Odgovori na upite IP 2019

Nakon 16. 5. 2019. upiti se neće zaprimati na adresu istrazivacki@hrzz.hr te će se odgovarati jedino na upite tehničke naravi koji se zaprimaju na adresu epp@hrzz.hr.

Napomena: pri objavi upita vodi se računa o zaštiti osobnih podataka i povjerljivih informacija, stoga su neki upiti uopćeni.


Uvjeti natječaja


Istraživačka grupa


Prijavna dokumentacija


Prihvatljivost troškova


EPP sustav


Ostala pitanja vezana za podnošenje prijave na natječaj IP-2019-04

 

Uvjeti natječaja


17.05.2019.

P: Natječajem IP-2019-04 je određeno kako suvoditelj "potpisuje izjavu koja čini sastavni dio prijavne dokumentacije i Ugovora o financiranju u kojoj se određuje datum kada preuzima provedbu projekta, a koju supotpisuju voditelj projekta i čelnik organizacije". Na što se točno odnosi izjava koja čini sastavni dio prijavne dokumentacije - mora li se suvoditelj potpisati na neki od obrazaca i formulara (Potpora organizacije, administrativni obrazac) koji čine dio prijavne dokumentacije?
Nadalje, zanima me gdje se u prijavnoj dokumentaciji mora naznačiti kad će suvoditelj preuzeti vođenje projekta; u radnom planu?
O: Suvoditelj i voditelj projekta te čelnik ustanove potpisuju izjavu u kojoj je potrebno naznačiti očekivano vrijeme kada suvoditelj preuzima vođenje projekta. Izjava se dostavlja u slobodnoj formi. Suvoditelj uz voditelja potpisuje cijelu projektnu dokumentaciju.
 
 
P: Imam nekoliko pitanja vezano za ovogodišnji natječaj "Istraživački projekti".
1) Smije li se u dokumentaciji za natječaj IP-2019-04 (prijavni obrazac i radni plan) navesti ime i prezime potencijalnog doktoranda čija bi se školarina financirala iz sredstava projekta? Potencijalni doktorand u ovome slučaju već je surađivao s voditeljem projekta te je upisan zbog svojih sposobnosti i znanstvenih interesa koji se podudaraju s ciljevima projekta.
2) Ako se gore navedeno dopušteno, hoće li se moći ta ista osoba javiti i na javni natječaj raspisan u okviru natječaja "Projekt razvoja karijera mladih istraživača" izobrazba novih doktora znanosti"?
3) Stavka "2. Popis projekata prihvaćenih za financiranje, uloga na projektu (voditelj/suradnik) i izvor financiranja" iz popisa postignuća predlagatelja projekta u posljednjih 5 godina (prijavni obrazac i prošireni sažetak) odnosi se samo na projekte koji trenutno traju ili i na one koji su završili u posljednjih 5 godina?
O: 1. U dokumentaciji se može navesti ime i prezime suradnika doktoranda.
2. Moći će se javiti no putem natječaja "Projekt razvoja karijera mladih istraživača" izobrazba novih doktora znanosti" doktorandi se zapošljavaju na temelju provedenog javnog natječaja te se ne može unaprijed predvidjeti o kojem se kandidatu radi.
3. Navedeno se odnosi na sve projektne prijedloge na kojima je predlagatelj projekta sudjelovao u posljednjih 5 godina.

10.05.2019.

P: 1. Da li je moguće prijaviti isti projekt (sa istim nazivom) u drugo istraživačko područje? Na primjer, projekt je prijavljen u području X, odbijen je, te se ponovo prijavljuje u područje Y. Promjena područja se provodi zbog promjene nekih istraživačkih ciljeva. 
2. Da li je u tom slučaju potrebno obrazlagati promjenu područja?

O: 1. Predlagatelj izabire jedno od ponuđenih znanstvenih područja (pri prijavi u EPP sustav) koje najbolje odgovara temi projektnoga prijedloga i u kojem će se projektni prijedlog vrednovati.
2. Promjenu područja nije potrebno obrazlagati.

30.04.2019.

P: Zanima me da li je kod ponovne prijave projekta moguće promijeniti područje u koje se prijavljuje, ili ono mora biti isto kao i kod prošle prijave.
Također, zanima me da li je moguće promijeniti naziv projekta, ili mora biti identičan onom prethodnom?

O: Predlagatelj projektnog prijedloga slobodan je izabrati područje u kojem prijavljuje projekt kao i naziv projektnog prijedloga.

26.04.2019.
 
P: Ljubazno bih molila pojašnjenje pri tumačenju pravila natječaja IP-2019-04:
"Jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva prijavljena ili tekuća istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta."
Odnosi li se "BITI voditelj i /ili suradnik" na SUDJELOVANJE na najviše dva projekta istovremeno, ili se odnosi i na samu PRIJAVU projekta?
Tj. smije li jedna osoba PRIJAVITI više od dva projekta, primjerice kao (1) voditelj na PZS-2019 (evaluacija u tijeku), (2) kao voditelj na IP-2019 te (3) kao suradnik na IP-2019, te u slučaju odobrenja više projekata prihvatiti samo prihvatljivi broj projekata, tj. potpisati ugovor samo za jedan ili dva projekta, koliko je dozvoljeno?
O: Ako ste prijavili projekt na natječaju PZS-2019-02 u ulozi voditelja, možete prijaviti projektni prijedlog na natječaj IP-2019-04 u ulozi voditelja ili sudjelovati na jednom istraživačkom projektu na roku IP-2019-04 u ulozi suradnika.
 
P: Molio bih Vas sljedeća pojašnjenja
a) u vezi s Administrativnim obrascem
1. Što bi i koliko trebalo upisati u stupac Uloga u dijelu 2. Suradnici?
2. Slobodna forma životopisa podrazumijeva da svaki suradnik sam oblikuje svoj životopis kako ga smatra prikladnim oblikovati (tablično, narativno) i da nije potrebno ujednačavanje na razini projekta dok god sadrži odgovore na pitanja predviđena u Uputama?
3. Pretpostavljam da se IUC u Dubrovniku smatra dijelom matične ustanove ako je podnositelj projektnog prijedloga zaposlenik sastavnice Sveučilišta u Zagrebu.
O: 1. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 16, nalazi se pojašnjenje upisa u polje – Uloga.
2. Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 8. ožujka.
3. Sveučilište u Zagrebu je jedan od osnivača Inter-univerzitetskog centra u Dubrovniku te se u smislu organizacije konferencija može smatrati dijelom matične ustanove.
 
P: U uputama za prijavu projekta stoji da je potrebno imati i Administrativni obrazac koji mora sadržavati vlastoručne potpise voditelja projekta i čelnika organizacije te pečat organizacije. No, na vašoj stranici ne nalazimo taj obrazac.
Možete li nam pomoći?
O: Administrativni obrazac ispunjava se upisivanjem podataka izravno u EPP sustav, nakon čega se generira PDF dokument koji je potrebno ispisati i ovjeriti na naveden način te ovjereni dokument podignuti u EPP sustav. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, na str. 12 i 13, nalaze se detaljne upute za popunjavanje Administrativnog obrasca.
 
16.4.2019.
 
P: Molim Vas odgovor na sljedeće pitanje. Suradnik sam na tekućem istraživačkom projektu, te sam suradnik u projektu koji je trenutno u fazi evaluacije. Mogu li prijaviti istraživački projekt kao voditelj u ovom natječaju te se izuzeti s mjesta suradnika ukoliko i projekt u kojem sam voditelj i projekt u kojem sam suradnik budu financirani?
O: Ukoliko je projekt koji je na evaluaciji HRZZ-ov projekt, navedeno nije prihvatljivo.
 
P: Na predstavljanju natječaja na Sveučilištu u Zagrebu u petak 8.4., izvršna direktorica Zaklade je najavila produženje roka za prijavu na natječaj. Ja bih vas ljubazno molila potvrdu te informacije i objavu iste na vašim web stranicama.
P: Nažalost, nisam mogla prisustvovati info danu održanom u petak, 5. travnja. Međutim, kolege koji su bili prenijeli su informaciju da je u sklopu info dana najavljeno produljenje roka za prijavu do 15. svibnja 2019. Molila bih Vas potvrdu je li to službena informacija i kada će biti objavljena na stranicama natječaja?
P: Na predstavljanju natječaja prošli petak u Zagrebu je rečeno da će rok za prijavu biti produljen do sredine svibnja, ali na stranicama HRZZ još uvijek nema informacije o produljenju. Hoće li do produljenja roka doći ili ne? Ako hoće, kada će novi rok biti objavljen?
P: Postoji li mogućnost produljenja roka prijave ili da li ste možda nešto tako planirali?
Naime uskršnji blagdani koji su ove godine jako blizu roku prijave su otegotna okolnost u koordinaciji suradnika ali i drugim aspektima (poput pronalaska lektora za pregled eng inačice prijave).
P: Na predstavljanju natječaja 05.04. 2019 (Sveučilište u Zagrebu) direktorica Zaklade jasno je rekla da će datum završetka Natječaja biti pomaknut na minimalno 15.05. 2019. Na HrZZ stranicama i dalje stoji rok 30.04. 2019. pa se sukladno tome i interni datumi pojedinih institucija vezano uz prikupljanje potrebnih potpisa ravnaju i dalje prema tom datumu. Možete li čim prije ažurirati taj datum i dati točnu informaciju o zatvaranju natječaja?
P: Nemam pitanje već zamolbu u svezi roka prijave projekta. Naime, na održanim predstavljanjima otvorenih natječaja Hrvatske zaklade za znanost; "Istraživački projekti" 2019. i "Uspostavni istraživački projekti"
2019. na Sveučilištima, dana 5. travnja, dobivene su informacije da će doći do pomaka (produljenja) roka prijave zbog tehničkih razloga vezanih za sustav prijave.
Ako se zaista namjerava pomaknuti rok za prijave, zamolio bi Zakladu da takvu odluku što prije objavi na mrežnim stranicama, jer bi takva i pravovremena informacija dobro došla nama koji radimo na dokumentaciji za prijavu projekta. Ponajviše zbog nadolazećih blagdana koji prethode terminu prijave.
O: Na mrežnoj stranici Zaklade dostupne su informacije o produljenju roka za prijavu na natječaj.
 
P: Imala bih nekoliko pitanja vezana uz natječaj IP-2019-04. Naime, čitajući odgovore objavljene danas, 12.4. 2019., naišla sam na sljedeći odgovor:
O: HRZZ je upoznat s odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje stoga će doći do izmjena uvjeta natječaja za Istraživačke projekte. Obavijest o izmjeni natječaja bit će objavljena na mrežnoj stranici HRZZ-a. Predlagatelji koji će se prijaviti na natječaj „Istraživački projekti“, rok 2019-04 ne moraju dostavljati potvrdu ustanove o postotku radnog vremena.
Moja pitanja vezana uz vaš odgovor glase:
1.  Je li zakonski pred sam kraj natječajnog roka mijenjati uvjete natječaja?
2. Kako ćemo, otvorivši mrežnu stranicu, znati je li nešto promijenjeno ili ne? Naime, već na samom početku natječaja došlo je do izmjene obrazaca što imam dokumentirano. Primjerice, dana 5.3. bili su dostupni obrasci i dokumenti koji su se odnosili na stari natječaj, a nekoliko dana nakon toga „pojavili“ su se „pravi“ obrasci.
3. Zbog čega još uvijek, tjedan dana nakon što je na predstavljanju objavljeno da će rok biti produljen, još uvijek stoji datum 30.04. 2019. kao rok za prijavu?
O: 1.- 3. Informacije o izmjenama uvjeta natječaja dostupne su na mrežnoj stranici Zaklade te će na prikladan način biti objavljene i u EPP sustavu. Manje tehničke izmjene obrazaca neće utjecati na vrednovanje ni na provedbu projekta.
 
12.4.2019.
 
P: Postoje kontradiktorne informacije o iznosu financiranja za IP. U dokumentu IP_2019_04 NATJECAJ na str. 4 piše „Financiranje projekta: od 1.000.000,00 do 1.500.000,00 kuna,“, a u dokumentu IP_2019_04 UPUTE ZA PREDLAGATELJE na str. 8 „Najveći iznos financiranja je do 1.000.000,00 kuna, odnosno… Iznimno u slučaju opravdano povećanih troškova materijala… za istraživačke grupe s većim brojem istraživača moguće je tražiti do 1.500.000,00 kuna…“ Koja od ove dvije formulacije vrijedi za tekući natječaj u 2019. godini?
O: Najveći iznos financiranja je do 1.000.000,00 kuna, odnosno za projekte iz društvenih i humanističkih znanosti do 600.000,00 kuna. Iznimno u slučaju opravdano povećanih troškova materijala (potkategorija 1.1. Financijskog plana) ili nabavke znanstvene opreme (potkategorija 3.1. Financijskog plana) za istraživačke grupe s većim brojem istraživača moguće je tražiti do 1.500.000,00 kuna, odnosno do 900.000,00 kuna za društvene i humanističke znanosti.
 
09.04.2019.
 
P: Molim dodatne upute za prijavu istraživačkog projekta 2019 koje nisam uspio naći u Službenim Uputama za prijavu.
Čini mi se da je moj slučaj i neka vrsta presedana.
Zadovoljavam SVE uvjete natječaja. Imam se namjeru prijaviti kao voditelj interdisciplinarne grupe potrebne za scietific excellence funkcioniranje novih laboratorija instituta
No sada slijedi kvaka:
Ja ću 2020 godina, kada mi projekt koji će biti odobren i koji će biti  tek u početnoj fazi provedbe, navršiti uvjet za redovnu MIROVINU (veljača 2020) godine.
Kako u pravilima za prijavu projektnog prijedloga NIGDJE ne stoji niti nema ograničenja starosti, niti ima ikakvog drugog ograničenja molim da me uputite koje formalne postupke trebam odraditi da Prijava mojeg  projekta bude formalno (administrativno) valjana.
Da li je u redu da projekt prijavim kao voditelj s navedenim vremenom do roka 2020 koji spominjem , a nakon toga s 50% aktivnosti koliko mi sadašnji novi zakon dozvoljava aktivnosti uz redovitu mirovinu i imenovanje (odmah prilikom prijave) suvoditelja koji će stupiti u tu funkciju kada ja dobijem mirovinsko rješenje  tako da zajedno odradimo projekt do kraja, (suvoditelj bi bio legalni nasljednik istraživačke grupe u daljnjem znanstvenom poslu i aktivnostima u novom labosu)
Molim vrlo precizne upute jer projekt ću svakako prijaviti jer ne vidim prepreka. Molim  upute za prijavu, ne upute da projekt ne prijavljujem, a ako će uputa biti NE prijaviti tada molim potpuno pravno pojašnjenje i pojašnjenje zašto to nije u natječajnoj dokumentaciji.
O: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 6 navedena su pojašnjenja u slučaju umirovljenja voditelja projekta, odnosno prijavu suvoditelja.
 
P: 1. moraju li biografije konzultanata biti uređene na jednak način kao i ostalih suradnika na projektu?
2. moraju li se domaći i strani konzultanti na projektu logirati na stranicu i ispuniti podatke kao i ostali suradnici?
O: Uloga konzultanta nije prihvatljiva prema uvjetima natječaja IP-2019-04.
 
05.04.2019.
 
P: U jednim od odgovora na Upite ste odgovorili:
O: 1. Uloga konzultanta nije prihvatljiva prema uvjetima natječaja IP-2019-04.
Molio bih Vas da me uputite gdje mogu naći "Uvjete natječaja" i u njima ovu uputu?
O: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 15 i 16 navedeni si prihvatljivi statusi na natječaju IP-2019-04.
 
29.03.2019.
 
P: Postoji li u ovom natječajnom roku mogućnost uključivanja konzultanata na istraživački projekt?  Ako je, na koji način to možemo napraviti?
O: Uloga konzultanta nije prihvatljiva prema uvjetima natječaja IP-2019-04.
 
P: 1. U slučaju podugovaranja, odnosi li se uvjet za dostavljanje tri ponude i ako se za trošak podugovaranja biokemijskih analiza od Zaklade traži samo 35.000 KN, a iz vlastitih sredstava se pokrije ostatak istovrsnih analiza u istom podugovornom laboratoriju (npr. dodatni trošak od sljedećih 35.000 – 50.000 KN)? 
2. Za analize za koje je potrebno dostaviti 3 ponude, kakav je postupak ukoliko se u RH ne može dobiti više od jedne ponude, a analize su neophodno potrebne za provođenje projekta? Da li je u tom slučaju potrebno tražiti ponude od inozemnih laboratorija? 
O: 1. Za sve troškove usluga u vrijednosti većoj od 35.000,00 kn potrebno je dostaviti tri ponude.
2. Moguće je tražiti ponude inozemnih laboratorija. Ako je riječ o specifičnim situacijama može se dostaviti jedna ponuda i obrazloženje da nema drugih dobavljača.
 
26.03.2019.
 
P: Imam dva upita vezano uz natječaj „Istraživački projekti“.
Na moj prvi upit već postoji donekle odgovor na stranicama Hrvatske zaklade za znanost, međutim odgovor mi nije jasan te Vas molim točan konkretan odgovor na moje pitanje.
Na nedavno zatvorenom natječaju, Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“ (rok 28.2.2019.) prijavila sam projekt kao voditelj projekta, a moji suradnici iz laboratorija su suradnici na mom projektu.
 1. Na natječaj Istraživački projekti IP-2019-04 željeli bismo prijaviti 2 projekta. Na jednom projektu bih ja bila voditelj, a svi suradnici iz laboratorija suradnici na mom projektu, dok bi na drugom projektu kolegica bila voditelj, a svi suradnici iz laboratorija suradnici na njenom projektu uključujući i mene.
Da li je moguća takva prijava 2 istraživačka projekta s obzirom da je prethodni projekt samo prijavljen na natječaj „Znanstvena suradnja“, a ne i odobren?
Odnosno da li će u EPP sustavu biti moguća naša prijava na još 2 projekta ili na još samo jedan za svakog voditelja odnosno suradnika na projektu?
2. Drugi upit odnosi se na dozvole etičkih povjerenstava. Da li je potrebno priložiti sve dozvole etičkih povjerenstava već tijekom prijave projekta ili je moguće dostaviti dozvole tijekom postupka evaluacije projekta ili kada je projekt odobren, a prije sklapanja ugovora?
Naime postupci dobivanja etičkih dozvola znaju biti dugotrajni ili se etička povjerenstva sastaju relativno rijetko.
O: 1. Ako ste prijavili projekt na natječaju PZS-2019-02 u ulozi voditelja, možete prijaviti projektni prijedlog na natječaj IP-2019-04 u ulozi voditelja ili sudjelovati na jednom istraživačkom projektu na roku IP-2019-04 u ulozi suradnika. Suradnici koji su prijavljeni na Vašem projektnom prijedlogu na natječaju PZS-2019-02 mogu biti u ulozi suradnika na samo još jednom projektu na natječaju IP-2019-04. Naime, suradnici mogu sudjelovati samo na dva HRZZ projekta. Uvjet svega navedenoga je da već niste prijavljeni na drugim HRZZ projektima.
2. Pojašnjenje vezano za dostavu potvrda etičkih povjerenstava nalazi se u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 25.
 
P: Imam pitanja u vezi sudjelovanja na projektu. Može li voditelj projekta sudjelovati sa 30% radnog vremena na projektu, ili se očekuje da bude 50% ili čak 100%?
O: Postotak radnog vremena voditelja projekta nije unaprijed definiran, ali treba biti prilagođen projektnim aktivnostima. HRZZ očekuje da voditelj projekta može izvršavati projektne aktivnosti u skladu s Radnim planom projekta, a radno opterećenje predlaže sam voditelj u suglasnosti s matičnom ustanovom.
 
