Javni poziv za izbor i imenovanje članova panela za vrednovanje Hrvatske zaklade za znanost

Sukladno odluci Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost (Klasa: 120-02/19-02/25, Ur.broj: 63-02/01-19-12) donesenoj na 150. sjednici održanoj 29. listopada 2019. godine, Hrvatska zaklada za znanost objavljuje
 
JAVNI POZIV
za izbor i imenovanje članova panela za vrednovanje
Hrvatske zaklade za znanost
 
Pozivaju se znanstvenice i znanstvenici da se prijave na javni poziv za izbor i imenovanje članova panela za vrednovanje projektnih prijedloga zaprimljenih na natječaje koje objavljuje Hrvatska zaklada za znanost. Hrvatska zaklada za znanost osniva panele za vrednovanje povezivanjem različitih znanstvenih područja. 
 
Kandidati trebaju biti istaknuti znanstvenici sa značajnim iskustvom i karijerom te međunarodno priznatim i posebnim dostignućima u pojedinom znanstvenom području, koji su zaposleni u javnoj znanstvenoj organizaciji u RH. Prednost imaju kandidati koji imaju iskustvo s vođenjem međunarodnih i domaćih kompetitivnih projekata (prvenstveno HRZZ istraživačkih i uspostavnih istraživačkih projekata). Ostali kriteriji za izbor članova panela propisani su Priručnikom za vrednovanje projektnih prijedloga. S obzirom na potpisivanje ugovora o multilateralnoj suradnji temeljem principa vodeće organizacije s vodećim europskim organizacijama koje financiraju kompetitivna znanstvena istraživanja, od kandidata se očekuje izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu. Sastav i broj svakog pojedinog panela utvrđuje Upravni odbor uzimajući u obzir prosječnu zastupljenost projektnih prijedloga na pojedinom natječajnom roku.
Osnovne zadaće panela za vrednovanje su procjena projektnih prijedloga te osiguravanje provođenja postupka vrednovanja projektnih prijedloga u skladu s pravilima i rokovima u daljnji postupak vrednovanja, čijeg detaljniji hodogram i utvrđuje Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost. Ostale zadaće panela za vrednovanje propisane su Priručnikom za vrednovanje projektnih prijedloga.
Mandat članova panela za vrednovanje traje tri godine s mogućnošću jednog reizbora, a njihov je identitet javno dostupan i objavljuje se na mrežnim stranicama Zaklade. Imenovani članovi panela za vrednovanje za vrijeme trajanja mandata mogu prijaviti projektni prijedlog, ali se tada izuzimaju iz vrednovanja na tom natječajnom roku. Pravilnikom o sprječavanje sukoba interesa u postupku vrednovanje pobliže je definirano postupanje u slučaju mogućeg i utvrđenog sukoba interesa članova panela.
Članovi panela za svoj rad ne primaju naknadu.
Odluku o imenovanju članova panela donosi Upravni odbor. Odluka Upravnog odbora bit će objavljena u roku od 15 dana od dana donošenja.
Rok za prijavu je 30 dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatske zaklade za znanost.
 
 
Molimo zainteresirane znanstvenice i znanstvenike da svoju prijavu pošalju u roku od 30 dana od dana objave ovog poziva, na elektroničku adresu ured@hrzz.hr. Uz prijavu je potrebno dostaviti popunjeni i potpisani obrazac životopisa: poveznica na obrazac.

Produljenje roka za prijavu na javni poziv za izbor i imenovanje HRZZ članova panela
Sukladno odluci Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost (Klasa: 120-02/19-02/27, Ur.broj: 63-02/01-19-39) donesenoj na 152. sjednici održanoj 28. studenoga 2019. godine, produljuje se rok za dostavu prijava na javni poziv za izbor i imenovanje članova panela za vrednovanje Hrvatske zaklade za znanost.
Rok za dostavu prijava je 15. prosinac 2019. godine.