Izmjene natječaja „Uspostavni istraživački projekti“ UIP-2019-04 i „Istraživački projekti“ IP-2019-04

Upravni je odbor odlukom Klasa: 120-02/19-02/09, Ur.broj: 63-02/01-19-1 odobrio produljenje roka za prijavu na natječaj „Uspostavni istraživački projekti“, UIP-2019-04 te produljenje roka za prijavu na natječaj „Istraživački projekti“, IP-2019-04, do 24. svibnja 2019. godine (13:00 CET).
 
Osim toga, Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost je na svojoj 133. sjednici održanoj 28. ožujka 2019. godine donio odluku Klasa: 120-02/19-02/08, Ur.broj: 63-02/01-19-5 kojom se odobrava izmjena natječaja „Uspostavni istraživački projekti“ UIP-2019-04 u dijelu koji se odnosi na postotak radnog vremena voditelja projekata i podršku matične ustanove. Sukladno predmetnoj odluci, voditelj projekta svome projektu mora posvetiti minimalno 55% svoga radnog vremena.
 
Nadalje, Upravni je odbor Hrvatske zaklade za znanost na svojoj 134. sjednici održanoj 12. travnja 2019. godine donio odluku Klasa: 120-02/19-02/09, Ur.broj: 63-02/01-19-1 kojom se odobrava izmjena natječaja „Uspostavni istraživački projekti“, UIP-2019-04 te izmjena natječaja „Istraživački projekti“, IP-2019-04 u dijelu koji se odnosi na zapošljavanje poslijedoktoranada.
Sukladno gore navedenoj odluci, maksimalno trajanje financiranja plaće poslijedoktoranda iz Državnog proračuna, odnosno HRZZ sredstava, ne smije biti duže od ukupno četiri godine. Iznimno, moguće je prihvatiti financiranje kandidata koji je prethodno bio financiran iz međunarodnih projektnih sredstava, međutim ukupno poslijedoktorsko usavršavanje uključujući traženo financiranje plaće od strane HRZZ-a ne smije biti duže od šest godina.
Na natječaju IP-2019-04 i UIP-2019-04 pojedini poslijedoktorand može biti zaposlen na jednom projektu najviše do dvije godine. Ako je poslijedoktorand prethodno bio zaposlen na suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda, ukupno razdoblje financiranja plaće ne smije biti duže od četiri godine, uključujući zaposlenje u sklopu projekta IP-2019-04 ili UIP-2019-04. Iznimno, moguće je prihvatiti financiranje kandidata koji je prethodno bio financiran iz međunarodnih projektnih sredstava, međutim ukupno poslijedoktorsko usavršavanje uključujući traženo financiranje plaće od strane HRZZ-a ne smije biti duže od šest godina. Na radno mjesto poslijedoktoranda može se zaposliti osoba koja se znanstvenim radom bavi do deset godina (od upisivanja doktorskog studija). Razdoblje se može produžiti ovisno o rodiljnom/roditeljskom dopustu ili dugotrajnoj bolesti, prije ili poslije stjecanja doktorata znanosti.
Poslijedoktorandi mogu biti zaposleni na projektima koje financira HRZZ najviše dva puta (tj. na dva različita projekta).
Poslijedoktorand čija je plaća financirana do najviše dvije godine na jednom projektu na natječaju IP-2019-04 i UIP-2019-04  može biti financiran na još jednom HRZZ projektu za razdoblje do najviše dvije godine tako da ukupno razdoblje financiranja ne prelazi četiri godine.
 
U slučaju dodatnih pitanja molimo da se obratite na e-mail adrese istrazivacki@hrzz.hr ili uspostavni@hrzz.hr                         
 
Izmjene natječaja te upute s primjerima u vezi sa zapošljavanjem.


ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI
 
Programom „Istraživački projekti“ financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.

Ukratko o natječaju IP-2019-04:

Datum raspisivanja natječaja: 28. veljača 2019.
Rok za prijavu: 30. travanj 2019. do 13:00 (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt
Projekt: temeljna ili primijenjena istraživanja koja provodi prepoznatljiva istraživačka grupa
Proračun za 2019. godinu oko 40.000.000,00 kuna
Trajanje financiranja projekta: 4 godine
Okvirni početak projekta: siječanj 2020. godine. Projekti trebaju započeti najkasnije 3 mjeseca nakon primitka obavijesti o otvaranju pregovora o radnom i financijskom planu.

Prijava na natječaj se vrši isključivo putem EPP sustava
 
USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI 

Cilj je programa Uspostavni istraživački projekti (oznaka natječaja: UIP-2019-04) potpora osnivanju novih istraživačkih grupa mladih znanstvenika kako bi se ubrzala uspostava samostalnih istraživačkih karijera nakon stjecanja doktorata znanosti. Uspješno vrednovanim znanstvenicima omogućit će se uspostavljanje vlastitih istraživačkih grupa koje će se baviti inovativnim istraživačkim temama. 
Program omogućava da mladi znanstvenici tijekom petogodišnjeg financiranja uspostave istraživačku grupu i svoj laboratorij (ako je laboratorij nužan za istraživanje). Pritom projektni prijedlog mora uključiti razvoj novih istraživačkih tema i/ili metodologije. 

Natječaj je namijenjen istraživačima koji su doktorat znanosti stekli najmanje 2, a najviše 7 godina od roka za prijavu na Natječaj, koji žele osnovati ili razviti novu istraživačku skupinu i postati neovisni istraživači.

Cilj: podupiranje razvoja samostalnih istraživačkih karijera mladih znanstvenika u ključnoj fazi kad mogu osnovati novu istraživačku grupu koja će se baviti međunarodno kompetitivnim i/ili nacionalno relevantnim znanstvenim temama.
Datum raspisivanja natječaja: 28. veljača 2019.
Rok za prijavu: 30. travanj 2019. do 13:00 sati (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Predlagatelj projekta: znanstvenik koji je doktorat stekao najmanje 2, a najviše 7 godina od datuma roka za prijavu na natječaj Uspostavni istraživački projekti
Godišnji proračun programa: oko 20.000.000,00 HRK
Najveći iznos financiranja HRZZ po projektu: do 2.000.000,00 HRK, a za društvene i humanističke znanosti do 1.500.000,00 HRK po projektu.
Trajanje financiranja projekta: 5 godina
Okvirni početak projekta: siječanj 2020. godine. Projekti trebaju započeti najkasnije 3 mjeseca nakon primitka obavijesti o otvaranju pregovora o radnom i financijskom planu.
 

Prijava na natječaj se vrši isključivo putem EPP sustava