Održane provedbene radionice o natječaju „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ DOK-01-2018

Svrha Projekta je razviti cjelovit i stabilan program financiranja razvoja karijera doktoranada i omogućiti mentorima da u svoja znanstvena istraživanja uključe doktorande koji žele sudjelovati u istraživačkom radu te usmjeriti svoju karijeru prema vrhunskoj znanosti. Konačni cilj Projekta je izobrazba novih doktora znanosti koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili gospodarstvu.
Natječajem je predviđeno financiranje ukupnog troška plaće doktoranda, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada i usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja.
Ovaj je natječaj sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., specifičan cilj Operativnog programa 10.II.3. Poboljšanje uvjeta rada za hrvatske istraživače.

Prezentaciju možete preuzeti ovdje.
 
Na provedbenoj radionici održanoj 06. studenog 2018. godine na Građevinskom fakultetu u Rijeci koordinatori ESF potpora, Odjela za mlade istraživače, Mile Kvesić i Ivan Jerbić održali su prezentaciju o provedbenoj fazi natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“.

  Na provedbenoj radionici održanoj 09. studenog 2018. godine na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu koordinatori ESF potpora, Odjela za mlade istraživače, Mile Kvesić i Ivan Jerbić održali su prezentaciju o provedbenoj fazi natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“.

  
 


Na provedbenoj radionici održanoj 13. studenog 2018. godine na Rektoratu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, koordinatori ESF potpora, Odjela za mlade istraživače, Mile Kvesić i Ivan Jerbić održali su prezentaciju o provedbenoj fazi natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“

  


Na provedbenoj radionici održanoj 15. studenog 2018. godine na Sveučilištu u Zagrebu, koordinatori ESF potpora, Odjela za mlade istraživače, Mile Kvesić i Ivan Jerbić održali su prezentaciju o provedbenoj fazi natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“.