Hrvatska i Srednja Europa: umjetnost i politika u razdoblju moderne

Povratak na stranicu HRZZ projekti

Naslov projekta:
Hrvatska i Srednja Europa: umjetnost i politika u razdoblju moderne 
Program i rok: Uspostavni istraživački projekti, rok studeni 2013.
Voditelj projekta: dr. sc. Dragan Damjanović
Ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

 
Osnovni je cilj projekta Hrvatska i Srednja Europa: umjetnost i politika u razdoblju moderne dobivanje cjelovitoga uvida, baziranoga na temeljnim istraživanjima, o slojevitim odnosima između umjetnosti i vizualnih medija u širem smislu te političkih sustava, promatranima kroz različite rakurse (državne, socijalne, gospodarske, vjerske, rodne, etničke, itd.) u razdoblju od kraja 18. do sredine 20. stoljeća. Istraživanjem se nastoji dobiti uvid u odnose između umjetnosti i političkih režima iz različitih perspektiva i na temelju raznih diskursa na specificiranom teritoriju s istovjetnim političkim i društvno-kulturnim obilježjima. Vremenski se pokriva razdoblje od samih početaka velikih modernističkih zahvata u ustrojstvo Habsburške Monarhije, razdoblja vladanja Josipa II 1780-ih godina, do kraja Drugoga svjetskog rata i početka Hladnoga rata. Glavno istraživačko pitanje na koje se želi odgovoriti pri provedbi ovoga projekta  jeste koji su oblici utjecaja političkih diskursa na vizualne medije te na oblike njihove prezentacije i interpretacije od strane institucija i korisnika.
Projekt može pogodovati razvoju gospodarstva jer je istraživanje baštine ključ njezine prikladne prezentacije, koja znatno pridonosi razvoju baštinskog turizma. Bolje razumijevanje baštine doprinosi njenoj kvalitetnijoj valorizaciji koja je temelj revitalizacije zapuštenih kulturnih dobara i održivom razvoju. Rezultati istraživanja korisnika koji omogućuju bolje interpretacijske strategije za institucije na temelju korisničkih iskustava pretpostavljaju mogućnost ostvarivanja većeg društvenog angažmana institucije i većeg broja posjetitelja. Objavljivanje u međunarodnim časopisima i sudjelovanje na međunarodnim skupovima dovodi do veće prisutnosti hrvatskih znanstvenika na međunarodnoj razini. Već tijekom prve godine provođenja projekta pojavio se niz novih istraživačkih pitanja, a terenskim i arhivskim istraživanjima došlo se do daleko većih istraživačkih rezultata nego je bilo predviđeno. Ova je okolnost rezultirala izradom cijeloga niza članaka (dio kojih je izrađen u koautorstvu suradnika na projektu, a dio je objavljen u uglednim međunarodnim časopisima), zatim sudjelovanjem na skupovima i realizacijom zapaženih izložbenih projekata.

Slika preuzeta sa službene stranice projekta: http://wp.ffzg.unizg.hr/croce/about-the-project/