnika iz Italije? Ako da, u kojem iznosu?
O: Natječajem mogu biti financirani projekti za istraživanja koja se provode u Republici Hrvatskoj. Sredstvima projekta nije moguće predvidjeti troškove financiranja istraživanja u drugim zemljama.
 
P: 1 .Imam dogovorenu suradnju s belgijskim istraživačkim institutom koji bi za potrebe provedbe ovog natječaja sukladno natječajnoj dokumentaciji odobrio svojoj suradnici na kao istraživač - suradnik sudjeluje u istraživačkoj grupi. Ako je predviđen teret njenog sudjelovanja 1pers/month da li je moguće to opterećenje navesti pod opravdane troškove i u kojoj stavci troškovnika.
2. Ako član registrirane udruge sudjeluje kao suradnik da li je potrebno definirati i udrugu kao suradnu ustanovu koja pruža uslugu i u kojoj stavci troškovnika.
O: 1. Osobama koje sudjeluju na projektu nije moguće isplatiti naknadu za provedbu aktivnosti na projektu. 
2. Suradnici mogu biti članovi udruge i nije potrebno definirati udrugu kao suradnu ustanovu.


09.04.2020.
 
P: Trebali bismo pojašnjenje za proračunsku stavku Indirect costs: je li pod navedenim prihvatljivo samo izračunati 5% ukupnog iznosa traženih sredstava (kao paušalni iznos) i uvrstiti u proračunsku tablicu? Ukoliko to nije slučaj, molim Vas da nas uputite u način na koji je potrebno izračunati indirektne troškove.
O: Indirektni troškovi računaju se kako ste i naveli, do visine od 5% od ukupnoga iznosa traženih sredstava i kao takve ih upisujete u obrazac Financijski plan.


07.04.2020.

P: 1. U okviru Research costs - Services, je li moguće namijeniti sredstva za administrativnu i/ili stručnu pomoć u provedbi projekta, konkretno za honorarni rad? Koliko smo slobodni na tom području,  odn. postoje li neka pravila u vezi s time koja se moraju slijediti. Ako da, molim vas za link odn. dokument.
2. Na što se sve odnose indirektni troškovi?
3. Koliko mogu strani suradnici koristiti sredstva? Ima li nekih ograničenja ili ne? Ako da, molim vas za upute.
O: 1. Natječajem nije dozvoljena isplata honorara ili bilo kakvih drugih naknada voditelju i/ili članovima istraživačke grupe ili administrativnu pomoć. Troškovi za tehničku pomoć mogu se odobriti samo iznimno ukoliko je to neophodno i ukoliko ta osoba nije zaposlena na matičnoj organizaciji voditelja projekta.
2. Neizravni troškovi predviđeni su za pokrivanje troškova nastalih zbog provedbe projekta (npr. struja, voda, telefon, itd.).
3. Članovi istraživačke grupe mogu biti i inozemni suradnici te je za njih moguće predvidjeti troškove kao i za ostale članove istraživačke grupe.
 
P: Ljubazno molim pojašnjenja pojedinih stavki financijskog plana (iz perspektive istraživačke teme 3.):
  1. je li prihvatjivo plaćanje radnog vremena suradnika istraživača u određenom postotku (ako da, pod koju kategoriju financijskog plana se navodi)?
  2. možete li pojasniti prihvatljive troškove za kategoriju "research workshop" (u okviru research costs)
  3. postoje li određeni limiti ili omjeri između različitih stavki financijskog plana
  4. što sve spada pod indirektne troškove u ovom natječaju?
O: 1. Natječajem nije dozvoljena isplata honorara ili bilo kakvih drugih naknada voditelju i/ili članovima istraživačke grupe.
2. Istraživačka radionica uključuje zajedničku provedbu obično teorijskih istraživačkih aktivnosti s članovima istraživačke grupe.
3. Natječajem nisu predviđena ograničenja vezano uz visinu troškova pojedinih stavki i kategorija financijskog plana osim za kategoriju posrednih troškova (kategorija 4) gdje je ograničenje 5% ukupnog traženog proračuna. Svi troškovi planirani financijskim planom moraju biti nužni i opravdani za provedbu predloženog istraživanja što će biti dio procjene izvedivosti predloženog istraživanja.
4. Neizravni troškovi predviđeni su za pokrivanje troškova nastalih zbog provedbe projekta (npr. struja, voda, telefon, itd.).
 