P: U uputama piše da voditelj treba biti u stalnom radnom odnosu u znanstvenoj organizaciji koja ima dopusnicu i ispunjava minimalne uvjete za znanstvenu djelatnost. Pitanje glasi: hoće li voditelj uopće moći prijaviti projektni prijedlog u EPP-sustav, ako znanstvena organizacija trenutno nema dopusnicu i ne ispunjava minimalne uvjete. Ili će se to provjeravati u vrednovanjima, nakon prijave projekta.
O: Predlagatelj projektnog prijedloga neće moći prijaviti projekt ako organizacija nije upisana u Upisnik  znanstvenih organizacija.
 
P: Koliko je minimalni % radnog vremena na projektu propisan za voditelja projekta?
O: Postotak radnog vremena voditelja projekta nije definiran natječajem. HRZZ očekuje da voditelj projekta može izvršavati projektne aktivnosti u skladu s Radnim planom projekta, a radno opterećenje predlaže sam voditelj u suglasnosti s matičnom ustanovom.
 
P: Poštovani, imala bih za Vas nekoliko pitanja vezano uz mogućnost mojega sudjelovanja na Istraživačkim projektima financiranim od Hrvatske zaklade za znanost:
1. Zanima me da li je moguće da netko bude suradnik u Istraživačkom projektu ukoliko će jedan dio vremena trajanja projekta biti na porodiljnom dopustu?
2. S obzirom da se očekuje da članovi projekta posvete projektu 70% svoga radnog vremena zanima me da li je moguće da netko tko koristi zakonsku mogućnost rada na pola radnog vremena (a drugu polovicu radnog vremena koristi porodiljni dopust na treće dijete) bude suradnik na Istraživačkom projektu?
O: 1. Moguće je.
2. Ako je riječ o suradnicima, nije određen postotak radnog vremena za suradnike, ali predviđeni postotak radnoga vremena mora odgovarati projektnim aktivnostima i pokazati da je predloženi suradnik nužan za provedbu radnog plana.
 
P: Je li moguće upisati doktorski studij tek na 3. godini projekta tako da se doktorat obrani nakon što projekt završi? Doktorski rad je, naravno, vezan uz temu projekta.
O: U radnom planu moraju biti vidljive aktivnosti i rezultati koje doktorand provodi. Radnim planom, također, mora biti jasno definirana tema koja mora biti vezana za projektno istraživanje.
 
22.03.2019.
 
P: U tekstu natječaja za istraživačke projekte, na strani 3, u drugoj točci, stoji da predloženi voditelj projekta mora biti sa: " dokazanim uspješnim mentorstvom mladih istraživača".
Kako ovu kvalifikaciju nisam posve jednoznačno pročitao, molim da mi pojasnite misli li se pri tome da voditelj treba biti dokazani uspješni mentor doktoranda, ili nešto drugo?
U slučaju da se zaista radi o doktorandima, to će mi biti eliminacioni kriterij za prijavu koju pripremam jer sam  na natječaju HRZZ "Projekt razvoja karijera mladih istraživača" tek sada dobio prvo voditeljstvo doktoranda.
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 5, među ostalim navedenim kriterijima, očekuje se da prijavitelj projektnog prijedloga ima iskustvo u vođenju istraživačke grupe i sposobnost uključivanja mladih znanstvenika u istraživanje. Ne radi se o eliminacijskom kriteriju, no možete navesti da ste dobili doktoranda.
 
P: Da li se zapošljavanje suradnika-poslijedoktoranda ili uključivanje suradnika-doktoranda u istraživački projekt IP-2019-04 može smatrati obaveznim ili preporukom?! Da li će uključivanje odnosno izostavljanje navedenih suradnika iz istraživačke grupe utjecati na vrednovanje projekta?!
O: Natječajem nije propisana obaveza zapošljavanja poslijedoktoranda ili doktoranda.
 
P: 1. Zanimalo bi me dali je u natječaju IP 2019 moguće zaposliti poslijedoktoranda na 2 godine (od ukupno 4 godine trajanja projekta), koji je bio 4 godine poslijedoktorand preko razvojnih koeficijenata MZO.
2. Dodatno pitanje, postoji li mogućnost zapošljavanja stručnog savjetnika preko otvorenog natječaja IP 2019.
O: 1. Ne.
2. Zapošljavanje stručnog savjetnika nije moguće prema uvjetima ovog natječaja.
 
08.03.2019.
 
P: U znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor birana sam u području prirodnih znanosti. Zaposlena sam na fakultetu koji je registriran i akreditiran u području biotehničkih znanosti.
Sa suradnicima, čiji su izbori u znanstveno-nastavna zvanja provedeni u područjima ili prirodnih ili biotehničkih znanosti, planiram prijaviti projekt u interdisciplinarnom području (prirodne i biotehničke znanosti).
Molim da se očitujete o prihvatljivosti i valjanosti prijave na natječaj.
O: Projekt se može prijaviti u onom području za koje je organizacija akreditirana. Ako je organizacija akreditirana za oba navedena područja za interdisciplinarne projekte potrebno je označiti prvo znanstveno područje u koje se uklapa tema istraživanja i sukladno tom području možete tražiti i financiranje.
 
P: Vezano za natječaj Istraživački projekti šifra natječaja IP 2019-04, da li je moguće da projekt traje kraće od četiri godine npr. tri godine. Prema vašoj propoziciji našao sam formulaciju Trajanje financiranja projekta: 4 godine ?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 8., programom „Istraživački projekti“ financiraju se projekti u trajanju od 4 godine.

Istraživačka grupa


Prihvatljivi voditelji i suradnici


17.05.2019.

P: Je li moguće kao suradnika na IP uključiti osobu koja je već voditelj jednog istrazivackog projekta HRZZ-a, te je suradnik na UKF projektu koji je trenutno u evaluaciji?
O: Navedeno je moguće s obzirom na to da sudjelovanje na UKF projektima ne ulazi u ograničenje o sudjelovanju na dva HRZZ projekta.
 
P: 1. Ima li kakvih ograničenja da osoba koja je suvoditelj na Programu znanstvene suradnje, natječajni rok veljača 2019. bude  suradnik na istraživačkom projektu na ovom natječajnom roku te je li prilikom ispunjavanja administrativnog obrasca to potrebno negdje posebno naznačiti.
2. Ukoliko je odgovor na gornje pitanje da, što je u tom slučaju potrebno odgovoriti na pitanje  "Je li predloženi korisnik VODITELJ na nekom od tekućih projekata u okviru programa „Jedinstvo uz pomoć znanja“ (UKF)?"   prilikom prijave  istraživačke skupine u administrativni obrazac?
O: 1. Osoba koja je na Programu znanstvene suradnje prijavljena u statusu suvoditelja na istraživačkom projektu s roka IP-2019-04 može sudjelovati u ulozi suradnika.
2. U navedenom slučaju korisnik se ne smatra voditeljem projekta.
 
P: Na stranicama Zaklade objavljen je minimalni postotaka radnog vremena voditelja supostavnih projekata, no ne i voditelja istraživačkih projekata. Prema Kolektivnom ugovoru za znanost, istraživači na znanstvenim institutima 90% svog radnog vremena trebaju posvetiti istraživanjima. Budući da sam kao suradnica uključena na još jedan Zakladin projekt, ljubazno Vas molim odgovor na pitanje koliki je minimalni postotak radnoga vremena predviđen za voditelje HRZZ istraživačkih projekata.
O: Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici projekta od 26. ožujka.
 
P: Zanima nas možemo li za zadnju godinu projekta za specifične analize prijaviti osobu u status savjetnika ukoliko ta ista osoba već ima status suradnika na 2 projekta HRZZ-a?
O: Savjetnik nije uloga u kojoj prijavljujete osobe koje sudjeluju na projektima Zaklade. Jedan istraživač može sudjelovati na dva HRZZ projekta.  

10.05.2019.

P: Mentorica sam HrZZ-doktorandici ("Projekt razvoja karijera mladih istraživača"; 2016-2020), na projektu koji je upravo završio. Ona bi na ovom natječaju bila suradnica na dva projekta, na jednom od njih ja se prijavljujem kao voditelj. Da li pod "Ostala dokumentacija“ suglasnost mentora mora biti na oba ta projekta ili samo na ovom drugom, na kojem ja nisam voditeljica? Tko sve mora potpisati tu suglasnost, osim mentora? Da li postoji neka špranca po kojoj se piše?
O: Potrebno je dostaviti suglasnost mentora za projekt na kojem niste voditelj jer je pretpostavka da je mentor suglasan da doktorand sudjeluje na projektu kojeg ste voditelj. r Istraživačke aktivnosti projekta moraju biti povezane s doktorskom disertacijom Suglasnost se dostavlja u slobodnoj formi, a potpisuje je mentor.
 
P: Je li moguće na projekt prijaviti tehničara koji je djelatnik Instituta iz druge države (u mom slučaju Slovenija), a autor je patentiranog instrumenta koji će biti korišten u projektu?
O: Tehničar može biti naveden kao suradnik te se u tom slučaju pridružuje projektu na jednak način kao i svi ostali suradnici neovisno o zaposlenju izvan Hrvatske.
 
P: Molim vas za odgovor može li se za suradnika na IP predložiti osoba koja je već voditelj jednog (aktualnog) Zakladinog IP-a  i prijavila se za suradnika na projektu suradnje s dijasporom (PZS)?
O: Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 8. ožujka 2019. godine.

07.05.2019.

P: Imam pitanje vezano uz pojam 'suradnik'
1. Može li kvalificirana osoba važna za provođenje projekta biti suradnik na projektu, a da suradnju ostvaruje van radnog vremena u svojoj matičnoj organizaciji? Potencijalni suradnik je izuzetno motiviran za suradnju, ali njegova matična ustanova (neznanstvena) nema interesa za suradnju.
2. Da li je suglasnost njegove matične institucije neizostavna, ako se na toj instituciji neće provoditi istraživanja? Npr. postoji praksa izrade doktorata za osobne potrebe gdje se interes pojedinca nužno ne podudara s interesom institucije u kojoj radi.

O: 1. Da. Prihvatljivi suradnici na projektu su osobe koje svojim iskustvom i kompetencijama pridonose provođenju projekta.
2. Dovoljno je da pismo namjere potpiše samo suradnik, ako se ne radi o javnoj znanstvenoj organizaciji.

26.04.2019.
 
P: 1. Da li je moguće staviti suradnika koji je zaposlen na neodređeno (do kraja Jun ove godine) a da ga se ne predviđa kao zaposlenika na projektu u svojstvu podtdoktoranada. Naime, postoji velika vjerojatnost zapošljavanja istog ne jednom drugom inozemnom projektu u okviru druge institucije u HR pa bi se, ukoliko nas predloženi projekt bude odobren za financiranje, promijenila suradna ustanova?
2. Drugo pitanje se odnosi na mogućnost korištenja konzultantske usluge za osobu koja je već na druga dva IP u svojstvu suradnika odnosno nositelja. Da li je takvu osobu moguće navesti kao konzultanata, a dio poslova koje bi obavila odnosi se na bioinformaticke analize generiranih podataka?
O: 1. Navedenog suradnika moguće je uključiti u projektni prijedlog neovisno o organizaciji na kojoj je zaposlen.
2. Uloga konzultanta nije prihvatljiva prema uvjetima natječaja IP-2019-04.
 
P: Iako je u prethodnim pitanjima i odgovorima bilo puno riječi o doktorandima, nisam našao konkretan odgovor na sljedeći problem tj. pitanje.
Naime, planiram u projekt kojeg prijavljujem uključiti i suradnika-doktoranda kojem bi platio dio školarine (20.000,00 kuna godišnje za ukupno 3 godine), a čija će tema doktorskoga rada biti vezana za temu istraživanja projekta (napominjem da nije riječ o budućem zapošljavanju). Trenutno na mojoj instituciji postoji nekoliko doktorskih studenata (koji studiraju iz vlastitih potreba, nisu zaposleni na mojoj instituciji, i uglavnom su u početnim fazama studija) koji pokazuju interes za moja istraživanja (a možda tijekom ove ili naredne godine bude i nekih novih kandidata – prema Uputama, status suradnika-doktoranda može se dati suradniku koji će tek postati student doktorskoga studija). Međutim, u ovom trenutku ne mogu biti siguran koji bi to student bio (između ostalog, kao mentor sam limitiran brojem doktorskih studenta kojima mogu biti mentor).
Nadalje, u Uputama, Cjelina C - Suradnici i istraživačka grupa, stoji da “Ako identitet doktoranda nije poznat u trenutku prijave projekta, potrebno je navoditi „doktorand“, te opis profila i kompetencija tražene osobe.”
Međutim, u Uputama, u dijelu Administrativni obrazac, stoji da “Prilikom prijave podnositelj projektnog prijedloga u sustav mora unijeti identifikacijski broj koji je dodijeljen svakom suradniku pri registraciji, nakon čega se dio podataka o suradnicima automatski upisuju u obrazac. Osobe koje nisu prethodno registrirane u EPP sustavu i nemaju identifikacijski broj neće se moći prijaviti kao suradnici.”
Moje se pitanje odnosi kako prikazati budućeg suradnika-doktoranda (kojem trenutno ne znam ime) u samoj prijavi (cjelina C) i sustavu (Administrativni obrazac)? Kako dobiti registracijski broj za Administrativni obrazac kada je osoba nepoznata? Ne mogu tražiti od nekoga da se registrira u EPP sustav, a da nisam siguran da će ta osoba zaista uzeti mene kao mentora i pisati doktorski rad na temu projekta. Da li to znači da ću u Cjelini C navesti “doktorand" i opis profila i kompetencija tražene osobe, a u Administrativnom obrascu uopće neću navoditi tog suradnika? Ili treba postupiti drugačije?
O: Status suradnika-doktoranda daje se suradniku koji je student doktorskoga studija ili će to tek postati i za pokrivanje troškova njegove školarine traži se potpora HRZZ-a, a čija je tema doktorskoga rada vezana za temu istraživanja projekta. U trenutku prijave nije nužno znati njegovo ime.
Točno, u Cjelini C Prijavnog obrasca, suradnike-doktorande koji još nisu poznati, u stupcu „ime i prezime“ potrebno je upisati „D“, a u Administrativni obrazac nije potrebno upisivati potencijalne suradnike-doktorande.
 
P: Interesira me odgovor na pitanje statusa suradnika doktoranda na projektu s obzirom na činjenicu da se ne zna ime i prezime kandidata.
Naime, na str. 16 Uputa za predlagatelje, piše:
"... Status suradnika-doktoranda daje se suradniku koji je student doktorskog studija ili će to tek postati (...) Prilikom prijave podnositelj projektnog prijedloga u sustav mora unijeti identifikacijski broj koji je dodijeljen svakom suradniku pri registraciji, nakon čega se dio podataka o suradnicima automatski upisuju u obrazac. Osobe koje nisu prethodno registrirane u EPP sustavu i nemaju identifikacijski broj neće se moći prijaviti kao suradnici..."
Predviđamo na projektu sudjelovanje dva doktoranda koji će biti zaposlenici na fakultetu u svojstvu asistenata, a čiji mentori će biti suradnici na projektu. Trenutno se za oba čeka odobrenje za raspisivanje natječaja temeljem slobodnih koeficijenata (vjerojatno do kraja godine), tako da na projektu za njih predviđamo troškove terenskog i laboratorijskog rada, kao i odlaske na kongrese, te za svakoga po 14 dana usavršavanja u inozemstvu. Za te doktorande, kao zaposlenike fakulteta, ne trebamo plaćati školarinu niti troškove plaće iz HRZZ projekta. Kako da te doktorande, koji trenutno nemaju ime i prezime (niti ikakav drugi podatak), a predviđamo da rade na projektu, unesemo u EPP sustav, jer u protivnom neće "postojati" na projektu? Postoji li mogućnost upisa imaginarne osobe (npr. da se u sve rubrike stavi "-")?
Rečeno nam je na javnoj prezentaciji de se takva oznaka može staviti u slučaju neimanja nekog podatka, kao npr. kad se ne zna matični broj znanstvenika. Dakle, mogu li sve rubrike ostati prazne (tj., sa oznakom "-"), osim kod rubrike zvanje suradnika (u ovom slučaju: doktorand)? Ako ne, molim da nas savjetujete na koji način da takve suradnike (trenutno bez imena i prezimena) unesemo u EPP sustav, tj. da budu suradnici na projektu.
O: Suradnike za koje nisu još poznati podaci nije potrebno upisivati u EPP sustav, odnosno, u Administrativni obrazac. Oni se navode u Prijavnom obrascu u Cjelini B – Dio d2. Aktivnosti i istraživačka grupa u kojoj je potrebno pojasniti njihove uloge u projektnom prijedlogu i navesti opis profila i kompetencija traženog suradnika, te u Cjelini C u kojoj je moguće u stupcu „Ime i prezime“ upisati „-“, i u stupcu „Status na projektu“ dodijeliti slovnu oznaku „S“.
 
16.4.2019.
 
P: Sljedeće pitanja odnosi se članicu istraživačke grupe koja je na našem Odsjeku zaposlena kao asistent i postupku je izrade svoje doktorske disertacije, no njena doktorska disertacija nije izravno vezana uz projekt kojeg predlažem. Koji bi status bio odgovarajući za nju? Suradnik (S)?
O: Navedena asistentica se treba prijaviti u status: suradnik-istraživač.
 
P: Da li rektor sveučilišta može biti voditelj projekta kojeg namjeravamo prijaviti na natječaj za istraživačke projekte?
O: Rektor može biti voditelj projekta.
 
P: Pripremam novu projektnu prijavu u okviru trenutno objavljenog natječaja za istraživačke projekte HRZZ.
Na mom projektu (izbrisan broj projekta) koji završava (izbrisan datum). zaposlena je doktorandica (izbrisano ime i prezime). Ugovor o radu je međutim sklopljen (izbrisan datum), Po završetku doktorata prevela bi se na fakultetsko radno mjesto te bih je uvrstila kao suradnika u novu prijavu. Očekujemo da će (izbrisano ime) doktorirati do kraja ove kalendarske godine, ali ako se to i ne dogodi, preostaje joj još godina dana ugovora na četiri godine koji je potpisala.
Budući da će projekt (izbrisana šifra projekta) do početka novog projekta (ako bude prihvaćen za financiranje) biti završen zanima me mogu li i u kojem statusu (izbrisano ime i prezime) uvrstiti u prijavu - kao suradnika ili doktoranda.
Novi prijedlog logičan je nastavak njene doktorske disertacije pa bih je svakako voljela uključiti.
Pitanje postavljam zato što je što je (izbrisano ime i prezime) zaposlena u 100% radnog vremena na projektu (izbrisana šifra projekta)  i to je trenutno u koliziji sa angažmanom na bilo kojem drugom projektu, a nije mi jasno kako se to tretira u trenutku kad istraživački projekt završi i može li doktorand kojem je projekt na kojem je zaposlen završio prije isteka ugovora o radu biti prebačen na novi projekt istog mentora/voditelja.
O: Navedena se može prijaviti u status suradnik-istraživač, a njezina prijava mora biti podržana pismom mentora.
 
12.04.2019.
 
