Profesionalni razvoj u adolescenciji: razvoj modela tranzicije karijere adolescenata

Povratak na stranicu HRZZ projekti

Naziv projekta: Profesionalni razvoj u adolescenciji: razvoj modela tranzicije karijere adolescenata
Program i rok: Uspostavni istraživački projekti, rok studeni 2013.
Voditeljica:  dr. sc. Iva Šverko
Ustanova: Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar"
Na fotografiji: dr. sc. Iva Šverko (Hina/Zvonimir Kuhtić)

Projekt Hrvatske zaklade za znanost Profesionalni razvoj u adolescenciji: razvoj modela tranzicije karijere adolescenata (Vocational Development in Adolescence: Setting the Adolescent Career Transition Model, HRZZ-1229) se provodio od srpnja 2014. do lipnja 2017. na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Voditeljica projekta bila je dr. Iva Šverko, a suradnici dr. Toni Babarović, dr. Marina Merkaš, Iva Černja i Vanja Međugorac.
 
Cilj projekta bio je utvrditi odrednice uspješne tranzicije iz škole na posao ili fakultet. Prema postavljenom modelu tranzicije karijere adolescenata, uspješna tranzicija u svijet rada ili visokoškolskog obrazovanja podrazumijeva visokomotivirane, zadovoljne, uspješne mlade ljude čije su osobine usklađene sa zahtjevima njihovih novih radnih ili studijskih okruženja, a za nju su odgovorne temeljne osobine pojedinca, životne okolnosti i spremnost za upravljanje karijerom. Osnovni istraživački ciljevi projekta bili su provjeriti kako i na koji način djeluju pojedine odrednice tranzicije karijere te koliko dobro pretpostavljeni model opisuje tranziciju karijere iz srednje škole u daljnje obrazovanje ili svijet rada. U longitudinalnom online istraživanju sudjelovali su učenici završnih razreda srednjih škola koji su bili praćeni godinu i pol dana kako bi se zahvatili ishodi tranzicije na studij ili posao. Na višekratno sudjelovanje bili su motivirani vrijednim nagradama i povratnim informacijama o nekim svojim osobinama. Prikupljeni podaci omogućavali su donošenje traženih zaključaka te je tijekom trajanja projekta ostvareno više od 20 izlaganja na skupovima i pripremljeno 6 znanstvenih publikacija.
 
Na temelju dobivenih rezultata razvijen je i besplatni online sustav za profesionalno usmjeravanje Put karijere, namijenjen svima koji se nalaze u procesu promjene karijere. Sadrži devet kvalitetnih i validiranih mjera interesa, vrijednosti, spremnosti na upravljanje karijerom i načina donošenja profesionalnih odluka, čije rješavanje pruža svakom korisniku povratnu informaciju o njegovim ili njenim osobinama, kao i savjete kako postupiti prilikom upravljanja karijerom. Doprinos primijenjenih mjera za profesionalno usmjeravanje potvrđen je empirijskim nalazima projekta. Sustav se nalazi na stranici www.putkarijere.hr.
 
Sustav Put karijere promoviran je 6. lipnja na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Na promociji su sudjelovali Iva Šverko i Toni Babarović, istraživači na projektu HRZZ, Itamar Gati, profesor emeritus sa Sveučilišta u Jeruzalemu, te Mihael Kozina iz V. gimnazije, Klara Lončar iz Osnovne škole Davorina Trstenjaka, Lana Lukačić iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te prof. Darja Maslić Seršić ispred Centra za razvoj karijere Filozofskog fakulteta.