Najave novih natječaja

 “ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI”(IP-2020-02) I “USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI” (UIP-2020-02)
 
Natječaj za novi ciklus Istraživačkih projekata i Uspostavnih istraživačkih projekata otvorit će se krajem studenoga 2019. godine, a rok prijave bit će u veljači 2020 godine. Opći uvjeti prijave na ove natječaje neće se mijenjati u odnosu na natječaje s rokom prijave u 2019. godini, što znači da vrijedi pravilo da jedan istraživač može sudjelovati na dva HRZZ projekta kao voditelj jednog i suradnik na još jednom projektu ili suradnik na dva HRZZ projekta. Prijavna će se dokumentacija u manjoj mjeri mijenjati u odnosu na postojeću i bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a usporedno s raspisivanjem natječaja.
 
 
"PROJEKT RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA – IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI 2019."
 
Sredinom studenoga 2019. godine raspisat će se natječaj za izobrazbu novih doktora znanosti. Na natječaj se mogu prijaviti znanstvenici u stalnom radnom odnosu na znanstvenim organizacijama u Republici Hrvatskoj izabrani u znanstveno ili znanstveno-nastavno zvanje koji su doktorski rad obranili najmanje 4 godine prije roka za prijavu na natječaj. Prijavitelji na ovaj natječaj moraju biti voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima Zaklade, različitim EU i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima koji traju najmanje 18 mjeseci od zaključenja roka za prijavu na ovaj natječaj. Mogu se prijaviti znanstvenici iz svih znanstvenih područja, a može se podnijeti prijava samo za jednog doktoranda. Prijavitelji trebaju uzeti u obzir da se s jednog projekta može prijaviti samo jedan kandidat za mentora te da se financira ukupan trošak plaće doktoranda.
 
 
BILATERALNI SLOVENSKO-HRVATSKI NATJEČAJ
 
Krajem listopada ili početkom studenoga 2019. godine očekuje se otvaranje prijava na bilateralni natječaj kojega ove godine raspisuje Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) kao glavna organizacija (lead agency) s Hrvatskom zakladom za znanost (HRZZ) kao partnerskom organizacijom. Natječaj će biti otvoren za prijavu najmanje dva mjeseca.
 
Hrvatski voditelji prijavit će HRZZ-u prošireni administrativni obrazac putem EPP sustava. Prijava hrvatskog istraživača mora udovoljavati općim uvjetima natječaja Istraživački projekti s rokom prijave u 2019. godini. ARRS će provesti vrednovanje cjelovite prijave slovensko-hrvatske istraživačke grupe na natječaj.
 
 
JAVNI POZIV ZA IMENOVANJE HRZZ PANELA ZA VREDNOVANJE
U studenome 2019. raspisat će se javni poziv za imenovanje HRZZ-ovih panela za vrednovanje. Članove panela za vrednovanje čine istaknuti hrvatski znanstvenici, a način rada opisan je u Priručniku za vrednovanje projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje HRZZ-a. Izbor i imenovanje članova HRZZ-ovih panela temelji se na prijedlozima javnih znanstvenih organizacija. Očekuje se uključivanje voditelja istraživačkih i uspostavnih istraživačkih projekata u rad panela za vrednovanje. Popis članova panela za vrednovanje objavit će se na mrežnim stranicama HRZZ-a.


SVE DODATNE INFORMACIJE VEZANE UZ NAVEDENE NAJAVE I NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA BIT ĆE DOSTUPNI NAKON OBJAVE POJEDINOG NATJEČAJA NA MREŽNIM STRANICAMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST.