HRZZ baza znanstvenih fotografija - pozivamo Vas da sudjelujete u izradi baze slanjem fotografija na teme istraživanja u svim znanstvenim područjima

Kako bi približila znanstvena istraživanja široj publici i potakla prikupljanje i objavljivanje fotografija o znanstvenim temama, Hrvatska zaklada za znanost priprema izradu HRZZ baze znanstvenih fotografija.
Pozivamo Vas da sudjelujete u izradi HRZZ baze znanstvenih fotografija slanjem fotografija na teme istraživanja u svim znanstvenim područjima: fotografije snimljene mikroskopom, laboratorijske fotografije, astronomske fotografije, dizajnerski crteži, karte i grafovi, fotografije na temu humanističkih znanosti, fotografije na temu obrazovanja, fotografije laboratorija i istraživačkih centara, fotografije znanstvenika za vrijeme istraživanja i sl.
Fotografije iz Baze znanstvenih fotografija bit će predstavljene na naslovnici mrežnih stranica Zaklade, a po primitku dozvole autora, mogu se koristiti u publikacijama i promotivnim materijalima Zaklade. Ime autora i naziv ustanove na kojoj su fotografije nastale bit će istaknuti uz svaku objavu.
Tehničke karakteristike fotografija za naslovnicu su: minimalna veličina 960x310 px, rezolucija 72dpi.
Kontakt za fotografije i pitanja: ana@hrzz.hr.
 

 

 

Projekt:  Očuvanje mikrobne raznolikosti povezane s proizvodnjom hrvatskih tradicionalnih kobasica od divljači: biotehnološka i sigurnosna karakterizacija (miCROgame)
Voditeljica: doc. dr. scMirna Mrkonjić Fuka
Ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

 
     
 

Projekt: Defolijatori kao invazivni šumski štetnici u uvjetima klimatskih promjena (DIFPEST)
Voditelj: dr. sc. Milan Pernek
Ustanova: Hrvatski šumarski institut

     
  Projekt: Kasni musterijen na istočnom Jadranu – temelj za razumijevanje identiteta kasnih neandertalaca i njihovog nestanka
Voditelj: prof. dr. sc. Ivor Karavanić
Ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
Snimio: Krunoslav Zubčić, Hrvatski restauratorski zavod
     
  Projekt: Napredni tekstilni materijali dobiveni ciljanom modifikacijom površine
Voditeljica:  prof. dr. sc. Sandra Bischof
Ustanova:  Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet