Rezultati vrednovanja projektnih prijedloga iz područja Prirodne i tehničke znanosti prijavljenih na natječaje „Istraživački projekti“ i „Uspostavni istraživački projekti“, rok 2019-04

Temeljem rezultata vrednovanja i preporuka panela za vrednovanje, otvoren je postupak pregovora o radnom i financijskom planu za 60 projektnih prijedloga iz područja Prirodne i tehničke znanosti prijavljenih na natječaj „Istraživački projekti“, rok 2019-04 i za 20 projektnih prijedloga prijavljenih na natječaj „Uspostavni istraživački projekti“, rok 2019-04. Na rezervnoj listi za financiranje projektnih prijedloga iz područja Prirodne i tehničke znanosti nalazi se 13 projektnih prijedloga sa natječaja „Istraživački projekti“, rok 2019-04 i 7 projektnih prijedloga sa natječaja „Uspostavni istraživački projekti“, rok 2019-04.

Natječaji su objavljeni 28. veljače 2019. godine. Rok za prijavu na natječaje bio je 24. svibnja 2019. godine. Završetak pregovora o radnom i financijskom planu za projektne prijedloge iz područja Prirodne i tehničke znanosti očekuje se krajem studenoga.

Objava rezultata vrednovanja projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje „Istraživački projekti“, rok 2019-04 i „Uspostavni istraživački projekti“, rok 2019-04 za ostala područja očekuje se do kraja studenoga.

Projektni prijedlozi iz područja Prirodne i tehničke znanosti za koje je otvoren postupak pregovora o radnom i financijskom planu navedeni su u nastavku abecednim redom.
 
