Obavijest o produljenju roka za prijavu na natječaj „Uspostavni istraživački projekti“, rok 2020-02 i „Istraživački projekti“, rok 2020-02

Sukladno odluci Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost (Klasa: 120-02/20-02/04, Ur.broj: 63-02/01-20-11) donesenoj na 159. sjednici održanoj 28. siječnja 2020. godine, produljuje se rok za prijavu na natječaj „Uspostavni istraživački projekti“, rok 2020-02 i „Istraživački projekti“, rok 2020-02.
 
Novi rok za dostavu prijava je 3. ožujak 2020. godine (13:00 CET).
 

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI
Programom „Istraživački projekti“ financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.
 
Ukratko o natječaju IP-2020-02:
 
Datum raspisivanja natječaja: 29. studeni 2019.
Rok za prijavu: 13. veljače 2020. do 13:00 sati (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Trajanje financiranja projekta: 4 godine

Prijava na natječaj bit će moguća isključivo putem EPP sustava koji će bit otvoren za prijave tijekom siječnja. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već mogu registrirati u EPP sustav. 

NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (hrvatska verzija dokumentacije)

TEKST NATJEČAJA “Istraživački projekti” IP-2020-02 (.pdf)
Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. (.pdf)

* Prijavni obrazac
* Obrazac za prošireni sažetak 
* Obrazac ponovljena prijava
 
* Radni plan
* Financijski plan
* Obrazac potpora organizacije
 
* Kriteriji za vrednovanje A
* Evaluation criteria B
* Kriteriji za vrednovanje C
 
NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (engleska verzija dokumentacije)

Call for Proposals IP-2020-20 (.pdf)
 
* Application Form
* Extended Abstract Form
* Repeated Submission Form
 
* Work Plan
* Financial Plan
* Institutional Support Letter
 
* Evaluation Criteria A
* Evaluation Criteria B
* Evaluation Criteria C
 
USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI
Cilj je programa Uspostavni istraživački projekti (oznaka natječaja: UIP-2020-02) potpora osnivanju novih istraživačkih grupa mladih znanstvenika kako bi se ubrzala uspostava samostalnih istraživačkih karijera nakon stjecanja doktorata znanosti. Uspješno vrednovanim znanstvenicima omogućit će se uspostavljanje vlastitih istraživačkih grupa koje će se baviti inovativnim istraživačkim temama.
Program omogućava da mladi znanstvenici tijekom petogodišnjeg financiranja uspostave istraživačku grupu i svoj laboratorij (ako je laboratorij nužan za istraživanje). Pritom projektni prijedlog mora uključiti razvoj novih istraživačkih tema i/ili metodologije. 
 
Natječaj je namijenjen istraživačima koji su doktorat znanosti stekli najmanje 2, a najviše 7 godina od roka za prijavu na Natječaj, koji žele osnovati ili razviti novu istraživačku skupinu i postati neovisni istraživači.

Ukratko o natječaju UIP-2020-02:
 
Cilj: podupiranje razvoja samostalnih istraživačkih karijera mladih znanstvenika u ključnoj fazi kad mogu osnovati novu istraživačku grupu koja će se baviti međunarodno kompetitivnim i/ili nacionalno relevantnim znanstvenim temama.
Datum raspisivanja natječaja: 29. studeni 2019.
Rok za prijavu: 13. veljače 2020., u 13:00 sati (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Predlagatelj projekta: znanstvenik koji je doktorat stekao najmanje 2, a najviše 7 godina od datuma roka za prijavu na natječaj Uspostavni istraživački projekti
Trajanje financiranja projekta: 5 godina
 
Prijava na natječaj bit će moguća isključivo putem EPP sustava koji će bit otvoren za prijave tijekom siječnja. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već mogu registrirati u EPP sustav. 

NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (hrvatska verzija dokumentacije)
 
TEKST NATJEČAJA “Uspostavni istraživački projekti” UIP-2020-02 (.pdf)
Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. (.pdf)
 
* Prijavni obrazac
* Obrazac za prošireni sažetak 
* Obrazac ponovljena prijava
 
* Radni plan
* Financijski plan
* Obrazac potpora organizacije
 
* Kriteriji za vrednovanje A
* Evaluation criteria B
* Kriteriji za vrednovanje C
 
NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (engleska verzija dokumentacije)
 
Call for Proposals UIP-2020-02 (.pdf)
 
* Application Form
* Extended Abstract Form
* Repeated Submission Form
 
* Work Plan
* Financial Plan
* Institutional Support Letter
 
* Evaluation Criteria A
* Evaluation Criteria B
* Evaluation Criteria C