Program poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena

Obavijest:
Sukladno najavama  iz HEP-ODS-a, obavještavamo Vas da dana 30. lipnja 2016. godine u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta neće biti električne energije od 8.00 do 13.00 sati zbog redovitoga održavanja transformatorskih stanica i električne mreže. Za to vrijeme računalni resursi Ministarstva neće biti dostupni, a osposobit će se u najkraćem mogućem roku nakon ponovnog uspostavljanja opskrbom električnom energijom. Zbog navedenog, dana 30. lipnja 2016. godine Elektronički sustav za prijavu projektnih prijedloga (EPP) neće biti dostupan za rad te se rok za prijavu na natječaj „Program poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena“ produljuje do ponedjeljka, 4. srpnja 2016. do 13:00 CET.

Vlada Republike Hrvatske na svojoj 264. sjednici održanoj 5. studenog 2015. godine donijela je odluku o donošenju Programa poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena za razdoblje od 2015. do 2016. godine. Sredstva za provedbu ovog Programa, temeljem Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine osigurava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a implementira ga Hrvatska zaklada za znanost. Cilj  je ovoga Programa potpora istraživačkim i razvojnim aktivnostima u području ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama. Privlačenjem hrvatske istraživačke zajednice da aktivnije sudjeluje u rješavanju nacionalno važnih problema vezanih uz klimatske promjene i povezane mjere uz poseban naglasak na energetsku održivost te međusobnu suradnju različitih sektora stavlja se dodatni naglasak na razvoj održivog društva.
 
Ukratko o natječaju
Datum raspisivanja natječaja: 1. travnja 2016.
Rok za prijavu: 30. lipnja 2016. do 13:00
Voditelj projekta:
• Aktivan istraživač s doktoratom znanosti, iskustvom u vođenju istraživačkih skupina i projekata.
• Znanstvenik koji je temeljem dosadašnjih postignuća dao snažan doprinos znanosti i razvoju istraživanja.
• Znanstvenik u stalnom radnom odnosu na javnom sveučilištu, javnom znanstvenom institutu u Republici Hrvatskoj te na drugim pravnim osobama koje obavljaju znanstvenu djelatnost i upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta ili redoviti član HAZU. Redoviti članovi HAZU mogu biti voditelji projekta i kada nisu u stalnom radnom odnosu.
• Upisan u upisnik znanstvenika pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta
Ukupan proračun natječaja : do 17.000.000,00 kuna.
Iznos financiranja po pojedinom projektu: od 500.000,00 kn do 2.000.000,00 kn.
Trajanje pojedinog projekta: od 1 do 2 godine.
Okvirni početak projekta: studeni - prosinac 2016. godine.
 
TEKST NATJEČAJA (.pdf)  

UPUTE ZA PODNOSITELJE PROJEKTNIH PRIJAVA NA NATJEČAJ "PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU KLIMATSKIH PROMJENA" (.pdf)

Prijavna dokumentacija (popis cjelokupne dokumentacije nalazi se u tekstu natječaja):
* ADMINISTRATIVNI OBRAZAC
* ADMINISTRATIVE FORM

* PRIJAVNI OBRAZAC
* APPLICATION FORM

* OBRAZAC FINANCIJSKI PLAN (.xls)
* FINANCIAL PLAN (.xls)

* OBRAZAC RADNI PLAN
* WORK PLAN FORM

* OBRAZAC POTPORA USTANOVE
* INSTITUTIONAL SUPPORT FORM

Kriteriji za vrednovanje:
* Protokoli za administrativni pregled prijava (.pdf)
* Protocol for administrative check (.pdf)


Napomena: Dokumenti Kriteriji za vrednovanje A (Evaluation Criteria A), Kriteriji za vrednovanje B (Evaluation Criteria B) i Kriteriji za vrednovanje C (Evaluation Criteria C) zbog tehničke pogreške zamijenjeni su dokumentima Kriteriji za vrednovanje A _PKP 06-2016 (Evaluation Criteria A_PKP 06-2016), Kriteriji za vrednovanje B_PKP 06-2016 (Evaluation Criteria B_PKP 06-2016) i Kriteriji za vrednovanje C_PKP 06-2016 (Evaluation Criteria CPKP 06-2016) koji u odnosu na ranije podignute dokumente sadrže manje izmjene.

Datum izmjene: 12. svibnja 2016. godine

Kriteriji za vrednovanje A (.pdf)
*  Evaluation Criteria A (.pdf)

Kriteriji za vrednovanje B (.pdf)
*  Evaluation Criteria B (.pdf)

Kriteriji za vrednovanje C (.pdf)
*  Evaluation Criteria C (.pdf)

Važno: Svi se upiti podnose isključivo putem adrese elektroničke pošte okolis@hrzz.hr