TTPP - Upute i obrasci za voditelje projekata

Hrvatska zaklada za znanost za sve projekte koje financira organizira sustavno praćenje i nadgledanje projektnih aktivnosti, trošenja sredstava te poštivanje ostalih ugovornih obveza. U tu je svrhu voditelj projekta (Principal Investigator) dužan Zakladi podnositi izvješća o provedbi projekta. Sva se izvješća podnose na propisanim obrascima, a nakon vrednovanja na temelju rezultata vrednovanja Upravni odbor odlučuje o daljnjem financiranju projekta.

Glavni istraživač iz Hrvatske obvezan je obavijestiti Zakladu o zapošljavanju mladih istraživača pisanim putem u najkraćem roku. Zapošljavanje na projekte Zaklade potrebno je provesti sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te ostalim propisima i koeficijentima koji vrijede u organizaciji koja zapošljava.

Ovdje možete preuzeti Upute za provedbu projekata financiranih u okviru Tenure Track Pilot Programa (TTPP), u kojima su opisan obveze voditelja projekta prema Zakladi, izvješća koja je dužan podnositi, prihvatljivi troškovi, pravdajuća dokumentacija itd. 

U nastavku možete preuzeti obrasce za izvještavanje i ostale popratne obrasce: 
Za sve dodatne informacije molimo Vas da nas kontaktirate putem e-adrese ttp@hrzz.hr.