The European Network on Word Structure. Cross-disciplinary approaches to understanding word structure in the languages of Europe

Povratak na stranicu HRZZ projekti

Naslov projekta:  The European Network on Word Structure. Cross-disciplinary approaches to understanding word structure in the languages of Europe
Program i rok: Research Networking Programme (RNP)
Voditelji projekta: prof. dr. sc. Ida Raffaelli (voditeljica hrvatskoga tima i hrvatski predstavnik u upravnom odboru programa)
Ustanova: Odsjek za lingvistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
Program NetWords imao je za cilj opisati strukturu riječi i njihovu morfološku složenost budući da su morfološki kompleksne riječi svojstvene svim europskim jezicima. Interdisciplinarnost programa njegova je najveća vrijednost jer se riječi opisuju iz aspekta psiholingvistike, računalne lingvistike, tipološke lingvistike, kognitivne lingvistike te neurolingvistike. Budući da europska lingvistika ima duboke korijene u svim spomenutim disciplinama, program je omogućio suradnju i zajednička istraživanja stručnjaka iz različitih disciplina.
Jedan od glavnih rezultata ovoga programa je uspostava suradnje među istraživačima unutar Europe, ali i izvan Europe, posebice Kanade. To je omogućeno organizacijom triju radionica, dviju ljetnih škola i jedne završne velike konferencije koja je održana u travnju 2015. godine u Pisi. U tom kontekstu valja istaknuti da je Hrvatska bila vrlo aktivnim članom. Prva ljetna škola za doktorske studente održana je u Dubrovniku 2012. godine. Na njoj je sudjelovalo  preko 20 nastavnika te oko 80 doktorskih i poslijedoktorskih studenata. Kao posebnu vrijednost Ljetne škole treba istaknuti i sudjelovanje prof. dr. sc. Milene Žic Fuchs koja je kao tadašnja predsjednica SC-a pri ESF-u za humanističke znanosti otvorila Ljetnu školu te njezinu vrijednost i važnost stavila u širi kontekst znanstvenoga umrežavanja i suvremenoga ustroja interdisciplinarnih istraživanja i oblikovanja znanstvenih projekata. Uspješno organizirana škola bila je povodom i poticajem da se u rujnu 2013. godine u Dubrovniku organizira 9th Mediterranean Morphology Meeting kojega je prof. dr. Ida Raffaelli bila mjesnim organizatorom.
Taj se znanstveni skup neposredno vezao uz treću i posljednju Networds radionicu pa je Hrvatska tada bila ponovno u roku od godinu dana važnim čimbenikom u 
okupljanju lingvističke elite koja se svojim istraživanjima dotiče temeljnih tema programa. Valja istaknuti da, osim pojedinačnih, postoje i zbornici koji svjedoče o aktivnostima i istraživačkom radu unutar programa. Tako su u broju 78/14 časopisa Suvremena lingvistika objavljeni radovi s dubrovačke radionice, a suurednik broja je Vito Pirrelli, voditelj programa. U proljeće 2015 objavljen je on-line zbornik s 9th Mediterranean Morphology Meeting: Morphology and Semantics: MMM9 On-line Proceedings / Audring, Jenny; Koutsoukos, Nikos; Masini, Francesa; Raffaelli, Ida (ur.). Leiden, Patras, Bologna, Zagreb : University of Leiden, University of Patras, University of Bologna, University of Zagreb. U pripremi je također i završna knjiga programa pod naslovom Word Knowledge and Word Usage: a Cross--‐disciplinary Guide to the Mental Lexicon koje će izdavač biti ugledni Mouton de Gruyter.
 Networds program znanstvenoga umrežavanja u potpunosti je ispunio jednu od svojih temeljnih zadaća, a to je povezivanje istraživača iz različitih disciplina, ali je istodobno i otvorio vrata mnogim mladim znanstvenicima u stjecanju novih znanja i iskustava. Osim dviju ljetnih škola (Dubrovnik, Trondheim) koje su obje bile iznimno posjećene, a na kojima je sudjelovao velik broj hrvatskih doktorskih studenata, te triju radionica, Networds je svake godine raspisivao natječaj za kratkoročna i dugoročna stipendiranja mladih i iskusnih znanstvenika. Obje kategorije znanstvenika iskoristile su te mogućnosti pa je preko 10 mladih i iskusnih hrvatskih znanstvenika dobilo stipendije koje su im omogućile boravak na inozemnim institucijama prema kojima su iskazali interes te uspostavu istraživačkih kontakata i suradnje. Na završnoj konferenciji u Pisi u travnju 2015. sudjelovali su također znanstvenici iz Hrvatske što potvrđuje pravodobnu i kvalitetnu diseminaciju podataka o načelima rada programa i kvalitetno te sadržajno uključivanje hrvatskih znanstvenika u sve aktivnosti programa. 
Smatramo bitnim napomenuti da je kvalitetna suradnja koja se izgradila tijekom četiri godine trajanja programa nastavljena i izvan okvira programa. Tako je dr. sc. Vito Pirrelli bio gostujućim predavačem na  2015 Summer School of Scientific Communication (Split, 2015) koje je prof. dr. ida Raffaelli bila suuorganizatoricom s prof. dr. Anom Marušić. Budući da je interdisciplinarnost bila jedna od glavnih tema Ljetne škole u Splitu, dr. sc. Vito Pirrelli održao je predavanje vezano uz rad i organizaciju istraživačkih aktivnosti unutar Networds programa koji odlično odražava interdisciplinarne trendove u suvremenom znanstveno-istraživačkom kontekstu.