Rezultati vrednovanja projektnih prijedloga iz područja Društvene i humanističke znanosti prijavljenih na natječaje „Istraživački projekti“ i „Uspostavni istraživački projekti“, rok 2019-04

Temeljem rezultata vrednovanja i preporuka panela za vrednovanje, otvoren je postupak pregovora o radnom i financijskom planu za 42 projektna prijedloga iz područja Društvenih i humanističkih znanosti prijavljenih na natječaj „Istraživački projekti“, rok 2019-04 i za 10 projektnih prijedloga prijavljenih na natječaj „Uspostavni istraživački projekti“, rok 2019-04. Na rezervnoj listi za financiranje projektnih prijedloga iz područja Društvenih i humanističkih znanosti nalaze se 2 projektna prijedloga s natječaja „Istraživački projekti“, rok 2019-04 i 6 projektnih prijedloga s natječaja „Uspostavni istraživački projekti“, rok 2019-04.
Natječaji su objavljeni 28. veljače 2019. godine. Rok za prijavu na natječaje bio je 24. svibnja 2019. godine. Završetak pregovora o radnom i financijskom planu za projektne prijedloge iz područja Društvenih i humanističkih znanosti očekuje se početkom prosinca.
Projektni prijedlozi za koje je otvoren postupak pregovora o radnom i financijskom planu navedeni su u nastavku abecednim redom.

   A. Natječaj „Istraživački projekti“
 
Prijavitelj/ica Matična institucija Naziv projektnog prijedloga
Prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet Dinamika reproduktivnog i seksualnog zdravlja mladih u Hrvatskoj od 2005. do 2020. godine
Prof. dr. sc. Andreja Brajša Žganec Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Dobrobit djeteta u kontekstu obitelji
Dr. sc. Daria Ložnjak Dizdar Institut za arheologiju Djetinjstvo u protopovijesti na jugu Karpatske kotline
Izv. prof. dr. sc. Dario Vujević Sveučilište u Zadru Epigravetijenske zajednice sjeverne Dalmacije
Prof. dr. sc. Davor Derenčinović Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet u Zagrebu Projekt nedužnosti u Hrvatskoj
Prof. dr. sc. Dejana Bouillet Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet Modeli odgovora na odgojno-obrazovne potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Doc. dr. sc. Dino Demicheli Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet Novi životi antičkih natpisa: epigrafski spoliji na području srednje Dalmacije
Prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet u Zagrebu Sustavni pristup modelima konsenzualne pravde u hrvatskom kaznenom postupku
Akademik Goran Filipi Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Lingvistička geografija Hrvatske u europskome okružju
Dr. sc. Irena Benyovsky Latin Hrvatski institut za povijest Topografija vlasti: istočnojadranski gradovi u srednjovjekovnim prostorima vlasti
Doc. dr. sc. Irena Bratičević Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet Hrvatska rukopisna kultura: djela, pisari, zbirke
Izv. prof. dr. sc. Irena Burić Sveučilište u Zadru Ličnost, emocije i radna uspješnost nastavnika: dinamička perspektiva
Doc. dr. sc. Iva Šverko Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Model slobodnog odlučivanja o karijeri: Uloga autonomne karijerne motivacije te zaštitnih i rizičnih faktora u profesionalnom razvoju adolescenata
Dr. sc. Ivica Urban Institut za javne financije Utjecaj poreza i socijalnih naknada na raspodjelu dohotka i ekonomsku efikasnost
Prof. dr. sc. Ivor Janković Institut za antropologiju Prapovijesni lovci i sakupljači u Istri i obližnjim regijama: obrasci života tijekom kasnog pleistocena
Dr. sc. Jadranka Neralić Hrvatski institut za povijest Moderne europske diplomacije i istočnojadranski prostor
Izv. prof. dr. sc. Jasenka Gudelj Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet Mobilna arhitektura: kolanja u istočnojadranskim graditeljskim praksama tijekom dugog 16. stoljeća
Dr. sc. Jelena Budak Ekonomski institut Zagreb Otpornost potrošača na narušavanje privatnosti u online okruženju
Prof. dr. sc. Josip Tica Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet u Zagrebu Analiza strukturnih čimbenika konvergencije Republike Hrvatske tijekom tranzicijskog procesa
Dr. sc. Juraj Belaj Institut za arheologiju Razvoj i naslijeđe viteških redova u Hrvatskoj
Dr. sc. Ljiljana Dobrovšak Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština
Doc. dr. sc. Marijana Hameršak Institut za etnologiju i folkloristiku Europski režim iregulariziranih migracija na periferiji EU: od etnografije do pojmovnika
Izv. prof. dr. sc. Markus Schatten Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Orkestracija hibridnih metoda umjetne inteligencije za računalne igre
Dr. sc. Maruška Vizek Ekonomski institut Zagreb Predobro da bi bilo istinito? Učinak turizma na tržište nekretnina u Hrvatskoj
Dr. sc. Matea Andrea Birtić Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Sintaktička i semantička analiza dopuna i dodataka u hrvatskom jeziku
Dr. sc. Mihaela Bronić Institut za javne financije Isplati li se transparentnost? Politički i socioekonomski učinci transparentnosti proračuna lokalnih jedinica u Hrvatskoj
Prof. dr. sc. Mladen Ančić Sveučilište u Zadru Anžuvinski archiregnum u srednjoistočnoj i jugoistočnoj Europi u 14. stoljeću: pogled s periferije
Prof. dr. sc. Naila Ceribašić Institut za etnologiju i folkloristiku Diskografska industrija u Hrvatskoj od 1927. do kraja 1950-ih
Prof. dr. sc. Neven Vrček Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Okvir za kontrolu i nadzor bespilotnih letjelica
Dr. sc. Olga Orlić Institut za antropologiju Solidarna ekonomija u Hrvatskoj: antropološka perspektiva
Doc. dr. sc. Rajna Šošić Klindžić Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet Modeliranje mreže prapovijesnih naselja u Slavoniji
Prof. dr. sc. Ružica Razum Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet Doprinos religijskog obrazovanja suživotu u multikulturalnome društvu
Dr. sc. Sandra Križić Roban Institut za povijest umjetnosti Teme i aspekti hrvatske fotografije od 19. stoljeća do danas
Dr. sc. Sandra Požar Staroslavenski institut Interdisciplinarni pristup hrvatskoglagoljskomu misalu na primjeru Misala kneza Novaka
Dr. sc. Stjepan Matković Hrvatski institut za povijest Mapiranje parlamentarnih izbora 1848. – 1918. u Hrvatskoj
Dr. sc. Suzana Marjanić Institut za etnologiju i folkloristiku Kulturna animalistika: interdisciplinarna polazišta i tradicijske prakse
Prof. dr. sc. Tena Perišin Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti ISTRAŽIVAČKI NOVINARSKI LABORATORIJ: Vjerodostojnost medija kroz kulturu eksperimenta i inovacije u redakcijama
Izv. prof. dr. sc. Tena Velki Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Razvoj interakcijskog modela za predviđanje rizičnog ponašanja mladih korisnika informacijsko-komunikacijskih sustava
Dr. sc. Vesna Stipčević Staroslavenski institut Istraživanje starije hrvatskoglagoljske zborničke baštine
Dr. sc. Vladimir Gajger Hrvatski institut za povijest Rat, žrtve, nasilje i granice slobode u hrvatskoj povijesti 20. stoljeća
Prof. dr. sc. Zdravka Aljinović Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet Izazovi alternativnih oblika ulaganja
Izv. prof. dr. sc. Željko Pavić Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet Utjecaj interneta i internetskih društvenih mreža na stavove i odluke o cijepljenju
 
