CSRP - Upute i obrasci za Glavne istraživače iz Hrvatske

Glavni istraživač iz Hrvatske obvezan je Zakladi dostaviti izvješće za dio troškova koji su financirani iz državnog proračuna Republike Hrvatske (13,09% vrijednosti projekta) najkasnije 15 dana od dana završetka projektnog razdoblja, odnosno najkasnije 20 dana od dana završetka projekta.
Hrvatska zaklada za znanost za sve projekte koje financira organizira sustavno praćenje i nadgledanje projektnih aktivnosti, trošenja sredstava te poštivanje ostalih ugovornih obveza. Sva se izvješća podnose na propisanim obrascima, a nakon vrednovanja na temelju rezultata vrednovanja Upravni odbor odlučuje o daljnjem financiranju projekta.

Ovdje možete preuzeti Upute za provedbu projekata financiranih u okviru „Hrvatsko-švicarskog istraživačkog programa 2017. – 2023.” (CSRP).

U nastavku možete preuzeti obrasce za izvještavanje i obrazac zahtjeva za izmjenama:

 
Glavni istraživač iz Hrvatske obvezan je obavijestiti Zakladu o zapošljavanju mladih istraživača pisanim putem u najkraćem roku.Zapošljavanje na projekte Zaklade potrebno je provesti sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te ostalim propisima i koeficijentima koji vrijede u organizaciji koja zapošljava.
Osobe čija se plaća financira sredstvima projekta moraju biti zaposlene isključivo na organizaciji na kojoj je zaposlen i Glavni istraživač iz Hrvatske, odnosno moraju sklopiti ugovor o radu s tom organizacijom. Prije sklapanja Ugovora o radu, voditelj je obvezan dostaviti dokumentaciju uz zamolbu za odobrenje zapošljavanja Zakladi. Ugovor o radu se može sklopiti po primanju pismene potvrde Zaklade. Voditelj je obvezan dostaviti dokumentaciju o zapošljavanju najkasnije 8 dana od potpisivanja Ugovora o radu. Popis dokumentacije kojom se dokazuje zapošljavanje  i više informacija o zapošljavanju na projekte nalazi se u dokumentu Upute za provedbu projekata financiranih u okviru „Hrvatsko-švicarskog istraživačkog programa 2017. – 2023.” (CSRP).

Podršku Zaklade, SNSF-a i CSRP Programa potrebno je označiti kada je to moguće isticanjem logotipa Zaklade, SNSF-a i CSRP Programa uz navođenje rečenice „Ovaj rad je financiran u okviru Hrvatsko–švicarskog istraživačkog programa Hrvatske zaklade za znanost i Švicarske nacionalne zaklade za znanost putem sredstava Švicarsko-Hrvatskog programa suradnje” ili na engleskom jeziku „This work is financed within the Croatian-Swiss Research Program of the Croatian Science Foundation and the Swiss National Science Foundation with funds obtained from the Swiss-Croatian Cooperation Programme.”
Kod obilježavanja opreme financirane sredstvima Projekta, predlaže se korištenje predloška naljepnice koji se nalazi u dokumentu Uputa. U nastavku možete preuzeti logotip CSRP programa:
 
Za sve dodatne informacije molimo Vas da nas kontaktirate putem e-adrese csrp@hrzz.hr.