Molekularni mehanizmi imunološkog djelovanja PVR (CD155) u virusnoj i tumorskoj patogenezi

Povratak na stranicu HRZZ projekti

Naslov projekta: Molekularni mehanizmi imunološkog djelovanja PVR (CD155) u virusnoj i tumorskoj patogenezi
Program i rok: Uspostavni istraživački projekti, rok studeni 2013.
Voditeljica: izv. prof. dr. Tihana Lenac Roviš
Ustanova: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Projekt se bavi razumijevanjem proteina PVR kako bi dao odgovor na pitanje kako virusi i tumori trenutno iskorištavaju ovaj protein u svoju korist i čime bismo mi mogli preuzeti kontrolu nad njim u svrhu osnaživanja našeg imunološkog sustava.
 
Istraživanje proteina PVR koje je financirano od strane Hrvatske zaklade za znanost je znanstveni projekt čija je svrha unaprijediti razumijevanje temeljnih, fundamentalnih mehanizama borbe između imunološkog sustava i virusa, odnosno tumora. Protein PVR sudjeluje u imunološkom odgovoru te ga može ili pojačati ili utišati. PVR utječe i na snagu stanica da se pričvrste jedna uz drugu. Želimo saznati kako pripravcima koji utječu na PVR osnažiti imunološki sustav i djelovati protiv tumora. Dugoročna svrha je izrada pripravaka koji će utjecati na zdravlje ljudi. Imunopripravci slični onima koje razvijamo već se nalaze u klinici za liječenje tumora. Iako su proglašeni revolucijom u liječenju tumora, ipak djeluju tek na jedan od, sa strane imunološkog sustava gledano, tri moguća tipa solidnih tumora; a i tada je uspješnost u najpovoljnijem slučaju 40%-tno smanjenje tumora. Dakle, trebaju nam nova, suvremena saznanja, a dužnost akademije je da utječe na društvo na način da donosi takva saznanja.
U fokusu je ovoga projekta razumijevanje uloge proteina PVR koji je ligand za inhibicijski receptor TIGIT, aktivacijski receptor DNAM-1 te receptor CD96. PVR je ispoljen na gotovo svim stanicama, dok su njegovi receptori ispoljeni na imunološkim stanicama značajni u nadzoru zaraza i u patogenezi zloćudnih bolesti.

Projekt usprkos svom fundamentalnom, znanstvenom pristupu teži ka stvaranju preduvjeta za implementaciju dobivenih saznanja u kliniku i u industriju. U tu svrhu organizirane su i dvije međunarodne radionice istovjetnih sadržaja. Prva, dvodnevna radionica o translaciji rezultata projekta u kliničke uvjete praćena sastankom otvorenog tipa angažirala je članove projektnog tima i predstavnike partnerske institucije Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati iz Italije. Druga dvodnevna radionica i okrugli stol bili su posvećeni translaciji rezultata projekta u poslovne prilike te su tom prilikom okupljeni predstavnici partnerske institucije Hebrejskog sveučilišta u Jeruzalemu i njihovog ureda za transfer tehnologije kao i naši ostali suradnici, zaključuje voditeljica.