 
   B. Natječaj „Uspostavni istraživački projekti“

Prijavitelj/ica Matična institucija Naziv projektnog prijedloga
Doc. dr. sc. Ana Bobinac Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Vrijednost u zdravstvu: emprijska istraživanja i aplikacija
Doc. dr. sc. Andrea Lučić Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet u Zagrebu Osnaživanje financijske sposobnosti mladih potrošača kroz programe edukacija i bihevioralne intervencije
Dr. sc. Anita Bušljeta Tonković Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Uspostava kriterija za vrednovanje modernizacijskih i (post)tranzicijskih procesa u ruralnim prostorima Hrvatske kroz studiju slučaja ruralnog prostora Like
Dr. sc. Anto Čartolovni Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb (Novi) etički i društveni izazovi digitalnih tehnologija u domeni zdravstvene skrbi
Dr. sc. Irena Bogunović Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet Engleske riječi u hrvatskome jeziku: Identifikacija, afektivno-semantičko normiranje i ispitivanje kognitivne obrade bihevioralnim i neuroznanstvenim metodama
Doc. dr. sc. Marin Strmota Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet u Zagrebu Sociodemografske odrednice potrošnje energije u Hrvatskoj
Doc. dr. sc. Marina Merkaš Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb Digitalna tehnologija u obitelji: obrasci ponašanja i učinci na razvoj djece
Doc. dr. sc. Mario Katić Sveučilište u Zadru Jadranska maritimna hodočašća u lokalnom, nacionalnom i transnacionalnom kontekstu
Dr. sc. Nikola Petrović Institut za društvena istraživanja Integracija i dezintegracija Europske unije: Dinamike europeizma i euroskepticizma
Doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet Socijalno-ekološki izazovi ruralnog razvoja: objektivni i subjektivni pokazatelji otpornosti hrvatskih ruralnih socijalno-ekoloških sustava