P: Molim Vas pojašnjenje stavka navedenog pod
1.3 Koja se vrsta istraživanja financira natječajem?
Ovim natječajem financirat će se projekti koji uključuju povezivanje znanstvenih organizacija, istraživača i opreme i okrupnjivanje istraživanja kako bi se na hrvatskim znanstvenim organizacijama stvorile jake istraživačke grupe čija istraživanja mogu biti međunarodno kompetitivna.
Da li mogu voditelj i suradnici biti samo s jedne institucije iz Republike Hrvatske ili je obavezno uključiti i suradnike s druge institucije?
Da li je dovoljno da su voditelj i suradnici s jedne institucije iz Republike Hrvatske uz jednog suradnika iz inozemstva?
O: Projekti koji će se podržati IP-2019-04 natječajem trebaju počivati na jakim istraživačkim grupama koje se stvaraju na hrvatskim znanstvenim organizacijama, čiji su voditelji međunarodno i nacionalno prepoznati znanstvenici i mogu uključiti povezivanje znanstvenih organizacija, te planiraju razvitak mladih istraživača. Okrupnjavanje istraživanja se potiče zbog podizanja kvalitete istraživanja i stvaranja međunarodno kompetitivnih i prepoznatljivih istraživačkih grupa. U skladu s navedenim predlagatelj je slobodan odabrati suradnike neovisno o njihovu mjestu rada uzimajući pritom u obzir kompetencije članova istraživačke grupe potrebne za izvršenje istraživačkih aktivnosti, budući da su kompetencije članova istraživačke grupe predmet vrednovanja.
 
P: 1. Potencijalni suradnik na projektu kojega prijavljujem će biti u mirovini iduće godine kada je planiran početak ovoga projekta, no i dalje će na sveučilištu biti formalno aktivan s nekim malim postotkom putem ugovorom sa sveučilištem. Isto tako navedeni znanstvenik već je suradnik na jednom HRZZ projektu s prošlog natječajnog roka IP 2018 i tamo je angažiran u postotku od 67%. Može li se navedeni znanstvenik prijaviti kao suradnik na projektu u nekom postotku (recimo 20%) na ovom natječajnom roku?
2. Na projektu postoji potreba za specifičnom ekspertizom određenog znanstvenika i to samo na početku projekta, u prvoj, maksimalno drugoj godini trajanja projekta. U tom smislu, sa li je predviđena mogućnost prijave potencijalnog suradnika na projekt samo na jednu ili dvije (prve) godine trajanja HRZZ projekta. Ili takve situacije treba rješavati normalnom prijavom suradnika na projekt (s time da su aktivnosti u koje je uključen koncentrirane u prvoj godini projekta), a onda nakon isteka prve (druge) godine projekta tražiti njegovo isključenje s projekta kako bi on svoje postotke mogao osloboditi/iskoristiti za druge aktivnosti?
O: 1. Da.
2. Navedenog znanstvenika potrebno je navesti u prijavi projektnog prijedloga kao suradnika te u Radnom planu naznačiti u kojim se aktivnostima očekuje njegov angažman. Tijekom razdoblja provedbe projekta, u slučaju da suradnik nije više potreban za provedbu aktivnosti, može se tražiti njegovo isključenje. Isključenje, kao i uključenje, suradnika predmet je vrednovanja.
 
05.04.2019.
 
P: Pitanje vezano za moguće sudjelovanje suradnika.  Može li na projektu biti suradnica izvanredna profesorica koja je zaposlenik našeg fakulteta ali je trenutno u statusu mirovanja zbog boravka u inozemstvu na (izbrisan naziv organizacije) fellowship-u? Vraća se na naš fakultet 01.10.2020 te je predviđeno njezino sudjelovanje na aktivnostima projekta koje su se događaju nakon toga datuma.
O: Da.
 
P: Prijavljujemo se za novi istraživački projekt Zaklade i zanima nas kako točno rješiti status suradnika koji će tijekom projekta otići u mirovinu. Odnosno, da li umirovljenik (profesor) moze biti istrazivac na projektu tijekom cijelog razdoblja trajanja projekta ili samo tijekom perioda trajanja radnog odnosa te u slučaju da istom bude odobren rad na 4h, da li je moguće da ostane suradnik na projektu? Koje formalne dokaze treba točno poslati da će suradnik koji će tijekom projekta otići u mirovinu biti u radnom odnosu još dvije godine od početka projekta?
O: Odgovor već postoji na mrežnoj stranici.
 
P: Zaposlila sam se kao doktorand (HRZZ "Projekt razvoja karijera mladih istraživača")  preko projekta (obrisani podatci o projektu) koji je završio u rujnu i trenutno nisam na niti jednom projektu.
Još uvijek nisam doktorirala jer mi je ugovor do 1.12.2020. tako da sam i dalje u statusu doktorskog studenta – asistenta na (obrisani podatci).
Zanima me da li mogu biti prijavljena kao suradnik na Istraživački projekt IP-2019-04 za koje se sada raspisuje natječaj? Odnosno koji uvjeti vrijede za mene – isti kao i za ostale kolege doktorske studente - asistente odnosno da li mogu biti suradnik na maksimalno dva projekta?
O: Možete biti suradnik na dva projekta uz suglasnost mentora koju je potrebno priložiti prijavi na natječaj pod „Ostala dokumentacija“.
 
P: Pretpostavimo da se na novom projektu predvidi plaća za zapošljavanje poslijedoktoranda i na projektu zaposli poslijedoktorand, u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a po provedenom javnom natječaju. Ukoliko na Fakultetu, unutar kojeg se projekt prijavljuje i realizira, dođe do kadrovske mogućnosti zapošljavanja osobe koja je poslijedoktorand na Zakladinom projektu, može li ta osoba raskinuti svoj radni odnos sa Zakladom u svrhu ostvarivanja radnog odnosa poslijedoktoranda u suradničkom zvanju s Fakultetom? Naravno pod uvjetom da angažman poslijedoktorandovog rada na projektu ostaje i dalje isti, sukladno predloženom istraživanju. Svjesni smo činjenice da se sredstva koja su u tom slučaju bila namijenjena za plaću poslijedoktoranda ne mogu prenamijeniti.
O: Moguće je, no ističemo da HRZZ očekuje da osoba koja se zapošljava na projektu ispuni sve obveze u radnom planu projekta.
 
P: Imam pitanje vezano uz postotke radnog angažmana.
1. Nije mi jasno koliki postotak radnoga vremena utrošenoga na projekt mora imati voditelj projekta a koliki suradnici da bi projektna prijava imala mogućnost biti prihvaćena? Je li to točno određeno?
2. Odnosi li se taj postotak na postotak radnog angažmana na projektu, ili na postotak radnog vremena koje osobe na projektu odvajaju od svog radnog vremena na institucijama na kojima su stalno zaposlene?
3. Ako su suradnici na projektu inače u radnome odnosu na drugim institucijama nego što je institucija voditelja projekta, umanjuje li im se njihova plaća za taj postotak radnoga vremena koji moraju posvetiti projektu?
O: 1. i 2. HRZZ za Istraživačke projekte ne propisuje najmanji udio radnog vremena na projektu, no očekuje se da bude značajan i sukladan radnom planu projekta.
3. Za sudjelovanje na HRZZ projektu suradnici trebaju imati pismo namjere koje supotpisuje čelnik organizacije na kojoj su zaposleni. Materijalna prava zaposlenika određena su ugovorom s poslodavcem.
 
02.04.2019.
 
P: Imam pitanje vezano uz definiranje suradnika na projektu (natječaj „Istraživački projekti“).
Kako označavam suvoditelja projekta?  Da li je za suvoditelja potrebno priložiti životopis kao i za ostale suradnike ili dužu verziju kao za voditelja projekta?
O: Suvoditelj pri prijavi dostavlja sve podatke kao i voditelj projekta te se njegove/njezine kompetencije procjenjuju prema istim kriterijima kao i kompetencije voditelja projekta. U Administrativnom obrascu suvoditelja je u kategoriji „Status“ moguće navesti kao istraživača, a u kategoriji „Uloga“ može ga se navesti – suradnik/suvoditelj.
 
P: Prijavljujemo se za novi istraživački projekt Zaklade i zanima nas kako točno riješiti status suradnika koji će tijekom projekta otići u mirovinu. Odnosno, da li umirovljenik (profesor) može biti istraživač na projektu tijekom cijelog razdoblja trajanja projekta ili samo tijekom perioda trajanja radnog odnosa te u slučaju da istom bude odobren rad na 4h, da li je moguće da ostane suradnik na projektu? Koje formalne dokaze treba točno poslati da će suradnik koji će tijekom projekta otići u mirovinu biti u radnom odnosu još dvije godine od početka projekta?
O: Prihvatljivi suradnici na projektu su osobe koje svojim iskustvom i kompetencijama pridonose provođenju projekta te pritom nije nužno da su u radnom odnosu što znači da nije potrebno priložiti formalne dokaze o trajanju radnog odnosa, odnosno, suradnici mogu biti i umirovljenici.
 
P: Možete li mi, molim Vas, pomoći odgovoriti na pitanje može li osoba koja ima jednu ulogu (u statusu suradnika, 100 % vremena) na aktivnom HRZZ projektu (do 1.3.2021.) biti navedena kao suradnik na novom projektu koji se prijavljuje na natječaj 2019.?
O: Ako je suradnik 100 % radnog vremena uključen u provedbu aktivnosti na drugom projektu tada je njegovo radno vrijeme u potpunosti opterećeno aktivnostima tog projekta.
 
P: U projekt bi kao suradnika željeli uključiti znanstvenika koji je pod mentorstvom predloženog voditelja projekta stekao doktorat znanosti. Suradnik je zaposlenik privatne tvrtke čija djelatnost je vezana uz područje istraživanja predloženog projekta.
Je li moguće uključiti takvog suradnika i korištenje opreme te privatne tvrtke u realizaciju projekta? U slučaju pozitivnog odgovora, koju dokumentaciju je potrebno priložiti prijavi?
O: Da. Za navedenog suradnika potrebno je dostaviti pismo namjere koje potpisuje suradnik i čelnik njegove organizacije. Potrebno je, također, dostaviti pismo u kojem se detaljno popisuje i opisuje oprema koja se daje na raspolaganje za potrebe istraživačkih aktivnosti projekta. Navedeno pismo potpisuje čelnik organizacije i suradnik.
 
P: Je li moguće neke suradnike uključiti samo u jednome razdoblju projektnih istraživanja (npr. 3. i 4. godina, ali ne 1. i 2. i obratno)?. Naime, planira se prijava interdisciplinarnoga projekta pa bi uz dio tima koji bi sudjelovao u svim godinama, sudjelovanje pojedinih članova projektnoga tima bilo važno samo u nekim razdobljima.
O: Radnim planom projekta prikazujete sudjelovanje svakog suradnika u fazi istraživanja u kojoj se očekuje njegov angažman, dakle moguće je uključiti suradnike samo u određeno projektno razdoblje.
 
29.03.2019.
 
P: Molila bih Vas informaciju da li kolege iz bivše Hrvatske poljoprivredne agencije (HPA), a koja je nedavno integrirana u Ministarstvo poljoprivrede mogu biti suradnici na istraživačkom projektu HRZZ?
Naime, HPA kao vodeća institucija koja se bavila uzgojno-selekcijskim radom posjeduje informacije neophodne za prijavu istraživačkog projekta od strane Agronomskog fakulteta stoga je suradnja između Ministarstva poljoprivrede i Agronomskog fakulteta neophodna i neizostavna. Nastavno na tu nezaobilaznu suradnju, koja je temelj prijave projekta, proizlazi upit.
O: Moguće je, ako je nužno i opravdano prirodom projekta.
 
P: Na mojem prijašnjem projektu (HRZZ-IP-2014-09) bila je upisana doktorandica, čiji su doktorski studij i izrada doktorata u potpunosti plaćeni s projekta. Po okončanju projekta ostat će zaposlena još otprilike godinu i pol (poslije toga je planiramo zaposliti kao poslijedoktorandicu preko MZOŠ-a, tzv. "razvojnih koeficijenata"). 
Odnose li se na nju ograničenja koja vrijede za doktorande, ili može li biti uključena kao suradnik-istraživač na dva projekta (od kojih je jedan moj, a na drugome sam suradnik)?
O: Za svakog istraživača vrijedi pravilo o sudjelovanju na najviše dva HRZZ projekta u ulozi suradnika.
 
P: Drugo pitanje se odnosi na broj suradnika. Je li broj suradnika u Istraživačkom projektu ograničen?
O: Ne postoji ograničenje u broju suradnika, ali broj suradnika mora odgovarati stvarnim potrebama te za svakoga suradnika mora biti jasno vidljiv angažman u izvršenju aktivnosti predviđenih radnim planom, što će se procjenjivati pri vrednovanju.
 
P: Može li mlada istraživačica, koja je prilikom prijave projekta navedena kao suradnica na projektu, kandidirati za postdoktorsku poziciju istog projekta u trenutku kada joj istekne postojeći ugovor o radu?
O: Za zapošljavanje poslijedoktoranda na projekt organizacija mora provesti javni natječaj i zaposliti najboljeg kandidata, odnosno, ako suradnica udovoljava uvjetima može se prijaviti na natječaj.
 
P: Može li umirovljeni professor emeritus s jednog američkog sveučilišta biti suradnik na istraživačkom projektu HRZZ-a?
O: Ne postoje ograničenja o prihvatljivosti suradnika na projektu s obzirom na njihovo zaposlenje.   
 
P: Željela bih da Vas pitam da li mogu aplicirati za HRZZ projekt kao voditelj projekta, s obzirom da sam po prvi put u Hrvatskoj (do sada sam radila u inozemstvu, a nedavno sam počela voditi grupu na MedILS-u u Splitu), doktorska diploma mi je priznata u Hrvatskoj, ali još uvijek nisam završila proceduru izbora u zvanje, tj. nemam matični broj znanstvenika.
O: Polje „Matični broj znanstvenika“ nije obvezno, ali ako EPP sustav ne prihvaća da ostane neispunjeno, možete upisati „-“. Voditelj projekta mora biti u stalnom radnom odnosu.
 
P: Zanima me pod kojim se statusom može voditi stručni suradnik koji nam je neophodan za provedbu aktivnosti jer ima potrebne kompetencije i kvalifikacije (računalna analiza korpusa i odgovarajuće alatke za tu analizu). Možemo li takvu osobu voditi u statusu suradnika uz objašnjenje njegovih kompetencija i doprinosa na projektu.
O: Osobu koja Vam je neophodna za provedbu aktivnost i ima potrebne kompetencije i kvalifikacije moguće je uključiti kao suradnika.
 
P: Zaposlila sam se kao doktorand (HRZZ "Projekt razvoja karijera mladih istraživača")  preko projekta (izbrisana šifra projekta) – (izbrisan naziv projekta) koji je završio u rujnu i trenutno nisam na niti jednom projektu.
Još uvijek nisam doktorirala jer mi je ugovor do 1.12.2020. tako da sam i dalje u statusu doktorskog studenta – asistenta na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.
Zanima me da li mogu biti prijavljena kao suradnik na Istraživački projekt IP-2019-04 za koje se sada raspisuje natječaj? Odnosno koji uvjeti vrijede za mene – isti kao i za ostale kolege doktorske studente - asistente odnosno da li mogu biti suradnik na maksimalno dva projekta?
O: Možete biti u statusu suradnika na najviše dva HRZZ projekta.
 
26.03.2019.
 
P: Također me zanima da li je moguće da voditelj Uspostavnog istraživačkog projekta bude netko kome će prije završetka projekta isteći postojeći ugovor o radu u okviru znanstvene institucije u kojoj je zaposlen, odnosno može li se u okviru projekta predvidjeti da se sredstvima projekta plaća poslijedoktorand koji je ujedno i voditelj projekta?
O: Odgovor je dostupan na mrežnim strancima Zaklade pod „Odgovori na upite UIP 2019“ u kategoriji „Prihvatljivi voditelji, istraživačka grupa, suradnici“.
 
P: Može li suradnik na projektu biti zaposlen na instituciji kao tehničar?
O: Ako je potrebno, tehničar može biti naveden kao suradnik te se u tom slučaju pridružuje projektu na jednak način kao i svi ostali suradnici. Tehničar ne mora biti na popisu suradnika.
 
P: 1. U kojem se statusu suradnik, koji je trenutno u statusu doktoranda na projektu koji završava 30.9.2019. (a zaposlen je preko Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti, natječajni rok DOK-01-2018), prijavljuje na novi projekt (doktorand, poslijedoktorand), ukoliko je taj isti suradnik pri kraju doktorskog studija i vjerojatno će doktorirati do kraja ove kalendarske godine?
Ukoliko suradnika koji je trenutno još uvijek doktorand prijavljujem kao doktoranda na novi projekt, moje je pitanje može li se uz postojećeg doktoranda, prilikom prijave predvidjeti mjesto za još jednog doktoranda (kojemu bi se plaćala školarina za doktorski studij) te jednog poslijedoktoranda kojemu bi se isplaćivala plaća (ukupno 2 doktoranda i 1 poslijedoktorand)?
O: 1. Suradnika, koji je trenutačno u statusu doktoranda na projektu koji završava 30. 9. 2019., moguće je, na novi istraživački projekt, uključiti u status suradnika. Natječajem je istodobno  dopuštena školarina za jednog doktoranda i plaća za jednog poslijedoktoranda.
 
22.03.2019.
 
P: Molim vas da li projekt Hrvatske zaklade može prijaviti stručni savjetnik (ili suradnik) s doktoratom znanosti, jasno ako dekan Fakulteta se složi s istraživačkim projektom. Inače, istraživači su znanstveni suradnici, viši znanstveni suradnici i znanstveni savjetnici (na vlastiti zahtjev) u stalnom radnom odnosu (brisan naziv ustanove). Da li je mogućnost prijave projekta Hrvatske zaklade za znanost vezana uz radno mjesto na kojem rade osobe koje prijavljuju projekt. Vaši odgovori potencijalno će značajno povećati kompetitivnost i istraživačke mogućnosti naše grupe.
O: Voditelji projekta moraju zadovoljavati uvjete navedene u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 4 i 5.
 
P: Zanimalo bi me da li suradnik na Istraživačkom projektu trenutačno otvorenog natječaja može biti voditelj Uspostavnog projekta koji završava u rujnu 2019. godine?
O: Može.
 
P1.: Voditeljica sam istraživačkog projekta IP-2014-09-(izbrisana šifra projekta) koji završava 30. studenog 2019.
Uz to sam suradnica na projektu IP-09-2014-(izbrisana šifra projekta) koji najvjerojatnije završava u srpnju 2020. (4 godine ističu u veljači 2020., ali je zatraženo produženje od 5 mjeseci).
Obzirom da je predviđeni početak novih istraživačkih projekata tek početkom 2020. kada bi projekt čija sam voditeljica trebao biti završen, mogu li se kao suradnik prijaviti na ovom natječaju na jednom istraživačkom projektu?
U slučaju potvrdnog odgovora, da li će me voditelj projekta moći upisati kao suradnika u EPP sustav pošto sam trenutno na 2 HRZZ projekta?
P2.: Voditeljica sam i „Projekta razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“ DOK-01-2018. Na projektu je uposlena jedna doktorandica od 5. srpnja 2018. na period od 4 godine (do 4. srpnja 2022.).
Ukoliko odgovor pod 1. bude potvrdan i mogu se prijaviti kao suradnik na novom istraživačkom projektu na ovom natječaju, da li bi se na isti projekt kao suradnica mogla upisati i moja doktorandica koja je trenutno upisana samo pod jednim istraživačkim projektom (IP-2014-09-(izbrisana šifra projekta) koji završava 30. studenog 2019.)?
Kao odgovoran mentor garantiram da to ni u kom slučaju neće negativno utjecati na kvalitetnu izradu njenog doktorskog rada i da će isti biti obranjen na vrijeme.
Dapače, smatram da bi nove vještine koje bi doktorandica stekla i u ovom drugom istraživačkom projektu osnažilo njene kompetencije, cime bi postala konkurentnija na tržištu rada.
O: 1. Da. Navedeno će biti omogućeno u EPP sustavu, jer jedan od projekata na kojem ste suradnik završava prije 31.12.2019.
2. Da.
 
