Izmjene natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” (DOK-2020-01)

Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost je odlukom od 7. siječnja 2020. (Klasa: 120-02/20-02/01, Ur.broj: 63-02/01-20-1) odobrio izmjenu natječaja „Projekt razvoja karijere mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti” DOK-2020-01 u dijelu koji se odnosi na kriterij prihvatljivosti kandidata za mentora. Sukladno predmetnoj odluci, kandidat za mentora treba biti znanstvenik izabran u znanstveno ili znanstveno-nastavno zvanje koji je doktorski rad obranio najmanje 2 godine prije roka za prijavu na natječaj.

Zbog izmjene uvjeta natječaja rok za prijavu na natječaj „Projekt razvoja karijere mladih istraživača –izobrazba novih doktora znanosti“, DOK-2020-01, produljen je do 21. siječnja 2020. godine (13:00 CET).