Obavijesti voditeljima projekata HRZZ-a

Obavijest Upravnog odbora HRZZ vezano za odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu.

Prilagodbe i odgode planiranih aktivnosti na projektima HRZZ-a

Isplata plaća doktorandima i poslijedoktorandima zaposlenima na projektima HRZZ-a

Otvoren natječaj "Upravljanje zaraznim bolestima uzrokovanim koronavirusima te društvenim i obrazovnim aspektima pandemije (IP-CORONA-2020-04)"


Prilagodbe i odgode planiranih aktivnosti na projektima HRZZ-a

Uzimajući u obzir izvanredne okolnosti, HRZZ će uvažiti kašnjenja, prilagodbe i odgode planiranih aktivnosti na ugovorenim projektima zbog više sile uzrokovane potresom u Zagrebu i/ili epidemijom virusa SARS-CoV-2. Pozivaju se voditelji projekata i/ili čelnici ustanova da o takvim okolnostima obavijeste HRZZ putem elektroničke pošte.
 

Isplata plaća doktorandima i poslijedoktorandima zaposlenima na projektima HRZZ-a

Na projektima HRZZ-a zaposlen je značajan broj doktoranada i poslijedoktoranada. Unatoč posebnim prilagodbama projekata (nastalim zbog više sile uzrokovane potresom u Zagrebu i/ili epidemijom virusa SARS-CoV-2) odobrava se isplata plaća za doktorande i poslijedoktorande zaposlene na Uspostavnim istraživačkim projektima i Istraživačkim projektima do 1. listopada 2020. u sljedećim slučajevima:
  • ukoliko je institucija na kojoj su zaposleni voditelji projekta podnijela molbu za zamrzavanjem svih ugovornih obveza prema Zakladi s obzirom na trenutačnu epidemiološku situaciju ili zbog posljedica potresa u Zagrebu
  • ukoliko je institucija na kojoj su zaposleni voditelji projekta podnijela molbu za odgodom periodičnih izvješća uzrokovanu trenutačnom epidemiološkom situacijom ili posljedicama potresa u Zagrebu
  • ukoliko je voditelj/ica podnio/la molbu za odgodom izvješća uzrokovanu trenutačnom epidemiološkom situacijom ili zbog posljedica potresa u Zagrebu
  • ukoliko je voditelj/ica podnio/la molbu za mirovanjem ugovornih obveza s obzirom na trenutačnu epidemiološku situaciju ili zbog posljedica potresa u Zagrebu
  • ukoliko postoje ostali formalni razlozi uzrokovani trenutačnom epidemiološkom situacijom ili posljedicama potresa u Zagrebu zbog kojih voditelj ne može pravodobno podnijeti periodično izvješće (nemogućnost ovjere dokumentacije i slično)
  • ukoliko postoje ostali razlozi zbog kojih rad na projektu nije moguć u skladu s ugovorenim radnim planom (nemogućnost nabave ili dostave opreme i sitnog potrošnog materijala kao što su rukavice, maske, pipete i slično, nemogućnost rada u laboratoriju ili terenskog istraživanja i slično).
U navedenim slučajevima potrebno je obavijestiti HRZZ putem elektroničke pošte o postupanju vezanom za isplatu plaća mladim istraživačima zaposlenima na ustanovi na kojoj se provodi projekt.
 
Detaljne upute znanstvenim organizacijama i voditeljima HRZZ projekata za dostavu dokumentacije neophodne za financiranje plaće mladih istraživača na mjesečnoj razini nalaze se ovdje.
 

Upravljanje zaraznim bolestima uzrokovanim koronavirusima te društvenim i obrazovnim aspektima pandemije (IP-CORONA-2020-04)

Dana 30. ožujka 2020. godine otvoren je tematski natječaj "Upravljanje zaraznim bolestima uzrokovanim koronavirusima te društvenim i obrazovnim aspektima pandemije (IP-CORONA-2020-04)“ u vrijednosti 14.000.000,00 kuna s rokom prijave 20. travnja 2020. u 13:00 sati (CET). Više informacija o natječaju dostupno je na poveznici.
 
Hrvatska zaklada za znanost trudi se maksimalno prilagoditi nastaloj situaciji, u interesu svih svojih korisnika. Svakako ćemo nastaviti pratiti stanje i prilagoditi se svim nadolazećim okolnostima.
 
https://www.koronavirus.hr/
https://www.koronavirus.hr/najcesca-pitanja-i-odgovori-315/315