P: Ako je netko prijavio Quantera projekt u svojstvu voditelja konzorcija, može li onda prijaviti i HRZZ projekt u svojstvu voditelja? A svojstvu suradnika? S kojim najvećim postotkom radnog vremena?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 5., jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva projekta HRZZ-a i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome ili kao suradnik na dvama projektima. Aktivno sudjelovanje na natječaju QuantERA računa se kao i sudjelovanje na svim ostalim projektima koje financira HRZZ. U ovom slučaju moguće je prijaviti projekt na natječaju QuantERA i IP-2019-04, no, ako oba projektna prijedloga budu prihvaćena za financiranje, prijavitelj projektnog prijedloga morat će odabrati koji će projekt voditi. Ukoliko je riječ o suradniku, sukladno pravilima, moguće je biti voditelj konzorcija te suradnik na jednom HRZZ projektu.
Postotak radnog vremena suradnika nije unaprijed definiran, ali treba biti prilagođen projektnim aktivnostima na kojima će suradnik sudjelovati.
 
P: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na natječaju za Istraživačke projekte navedeno je da voditelj projekta mora biti znanstvenik u stalnom radnom odnosu na javnom sveučilištu. Da li to znači da može biti osoba koja je zaposlena na neodređeno, ali na 50%?
O: Da, moguće je. HRZZ očekuje da voditelj projekta može izvršavati projektne aktivnosti u skladu s Radnim planom projekta, a radno opterećenje Zakladi predlaže sam voditelj u suglasnosti s matičnom ustanovom.
 
P: U mirovinu odlazim u prosincu 2020. godine – dakle nakon prve godine trajanja projekta. Mogu li prijaviti projekt i voditi ga nakon odlaska u mirovinu, ako s fakultetom sklopim ugovor o radu na puno/nepuno radno vrijeme do kraja projekta ili do kraja treće godine trajanja projekta.
O: U ovom slučaju primjenjiv je dio Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga str. 6., Promjena voditelja projekta.
 
19.03.2019.
 
P: Natječajem IP-2019-04 je predviđena mogućnost promjene voditelja projekta u slučaju odlaska voditelja u mirovinu nakon 2 godine te preuzimanje te uloge od strane suvoditelja - treba li suvoditelj također biti s matične organizacije, tj. s iste organizacije kao i prvotni voditelj projekta?
O: Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici Zaklade.
 
P: Zanima me može li znanstvenik prijaviti projekt kao voditelj na natječaju IP-2019-04 ukoliko je već prijavio projekt kao voditelj na nedavno zatvorenom natječaju, Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“?
P: Može li se osoba prijaviti kao voditelj na projektu po natječaju IP-2019-04 ako je ista osoba već prijavljena kao voditelj na programu ‘Znanstvena suradnja’ (rok 28.2.2019.)
O: Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici Zaklade.
 
15.03.2019.
 
P: 1. Da li u trenutku prijave projekta suvoditelj mora biti u STALNOM radnom odnosu na instituciji na kojoj je zaposlen voditelj projekta?
2. Da li u trenutku prijave projekta suvoditelj uopće mora biti u radnom odnosu na instituciji na kojoj je zaposlen voditelj projekta, ili je moguće da suvoditelj u slučaju odobrenja projekta bude zaposlen na projektu kojeg prijavljuje?
O: 1. Suvoditelj pri prijavi dostavlja sve podatke kao i voditelj projekta te se njegove/njezine kompetencije procjenjuju prema istim kriterijima kao i kompetencije voditelja projekta.
2. Ugovor o dodjeli sredstava za projekte koje će HRZZ podržati ovim natječajem potpisuju HRZZ, organizacija zaposlenja voditelja projekta i voditelj projekta, stoga suvoditelj može biti jedino iz organizacije u kojoj je zaposlen voditelj projekta.
 
P: U uvjetima natječaja i na radionici za natječaj Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“ rečeno nam je da ista osoba može biti voditelj projekta na natječaju "Znanstvena suradnja“ i prijaviti kao voditelj Istraživački projekt IP-2019-04? Molila bih Vas još jednom jasnu potvrdu da je to moguće.
O: Moguće je.
 
P: 1. Može li doktorand na HRZZ projektu koji je u tijeku biti suradnik na istraživačkom projektu koji se prijavljuje na natječaj IP-2019-04 te u kojem najvećem postotku radnog vremena?
4. Suradnik sam na projektu HRZZ koji završava 2020. godine. Mogu li se u ovom natječajnom roku (natječaj IP-2019-04) prijaviti na dva istraživačka projekta, na jednom kao voditelj, a drugom kao suradnik?
O: 1. i 4. Na prvo i četvrto pitanje odgovori već postoje na mrežnoj stranici Zaklade.
 
P: Da li su zaposlenici/profesori s visokih učilišta prihvatljivi kao  suradnici na Istraživačkom projektu?
O: U Uputama, str. 15. i 16. pojašnjeni su prihvatljivi suradnici.
 
P: Može li suradnik na projektu biti znanstvenik iz inozemstva koji nema hrvatsko državljanstvo?
O: Može.
 
08.03.2019.
 
P: Trenutno sam suradnik na dva HRZZ projekta. Prvi projekt je na polovici provedbe a drugi je krenuo pred četiri mjeseca. Planiram se prijaviti kao voditelj projekta na ovom natječajnom roku i u tu svrhu bih se povukao s prvog projekta, pošto sam vezano za taj projekt odradio gotovo sve svoje zadatke. Sad me zanima da li se s prvog projekta moram povući odmah tako da u trenutku zatvaranja ovog natječaja budem aktivni suradnik samo na jednom HRZZ projektu ili se povući mogu i naknadno, tj. kad dobijem obavijest o rezultatima vrednovanja. Ovo pitam jer vidim da u uputama za podnositelje projektnih prijedloga stoji da se mogu prijaviti i znanstvenici koji su aktivni na dva projekta ako jedan od njih završava krajem ove godine. Tako da su oni tehnički u trenutku prijave aktivni na dva projekta i prijavljuju se na ovaj natječaj, a tako bih i ja bio aktivan na dva projekta u trenutku prijave, no do početka provođenja projekta bih se s jednoga povukao i ostao aktivan samo na jednom tekućem projektu.
P: Interesira me može li potencijalni voditelj (prijavitelj) HRZZ projekta uključiti potencijalnog člana u projektni tima u prijavu projekta, ako je taj član već na dva HRZZ projekta tijekom prijave. Iako bi se taj član isključio iz jednog od HRZZ projekata ukoliko se potencijalnom prijavitelju odobri financiranje HRZZ projekt. Dakle, potencijalni člana projektnog tima bi uvijek bio samo na dva HRZZ projekta.
P: Trenutno sam suradnik na 2 HRZZ projekta te me zanima da li se sa jednog moram izuzeti kao suradnik da bih na trenutno otvorenom natječaju mogla participirati kao voditelj?
O: U trenutku prijave projekta suradnik koji je već uključen na dva HRZZ projekta neće se moći navesti kao suradnik na projektu s roka IP-2019-04, niti će moći biti prijavitelj. Naime, sustav za prijavu projekata ne omogućava upis iste osobe u ulozi suradnika na više od dva HRZZ projekta.
U ovom je slučaju moguće ili da voditelj jednog od dvaju projekata zatraži isključenje spomenutog suradnika svog projekta, što se upućuje na vrednovanje, ili se može zatražiti njegovo naknadno uključenje na Vaš projekt u slučaju da bude financiran nakon što se steknu uvjeti za njegovo uključenje, odnosno po završetku jednoga od dvaju projekata na kojima je trenutno aktivan u statusu suradnika.
 
P: Zanima nas da li je kao suradnike (doktorande) moguće prijavit dva doktoranda zaposlena putem natječaja „Razvoj karijera mladih znanstvenika – izobrazba novih doktora znanosti“ koji su  trenutno angažirani na našem hrzz projektu koji završava  31. kolovoza  2019. godine.
Prvi doktorand je zaposlen 1.12.2016., a drugi 1.11.2018.
O: Suradnike je moguće prijaviti na natječaj IP-2019-04.
 
P: Može li strani državljanin biti suradnik na dva istraživačka projekta HRZZ-a (na svakom 50 %)? Računa li se njegov postotak istraživanja i u matičnoj zemlji?
O: Strani suradnici imaju jednak status kao i suradnici iz Republike Hrvatske, odnosno jedan istraživač može biti suradnik na najviše dva istraživačka projekta koja financira HRZZ. Postotak radnog vremena nije određen za suradnike, ali mora odgovarati projektnim aktivnostima. Ako je istraživanje u matičnoj zemlji suradnika vezano uz rad na projektu isto ulazi u rad suradnika na projektu.
 
P: Zanima me minimalni postotak sudjelovanja na istraživačkom projektu (tj. može li netko sudjelovati s manje od 30 %)?
Također, zanima me odnosi li se postotak sudjelovanja na projektu na nečije ukupno radno vrijeme? Primjerice, ako je netko zaposlen u sveučilišnoj nastavi, može li sudjelovati na projektu sa 100%? (tj. na dva projekta, na svakom po 30 %)?
O: Ako je riječ o suradnicima, nije određen najmanji postotak radnog vremena za suradnike, ali predviđeni postotak radnoga vremena mora odgovarati projektnim aktivnostima i pokazati da je predloženi suradnik nužan za provedbu radnog plana.
Postotak rada na projektu ulazi u ukupno radno vrijeme suradnika. U primjeru koji ste naveli, suradnik može biti aktivan na dva projekta i biti zaposlen u sveučilišnoj nastavi. Zaklada ne određuje postotke rada suradniku, već oni ovise o potrebama projekta te ih je potrebno dogovoriti s matičnom ustanovom suradnika.
 
P: Može li na novi natječaj za IP otvoren 28. veljače 2019. aplicirati kao suradnik, znanstvenik koji je već suradnik na Istraživačkom projektu HRZZ koji završava 30.09.2019.
O: Može. Prema Uputama za IP-2019-04 jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome ili kao suradnik na dvama projektima. Za ovaj natječaj gore navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače koji su voditelji projekta i/ili suradnici na projektima koji završavaju do 31. prosinca 2019. godine
 
P: Mogu li se prijaviti kao suradnik na dva projekta po natječaju IP-2019-04 ako sam već prijavljen kao suradnik na programu ‘Znanstvena suradnja’ (rok 28.2.2019.)?
P: Moje je pitanje, mogu li biti suradnik istraživač kod prijave istraživačkog projekta na ovom natječaju (straživački projekti 2019) ako sam već suradnik na jednom projektu, koji je u tijeku, i ako sam prijavila projekt kao voditelj na sad zatvorenom natječaju, Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 5., jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome ili kao suradnik na dvama projektima. Aktivno sudjelovanje na natječaju „Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori“ računa se kao i sudjelovanje svim ostalim projekta koje financira HRZZ, osim za situaciju kada je istraživač voditelj IP i voditelj PZS projekta.
 
P: Zanima me da li je mjesto savjetnika na HRZZ projektima ograničeno? Mogu li biti suradnik na 2 projekta I savjetnik na trećem?
O: Uloga savjetnika, odnosno, konzultanta nije prihvatljiva prema uvjetima natječaja IP-2019-04.
 
P: Vezano na natječaj "Istraživački projekti" zanima me da li je podnositelj projektnog prijedloga i voditelj projekta ista osoba ili to mogu i ne moraju biti dvije?
O: Predlagatelj projektnog prijedloga i voditelj projekta su iste osobe. Od prijave projekta do sklapanja Ugovora od dodjeli sredstava osoba koja prijavljuje projekt je „Predlagatelj“, a od trenutka kada projekt počne ta ista osoba je „voditelj projetka.“
 
P: Ukoliko predloženi voditelj projekta nije prvi autor na radovima u prestižnim znanstvenim časopisima i njegova istraživanja nisu potpuno usmjerena prema temi projekta u posljednjih 5 godina, može li takav znanstvenik proći kao kompetentan voditelj projekta s obzirom na druge kompetencije i postignuća? Ukratko, pitanje je koji su najvažniji kriteriji za pozitivan ishod prijave s aspekta voditelja projekta?
O: Podaci navedeni u prijavnoj dokumentaciji predmet su vrednovanja, a svi kriteriji vrednovanja dostupni su na mrežnim stranicama natječaja.
 
P: Poštovani, interesira me je li moguće da voditelj istraživačkog projekta bude osoba koja obnaša upravljačku dužnost na fakultetu (u mom slučaju Prodekan). Moja konfiguracija radnog vremena je da 50% radim upravljačke poslove, a 50% redovne nastavne i znanstvene obveze
O: Voditelj istraživačkog projekta treba ispunjavati sve uvjete natječaja koji su pojašnjeni u Uputama, str. 5 i 6. Ne postoje ograničenja za osobe koje su na upravljačkim funkcijama ukoliko su u mogućnosti ispuniti obveze voditelja projekta.
 
P: Izabrana sam u znanstveno zvanje znanstvena suradnica, a zaposlena na radnom mjestu stručna savjetnica u Hrvatskom šumarskom institutu na neodređeno vrijeme.
Molim Vas za odgovor da li imam pravo podnijeti prijavu projektnog prijedloga na natječaj „Istraživački projekti“ IP-2019-04.
O: Prema Uputama, u trenutku prijave i tijekom trajanja projekta podnositelj projektnoga prijedloga mora biti u stalnome radnom odnosu u znanstvenoj organizaciji u kojoj planira provesti istraživanje.
P: Vezano za natječaj IP 2019, molim vas pojašnjenje vezano za voditelje i suvoditelje projekta.
Kako je navedeno u uputama da voditelj ili suvoditelj moraju biti u stalnom radnom odnosu ili akademici kako bi bili prihvatljivi kandidati,  mogu li voditelji projekta biti članovi Akademije medicinskih znanosti Hrvatske koji nisu akademici niti su u stalnom radnom odnosu ?
O: Prema Uputama, str. 4. i 5., ako nisu u stalnome radnom odnosu, voditelj projekta mogu biti jedino redoviti članovi HAZU.
 
P: U pripremi je nekoliko istraživačkih projekata na kojima bih voljela sudjelovati. Budući da se radi o tri projekta, zanima me mogu li se prijaviti kao suradnik na sva tri pa ako sva tri budu financirana od strane Zaklade, nakon evaluacije odlučiti na koja dva ću sudjelovati?
O: Sustav za prijavu projekata ne omogućava upis iste osobe u ulozi suradnika na više od dva HRZZ projekta.
 

Doktorandi i poslijedoktorandi na projektima IP-2019-04


17.05.2019.

P: 1. Na projektu predviđam angažman dva doktoranda koji su zaposleni temeljem Projekata razvoj karijere, a  vezano za HrZZ istraživački projekt koji je završio u 2018. Njihov angažman bi bio 100% na novo predloženom projektu i očekuje se da će doktorirati za vrijeme trajanja projekta. Fakultet osigurava njihovo zapošljavanje nakon isteka njihovog ugovora sa HrZZ.  Koji je njihov status na novo predloženom projektu?
2. Na projektu predviđam angažman trećeg  doktoranda koji je isto zaposlen temeljem Projekta razvoj karijere (ja sam mentor), ali temeljem EU projekta za regionalni razvoj, koji isto završava za vrijeme trajanja novo predloženog projekta. Koji je min-max dopušteni postotak angažmana? Nakon toga, ovog kandidata bi zaposlila kao postdoktoranda na novo predloženom projektu. Koji je status ovog kandidata u trenutku prijave projekta?
3. Na projektu predviđam angažman četvrtog doktoranda koji je asistent zaposlen na fakultetu sa primjerenom nastavom obvezom, koji je min-max. dopušteni postotak angažmana, koji je status ovog kandidata?
Za niti jednog  od ovih kandidata se ne traži financiranje doktorskog studija.
Za sve kandidate, teme doktorskih disertacija, razvoj karijere i predloženi projekt povezuje ista znanstvena tema.

O: 1. i 3. U trenutku prijave na projekt navedene osobe mogu biti uključene u ulozi suradnika istraživača uz pisanu suglasnost mentora koju je potrebno priložiti prijavi na natječaj (pod Ostali dokumenti). Postotak sudjelovanja na projektu za suradnike nije određen.
2. Za zapošljavanje poslijedoktoranda potrebno je provesti javni natječaj na kojem se odabire najbolji kandidat za predloženo radno mjesto. U trenutku prijave na projekt navedena osoba može biti uključena u ulozi suradnika istraživača, a po otvaranju natječaja za poslijedoktoranda može se kandidirati za navedeno radno mjesto.
Postotak radnog vremena suradnika nije unaprijed definiran, ali treba biti prilagođen projektnim aktivnostima.
 
P: 1. Može li se predvidjeti potreba za poslijedoktorandom ne od prve nego npr. od druge ili treće godine?
2. Može li se suradnik na projektu, koji je na projektu prijavljen od prve godine, i pod uvjetom da je npr. od treće godine predviđeno i odobreno mjesto poslijedoktoranda na projektu, prijaviti na natječaj za poslijedoktoranda (i imati pravo biti izabran na natječaju)?
O: 1. Navedeno je prihvatljivo.
2. Navedeno je prihvatljivo. Za zapošljavanje poslijedoktoranda potrebno je provesti javni natječaj na kojem se odabire najbolji kandidat za predloženo radno mjesto. Po otvaranju natječaja za poslijedoktoranda navedena osoba može se kandidirati za navedeno radno mjesto.
 
P: Je li u sklopu natječaja IP-2019-04 moguće na istom projektu zaposliti dva poslijedoktoranda u različito vrijeme? Primjerice zapošljavanje jednog poslijedoktoranda na period od dvije godine nakon čega bi se zaposlio drugi posslijedoktorand na period od jedne godine?
O: Zapošljavanje dva poslijedoktoranda moguće je isključivo u različitim razdobljima projekta.
 
P: Pod kategoriju ''suradnici'' naveden je i suradnik-doktorand, koji će tek postati i tema mu je vezana za temu istraživačkog projekta.
1.Pitanje je, mora li doktorand biti zaposlen na instituciji (na
Sveučilištu) ili može biti suradnik (ne vezan niti za jednu instituciju, nit ugovor) na projektu no, da mu se iz projekta plati njegova školarina?
2.Jednako tako, može li student studirati u inozemstvu (doktorski studij je vezan za temu istraživačkog projekta)? Naše Sveučilište ima potpisanu suradnju sa Sveučilištem u Austriji (međunarodni/združeni studij).
3.Za školarinu se može izdvojiti najviše 20000kn godišnje, pitanje je isto tako, može li HRZZ direktno platiti iznos na račun fakultetu ili se novac doktorandu isplaćuje na njegov žiro račun? Oporezuje li se taj iznos, oduzimaju se ostale stavke od ukupnog iznosa koji se plaća doktorandu za školarinu?
Odlasci na nastavu, školovanje, noćenje i ostale potrebne obaveze mogu li se isto uključiti u trošak projekta za doktoranda-suradnika?
4.Pitanje je jednako tako, postoji li mogućnost uključivanja još jednog doktoranda na projekt (suradnika) i da se njemu namjene sredstva za doktorat ili se može samo jedan doktorand uključiti na projekt? Mogu li se možda neka druga sredstva npr. od opreme ili nekih drugih prenamijeniti za školarinu još jednog doktoranda? Ili može li se tijekom projekta prenamijeniti isplata školarine još jednom doktorandu?
O: 1. Trošak školarine za doktorski studij može se planirati za suradnike na projektu, neovisno o mjestu zaposlenja, ako je doktorski rad vezan uz provedbu projekta.
2. Suradnici na projektu koji su doktorski studenti mogu biti upisani na združeni studij.
3. Odobreni iznos financiranja HRZZ isplaćuje na račun matične organizacije voditelja. Prihvatljivi troškovi navedeni su Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga na str. 26. - 30.
Za ostala pitanja upućujemo Vas da se obratite stručnim službama na Vašoj matičnoj organizaciji.
4. U Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga na str. 27. pojašnjeni su prihvatljivi troškovi u kategoriji 2. Osoblje. Najviši dozvoljeni iznos za školarinu je 20.000 kn godišnje.
 
