Najava natječaja „ERA-NET Cofund in Quantum Technologies Call 2019 (QuantERA Call 2019)“

QuantERA ERA-NET Cofund in Quantum Technologies je konzorcij koji okuplja 32 nacionalne/regionalne organizacije za financiranje istraživanja iz 26 zemalja i koji financira međunarodne istraživačke projekte u području kvantnih tehnologija. Konzorcij je sufinanciran sredstvima iz programa Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje 2014. – 2020. (Obzor 2020.). Cilj je QuantERA-e širenje znanstvene izvrsnosti u Europskom istraživačkom prostoru (ERA) uz poseban naglasak na sudjelovanje istraživačkih skupina iz novih država članica Europske unije. Na prvom natječaju QuantERA-e za dostavu projektnih prijedloga, koji je objavljen 2017., za financiranje je odabrano 26 vrhunskih međunarodnih projekata, u vrijednosti od oko 32 milijuna EUR, od čega 70 % financiranih projekata uključuje istraživačke skupine iz novih država članica EU-a.

U studenome 2018. objavit će se drugi Natječaj (Quantera Call 2019), u kojem prvi put sudjeluje i Hrvatska zaklada za znanost, što znači da će se moći prijaviti i hrvatski znanstvenici. Predviđeni rok za dostavu skraćenih i cjelovitih projektnih prijedloga je 18. veljače 2019. godine.

Natječaj će obuhvaćati sljedeća područja:

1) kvantna komunikacija,
2) kvantna simulacija,
3) kvantno računanje,
4) kvantne informacijske znanosti i
5) kvantno mjeriteljstvo.

Ukupna sredstva koja će Hrvatska zaklada za znanost osigurati za natječaj QuantERA Call 2019 iznose 200.000 EUR.

Na Natječaj se prijavljuju isključivo projektni konzorciji, koji se trebaju sastojati od 3 do 6 partnera (istraživačkih skupina) iz barem tri države koje sudjeluju u natječaju. Svaki partner imenuje jednog voditelja (Principal Investigator), koji će komunicirati s nacionalnom/regionalnom organizacijom iz svoje države i koji će u slučaju uspješne prijave biti korisnik njezinih sredstava. Prijavu na razini projektnog konzorcija podnosi koordinator konzorcija putem elektroničkog sustava koji će biti naveden u sklopu Natječaja.

Postupci prijave, evaluacije i odabira projekata su transnacionalni. Prijedlozi će se vrednovati na temelju sljedećih triju kriterija: izvrsnost, učinak te kvaliteta i učinkovitost provedbe. Očekivani početak projekata je kraj 2019. godine. Voditelj svake istraživačke skupine (partnera u projektnom konzorciju) morat će zadovoljiti nacionalne kriterije prihvatljivosti definiranih od strane organizacija koje osiguravaju financiranje. Dodatni administrativni uvjeti koje će morati ispuniti voditelji hrvatskih istraživačkih skupina (hrvatski prijavitelji) i njihove matične organizacije bit će navedeni u dokumentu „QuantERA Call 2019_HRZZ upute“, koji će biti objavljen naknadno. Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se isključivo putem elektroničke pošte, na adrese: kristinak@hrzz.hr i dario@hrzz.hr.

Najavi Natječaja možete pristupiti ovdje.