Info radionice o otvorenom natječaju „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“

Pozivamo Vas na Info radionice povodom otvorenog poziva na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ Hrvatske zaklade za znanost, u sklopu koje će predstavnici Zaklade održati prezentaciju o otvorenom natječaju.

Info radionice će se održati sukladno niže navedenom rasporedu:

-29.11.2019. s početkom u 13:00 sati u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera, Trg Svetog Trojstva 3 (predavaonica br. 2, 2. kat)
-04.12.2019. s početkom u 12:00 sati u Varaždinu, Sveučilište Sjever, 104. brigade 1, (zgrada UNIN1-23)
-05.12.2019. s početkom u 12:00 sati u Rijeci, zgrada Sveučilišnih odjela, Radmile Matejčić 2 (predavaonica O-269)
-06.12.2019. s početkom u 13:00 sati u Puli, zgrada Fakulteta Ekonomije i Turizma "Dr. Mijo Mirković" Preradovićeva 1/1 (nova zgrada, dvorana 404)
-10.12.2019. s početkom u 11:00 sati u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu, Ulica kralja Zvonimira 8, (dvorana 13)
-11.12.2019. s početkom u 13:00 sati u Zadru, Sveučilište u Zadru, Mihovila Pavlinovića 1, Zadar, (dvorana PDS, 2. kat)
-12.12.2019. s početkom u 12:15 sati u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ul. Ruđera Boškovića 32, (dvorana A101, prizemlje)
-Dubrovnik, TBD

Molimo Vas da svoj dolazak potvrdite registracijom na:https://docs.google.com/forms/d/1A19Ez7UNUPiJrD1EEd3J4x5lzoNsCb00pyfMpb_eHrI/edit#responses

Poziv možete preuzeti ovdje.