P: Da li se poslijedoktoranda može zaposliti projektu na dvije godine, na pola radnoga vremena?
O: Očekuje se da je poslijedoktorand zaposlen na puno radno vrijeme.

10.05.2019.

P: Prema izmjeni natječaja (vidi http://www3.hrzz.hr/default.aspx?id=2570) pojedini poslijedoktorand može biti zaposlen na jednom projektu najviše do dvije godine. Kako je zainteresirane kandidate za poslijedoktoranda teško ili gotovo nemoguće pronaći je li dozvoljeno planirati jednog poslijedoktoranda na projektu u ukupnom trajanju od dvije uzastopne godine s kliznim početkom rada na projektu? Na primjer jedna od mogućnosti kako to provesti bi bila da se u radnom planu predvidi fiksno zapošljavanje od 11-tog do 34-tog mjeseca projekta (što je ukupno 24 mjeseca) s time da ako kandidata nema u 11-tom mjesecu projekta onda se kroz izmjene radnog i financijskog plana rade odgovarajuće izmjene sve do trenutka zapošljavanja poslijedoktoranda.
O: U radnom planu moguće je planirati zapošljavanje poslijedoktoranda kako je navedeno.

07.05.2019.

P: 1. Naime, u odgovorima od 05.04. dali ste uputu da se doktorand zaposli na 100% radnog vremena koje uključuju i obveze vezane uz doktorski studij, dok s druge strane u uputama za podnositelje projektnih prijedloga stoji da se financirana školarina jednog doktoranda, te da su dopušteni su ugovor o djelu i ugovori o autorskom djelu za usluge koje su nužne i izravno vezane za provedbu ključnih aktivnosti na projektu, ali ne za članove istraživačke grupe.
U vašim daljnjim odgovorima na pitanja od 29.03. stoji da se doktorand može zaposliti putem zasebnog natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, no kako u svim natječajima stoji da član istraživačke grupe može sudjelovati u samo jednom projektu molim Vas da mi pojasnite kako je to moguće? Postoji li još neki način zapošljavanja doktoranda osim ovoga?
2. Također, molim Vas informaciju o tome kada se predviđa otvaranje natječaja za „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“?
3. I posljednje, je li dovoljno da član istraživačke grupe (točnije voditelj projekta) bude komentor doktorandu pošto Sveučilište koje želi prijaviti projekt nema vlastiti doktorski studij, ili član istraživačke skupine doktorandu mora biti isključivo mentor?
O: 1. U sklopu Istraživačkih projekata nije moguće financiranje plaće doktoranda iz projektnih sredstava. Doktorand se može zaposliti putem natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, a školarina se može pokriti iz sredstava istraživačkog projekta za tako zaposlenog doktoranda ili doktoranda koji je suradnik na projektu, a prima plaću iz drugih izvora.
2. Raspisivanje natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na koji će se moći prijaviti voditelji istraživačkih projekata s roka IP-2019-04, pratit će dinamiku rezultata vrednovanja istraživačkih projekata.
3. Voditelj projekta ne mora biti mentor doktorandu. Mentor doktorandu može biti suradnik na projektu, a moguće je i komentorstvo.

19.04.2019.
 
P: Mogu li kao mladi istraživač biti naveden kao suradnik u prijavi projekta i u slučaju dobivanja projekta kandidirati za doktoranda istog projekta?
Zaposlenik sam ustanove koja prijavljuje projekt, ali nisam počeo s doktorskim studijem niti ću početi u trenutku eventualnog dobivanja projekta.
O: Navedeno je moguće.
 
16.4.2019.
 
P: Želimo osobu koja je već upisala poslijediplomski doktorski studij na našoj Ustanovi uzeti kao istraživača na projektu i platiti joj školarinu, jer je pokazala znatne istraživačke sposobnosti. Osoba je nezaposlena i nema matični broj znanstvenika. Bila bi dosta angažirana na projektu.
I) S tim u vezi nas zanima:
1. Možemo li ju uzeti na projekt, ako nema matični broj znanstvenika?
2. Ako možemo onda kako ju navesti  kao suradnika ili doktoranda?
3. Možemo li joj platiti školarinu do 20.000,00 kn godišnje, bez zapošljavanja na projektu, znači samo ako je suradnik ili doktorand?
4. Možemo li joj sa sredstava projekta platiti, tj. nadoknaditi školarinu i unatrag (ono što je već sama platila)?
5. Treba li tema doktorata biti vezana, i ako da u kojoj mjeri za projekt?
6. Treba li mentor biti voditelj projekta ili može biti i neki drugi suradnik na projektu?
7. Koliki postotak radnog vremena bi se trebalo za nju navesti, tj. postoje li kakva ograničenja?
8. Treba li postojati pismo namjere za tu osobu i od koga?
O: 1. Da. Polje „Matični broj znanstvenika“ nije obvezno, ali ako EPP sustav ne prihvaća da ostane neispunjeno, možete upisati „-“.
2. Ako se sredstva za školarinu (ili dio školarine) pokrivaju iz projekta HRZZ-a, suradnik se navodi u statusu doktoranda.
3. i 5. Školarinu, do 20.000,00 kn godišnje, moguće je pokriti samo za osobu u statusu suradnika-doktoranda, odnosno za osobu koja je student doktorskoga studija ili će to tek postati, a čija je tema doktorskoga rada u potpunosti vezana za temu istraživanja projekta.
4. Odgovor je već dostupan na mrežnim stranicama Zaklade od 15. ožujka.
6. Mentor može biti i drugi suradnik.
7. Ako doktorand izrađuje doktorski rad na temu projekta očekuje se da udio radnog vremena bude u skladu s aktivnostima istog.
8. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, na str. 12, 24, navedena su pojašnjenja vezana za pisma namjere.
 
P: Ako će suradnik biti specijalizant medicine, koji će doktorirati na temi projekti, da li je njegova uloga na projektu suradnik-doktorand? Da li se njegov doktorat može staviti pod aktivnosti projekta?
O: Nije, njegov je status suradnik. Status suradnika-doktoranda daje se suradniku koji je student doktorskoga studija ili će to tek postati i za pokrivanje troškova njegove školarine traži se potpora HRZZ-a, a čija je tema doktorskoga rada vezana za temu istraživanja projekta.
 
P: Nastavno na informaciju dobivenu na predstavljanju natječaja za prijavu istraživačkih projekata održanog u petak, 5. travnja 2019., molim Vas za pojašnjenje statusa, odnosno zapošljavanje poslijedoktoranda: koja je gornja granica zapošljavanja poslijedoktoranda na projektu? Na predstavljanju je rečeno 2 godine! Da li će se ta informacija moći potvrditi i u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga?
O: Na mrežnoj stranici Zaklade dostupne su informacije o uvjetima zapošljavanja poslijedoktoranda.
 
09.04.2019.
 
P: Postoji li mogućnost da prijavljeni suradnik u projektu bude prijavljen na natječaj za doktoranda koji je predviđen projektom? Isti pritom ne bi u trenutku eventualnog dobivanja projekta započeo nijedan doktorski studij.
O: Na natječaj Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti prijavljuju se mentori doktoranada, a doktorandi se izabiru putem javnog natječaja. Mentor može biti suradnik na projektu.
 
P: Da li doktorand zaposlen preko razvoja karijera mladih istraživača na HRZZ projektu financiranom od 2016 može biti suradnik na istraživačkom projektu koji će se prijaviti na ovom pozivu.
O: Ako je doktorand 100 % radnog vremena uključen u provedbu aktivnosti na drugom projektu tada je njegovo radno vrijeme u potpunosti opterećeno aktivnostima tog projekta. Ukoliko opterećenje ne iznosi 100 % a novo predloženi projekt može se povezati s temom doktorske disertacije može biti suradnik.
 
05.04.2019.
 
P: Ljubazno molim odgovor na pitanje koliki postotak radnog vremena za rad na projektu je potrebno planirati za doktoranda, a koliki za poslijedoktoranda?
O: HRZZ natječajem predviđa se zapošljavanje poslijedoktoranda za provedbu projektnih aktivnosti i to za 100 % radnog vremena. Isti udio radnog vremena odnosi se i doktoranda ali uključuje i obveze vezane uz doktorski studij, odnosno sve ono što mentor smatra neophodnim za uspješnu izradu disertacije.
 
02.04.2019.
 
P: Ljubazno vas molim odgovor na pitanje vezano uz zapošljavanje poslijedoktoranda na projektu. Trenutno je na postojećem projektu koji završava 31.9.2019. zaposlen doktorand preko Projekta razvoja karijera mladih istraživača (koji ugovorom završava u 10. mjesecu 2020).
Želja nam je na ovom natječajnom roku predvidjeti mjesto za zapošljavanje poslijedoktoranda, na koje bi se ukoliko, zadovolji potrebne uvjete koje propisuje Zaklada, a nakon provedenog natječaja, zaposlio postojeći doktorand nakon što doktorira. Kako međutim nije moguće unaprijed predvidjeti eventualni početak novog projekta, pod uvjetom da se  odobri za financiranje, a sredstva za plaću poslijedoktoranda su namjenska, moje je pitanje sugerirate li da se plaća za zapošljavanje poslijedoktoranda predvidi za prvu ili za drugu godinu provedbe projekta?
O: HRZZ očekuje da voditelj projekta može izvršavati projektne aktivnosti u skladu s Radnim planom projekta pa je u skladu s tim potrebno planirati troškove za poslijedoktoranda.
Voditelj odlučuje u kojoj fazi je potrebno zaposliti poslijedoktoranda i u skladu s time je potrebno prikazati troškove u financijskom planu. Zapošljavanje poslijedoktoranda mora biti u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i provodi se javnim natječajem.
 
P: Može li se poslijedoktorand, s obzirom da mu je znanstveno područje (doktorska disertacija) usko povezana s temom projekta, unaprijed definirati ili se svakako provodi javni natječaj?
O: Zapošljavanje poslijedoktoranda mora biti u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i provodi se javnim natječajem.
 
29.03.2019.
 
P: 1. Željela bih na projekt prijaviti osobu koja je doktorirala. Ta osoba je u stalnome radnome odnosu u školi, kao učiteljica. Ako zatražim zapošljavanje poslijedoktorandice, ona bi morala odnijeti pismo namjere ravnateljici škole, i ako projekt bude prihvaćen dati otkaz na svoje radno mjesto? Ili ima zakonsko pravo na "zamrzavanje" ili mirovanje svoga radnoga mjesta, dok traje projekt? Važan je odgovor na to pitanje, jer ta osoba ima troje djece i životno joj je važno da zadrži stalno radno mjesto.
2. Je li bolje da je prijavim kao suradnicu koja radi i dalje na svom radnom mjestu ali i na projektu? Mora li i u tom slučaju priložiti pismo namjere od ravnateljice?
O: 1. Status zaposlenog poslijedoktoranda na projektima HRZZ-a može trajati najdulje četiri godine. HRZZ na ostala pitanja nije u mogućnosti dati odgovore.
2. Navedenu osobu moguće je navesti kao suradnicu na projektu. U tom slučaju potrebno je dostaviti pismo namjere koje potpisuje suradnica i čelnik njezine organizacije.
DOPUNA ODGOVORA: Sukladno izmjenama natječaja IP-2019-04 i UIP-2019-04 odgovor na postavljeno pitanje više nije važeći.
 
P: Iako pretpostavljam da Vas zatrpavanu upitima, odlučio sam Vam se obratiti u nadi da ćete mi pojasniti nedoumicu.
Čitajući dokument čini se da samo jedna osoba može biti zaposlena na uspotavnom projektu u statusu doktoranda uz uvjet da upiše doktorat prve godine trajanja projekta. Time postaje član istraživačke grupe. Uz doktoranda na plaći može biti i poslijedoktorand koji je stekao taj status u proteklih sedam godina, a dio je istraživačke grupe. Voditelj ili poslijedoktorand koji je na plaći, a dio je istraživačke grupe, mora biti mentor doktorandu koji je dužan doktorirati u pet godina trajanja projekta na temi vezanoj za temu projekta (bar nekim djelom).
Pretpostavljam da ja kao redoviti profesor u trajnom zvanju trebam prijaviti na istraživački, a ne uspostavni projekt kojega ovdje spominjem. Problem s kojim se suočavam je sljedeći: kandidatkinja koju bih ja htio prijaviti na projekt upisuje doktorat komparativne književnosti sredinom ljeta, kada kod njih počinju upisi. Kako sam ja razumio upute to bi mogao biti problem, jer se od mene, ako smijem prijavljivat samo istraživački projekt, očekuje da na projekt prijavim poslijedoktoranda... ili sam se pogubio, ne znam.
Radi se o kolegici koja je kod mene magistrirala i koja je zavisila kulturologiju i jedna je od dvije najbolje studentice koje sam od povratka iz SAD (2003) imao na riječkom sveučilištu. Ona sama želi ostati u Rijeci i biti dijelom našeg odsjeka kojemu itekako nedostaje mladih kadrova njezina kalibra. Bilo bi najlakše kada bih ja mogao prijaviti uspostavni projekt, pa ako postoji ta mogućnost uključiti nju, molim vas da mi kazete postoji li ta mogućnost ili ne.
Ispričavam se ako sam zagnjavio. Iz dopisa Vam je, nadam se, jasno da se nisam baš snašao i puno bi mi pomoglo kada bih od Vas dobio pojašnjenje.
O: Iz sredstava istraživačkog projekta može se financirati isključivo poslijedoktorand. Doktorand se može zaposliti putem zasebnog natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. U tom slučaju možete predvidjeti doktoranda u radnom i financijskom planu  istraživačkog projekta iz kojeg se mogu pokriti troškovi školarine doktoranda.
Natječaj Uspostavni istraživački projekti namijenjen je mladim istraživačima, uvjeti za predlagatelje projektnih prijedloga nalaze se u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 5.
 
P: Može li se kao postdoktorand na projekt priključiti osoba koja neće biti zaposlena preko HRZZ Istraživačkog projekta kao postdoktorand nego će biti uposlena kao postdoktorand na Fakultetu na teret  odsječkih koeficijenata? Drugim riječima, je li status postodoktoranda moguć samo za one koji će biti zaposleni preko ovog projekta?
O: Status poslijedoktoranda dodjeljuje se suradniku koji je zaposlen na istraživačkom projektu te iz sredstava projekta prima plaću. Osoba koju ste naveli u pitanju na projektu može imati status suradnika.
 
P: Imam pitanje u vezi prijave suradnika koji je doktorand, ali nije zaposlen na našoj ustanovi, a nije kao doktorand zaposlen ni u drugoj ustanovi. Trebala li suradnika prijaviti kao suradnik, ili kao doktorand.
O: Status doktoranda dodjeljuje se suradniku kojemu se iz sredstava projekta plaća školarina. Osoba koju ste naveli u pitanju treba biti u statusu suradnika na projektu.
 
26.03.2019.
 
P: Mogu li kao suradnica (poslijedoktorand) biti zaposlena na Istraživačkom projektu institucije koja trenutno nije institucija u kojoj sam zaposlena, a u kojoj će mi ugovor o radu isteći u travnju 2020.? Odnosno, može li se unaprijed predvidjeti u financijskom planu Istraživačkog projekta plaću poslijedoktoranda od onog trenutka kada mu u trenutnoj instituciji zaposlenja istekne ugovor o radu?
O: Zapošljavanje poslijedoktoranda mora biti u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i provodi se javnim natječajem.
 
22.03.2019.
 
P: Još uvijek se čeka odobrenje raspisivanja natječaja (ako i bude odobren, vjerojatno neće biti do 30.4., nadamo se do 31.12.). Da li se može predvidjeti sudjelovanje na HRZZ projektu do dva doktoranda (terenski rad, diseminacija na kongresima) bez obzira što još nisu u radnom odnosu?
O: Da.
 
P: 1. Da li je moguće zaposliti doktoranda na trošak projekta ili je samo školarina prihvatljivi trošak?
2. Da li je nužno da na projektu bude zaposlen poslijedoktorand?
O: 1. – 2. Odgovori se već nalazi na mrežnoj stranici Zaklade.
 
P: 1. Na istraživačkom projektu planiramo zaposliti postdoktoranta. To je kolega koji je doktorirao u našoj ustanovi i bavi se područjem koje je bitan dio našeg projekta. Zanima me da li kod navođenja suradnika navodimo i njegovo ime i prezime i kako ga nazivamo (suradnik poslijedoktorant ili samo poslijedoktorant). Kako ga navodimo u radnom planu, da li koristimo inicijale ili samo kraticu (P)? Kako ga navodimo u tablici u dijelu C (Istraživačka grupa)? Da li se smije navesti ime i prezime tog postodoktoranta kojeg želimo na projektu, budući da se ta osoba bavi usko specijaliziranim područjem i svakako ga želimo angažirati.
P: 1. Treba li se osoba koja bi bila zaposlena kao poslijedoktorand registrirati u EPP sustav i trebam li ispuniti sve podatke za tu osobu, ili trebam ispunjavati obrasce u kojemu ću samo opisati što se očekuje od te osobe i kakve bi ona morala imati kvalifikacije? To pitam jer sam pronašla u odgovorima na pitanja s već zaključenih projekata sljedeće (citiram): "Budući da je za zapošljavanje poslijedoktoranda organizacija na kojoj se provodi projekt obvezna provesti javni natječaj za zapošljavanje te se očekuje zapošljavanje najboljeg kandidata, o čemu obavještava HRZZ, u projektnoj dokumentaciji nije moguće navođenje imena i prezimena poslijedoktoranda."
O: 1. S obzirom na to da se zapošljavanje poslijedoktoranda provodi javnim natječajem i da u vrijeme prijave projekta poslijedoktorand nije poznat, u prijavnoj je dokumentaciji potrebno, umjesto imena i prezimena poslijedoktoranda, upisati slovnu oznaku - P.
 
P: Jedan od suradnika na projektu je osoba koja je specijalizant u bolnici u stalnom radnom odnosu. Na trećoj godini projekta planira upisati doktorski studij s temom vezanom uz sadržaj projekta.
1. Može li se dio troškova školarine (oko 30 000 HRK) pokriti sredstvima projekta tako da se ta sredstva predvide u 3. i 4. godini trajanja projekta?
2. U kojem statusu (istraživač ili doktorand) se prijavljuje suradnik na projekt ako je u stalnom radnom odnosu i upisuje doktorski studij u 3. godini projekta?
3. Mora li suradnik obraniti doktorski rad za vrijeme trajanja projekta ako se doktorski studij upisuje na 3. godini projekta?
O: 1. Prema Uputama za podnositelje projektni prijedloga, str. 27 dopušteni su troškovi školarine za jednog doktoranda (najviše do 20.000,00 kn godišnje, najdulje 3 godine)
2. Doktorand se prijavljuje na projekt u statusu suradnik – doktorand.
3. Tema doktorskog rada mora biti vezana za temu projektnog istraživanja.
 
