Obavijest o produljenju roka za prijavu na natječaj „Uspostavni istraživački projekti“, rok 2020-02 i „Istraživački projekti“, rok 2020-02

Sukladno odluci Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost (Klasa: 120-02/20-02/04, Ur.broj: 63-02/01-20-11) donesenoj na 159. sjednici održanoj 28. siječnja 2020. godine, produljuje se rok za prijavu na natječaj „Uspostavni istraživački projekti“, rok 2020-02 i „Istraživački projekti“, rok 2020-02.
 
Novi rok za dostavu prijava je 3. ožujak 2020. godine (13:00 CET).