Održano predstavljanje otvorenog natječaja Hrvatske zaklade za znanost "Projekt razvoja karijere mladih istraživača- izobrazba novih doktora znanosti“ rok 2020-01 na sveučilištima

 
Tijekom studenog i prosinca održane su info radionice o otvorenom natječaju "Projekt razvoja karijere mladih istraživača- izobrazba novih doktora znanosti“ na sveučilištima prema sljedećem rasporedu:
  • 29.11.2019. u Osijeku
  • 4.12.2019. u Varaždinu
  • 5.12.2019. u Rijeci
  • 6.12.2019. u Puli
  • 10.12.2019. u Zagrebu
  • 11.12.2019. u Zadru
  • 12.12.2019. u Splitu
 
Prezentaciju su održali koordinatori istraživačkih potpora iz Odjela za mlade istraživače: Magdalena Butina Kermeci, Mile Kvesić i Ivan Jerbić.

Prezentaciju možete preuzeti ovdje.