15.03.2019.
 
P: Može li se i na  istraživačkim projektima zaposliti i doktoranda kao na uspostavnim projektima ili samo poslijedoktoranda, a da se doktorandu može isplatiti samo školarina?
O: Ne. Doktorand se može naknadno zaposliti na projektu putem natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. Popis dopuštenih troškova nalazi se u dokumentu Upute za podnositelje projektnih prijedloga, str. 26.
 
08.03.2019.
 
P: Je li zapošljavanje poslijedoktoranda u projektni tim obavezno?
O: Zapošljavanje poslijedoktoranda nije obavezno.

Istraživačka grupa – općenito
 

19.04.2019.
 
P: Interesira me jel u sklopu prijave istraživačkog projekta moguć konzultantski oblik suradnje s osobom ili sa znanstveno-istraživačkom institucijom. Na koji način se to formalno kroz prijavu projekta ostvaruje- plaćene usluge ili istraživač suradnik? možda nešto treće?
O: Uloga konzultanta nije prihvatljiva prema uvjetima natječaja IP-2019-04. Ako su za provedbu istraživačkih aktivnosti potrebne kompetencije navedenog istraživača moguće ga je uključiti u projekt u ulozi suradnika. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, na str. 26, 30, pojašnjeni su prihvatljivi troškovi vezani za usluge.
 
09.04.2019.
 
P: Vezano uz raspisani Natječaj za istraživačke projekte imam dva pitanja:
1. -Da li suradnici iz inozemstva mogu biti na više projekata?
2. -Da li kod prijave suradnici iz Hrvatske mogu biti na više od dva projekta?
O: 1. i 2. Za strane suradnike vrijede ista pravila kao i za hrvatske znanstvenike. Moguće je biti suradnik na dva istraživačka projekta.
 
P: Prijavljujem projekt na IP-2019-04 i kao voditelj projekta sam zaposlen na (izbrisan naziv organizacije). Jedna od mojih suradnica je prof. na (izbrisan naziv organizacije). Kako je projekt izrazito multidisciplinaran, na projektu bi zaposlili jednog doktoranda s (izbrisan naziv organizacije) jer je problematika doktorata najbliža tom području. Da li mentor doktoranda može biti prof. sa (izbrisan naziv organizacije) a ja kao voditelj projekta ko-mentor?
O: Moguće je biti komentor. 
 
P: Konkretno pitanje je da je kolega koji bi sudjelovao na projektu službeno zaposlen kao stručni suradnik, a ujedno je i doktorand ali koji neće doktorirati na projektu kojeg prijavljujemo na ovom natječaju.
Možemo li mi na listi suradnika gdje se osobe vode kao ili doktorandi (D), ili postdoktorandi (P) ili suradnik (S) njega pisati kao doktoranda (D)?
Drugo pitanje je, da li se po novome konzultanti (osobe koje su već na drugim hrzz projektima i to na dva, pa ne mogu biti ravnopravni
suradnici) također pišu u tu listu ili ne?
O: 1. Slovna oznaka „D“ dodjeljuje se za doktoranda čije se zaposlenje planira projektom, što ovdje nije slučaj. S obzirom na to da se navedeni doktorand ne može zaposliti na projekt putem HRZZ-a i neće doktorirati na temu projektnog prijedloga, on može biti u statusu suradnika.
2. Uloga konzultanta nije prihvatljiva prema uvjetima natječaja IP-2019-04 niti se navodi u prijavi. Istraživač može sudjelovati na dva HRZZ projekta.
 
02.04.2019.
 
P: Zanima me da li se na natječaj mogu prijaviti istraživačke grupe sa hrvatskih sveučilišta izvan RH, konkretno Sveučilišta u Mostaru?
O: Prema uvjetima natječaja voditelj, odnosno, prijavitelj projektnog prijedloga mora biti znanstvenik u stalnom radnom odnosu na javnom sveučilištu, javnom znanstvenom institutu u Republici Hrvatskoj, na ustanovi upisanoj u Upisnik znanstvenih organizacija pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja RH te na drugim pravnim osobama koje obavljaju znanstvenu djelatnost, no, za suradnike ne postoji takvo ograničenje.
 
29.03.2019.
 
P: Ukoliko projekt uključuje pokuse na životinjama, mora li istraživački tim uključivati osobu s potrebnim ovlaštenjima za rad s eksperimentalnim životinjama, ili pokuse može voditi i stručna osoba  koja ima potrebna ovlaštenja, ali, zbog formalnih ograničenja, nije član istraživačkog tima ?
O: U tom slučaju istraživačka grupa treba uključivati ovlaštenu osobu koja u projekt može biti uključena u ulozi suradnika ili tehničara.
 
P: Za potrebe planiranog istraživanja terenski rad tehničara i stručnih suradnika nam je neophodan. Prema natječajnoj dokumentaciji predviđeno je da projektom mogu biti pokriveni troškovi terenskog istraživanja za voditelja i suradnike (prijevoz, smještaj i dnevnice) ili troškovi tehničara (ugovorom o djelu ili računom). Budući da je nama za potrebe izvedbe planiranog projekta potrebna pomoć od tehničara i suradnika zaposlenih na našoj instituciji, jedina opcija nam je da se oni vode kao suradnici-istraživači. No, postoji restrikcija da jedan istraživač može biti samo na dva HRZZ projekta. A osoblje koje bi nama bilo nužno za projekt već sudjeluje na dva HRZZ projekta, no bez obzira na to imaju slobodnog vremena za dodatan posao. Kako se mogu osigurati sredstva za terenske troškove tih ljudi?
O: 1. Tehničar ne mora biti naveden u popisu suradnika te za njega ne vrijedi ograničenje prijave na dva HRZZ projekta. Tehničar za provedbu terenskih istraživanja može biti naveden u radnom planu, a troškovi terenskih istraživanja za tehničara obračunavaju se sukladno pravilima obračuna putnih naloga koja vrijede na organizaciji na kojoj se provodi projekt. Pri ugovaranju projekta voditelj Zakladi dostavlja popis tehničara koji će se uključiti u provedbu projekta.
P: A što je sa stručnim suradnicima? Da li oni imaju ograničenje prijave na dva HRZZ projekta?
O: Stručni suradnici nisu prepoznati uvjetima ovog natječaja. Za provedbu specifičnih projektnih aktivnosti u projektni prijedlog moguće je uključiti suradnike i tehničare kao što je pojašnjeno u prijašnjem odgovoru.
 
P: U uputama piše da je za istraživačke grupe s većim brojem istraživača moguće je tražiti do 1,5 M kuna. Možete li molim Vas definirati 'veći broj istraživača'.
Ako se traži više od 1 M kuna, primjerice 1,1 M kuna, dolazi li do automatske diskvalifikacije projektnog prijedloga ili se opravdanost troškova projekta pregovara nakon što projekt dobije pozitivne recenzije?
O: Veličina istraživačke grupe mora odgovarati predviđenim aktivnostima, a troškovi moraju biti realni s obzirom na predviđeni broj članova istraživačke grupe i planirane aktivnosti. Procjenu opravdanosti veličine istraživačke grupe, kao i relevantnosti troškova, dati će panel za vrednovanje za svaki pojedini projekt pa HRZZ, u ovom trenutku, ne može davati odgovore na pitanja koja će procjenjivati panel za vrednovanje.
 
22.03.2019.
 
P: Može li se (ili baš nije preporučljivo) prijaviti istraživački projekt u kojemu bi bila samo dva istraživača, voditelj i poslijedoktorand?
O: 3. Broj članova istraživačke grupe nije definiran, ali mora odgovarati predviđenim projektnim aktivnostima. Procjenu opravdanosti veličine istraživačke grupe dat će panel za vrednovanje za svaki pojedini projekt. Upućujemo Vas da se upoznate sa ciljevima programa navedenima u tekstu natječaja Istraživački projekti.
 
P: Može li prijavitelj biti osoba koja je suradnik na istraživačkom projektu koji je u tijeku  (završava 2021.)  te je kao suradnik navedena u prijavi na natječaj za Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori "Znanstvena suradnja" (UKF)?
O: S obzirom na ograničenja o sudjelovanju na HRZZ projektima, ako je jedan istraživač prijavljen kao suradnik na dva HRZZ projekta ne može prijaviti projekt.
 
15.03.2019.
 
P: Može li se ukupno opterećenje planirati u većem iznosu od 100%? (prema sadašnjim zakonskim uvjetima moguće je planirati za osobe u stalnom radnom odnosu do 130%; može li se planirati npr. 30% vođenje projekta, 50% uprava (prodekan), 50% nastava? Naravno ako Fakultet to dopusti.
O: HRZZ očekuje da voditelj projekta može izvršavati projektne aktivnosti u skladu s Radnim planom projekta, a radno opterećenje Zakladi predlaže sam voditelj u suglasnosti s matičnom ustanovom.
 
08.03.2019.
 
P: Za provedbu istraživanja, potreban nam je tehničar za prikupljanje sekundarnih podataka i pomoć oko jednostavnih analiza. Može se li kao tehničar zaposliti student matične ustanove i platiti mu se studentskim ugovorom?
O: Trošak zapošljavanja tehničara nije prihvatljiv. U ovom slučaju, student se može uključiti na projekt u ulozi suradnika i za potrebe projekta obavljati potrebne zadatke.
 

Prijavna dokumentacija
 

Prijavni obrazac
 

17.05.2019.

P: Zanima me koliko točno stranica smije imati prijavni obrazac za istraživačke projekte:
Naime, u uputama na jednom mjestu piše da Prijavni obrazac ne smije imati više od 17 stranica, a da se sastoji od
o Cjeline A - sadrži životopis voditelja projekta, popis postignuća (track record) u posljednjih pet godina koji uključuje najvažnije radove na kojima je voditelj projekta vodeći autor te ostala relevantna postignuća
o Cjeline B - sadrži detaljan opis projektnog prijedloga
o Cjeline C – sadrži popis članova istraživačke grupe i njihove životopise.
Na drugom mjestu piše:
Cjelina C - Suradnici i istraživačka grupa (ne ulazi u ograničenje od 17 stranica)
Znači li to da cjelina A i cjelina B mogu imati do 17 stranica, a cjelina C može imati koliko je potrebno (kao i reference).
Naime, pdf fine "Prijavnog obrasca" tako može ukupno imati i do 25 stranica. Je li to u redu?

O: Prijavni obrazac treba imati 17. stranica. Cjelina C i Reference ne ubrajaju se u ograničenje Prijavnoga obrasca od 17 stranica.
 
P: Ljubazno vas molim da mi odgovorite je li prilikom navođenja popisa postignuća moguće navesti publikaciju proizašlu s trenutnog projekta HRZZ, koja je prihvaćena za tisak, ali kojoj do trenutka predaje projektne prijave vjerojatno još neće biti dodijeljen doi? Potvrdu o prihvaćanju možemo dostaviti prilikom prijave pod ostala dokumentacija.
O: Moguće je, uz dostavu potvrde da je rad prihvaćen za objavljivanje.
 
P: 1. Trebamo li u prijavu uvrstiti i spomenutu tablicu iz prijašnjeg kruga prijava na IP  ili je dovoljno da dostavimo Potvrdu Etičkog povjerenstva matične institucije prijavitelja bez spomenute tablice ?
2. Ukoliko prijavu predamo u navedenom Prijavnom obrascu i ne brišemo postojeći tekst koji navodi da tablica postoji hoće li se to negativno odraziti na administrativnu provjeru prijave? (jer oni koji će pregledavati Obrazac prijave vidjet će da se u Dio g. navodi Tablica koje neće biti jer je nema ni u aktualčnim Uputama)
O: Tablicu nije potrebno navesti u Prijavnom obrascu. Ukoliko se na Vaše istraživanje može primijeniti neko od pitanja u tablici, u prijavi projektnog prijedloga pod dodatnu dokumentaciju potrebno je priložiti potvrdu nadležnoga etičkog povjerenstva o etičnosti istraživanja u kojoj su navedena etička pitanja.
Tekst u Prijavnom obrascu koji se odnosi na Dio g. Etička pitanja nije dozvoljeno brisati već je potrebno odgovoriti na pitanje opisom etičkih pitanja relevantnih za projekt ili navesti da etičkih pitanja nema.  

10.05.2019.

P: Da li se kod ispunjavanja prijavnog obrasca u dijelovima Section c. Methodology ili Section d. Work Plan smiju koristiti shematski prikazi kako bi se jasnije prikazala struktura projekta ?
O: U Prijavnom obrascu mogu se koristiti shematski prikazi poštujući ograničenja stranica za svaku cjelinu.

26.04.2019.
 
P: u Uputama za predlagatelje se nigdje ne spominju postoci radnog vremena, a u pitanjima i odgovorima je to česta tema. Zanima me gdje se postoci navode, u kojem dijelu koje cjeline? Trebaju li biti navedeni (i) u pismima namjere? Također: čiji se sve postoci trebaju navesti a čiji ne.
O: U Prijavnom obrascu, Cjelina C – Istraživačka grupa potrebno je, prema predlošku, navesti planirane postotke rada na projektu za sve osobe koje će sudjelovati u provedbi predloženog istraživanja. U pismima namjere nije potrebno navoditi udjele rada na projektu.
 
P: 1. U nekoliko ste navrata istaknuli da nije dopušteno ništa brisati u obrascima. Međutim, ne čini se logičnim da u prijavi u obrascu Prošireni sažetak ostane tekst
"Molimo poštovati sljedeća ograničenja .... prored"
"(najviše četiri stranice; treba sadržavati osnovne podatke .... u obrascima"
Može li se taj dio teksta obrisati u prijavi?
c) u vezi s Prijavnim obrascem
2. Nije logično i nepregledno je ako u prijavi ostane neizbrisan tekst "Molimo poštovati ... prored"
"Prijavni obrazac sastoji se od ..."
"Naslovna stranica ... (u mjesecima)"
"Sažetak ... učinak"
Može li se taj dio teksta obrisati u prijavi? Ako nije dopušteno brisati taj dio teksta, kako ga je moguće urediti da izgleda pregledno?
3. Je li potrebno navoditi sažetak u prijavnom obrascu? Ranije ste odgovorili da ne, ali za njega je i nadalje predviđen prostor u hrvatskoj inačici prijavnog obrasca, a nema ga u engleskoj inačici.
4. U cjelinama A i B obrasca čini se logičnim ostaviti neizmijenjenima samo podnaslove obrasca. Je li dopušteno obrisati dijelove obrasca koji glase:
"navedite status, najvažnije publikacije ... rezultate"
"prekidi u karijeri (ako je primjenjivo" u slučaju da nije primjenjivo
"(opišite istraživanja ... istraživanjem.)" i sav ostali dio teksta koji se u tim dijelovima obrasca navodi kosim slovima i u zagradama.
O: 1., 2., 4. Nije dopušteno brisati niti jedan dio obrasca „Prošireni sažetak“, kao ni ostalih prijavnih obrazaca.
3. Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 22. ožujka.
 
09.04.2019.
 
P: Također: u prijavnom obrascu ( application form )  prve tri stranice ispunjavam ja ( kao voditelj projekta) a nakon mene druge tri stranice ispunjava moja asistentica koja je suvoditelj projekta i koja će ga voditi kad ja odem u mirovinu.
 Moje je pitanje: budući da je prijavni obrazac limitiran na 17 stranica, može li kod nas  on imati  20 stranica  radi dodatne tri stranice CV-a suvoditelja projekta??
O: U slučaju prijave projektnoga prijedloga sa suvoditeljem potrebno je kopirati cjelinu A – dio A i B prijavnog obrasca koju u potpunosti mora ispuniti i suvoditelj. U tom slučaju Prijavni obrazac može imati 20 stranica, poštujući ograničenja za sve ostale dijelove Prijavnog obrasca.
Suvoditelj se vrednuje po istim kriterijima kao i voditelj projekta te je očekivanje da se radi o istraživaču usporedivog popisa postignuća.
 
P: Da li se u radni plan treba staviti kao aktivnost dolazak suradnika stranca u HR?
O: U Radni plan se u stupcu „Suradnici“ navode svi članovi istraživačke grupe koji sudjeluju u provođenju pojedine aktivnosti.
 
P: 1. U odgovorima 19.3. 2019. ste na pitanje o brisanju pitanja (ili točnije i ispravnije rečeno - smjernica, kako je u upitu naglašeno) odgovorili:
O: Nije dopušteno brisati niti jedan dio obrasca za Prošireni sažetak, kao niti ostalih prijavnih obrazaca.
Je li ovo vrijedi i za životopis Voditelja (Predlagatelja)? Ili konkretno: Ništa od onog što stoji u Obrazcima i Formama ne smijemo brisati ili mijenjati font i boju fonta?
PRIMJER: Prijavni obrazac: Dio b. Životopis Predlagatelja projektnog prijedloga.
Ostaje sve kako je (i boja-siva i ovaj font), te se samo u nastavku piše što se traži kako slijedi
OSOBNE INFORMACIJE
Prezime i ime: Niko Neznanović
 Matični broj istraživača: 256325
 Mrežna stranica:www.nnnnnn.hr
2. Kad smo već kod životopisa. Ne tražite podatak o godinama predlagatelja (datum i godina rođenja). Kako se držim istog predloška životopisa i za suradnike, niti kod njih nema tih podataka. Može li to biti problem, jer nemate kompletan uvid u potpuni profil istraživačke grupe? Nadalje, nema informacija o zvanju kako znanstvenom, tako znanstveno-nastavnom. Iako se zvanje bira u Administrativnom obrascu, na predstavljanju Natječaja mi je sugerirano da između znanstvenog savjetnika i docenta citiram odaberem "docenta", jer je to radno mjesto. No napominjem da se radi o istraživačkim projektima i da su prema mojoj logici relevantnija znanstvena zvanja Predlagatelja. Naravno, ovo se referiram i na Vaš odgovor od 5.4. 2019. : "O: 1. U Administrativnom obrascu moguće je odabrati bilo koju od ponuđenih opcija: docent ili viši znanstveni suradnik. Prijavitelj može sam odlučiti što će odabrati."
3. Cjelina B f. Resursi. Je li potrebno predstavljati u ovom dijelu financijske brojke ili njihovu raspodjelu po kategorijama (npr. grafički) ili je dovoljno napisati opravdanost troškova?
4. Hvala na odgovoru od 5.4. 2019., no niste mi u potpunosti odgovorili na pitanje 3. Pa ću ponoviti dio pitanja na koji nisam dobio odgovor:
"Kako sam prvo radio englesku verziju Prijavnog obrasca, to sam se vodio Uputama (str 23), gdje se navodi da Cjelina C sadrži opis raspodjela ULOGA i zadataka članova istraživačke grupe, u navedenu kolonu sam ubacio i ULOGE (eng. Role) članova istraživačke grupe, te na kraju dodao u zagradama status. Molio bih Vas da mi objasnite jesam li dobro postupio i ako ne, kako postupiti. U hrvatskoj verziji tablice u koloni 6 Tablice u Cjelini C stoji "Status" i engleskoj "Role". U Uputama stoji da je potrebno opisati uloge članova. Što raditi?"
Gdje (ispod Tablice kao tekst ili u Tablicu - u kolonu 6. "Role within the Project" ili kao dodatak životopisu) opisati i na koji način ih opisati "uloge i zadatke" članova istraživačkog tima (ako možete dati smjernice u vidu tri pitanja: Za koja mjerenja će biti zadužen? Hoće li sudjelovati u diseminaciji? i sl.). Mogu li to uraditi u vidu nove Tablice koja će sadržavati raspodjele uloga i zadataka članova istraživačke grupe.
O: 1. Da.
2. U svom životopisu možete navesti i znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje. U EPP sustavu pod radno mjesto navodite radno mjesto, a pod zvanje ono zvanje u koje ste izabrani.
3. Potrebno je opisati nužnost troškova.
4. Odgovor je već dostupan na mrežnim stranicama Zaklade.
 
