Između Dunava i Mediterana. Uloga rimske vojske u mobilnosti ljudi i roba na tlu Hrvatske u antici

  
    Naslov projekta: Između Dunava i Mediterana. Uloga rimske vojske
    u mobilnosti ljudi i roba na tlu Hrvatske u antici 
    Program i rok: Uspostavni istraživački projekti, rok studeni 2013.
    Voditelj projekta: prof. dr. sc. Mirjana Sanader
    Ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

Hrvatska je jedina zemlja u Europi koja je istovremeno okružena Dunavom i Mediteranom. Ova specifična i jedinstvena geografska pozicija imala je važnu ulogu povijesnim događajima u ovom dijelu Europe te je uvelike odredila mobilnost ljudi kao i kretanje dobara i ideja. Cilj projekta je istraživanje i proširivanje znanstvenih informacija koje bi doprinijele u rješavanju još neodgovorenih pitanja o značaju rimske vojske u promjenama koje su se dogodile u periodu od prvih kontakata s Rimom (229 g. pr. Kr.) do kraja Markomanskih ratova (180 g.) na području današnje Republike Hrvatske. Projektom se nastoji istražiti razina utjecaja vojnih postrojbi, logora i luka na civilno stanovništvo i njihova naselja, lokalnu trgovinu te čitavu ekonomiju. Kroz uspješnu implementaciju ovog projekta prikupit će se vrijedne informacije o raznim aspektima integracije autohtone populacije s rimskim svijetom te utjecaj određene geografske lokacije na taj proces, koja se proteže od Mediterana do Dunava.
Kako bi se osiguralo da su znanstveni podatci od najbolje moguće kvalitete, istraživački projekt izrađuje arheološku bazu podataka i arheološki arhiv koje se kontinuirano popunjavaju. Prikupljeni podatci pohranjuju se u računalnu bazu podataka koja će koristiti zainteresiranim znanstvenicima u njihovom daljnjem istraživanju. Na ovaj će način relevantni podaci iz Hrvatske biti korišteni u budućim istraživanjima na međunarodnoj razini.
Projekt predviđa provođenje sustavnih arheoloških istraživanja na nalazištu Gardun-Vojnić kod Trilja (antički Tilurium) gdje se u antici nalazio rimski legijski logor Tilurij. Taj je položaj za Rimljane imao izuzetnu stratešku važnost jer je omogućavao nadzor prijelaza preko rijeke Cetine, odnosno kontrolu putovanja prema unutrašnjosti provincije Dalmacije.
 
Slika 1. Priprema za fotografije nalaza antičkog utega na
lokalitetu Gardun, 2015
Projektom je planiran sustavni, ekstenzivni terenski pregled određenih dionica hrvatskog dijela dunavskog limesa. 2015. godine je za pregled izabrano područje općina Aljmaš, Erdut, Dalj (Osječko-baranjska županija) i Borova (Vukovarsko-srijemska županija), dok je 2016. god. pregledano područje Grabovca, Kozarca, Karanca, Sarkanja i Haljeva (Osječko-baranjska županija). Cilj istraživanja je lociranje lokaliteta koji su povezani s prisutnošću rimske vojske na ovim prostorima.
 
Suradnici na projektu su prof. dr. sc. Marina Milićević Bradač, doc. dr. sc. Domagoj Tončinić, dr. sc. Zrinka Šimić Kanaet, doc. dr. sc. Ina Miloglav, doc. dr. sc. Dino Demicheli, doc. dr. sc. Ana Pavlović, dr. sc. Iva Kaić i mag. archeol. Vinka Bubić s Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zrinka Buljević i Sanja Ivčević iz Arheološkog muzeja u Splitu, Tomislav Šeparović iz Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika, Igor Vukmanić iz Muzeja Slavonije u Osijeku, Tatjana Lolić iz Konzervatorskog odjela u Zagrebu, Domagoj Perkić iz Dubrovačkih muzeja i Saša Denegri iz Konzervatorskog odjela u Splitu.
Voditeljica i suradnici na projektu tijekom prve dvije godine provođenja projekta sudjelovali su na više domaćih i međunarodnih skupova na kojima su prezentirali rezultate svojeg terenskog i arhivskog istraživačkog rada. Objavljen je i veći broj znanstvenih te stručnih radova.
Zahvaljujući projektu Hrvatske zaklade za znanost „Razvoj karijera mladih istraživača” omogućena je izobrazba mladih doktora znanosti. Voditeljica projekta RoMiCRO iskoristila je tu mogućnost te je od 01. siječnja 2015. god. na radnom mjestu stručnog suradnika-doktoranda na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu zaposlena mag. archeol. Mirna Vukov. 
 
Više o projektu: http://www.ffzg.unizg.hr/romicro/Povratak na stranicu HRZZ projekti