A. Natječaj „Istraživački projekti“

Prijavitelj/ica Matična institucija Naziv projektnog prijedloga
Dr. sc. Andreja  Lesac Institut "Ruđer Bošković" Strukturna kiralnost vs molekulska kiralnost
Prof. dr. sc. Blaženka Melić Institut "Ruđer Bošković" Raspadi i vremena života teških hadrona
Prof. dr. sc. Damir Seršić Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva Renesansa teorije uzorkovanja
Dr. sc. Damir Slovenec Hrvatski geološki institut Vulkano-sedimentne sukcesije sjeverozapadne Hrvatske i njihova uloga u razumijevanju geodinamike Paleotetisa tijekom srednjeg trijasa
Doc. dr. sc. Darko Kozarac Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Istraživanje efikasnijeg i ekološki prihvatljivijeg izgaranja u Ottovim motorima s pretkomorom
Doc. dr. sc. Davor Dragičević Sveučilište u Rijeci, Odjel za matematiku Operatori pomaka, statistički zakoni i beskonačno-dimenzionalni dinamički sustavi
Dr. sc. Davor Ristić Institut "Ruđer Bošković" Sferni optički mikrorezonatori za senzoriku, lasere i nelinearnu optiku
Izv. prof. dr. sc. Dean Marković Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju In-silico potpomognut dizajn supstrata za hvatanje CO2 u katalitičkoj formaciji karbonata i karbamata
Prof. dr. sc. Domagoj Jakobović Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva Hiperheurističko oblikovanje pravila raspoređivanja
Prof. dr. sc. Domagoj Lanc Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet Procjena granične nosivosti inženjerskih konstrukcija
Izv. prof. dr. sc. Dominik Cinčić Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Nove građevne jedinke u supramolekulskom dizajnu složenih višekomponentnih molekulskih kristala temeljenih na halogenskim vezama
Doc. dr. sc. Dražen Vouk Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet Zbrinjavanje pročišćenih zauljenih otpadnih voda i mulja s UPOV-a u opekarskoj industriji – proizvodnja novog opekarskog proizvoda u okviru kružne ekonomije
Prof. dr. sc. Goran Petrović Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Simulator poremećaja u elektroenergetskom sustavu i kalibrator nesinusnih napona i struja
Izv. prof. dr. sc. Helena Otmančić Ćurković Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Razvoj novih rješenja za karakterizaciju i zaštitu brončane kulturne baštine izložene vanjskom okolišu
Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Pandžić Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva Aktivno sudjelovanje skupine kućanstava u energetskim tržištima
Prof. dr. sc. Igor Pažanin Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Višeskalni problemi u mehanici fluida
Izv. prof. dr. sc. Iva Rezić Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet Antibakterijska prevlaka za biorazgradive medicinske materijale
Prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva Pametne usluge usmjerene čovjeku u interoperabilnim i decentraliziranim okolinama Interneta stvari
Prof. dr. sc. Ivica Kožar Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci Razdvajanje uticaja parametara u inžinjerskom modeliranju s parametarskom identifikacijom
Dr. sc. Jadranka Šepić Institut za oceanografiju i ribarstvo Snaga i varijabilnost ekstremnih razina Jadranskog mora u sadašnjoj i budućoj klimi
Dr. sc. Jordi Sancho Parramon Institut "Ruđer Bošković" Metalni kompoziti za ultra-tanke infracrvene slojeve
Prof. dr. sc. Joško Parunov Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Nesigurnost modeliranja odziva broda na valovima Jadranskog mora
Dr. sc. Kornelija Passek Kumerički Institut "Ruđer Bošković" Razotkrivanje strukture hadrona pomoću tvrdih ekskluzivnih procesa
Dr. sc. Krešimir Molčanov Institut "Ruđer Bošković" Multicentrične kovalentne veze i pi-interakcije određuju fizička svojstva kristala organskih radikala
Dr. sc. Larisa Jonke Institut "Ruđer Bošković" Simetrije u kvantnoj gravitaciji
Izv. prof. dr. sc. Lea Skorin-Kapov Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva Modeliranje i praćenje iskustvene kvalitete imerzivnih višemedijskih usluga u 5G mrežama
Prof. dr. sc. Luka Grubišić Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Stohastičke aproksimacije malog ranga i primjene na parametarski ovisne probleme
Dr. sc. Manda Ćurić Institut "Ruđer Bošković" Mehanokemijska aktivacija i funkcionalizacija veze C–H potaknuta paladijem i usmjerena ligandom
Dr. sc. Marijan Gotic Institut "Ruđer Bošković" Platinom dekorirane čvrste otopine željezovog i kositrovog oksida za vodikove senzore
Prof. dr. sc. Marijan Kovačić Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Taložni paleobazeni, vodeni prolazi i migracije biote
Izv. prof. dr. sc. Marijana Đaković Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Od oblika do funkcije: fleksibilni kristalni materijali s kontroliranim mehaničkim odzivom
Dr. sc. Marijana Jurić Institut "Ruđer Bošković" Topološka raznolikost oksalatnih spojeva: sinteza, svojstva i upotreba za okside
Prof. dr. sc. Marina Franulović Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet Modeliranje i simulacija u razvoju naprednih materijala
Dr. sc. Mario Vazdar Institut "Ruđer Bošković" Prijenos tvari kroz biološke membrane potpomognut proteinima
Doc. dr. sc. Marko Bosiljevac Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva Pametna platforma za daljinska istraživanja u okolišu i industriji primjenom milimetarskih valova
Prof. dr. sc. Marko Čanađija Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet Nelokalni mehanički modeli nanogreda
Prof. dr. sc. Mladen Vučić Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva Učinkoviti sustavi za obradu signala namijenjeni programski definiranom radiju
Prof. dr. sc. Muhamed Sućeska Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Poboljšani model neidealne detonacije gospodarskih eksploziva
Prof. dr. sc. Nenad Pavin Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Ravnoteža sila i momenta sila u diobenom vretenu
Doc. dr. sc. Neven Alujević Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Dinamika aktivnih i rotirajućih konstrukcija
Prof. dr. sc. Neven Duić Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Istraživanje puteva energetske tranzicije - meduovisnost ''power-to-X'' tehnologija, tehnologija odgovora potrošnje i povezivanja tržišta energijom
Dr. sc. Nikola Basaric Institut "Ruđer Bošković" Fotokemija: reakcijski mehanizmi i primjene u organskoj sintezi i biologiji
Prof. dr. sc. Robert Cupec Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek Robotska percepcija stvarnog svijeta: razumijevanje složenih scena
Prof. dr. sc. Roman Malarić Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva Mjeriteljska infrastruktura za potporu inteligentnoj energetskoj mreži
Dr. sc. Salvatore Marco Giampaolo Institut "Ruđer Bošković" Frustrirani kompleksni sustavi
Prof. dr. sc. Sanja Faivre Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Relativna promjena morske razine i klimatske promjene duž istočne obale Jadrana
Dr. sc. Slobodan Miko Hrvatski geološki institut Porijeklo i taloženje sedimenata u vrijeme kasno kvartarnih promjena morske razine: sustav rijeke Krke i Srednjojadranske kotline
Prof. dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Razvoj metodologije procjene podložnosti na klizanje za planiranje namjene zemljišta primjenom LiDAR tehnologije
Dr. sc. Stjepko Fazinić Institut "Ruđer Bošković" Visoko razlučiva spektrometrija x-zraka fokusiranim ionskim snopovima
Prof. dr. sc. Tihana Galinac Grbac Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Pouzdani i sigurni kompleksni softverski sustavi: od empirijskih principa prema teoretskim modelima iz perspektive industrijske primjene
Prof. dr. sc. Tomislav Bolanča Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Primjena naprednih tehnologija obrade voda za uklanjanje mikroplastike
Doc. dr. sc. Tomislav Petković Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva Robusno kodiranje strukturiranog svjetla za 3D oslikavanje u teškim uvjetima
Prof. dr. sc. Vladislav Tomišić Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Koordinacijske reakcije makrocikličkih liganada u otopini
Dr.sc. Vlado Cuculić Institut "Ruđer Bošković" Međudjelovanje morskog (mikro)plastičnog otpada i metala zagađivala: mogući put od morskog okoliša do čovjeka
Prof. dr. sc. Vlasta Ćosović Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Dinaridski predgorski bazen između dva eocenska terminalna optimuma: mogući scenarij za sjevernojadranski bazen
Dr. sc. Zoran Štefanić Institut "Ruđer Bošković" Alosterički komunikacijski putevi u oligomernim enzimima
Izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku Redukcija vibracija u mehaničkim sustavima
Dr. sc. Zrinka Dragun Institut "Ruđer Bošković" Biomolekule koje vežu metale i zdravstveni poremećaji kod slatkovodnih organizama izloženih industrijskom otpadu
Izv. prof. dr. sc. Zvonko Kostanjčar Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva Algoritmi dubokog podržanog učenja za upravljanje rizicima
Dr. sc. Željka Fiket Institut "Ruđer Bošković" Transport, sudbina i toksičnost metal(oid)a otpuštenih iz ležišta industrijskog otpada
 