P: Da li se u Prijavnom obrascu - Cjelina B - Projektni prijedlog - u dijelu b na pitanje o povezanosti projektnog prijedloga s trenutnim stanjem u području istraživanja očekuje da se opišu sve aktivnosti svih suradnika na projektu, ili se to pitanje prvenstveno odnosi na predlagatelja projektnog prijedloga?
Da li se u istoj ovoj cjelini na pitanja o provedenim istraživanjima i najvažnijim rezultatima i njihovoj povezanosti s istraživanjem primarno misli na postignuća predlagatelja projektnog prijedloga, ili svih suradnika na projektu?
O: U Prijavnom obrascu – Cjelina B – Dio b. opisuju se rezultati istraživanja koja je voditelj dosad proveo u ovom području i njihovu povezanost s predloženim istraživanjem. Voditelj projekta kojeg je već financirao HRZZ ukratko navodi ciljeve provedenog projekta, dobivene rezultate i povezanost s predloženim istraživanjem. Nužno je opisati kako će predloženo istraživanje doprinijeti razvitku područja istraživanja te koji je jedinstveni doprinos predloženoga istraživanja. Također, navodi se kako je i zašto predloženo istraživanje važno za to područje te kakav će utjecaj na njega imati ako bude uspješno (primjerice, hoće li i kako pridonijeti otvaranju novih pogleda, spoznaja i prilika u znanosti, tehnologiji i istraživanjima).
 
05.04.2019.
 
P: 1. U životopisu (Prijavni obrazac str 2. ) postoji stavka "mentorstva doktorskih studenta i poslijedoktoranada", no u nastavku se navodi i "broj obranjenih diplomskih radova"? Molim za objašnjenje.
2. U Uputama se navodi da za suradnike postoje tri statusa: istraživač, poslijedoktorand i doktorand. U prijavnom obrascu "Cijelina C" u Tablici (crna podloga) stoji "Navedite sve osobe koje će.......(navedite suradnike (S), doktorande (D) i poslijedoktorande (P)". Gdje je tu istraživač ? Zar nisu i doktorandi i poslijedoktorandi suradnici?
U istoj tablici (u engleskoj verziji) u retku 2, kolona 6 stoji: " Role within project (S, D, P)". Kako sam prvo radio englesku verziju Prijavnog obrasca, to sam se vodio Uputama (str 23), gdje se navodi da Cjelina C sadrži opis raspodjela ULOGA i zadataka članova istraživačke grupe, u navedenu kolonu sam ubacio i ULOGE (eng. Role) članova istraživačke grupe, te na kraju dodao u zagradama status. Molio bih Vas da mi objasnite jesam li dobro postupio i ako ne, kako postupiti. U hrvatskoj verziji tablice u koloni 6 Tablice u Cjelini C stoji "Status" i engleskoj "Role". U Uputama stoji da je potrebno opisati uloge članova. Što raditi?
O: 1. U Prijavnom obrascu, cjelina A – b. životopis voditelja projekta pod navodom MENTORSTVA DOKTORSKIH STUDENATA I POSLIJEDOKTORANDA pod „broj obranjenih diplomskih radova“ – potrebno je upisati mentorstva na diplomskim radnjama, a pod broj obranjenih doktorskih radova potrebno i broj poslijedoktoranada tražene podatke o doktoratima i poslijedoktorandima.
2. Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str.15 i 16, prihvatljivi su statusi na natječaju IP-2019-04 su: suradnik-istraživač, suradnik-poslijedoktorand i suradnik-doktorand. U Cjelini C Prijavnog obrasca u šestom stupcu potrebno je odabrati jedno od ponuđenih slovnih oznaka za uloge/status u projektnom prijedlogu – „S“ za suradnika „D“ za doktoranda i „P“ za poslijedoktoranda kako bi se razdvojile uloge poslijedoktoranada i doktoranada od ostalih istraživača koje možete imenovati.
 
02.04.2019.
 
P: Imam pitanje vezano uz Part A – Applicant. Section a: Applicant’s track record in the last 5 years. Jako se mnogo informacija traži da se navede u tom dijelu (ne samo radovi i sudjelovanja na kongresima, već i rezultati i publikacije prošlih projekata, kao i potpuna lista autora na svim radovima). Ograničenje je postavljeno na na 1 A4 stranicu, što je dosta nezahvalno s obzirom na veliki broj informacija koji se traži. Može li barem font biti manji (Open Sans 9)?
O: U popisu postignuća potrebno je prikazati informacije koje su najznačajnije i ključne za provedbu predloženog projekta, a veličinu ni font slova nije dopušteno mijenjati.
 
29.03.2019.
 
P: Pišem prijavu za natječaj IP-2019-04 te Vas molim dodatno pojašnjenje vezano uz opis radnog plana u Prijavnom obrascu. U uputama je navedeno da "ciljevi, aktivnosti i rezultati moraju odgovarati onima u obrascu Radni plan". Znači li to da doslovno treba kopirati sve iz obrasca radni plan ili je moguće grupirati ciljeve i aktivnosti. Primjerice, za svaku godinu je naveden cilj "Organizirati radionicu sa članovima istraživačke skupine" - je li dovoljno taj cilj navesti samo 1 put ili ga treba navesti po godinama kako je učinjeno u Obrascu radni plan. Isto se odnosi  na popis aktivnosti jer se određene aktivnosti ponavljaju u svakoj godini projekta.
O: Vezano za primjer cilja koji ste naveli pozivamo Vas da pogledate Upute za podnositelje projektnih prijedloga na str. 31.
Ciljeve je potrebno navesti u svakom razdoblju u kojem se planiraju obrađivati. Aktivnosti koje se ponavljaju tijekom više razdoblja, također je potrebno navesti u svakom razdoblju u kojem će se provoditi vodeći računa o oznakama aktivnosti. Oznake aktivnosti ne bi se smjele ponavljati kako bi bila vidljiva jasna poveznica s financijskim planom te poslije s izvješćima koja će se podnositi (npr. A.1.1, A.1.2. itd).
 
P: S obzirom da u prijavnom obrascu piše da "ciljevi, aktivnosti i rezultati navedeni u Prijavnom obrascu moraju u istome obliku biti navedeni u obrascu Radni plan", znači li to da u prijavnom obrascu budu samo izlistani deliverables kako su navedeni u radnom planu ili oni u prijavnom obrascu ipak trebaju biti uobličeni u konkretne rečenice?
O: U dijelu d. cjeline B Prijavnog obrasca nije potrebno tablično prikazati ciljeve, aktivnosti i rezultate, nego oni moraju odgovarati ciljevima, aktivnostima i rezultatima navedenim u Radnom planu. Pritom aktivnosti i rezultati ne trebaju biti detaljno opisani, budući da se detaljna struktura prikazuje u Radnome planu, a u Prijavnom se obrascu samo sumarno prikazuju i obrazlažu najznačajnije aktivnosti i rezultati. Cilj ovog dijela prijavnog obrasca je omogućiti vrednovateljima i recenzentima uvid u način provedbe projekta po godinama tako da je potrebno jasno navesti ključne elemente za njegovu provedbu.
 
P: 1. U cjelini B, Projektnog prijedloga, pod Dio d. Radni plan, d2.
Aktivnosti traži se plan diseminacije i objavljivanja te plan upravljanja provedbom projekta'. Također, pod Dio e. Učinak istraživanja, piše 'Navedite planirani način diseminacije i objave rezultata istraživanja'.
Molim Vas objasnite gdje napisati traženo. Pod d2 ili pod Dio e? Ili možda pod obje točke?
2. U Cjelini A - Voditelj projekta, traži se: 2. Popis projekata prihvaćenih za financiranje, status na projektu i izvor financiranja i 3. Dosadašnje sudjelovanje na HRZZ projektima (navedite status, najvažnije publikacije proizašle s tog projekta i najvažnije rezultate).
Molim Vas objasnite razliku između ove dvije točke.
3. Također moje je pitanje, postoji li popis projekata koji nisu prihvaćeni za financiranje?
Misli li se pod prvom točkom na projekte koji nisu financirani od strane Zaklade i još nisu u tijeku, jer su tek prihvaćeni. Misli li se na projekte koji su završili?
O: 1. Plan diseminacije i objavljivanja potrebno je navesti u obje točke.
2. U točki 2. potrebno je navesti popis projekata u kojima je predlagatelj sudjelovao kao voditelj ili suradnik te izvor financiranja projekata.
U točki 3. navode se sudjelovanja na HRZZ projektima, predlagateljeve uloge, te najvažniji rezultati i publikacije proizašle iz HRZZ projekata.
3. U točki 2. navodi se popis svih projekata koji su prihvaćeni za financiranje, neovisno o izvoru financiranja.
 
P: U uputama za ispunjavanje prijavnog obrasca stoji: „Voditelji i suradnici projekata HRZZ-a u cjelini A opisuju dosadašnje sudjelovanje na HRZZ projektima te navode status na projektu, najvažnije publikacije proizašle s tog projekta i najvažnije rezultate“. Molim vas za pojašnjenje navode li se najvažniji rezultati i za one projekte koji još nisu završili, ali završavaju do 31.12.2019. godine?
Također vas molim za pojašnjenje što se tiče navođenja najvažnijih publikacija proizašlih s projekta budući da je u Prijavnom obrascu navedeno da je prilikom navođenja popisa postignuća predlagatelja projektnoga prijedloga u posljednjih 5 godina potrebno navesti pet publikacija. Ukoliko se u tih pet publikacija nalaze i najvažnije publikacije proizašle s trenutnog projekta, to bi značilo da će se prilikom popunjavanja Prijavnog obrasca - cjeline A - dijela a, dva puta mora navesti ista publikacija/publikacije iako je prostor za to dosta ograničen. Pri tome se u uputama također navodi da je publikaciju potrebno navesti s punim popisom autora izbjegavajući navođenje kratica. Postoji li mogućnost da se to dupliciranje izbjegne?
O: U popis postignuća moguće je navesti najvažnije rezultate i publikacije proizašle iz projekata koji su još u tijeku.
U prvoj točki u dijelu a, popis postignuća, moguće je navesti popis publikacija proizašlih iz navedenog projekta, a u trećoj točki u dijelu a popisa postignuća, obavezno je navesti najvažnije publikacije proizašle s HRZZ projekta i najvažnije rezultate. Pri navođenju publikacija moguće je referirati se na druge dijelove teksta unutar dijela a kako bi se izbjeglo ponavljanje teksta.
 
22.03.2019.
 
P: Imam pitanje vezano uz pripremu prijave na istraživačke projekte. Kod upisa postignuća prijavitelja unatrag 5 godina da li se promatra točno period od pet godina unazad od datuma roka za prijavu ili se gleda prema godinama. Da budem konkretan da li u postignuća ulaze radovi i projekti iz perioda
a) 2015 – 2019
b) 5mj. 2014. – 4 mj. 2019.
Naime rok za prijavu je 4 mj 2019 pa je pet godina unatrag sve do 5mj 2014. Ali ako se gledaju samo godine onda ulaze samo 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019.
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, potrebno je navesti popis postignuća (track-record) u posljednjih pet godina (odgovor a iz Vašeg pitanja).
 
15.03.2019.
 
P: U 2. 3. 3. Uputama za ispunjavanje prijavnog obrasca stoji: „Voditelji i suradnici projekata HRZZ-a u cjelini A opisuju dosadašnje sudjelovanje na HRZZ projektima. Navodi se status na projektu (voditelj/suradnik/član istraživačke grupe), voditelji projekata navode najvažnije publikacije proizašle s tog projekta, a u slučaju projekata koji su završeni do roka za prijavu na natječaj IP-2019-04 i najvažnije rezultate.“ Molim vas za pojašnjenje odnosi li se voditelji projekata u drugoj rečenici na voditelja HRZZ projekata koji su završeni ili su u tijeku, ili na voditelja projekta koji se prijavljuje na natječaj? Odnosno, trebaju li u natječajnom obrascu najznačajnije publikacije i rezultate navesti samo oni istraživači koji su bili voditelji navedenog završenog ili tekućeg projekta, dok oni koji su bili suradnici takvog projekta trebaju navesti samo status na projektu?
O: Podaci u Prijavnom obrascu odnose se na predlagatelja projektnog prijedloga neovisno o tome je li predlagatelj dosad bio voditelj projekta ili suradnik na nekom od projekata.
 
08.03.2019.
 
P: Na ovom natječajnom roku, CV treba biti u "slobodnoj formi" - znaci li to da svaki suradnik može poslati CV u formi kakvoj želi (formular, pola kartice teksta)?
O: Suradnici mogu dostaviti životopis u slobodnoj formi, a treba sadržavati sve podatke propisane Uputama, str. 23.
 

Obrazac „Potpora organizacije“
 

07.05.2019.

P: Namjeravamo prijaviti projekt u kojem će mjerenje odnosno laboratorijske aktivnosti biti podijeljene između dvije institucije odnosno 2 fakulteta. Da li u tom slučaju i dalje samo fakultet koji prijavljuje projekt dostavlja obrazac Potpora Organizacije, a drugi samo pismo namjere ili je potrebno dostaviti obrazac Potpora organizacije za obadvije institucije?
O: U obrascu „Potpora organizacije“ potrebno je navesti postojeću opremu, koja će se ustupiti istraživačkoj grupi, odnosno, nije potrebno da druga organizacija dostavlja obrazac „Potpora organizacije“. Fakultet na kojem će se provoditi dio analiza treba dostaviti pismo namjere, potpisano od strane čelnika, koje je potrebno postaviti u Ostale dokumente.

26.04.2019.
 
P: Treba li u obrascu Potpora organizacije navoditi % radnog vremena koji će suradnici i glavni istraživač posvetiti radu na projektu?
O: U obrascu „Potpora organizacije“ potrebno je navesti udio radnog vremena predlagatelja projektnog prijedloga, u polje „Obveze predlagatelja projektnog prijedloga (nastavne i administrativne obveze)“. Udjeli radnih vremena suradnika navode se u Prijavnom obrascu – Cjelina C.


P: Pripremam dokumentaciju za prijavu istraživačkog projekta. Obzirom da sam zaposlen u dvije institucije, te da se predviđa korištenje opreme iz obje institucije za realizaciju projekta, zanima me jesu li potrebne potpore i jedne i druge institucije (organizacije) ili je dovoljna samo potpora one organizacije preko koje se projekt prijavljuje.
O: U obrascu „Potpora organizacije“ potrebno je navesti postojeću opremu, koja će se ustupiti istraživačkoj grupi, znanstvene organizacije koja će biti matična organizacija projekta.
 

Obrazac „Ponovljena prijava“


09.04.2019.
 
P: Ako je prijavitelju na zadnjem natječaju odbijen projekt, a sada se prijavljuje s potpuno novim projektom koji se ni u čemu ne preklapa s prethodno prijavljenim projektom, treba li prijavitelji ispunjavati obrazac "Ponovljena prijava"?
O: Ako projektni prijedlog nije povezan s prethodnim negativno ocjenjenim prijavama potrebno je ispuniti „Obrazac za izvješće o ponovljenoj prijavi na natječaje HRZZ-a“ te u obrascu navesti da se ne radi o istom ili sličnom prijedlogu.
 
29.03.2019.
 
P: 1. Predlagatelji koji su podnijeli projektni prijedlog na prethodni natječaj HRZZ-a, a koji su negativno vrednovani trebaju uz podneseni projektni prijedlog na ovaj natječaj priložiti dokument "Obrazac za izvješće o ponovljenoj prijavi na natječaje HRZZ-a". Da li pod negativno vrednovanje spada odluka o nefinanciranju projekta, iako su ocjenitelji dali pozitivne ocjene za prihvaćanje projekta?
Vezano uz pitanje br. 1., da li je potrebno prilagati navedeni dokument ukoliko je prethodna prijava bila na Uspostavne istraživačke projekte, a sad se prijavljuje Istraživački projekt?
O: 1. Ako projekt nije prihvaćen za financiranje potrebno je dostaviti "Obrazac za izvješće o ponovljenoj prijavi na natječaje HRZZ-a".
2. Da, ako projektni prijedlog nije povezan s prethodnim negativno ocjenjenim prijavama, potrebno je u obrascu navesti da se ne radi o istom ili sličnom prijedlogu.
 
P: Vezano za ispunjavanje obrasca PONOVLJENA PRIJAVA i objašnjenja koje je u njemu naznačeno da ga je potrebno ispuniti ukoliko je riječ o ponovljenoj prijavi projekta na natječaje HRZZ-a.
U obrascu je navedeno da se obrazlože popravke sukladno komentarima recenzenata.
No prvi projekt je zaustavljen na panelu s dogovorom B - projektni prijedlog je kvalitetan, ali nedovoljno da bi se uputio u drugi krug vrednovanja (u odnosu na ostale nije među najkvalitetnijima te s obzirom na proračun programa ne ulazi u daljnje vrednovanje na ovome natječajnom roku)
Novi koji želimo prijaviti ima istu temu, ali novi naslov, ima izmijenjenu grupu istraživača oko 50%, naglasak je stavljen na druge eksperimente pa je plan rada drugačiji, te je izmijenjen je skroz plan nabave jer je neka oprema dosad nabavljena.
Da li to ide kao ponovljena prijava i ako da da li je  opće objašnjenje dovoljno kad nema konkretnih primjedbi recenzenata?
O: Potrebno je priložiti Obrazac za ponovljenu prijavu i navesti što se izmijenilo, odnosno, kako je projektna prijava dorađena s obzirom na komentare vrednovatelja.
 
22.03.2019.
 
P: U tekstu natječaja za Istraživačke projekte IP-2019-04, str. 6/7 navedeno je da je, uz ostalo, nužno u popratnoj dokumentaciji dostaviti obrazac za izvješće o ponovljenoj prijavi na natječaje za HRZZ:
· Predlagatelji koji su podnijeli projektni prijedlog na prethodni natječaj HRZZ-a, a koji su negativno vrednovani trebaju uz podneseni projektni prijedlog na ovaj natječaj priložiti dokument (Obrazac za izvješće o ponovljenoj prijavi na natječaje
HRZZ-a).
Zanima me smatra li se ponovnom prijavom projektnog prijedloga slučaj kada se prijava negativno vrednovanog projektnog prijedloga prijavljena na posljednjem natječaju unutar jednog znanstvenog područja, sada planira prijaviti u drugome znanstvenome području? Da li je i u tome slučaju nužno u popratnoj dokumentaciji priložiti Obrazac za izvješće o ponovljenoj prijavi na natječaje HRZZ-a ?
O: Potrebno je priložiti Obrazac za izvješće o ponovljenoj prijavi na natječaje HRZZ-a neovisno o prijavi u drugom znanstvenom području.
 
P: Vezano za ispunjavanje obrasca PONOVLJENA PRIJAVA i objašnjenja koje je u njemu naznačeno da ga je potrebno ispuniti ukoliko je riječ o ponovljenoj prijavi projekta na natječaje HRZZ-a nisam uspio shvatiti dali sam ga obavezan ispuniti.
Naime, na natječaj IP-2019-04, želio bi prijaviti nešto izmijenjeni, ali sličan istraživački projekt koji je bio prijavljen na Hrvatsko-švicarski program istraživanja 2017-2023, u siječnju 2018. godine. Prijavu je elektronskim putem švicarskoj nacionalnoj znanstvenoj fondaciji podnijela švicarska strana, tako da mi detaljni komentari recenzenta/panela nisu poznati, a projekt u konačnici nije prihvaćen za financiranje.
Trebam li i u kakvom obimu ispuniti obrazac?  Trebam li u njemu navesti osnovne razlike i sličnosti s prihodno prijavljenim projektnim prijedlogom?
O: U ovom slučaju nije potrebno dostaviti Obrazac za izvješće o ponovljenoj prijavi na natječaje HRZZ-a.
 
