Povjerenstvo za natječaj Partnerstvo u istraživanjima

Dokumentom Izmjene i dopune Priručnika za vrednovanje: Natječaj partnerstvo u istraživanjima, rok 02-2016 predviđeno je osnivanje Povjerenstva za natječaj Partnerstvo u istraživanjima 2016. (dalje u tekstu: “Povjerenstvo“) kojeg imenuje Upravni odbor.

Zadaće Povjerenstva jesu sljedeće:

- imenovanje članova panela za vrednovanje
- osiguravanje provođenja postupka vrednovanja projektnih prijedloga prema pravilima i u rokovima koje propisuje Upravni odbor Zaklade.

Mandat članovima Povjerenstva traje do završetka postupka vrednovanja projektnih prijedloga pristiglih na natječaj Partnerstvo u istraživanjima (02-2016), odnosno do završetka postupka pregovora o radnom i financijskom planu projekta. Identitet članova Povjerenstva javno je dostupan i objavljuje se na mrežnim stranicama Zaklade.

Članovi Povjerenstva su:
-      prof. emer. dr. sc. Vesna Roje, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje 
       (u mirovini)
-      prof. dr. sc. Mirjana Dragičević, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet
-      prof. dr. sc. Ivica Valpotić, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet (u mirovini)
-      prof. dr. sc. Boris Brkljačić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet