Istraživački projekti

Istraživačkim se projektima financiraju temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.

Ukratko o natječaju IP-06-2016:

Datum raspisivanja natječaja: 3. svibnja 2016. godine
Rok za prijavu: 2. lipnja 2016. do 13:00 (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt
Ukupan proračun: 40.000.000,00 kuna
Najveći iznos financiranja projekta: do 1.000.000,00 kuna za četverogodišnje projekte iz svih znanstvenih područja, osim za projekte iz društvenih i humanističkih znanosti gdje ono iznosi do 600.000,00 kuna po četverogodišnjem projektu
Trajanje financiranja projekta: od 2 do 4 godine
Okvirni početak projekta:  prosinac 2016./ siječanj 2017. godine
 
Registracija u elektronički sustav za prijavu projekata (EPP) je u ovom trenuku omogućena, no nije potrebna ukoliko ste se već ranije registrirali u sustav, a u tom  Vas slučaju molimo da koristite ranije dobiveni identifikacijski broj (potrebno je samo ažurirati profil u sustavu). 

TEKST NATJEČAJA (.pdf)

CALL FOR PROPOSALS (.pdf)

UPUTE ZA PODNOSITELJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA NA NATJEČAJ ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI (.pdf)

Prijavna dokumentacija (popis cjelokupne dokumentacije nalazi se u tekstu natječaja):

* ADMINISTRATIVNI OBRAZAC – obrazac se generira iz EPP sustava

* PRIJAVNI OBRAZAC
* APPLICATION FORM

* OBRAZAC FINANCIJSKI PLAN (.xls)
* FINANCIAL PLAN

* OBRAZAC RADNI PLAN
* WORK PLAN

* OBRAZAC POTPORA USTANOVE
* INSTITUTIONAL SUPPORT FORM

Važno: molimo da proučite ETIČKA PITANJA (.pdf). Ukoliko se ijedno od pitanja navedenih u dokumentu odnosi na Vaše istraživanje, prilikom prijave projektnoga prijedloga dužni ste dostaviti mišljenje etičkoga povjerenstva.

Kriteriji za vrednovanje:
* Protokol za administrativni pregled prijava
* Protocol for administrative check

* Kriteriji za vrednovanje A
* Evaluation Criteria A

* Kriteriji za vrednovanje B
* Evaluation Criteria B

* Kriteriji za vrednovanje C
* Evaluation Criteria C

Važno: Svi se upiti podnose isključivo putem adrese elektroničke pošte istrazivacki@hrzz.hr