P: Kada (barem otprilike u kojem mjesecu) se može očekivati početak korištenja financijskih sredstava za one projekte koji odlukom o financiranju dobiju financijska sredstva?
Također, može li se ovim projektom predvidjeti trošak školarine doktoranda i može li se, ako projekt dobije financijska sredstva voditelj ili suradnik prijaviti na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ vezan uz projekt s IP-CORONA-2020-04 natječaja?
O: Očekivani početak financiranja projekta je lipanj 2020. godine. Trošak školarine nije predviđen natječajem, kao ni prijava na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“.


06.04.2020.

P: Molio bih vas da mi svojim odgovorima pomognete oko sljedećih pitanja vezanih za prijavu na natječaj "Upravljanje zaraznim bolestima uzrokovanim koronavirusima te društvenim i obrazovnim aspektima pandemije (IP-CORONA-2020-04)".
  1. Mogu li znanstvenici iz organizacije koje se bave istraživanjima, a koje su iz neprofitnog sektora (organizacije civilnog društva) biti službeni suradnici na projektu (primjerice u ulozi suradnika istraživača)? Ukoliko je odgovor da, koji vrste financijskih troškova su opravdane za takve suradnike? Može li se isplaćivati udio u plaći istima za vrijeme trajanje projekta?  Koje vrste financijskih troškova su dozvoljene za konzultante na projektu?
  2. Mogu li se organizacijama civilnog društva plaćati usluge izrade komunikacijsko-vizualno-analitičkih pomagala?
O: 1. Osobe koje ste naveli mogu sudjelovati na projektu u statusu suradnika istraživača. Natječajem nije dozvoljena isplata honorara ili bilo kakvih drugih naknada voditelju i/ili članovima istraživačke grupe.
2. Moguće je predvidjeti troškove koji se uklapaju u jednu od kategorija predviđenih natječajem, a koji su  nužni i opravdani za provedbu predloženog istraživanja.
 
P: Vezano za planiranje troškova mogu li oni biti manji od donjeg limita koji stoji u prijedlogu natječaja, prim za 3 i 4 je 400 000 minimum.
O: Ukupan iznos troškova planiranih projektnim prijedlogom ne može iznositi manje od 400.000,00 kuna.


03.04.2020.
 
P: Može li se u sklopu projekta planirati kupovinu informatičke opreme (uzimajući u obzir preporuku socijalnog distanciranja)? Je li omogućena nabavka uredskog materijala (konkretno potrebno za ispis
 anketa)?
O: Natječajem je predviđena nabava opreme koja je nužna za provedbu istraživačkih aktivnosti planiranih projektom. Za provedbu natječaja očekujemo da je predlagateljima osigurana osnovna računalna oprema kao i ostali materijal koji je potreban za redovan rad na projektu.
Moguća je nabava svih materijala potrebnih za terenska istraživanja no troškovi koje predlagatelji navedu u financijskom planu bit će uzeti u obzir prilikom procjene izvedivosti predloženog istraživanja. 
 
P: 1. Molim vas da nam odgovorite na pitanje vezano uz prihvatljive troškove. Hoće li u prihvatljive troškove spadati usluge provođenja istraživanja na velikim uzorcima građana RH koje provode agencije za istraživanje tržišta? Drugim riječima, hoće li se financirati projektni prijedlozi u kojima u financijskom planu značajan udio troškova predstavlja trošak usluga te postoje li neka ograničenja u tom pogledu?
2. Ako troškovi provođenja istraživanja ne spadaju u prihvatljive troškove, postoje li neka ograničenja vezana uz poticanje sudionika za sudjelovanje u istraživanjima? U dosadašnjim istraživanjima, naknade sudionicima za sudjelovanje u istraživanju u financijskom planu su spadale u indirektne troškove i nisu smjele premašivati vise od 5% godišnjeg budžeta projekta. Vrijedi li to pravilo i za ovaj natječaj?
O: 1. Troškovi usluge provođenja istraživanja koje provode agencije za istraživanje tržišta mogu biti predviđeni kao troškovi u okviru ovog natječaja ako su to troškovi koji su nužni i opravdani za provedbu predloženog istraživanja.
2. U okviru troškova ovog natječaja moguće je predvidjeti i posredne troškove, ali ih je potrebno posebno obrazložiti.

 

Natječajna dokumentacija


07.04.2020.
 
P: Smije li section B (Principal Investigator) biti dulji od 1 stranice?
O: Uvažavajući ograničenje prema kojem Prijavni obrazac ne smije biti dulji od 15 stranica (bez dijela C), dio B može biti dulji od jedne stranice.