 
B. Natječaj „Uspostavni istraživački projekti“
 
Prijavitelj/ica Matična institucija Naziv projektnog prijedloga
Dr. sc. Ana Palčić Institut "Ruđer Bošković" Zeoliti s malim šupljinama modificirani bakrom pogodni za primjenu u zaštiti okoliša
Doc. dr. sc. Damir Filko Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek Metode za 3D rekonstrukciju i analizu kroničnih rana
Dr. sc. Dino Novko Institut za fiziku Istraživanje fononski posredovanih procesa u kvazi-dvodimenzionalnim materijalima
Doc. dr. sc. Erna Begović Kovač Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Dekompozicije i aproksimacije matrica i tenzora
Doc. dr. sc. Fabio Faraguna Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Razvoj funkcionalnih biogoriva i (bio)aditiva te ispitivanje primjenskih svojstava mješavina s mineralnim gorivima
Doc. dr. sc. Gordon Gilja Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet Daljinsko praćenje erozije riprap zaštite od podlokavanja na velikim rijekama u stvarnom vremenu
Doc. dr. sc. Hrvoje Kalinić Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet Proširenje osjetilnosti senzora u laboratoriju za obradbu i analizu podataka iz okoline
Izv. prof. dr. sc. Ivana Barišić Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek Cementom stabilizirani nosivi slojevi s otpadnom gumom za održive kolnike
Dr. sc. Lidija Androš Dubraja Institut "Ruđer Bošković" Metal-organski molekulski materijali kao potencijalni feroelektrici
Dr. sc. Mihovil Brlek Hrvatski geološki institut Miocenska sin-riftna evolucija Sjevernohrvatskog bazena (Karpatsko-Panonska regija): “multi-proxy” pristup, korelacija i integriranje sedimentnog i vulkanskog zapisa
Doc. dr. sc. Mirko Poljak Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva Računalno projektiranje nanotranzistora temeljenih na novim 2D materijalima
Doc. dr. sc. Mislav Stepinac Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet Procjena stanja i obnova postojećih građevina - razvoj suvremenih metoda za zidane i drvene konstrukcije
Doc. dr. sc. Neven Hadžić Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Napredne metode za projektiranje profitabilnog, energetski efikasnog i okolišno prihvatljivog brodograđevnog proizvodnog procesa
Doc. dr. sc. Sanjin Benić Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Gluonsko zasićenje u visoko energetskim proton-jezgra sudarima - istraživanje novih fenomenoloških smjernica
Doc. dr. sc. Slaven Kožić Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Algebre kvantnih struja i njihova teorija reprezentacija
Doc. dr. sc. Vedran Đerek Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Mikro i nano-strukture za 3D opto-bioelektroniku
Doc. dr. sc. Vilko Mandić Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Fenomeni na površini tijekom priprave naprednih nanokompozita infiltracijom i funkcionalizacijom poroznih materijala
Dr. sc. Yuki Utsumi Boucher Institut za fiziku Fazni prijelazi u sustavima s jakim elektronskim korelacijama inducirani tlakom i temperaturom
Doc. dr. sc. Zvonimir Katančić Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Molekularno krojenje istezljivih i zacijeljivih vodljivih polimera za nosivu elektroniku
Doc. dr. sc. Zvonimir Tomičević Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Promatranje, identifikacija i kvantifikacija mehanizama mehaničkog oštećenja na kompozitima ojačanim staklenim vlaknima primjenom različitih metoda nerazornog ispitivanja