P: Vezano uz popunjavanje obrasca za ponovnu prijavu naveli ste u jednom odgovoru kako "Prijavnu dokumentaciju je potrebno dostaviti na hrvatskom i engleskom jeziku, konkretno u ovom slučaju za hrvatsku verziju dokumentacije možete ostaviti komentare recenzenata na engleskom jeziku, a odgovor na hrvatskom". Što učiniti u slučaju da postoje komentari isključivo hrvatskog panela? Da li odgovore na komentare na projektni prijedlog dostavljamo samo na hrvatskom jeziku ili prevodimo i komentare i dajemo odgovore na engleskom?
O: Obrazac za ponovljenu prijavu može biti samo na hrvatskom jeziku. Obrazac na hrvatskom jeziku potrebno je priložiti u hrvatskoj i engleskoj verziji prijavne dokumentacije.
 
08.03.2019.
 
P: Da li smo dužni u obrascu za izvješće o ponovljenoj prijavi dužni prevesti komentare recenzenata na hrvatski jezik te odgovoriti na hrvatskom ili je dovoljno staviti komentare recenzenata na engleskom pa odgovoriti na hrvatskom.
O: Prijavnu dokumentaciju je potrebno dostaviti na hrvatskom i engleskom jeziku, konkretno u ovom slučaju za hrvatsku verziju dokumentacije možete ostaviti komentare recenzenata na engleskom jeziku, a odgovor na hrvatskom.
 

Obrazac „Prošireni sažetak“


17.05.2019.

P: Budući se u metodologiji navode ocjenske ljestvice koje će se raditi, a čitav obrazac ima maksimalno 4 stranice, da li je prihvatljivo napisati puni naziv tih ljestvica (često duži naziv), a da se pri tome ne navede i referenca uz tu ljestvicu (naravno, sve je navedeno u prijavnom obrascu), jer svaka referenca zauzima oko 3 reda.
O: Moguće je.
P: Da li se u proširenom sažetku trebaju koristiti izvori literature ? Ako da, da li popis literature ulazi u ograničenje od 4 stranice?
O: Moguće je koristiti izvore literature i u tom slučaju popis referenci ne ulazi u ograničenje od 4 stranice.

10.05.2019.
 
P: Imam pitanje vezano uz Prošireni sažetak. Naime, u uputama je navedeno da je u prvoj sekciji (“Track record of the Applicant in the last five years (1 page maximum), including…”) dozvoljena maksimalno jedna stranica teksta. Može li ta jedna stranica teksta biti prelomljena i na drugu stranicu (u ukupnoj dužini od jedne stranice), ili je tu prvu sekciju potrebno sažeti samo na naslovnu stranicu (što je prilično teško i rezultira nepreglednim tekstom jer preostaje samo otprilike pola stranice mjesta zbog toga što se tekst uputa ne smije brisati)?
O: U obrascu Prošireni sažetak u dijelu u kojem se popisuju postignuća u posljednjih 5 godina dopušteno je da tekst prelazi na stranicu 2, no nije prihvatljivo da bude dulji od jedne stranice.
 
P: U prethodnim pitanjima odgovorima naveli ste da sažetak projekta se ne stavlja na prvu stranicu obrasca projektne prijave - hrv i engl. verzije (gdje se u prethodnim pozivima stavljao), već da ide u prošireni sažetak. Moje pitanje je gdje se on točno stavlja u proširenom sažetku budući da nije u obrascu predviđeno mjesto za sažetak.
O: Sažetak projektnog prijedloga se u obrascu Prošireni sažetak navodi prateći strukturu zadanih polja za opis projektnog prijedloga.

09.04.2019.
 
P: Treba li se u obrascu Prošireni sažetak sažeti sve što je prijavljeno u projektu ili više u obliku eseja opisati projekt i njegovu važnost.
Konkretno se tu misli na to je li se stavljaju reference ili ne?
O: Obrazac Prošireni sažetak mora sadržavati sve informacije koje će se vrednovati u prvom krugu u skladu s Kriterijima za vrednovanje projektnoga prijedloga u prvome krugu koji su dostupni na poveznici.
 
02.04.2019.
 
P: Na obrascima proširenih sažetaka (HR i EN) stoji da dokument mora biti max. 4 stranice. Da li se to odnosi na cijeli dokument, uključujući i naslovnu stranicu, ili samo na tekst koji predlagatelji unose. Naime, samo je naslova i uputa više od pola stranice.
O: Prošireni sažetak projektnoga prijedloga treba biti na najviše četiri stranice uključujući postojeći tekst, odnosno, i naslovnu stranicu.
 
26.03.2019.
 
P: Imam jedno pitanje. Pišem novi HRZZ projekt za poziv: IP-2019-04, i  planiram da, ako bude odobren, nakon  dvije godine umjesto mene to preuzme  dr. sc. (izbrisano ime i prezime), moja asistentica  na radnom mjestu znanstvene suradnice (izbrisan naziv organizacije), radi mog odlaska u mirovinu. Moje je pitanje:  znam da u  prijavnom obrascu moja zamjena piše svoj CV odmah nakon mene ( onaj dio A: od 3 stranice teksta);  međutim zanima me  treba li dr. sc. (izbrisano ime i prezime) pisati svoj CV i u obrascu ( prošireni abstrakt) koji smije imati 4 stranice i ako onda moja zamjena dodaje svoj CV od 1 stranice smije li tada nas  prošireni abstrakt imati 5 stranica ????
O: U ovom slučaju moguće je prekoračenje zadanih stranica.
 
P: 1. Naveli ste u jednom odgovoru 'Nije dopušteno brisati niti jedan dio obrasca za Prošireni sažetak, kao niti ostalih prijavnih obrazaca.'
Odnosi li se to i na tekst u zagradama ili podnožju poput:
'(najviše 1 stranica), uključujući:'
'(najviše 2 stranice, prema sljedećem predlošku)'
'(opišite trenutno stanje u području istraživanja, istaknite najvažnije publikacije.)'
'(detaljno opišite metodologiju istraživanja.)'
'(Navedite popis literature kojom ste se služili u izradi projektnog prijedloga. Ograničenje od 17 stranica za Prijavni obrazac ne uključuje reference).'
'(Navedite planirani način diseminacije i objave rezultata istraživanja te planirane vrste i rang publikacija. Za primijenjena istraživanja opišite eventualne potrebe za korištenjem rezultata, grupe potencijalnih korisnika te kakvi se učinci istraživanja mogu očekivati u slučaju njihove primjene)'
'Upute za ispunjavanje prijavnog obrasca mogu se pronaći u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga za natječaj Istraživački projekti (IP-01-2018).' itd.
O: 1. Da, nije dopušteno brisati tekst u zagradama ili u podnožju.
 
22.03.2019.
P: U uputama za podnositelje prijedloga na str. 20 navodi se da je u Prijavnom obrascu
na naslovnoj stranici potrebno dati sažetak projektnog prijedloga (do jedne stranice). U prijavnim obrascima (niti HR niti EN) takvo mjesto za unos sažetka na naslovnoj stranici nije predviđeno. Što je činiti?
O: Sažetak je potrebno napisati samo u obrascu Prošireni sažetak.
 
19.03.2019.
 
P: U zaglavlju IP_2019_04 Obrazac Prošireni sažetak piše da „nije dozvoljeno brisati pitanja u obrascima“, no u tablici obrasca su smjernice, a ne pitanja, dok su pitanja samo u objašnjenju uz naslov tablice, neposredno prije upute o brisanju. Stoga Vas molim za pojašnjenje koji dijelovi obrasca se ne smiju brisati.
O: Nije dopušteno brisati niti jedan dio obrasca za Prošireni sažetak, kao niti ostalih prijavnih obrazaca.
 

Obrazac „Financijski plan“

 

07.05.2019.

P: U kojoj je kategoriji moguće predvidjeti troškove slanja uzoraka u inozemstvo radi provođenja analiza (suradniku na projektu)?
O: Navedene troškove moguće je planirati unutar kategorije 1. Troškovi istraživanja, u potkategoriji „Materijal“.

30.04.2019.

P: 1. Ljubazno molim za pojašnjenje prilikom pisanja financijskog plana.  Ako sam dobro shvatila iz odgovora na stranicama Zaklade svaka sljedeća stavka unutar pojedine potkategorije numerira se na način da se mijenja drugi broj (znači 1.1, 1.2, 1.3...). Ukoliko unutar potkategorije Materijal ima više stavki potkategorija Usluge više neće biti 1.2, nego 1.x, odnosno onaj broj kojim završava posljednja stavka u potkategoriji Materijal.
S obzirom da je u Uputama navedeno da brisanje stavki ili pitanja iz obrazaca nije dopušteno moje je pitanje ostavljamo li u financijskom planu u konkretnom slučaju već napisanu stavku 1.2.Usluga, naziv vrste usluge za provođenje istraživanja, svaka grupa usluga unosi se kao zasebna  stavka, oznaka iz radnog plana npr. D4.1.2., STAVKA,  te nastavljamo sa 1.x Usluga (npr. 1.8. Laboratorijske usluge za…..)
2. Drugo pitanje vezano je uz povezivanje stavki financijskog plana uz oznake rezultata iz radnog plana.  Je li pojedinu stavku financijskog plana dopušteno vezati uz dvije ili više  oznaka rezultata iz radnog plana ili se svaka stavka proračuna smije vezati isključivo uz jednu oznaku iz radnog plana.
3. Također vas ljubazno molim za odgovor na još jedno pitanje vezano uz ispunjavanje financijskog plana.
Ukoliko je od drugog razdoblja nadalje  u financijskom planu moguće upisati samo ukupan iznos potkategorije, a bez specifikacije po stavkama, na koji način je preporučljivo povezivati oznake rezultata iz radnog plana s potkategorijama u financijskom planu, tj. je li prihvatljivo navesti sve oznake iz radnog plana koje se odnose na navedenu potkategoriju za drugu, treću i četvrtu godinu projekta?
O: 1. Pri numeraciji stavki u financijskom planu navedenu uslugu potrebno je numerirati prvom sljedećom slobodnom brojčanom oznakom kao što ste naveli.
2., 3. Stavke u financijskom planu potrebno je povezati sa svim oznakama rezultata iz radnog plana koje su povezane s troškom navedenim u financijskom planu neovisno o razdobljima provedbe.


26.04.2019.

P: u vezi s Financijskim (i Radnim) planom

1. Možete li precizirati u koja bi se polja obrasca trebalo upisati novčani iznosi za 2., 3. i 4. godinu projekta? Sva polja za potkategorije spojena su u jedinstveno polje.
2. Možete li precizirati što bi trebali sadržavati radni i financijski plan za drugu, treću i četvrtu godinu projekta u trenutku prijave projekta?
O: 1. U Financijskom planu u stupcima razdoblja potrebno je razraditi troškove po stavkama, odnosno, od drugog razdoblja nadalje moguće je upisati samo ukupan iznos stavki te se na ovaj način mogu popuniti svi stupci narednih razdoblja.
2. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, na str. 31, 32, 33, nalaze se smjernice za izradu Radnog plana, a u navedenim uputama, na str. 24 – 30, nalaze se smjernice za izradu Financijskog plana.
 
19.04.2019.
 
P: Prema Uputama, svaka stavka u proračunu veže se uz rezultat iz radnog plana. Može li se stavka u proračunu vezati uz aktivnost umjesto uz rezultat?
O: Sve stavke u Financijskom planu potrebno je vezati oznakama rezultata iz Radnog plana.
 
16.04.2019.
 
P: Iako je napisano da se financijski troškovi ravnomjerno raspodijele po godinama ( dakle npr. po 250000 kn godišnje), meni je to teško izvedivo jer najviše  posla imamo u prve 3 godine.
Osim toga  u drugoj i trećoj godini i planiram zaposliti postdoktoranda ( što je po 180000 kn godišnje).
Moje je pitanje:
1)  Smijem li s troškovima u drugoj godini doći do nekih 300000 kn a u četvrtoj godini bi troškovi bili 200000 kn?
2)  ili smijem li  u drugoj i trećoj godini imati po 300000 kn a u četvrtoj manje dakle 150000 kn???
O: 1. i 2. Da. Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 24. „Preporučljivo je da se ukupan iznos financijskih sredstava ravnomjerno rasporedi po godinama trajanja projektnog prijedloga, osim ako bi se time narušila izvodljivost ili izvrsnost projekta.“
 
12.04.2019.
 
P: Moje pitanje je vezano uz financijski plan.
Ukoliko unutar potkategorije nemamo troškova, npr. nećemo imati publikacija. Smijemo li tada redak
4.5. Publication costs, please state type of publication, number of publications, costs to be covered; in case more than one publication cost is planned, publication costs shall be entered as a total, in a single item, use the mark from the Work Plan, ITEM
obrisati s obzirom da nam on utječe na numeriranje ili da ga numeriramo, ali s troškom nula?
O: Stavke iz obrasca nije potrebno brisati, a numeraciju je potrebno prilagoditi slijedu brojeva. U stavke u kojima nema troška nije potrebno upisati nulu.
 
09.04.2019.
 
P: 1. Financijski plan. U odgovorima 19.3. 2019. ste na pitanje o brisanju pitanja (ili točnije i ispravnije rečeno - smjernica, kako je u upitu naglašeno) odgovorili:
O: Nije dopušteno brisati niti jedan dio obrasca za Prošireni sažetak, kao niti ostalih prijavnih obrazaca.
Kako u Financijskom planu ima potkategorija čije troškove nisam planirao, molio bih Vas da me uputite kako popuniti Tablicu ukoliko imam slijedeću situaciju:
Imam u:
Services subcategory
1.24.
Field research subcategory nemam pa ostavljam:
1.3. Field research, each piece of field research shall be entered as a separate item; destination, duration, number of team members that will participate in the field research, costs that are to be covered (e.g. travel, accommodation, per diems) shall be enterred as a total for all participants, use the mark from the Work Plan e.g. D4.1.3., ITEM
Workshop subcategory također nemam pa ostavljam:
1.4. Workshop, each workshop shall be enterred as a separate item, use the mark from the  Work plan, e.g. D4.1.4., ITEM
Sada imam Literature subcategory!
Kako numerirati ovu stavku:   X.X: Scientific Literature, Manual Book, D y.y, ITEM
Što pisati umjesto X?
2. Financijski plan. U Financijskom planu stoji: "od drugog razdoblja nadalje moguće je upisati samo ukupan iznos potkategorije te se na ovaj način mogu popuniti svi stupci narednih razdoblja koji će se detaljnije razrađivati pri predaji izvješća prethodnog razdoblja; ukupne iznose potkategorija za naredna razdoblja poslije neće biti moguće uvećavati". Budući da su ove ćelije u Excelu formatirane kao formule, je li se ovim sugerira intervenciju formulu? Naime, kako ste eksplicitni i rigorozni u tome da se ništa iz Tablice i Obrazaca ne briše od pitanja, smjernica i sl., čudno mi je da dozvoljavate intervenciju u formulu, odnosno da je izbrišemo i formatiramo kao općenitu ćeliju? Pitanje je, mogu li formatirati ćelije u EXCEL tablici svojevoljno?
O: 1. Ostaje 1.5. kao u predlošku Financijskog plana.
2. Troškovi se upisuju u redak stavke ovisno o razdoblju za koje se planiraju.
 
P: Imam 3 pitanja vezana za Financijski plan:
1) Malo je nejasan odgovor koji ste ponudili o numeriranju stavki. Ako je 1.1. Materijal i njega ima više, prema vašoj preporuci svaki sljedeći se numerira na način da se mijenja drugi broj (znači 1.1, 1.2, 1.3...). To znači da potkategorija Usluge ne može više biti 1.2, nego 1.x, odnosno onaj broj kojim završava posljednja stavka u potkategoriji Materijal? Je li to točno?
2) Gdje se navodi trošak dolaska inozemnih suradnika na matičnu ustanovu u trajanju najviše od 7 dana, a koji nije samo u svrhu radnog sastanka koji je ograničen na 2 dana nego i rada na projektu i rada s doktorandima?
3) Je li moguće platiti edukaciju za primjenu testa za 5 logopeda koji bi prikupljali podatke na terenu duži period. Logopedi neće biti službeni suradnici na projektu, ali bi ih se angažiralo zbog dugotrajnosti prikupljanja podataka. Ako je to moguće, budžetira li se to kroz stavku usavršavanje?
O: 1. Da.
2. Dozvoljeni troškovi detaljno su opisani u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga.
3. Troškove usavršavanja moguće je pokriti samo za članove grupe: suradnik-istraživač, suradnik-poslijedoktorand i suradnik-doktorand.
 
05.04.2019.
 
P: Financijski plan. U odgovoru na pitanje (2. travnja 2019. g. ) o ispunjavanju Financijskog plana ste sugerirali slijedeći obrazac:
1.1. Materials, Inorganic chemicals for synthesis of mediators D1.2., ITEM
1.2. Materials, Carbon nanoparticles for synthesis of composite mediators D1.2., ITEM
1.3. Materials, Solvents for synthesis of composite mediators D1.2., ITEM, i tako dalje.
Dakle, u obrascu treba biti 1.1. Materials (zelenom bojom), Inorganic chemicals for synthesis of mediators D1.2 (crnom bojom), ITEM (plavom bojom). Molio bih Vas za potvrdu ovoga.
Naime u Uputama na str. 25 i 26. Primjer ispunjavanja tablice je slijedeći 1.1 DNK kitovi za 250 uzoraka (zelenom bojom), D 4.1 (crnom bojom). Dakle, Izbrisano je "materials" i "ITEM".
Možete li me uputiti na ispravni način popunjavanja ove Tablice.
O: 1.1. Materijal (ostaje zeleno i tekst se ne mijenja), naziv grupe materijala za provođenje istraživanja, svaka grupa materijala unosi se kao zasebna stavka (prilagođava se projektnom prijedlogu, treba biti napisano crnom bojom), oznaka iz radnog plana npr. D4.1.1. (prilagođava se slovnim i brojčanim oznakama rezultata iz radnog plana; treba biti napisano crnom bojom).
 
02.04.2019.
 
P: U Financijskom planu stoji slijedeće (pod Važno) :"numeraciju stavki potrebno je prilagoditi (sve stavke počinju s rednim brojem kategorije, te se unutar kategorije numeriraju na način: kategorija 1 (1.1., 1.2., 1.3., ... 1.10., 1.11. ,...); kategorija 2. (2.1., 2.2., 2.3., ... 2.10., 2.11.) itd., neovisno u okviru koje se potkategorije upisuju".
U "Uputama" za predlagatelje ste kao primjer stavili Tablicu u kojoj ste izbrisali tekst zelene boje (1.1. Materials; 1.2. Services, itd.), iako stoji u Financijskom planu slijedeće (pod Važno): "naziv svake stavke unosi se u nastavku teksta zelene boje (zeleni tekst se ne briše)"?
U "Uputama" Usluge stoji 1.3., dok u Financijskom planu pod Uslugama stoji 1.2.?
Što da radim?
Ja sam pisao ovako:
1.1. Materials, Inorganic chemicals for synthesis of mediators D1.2., ITEM
1.1. Materials, Carbon nanoparticles for synthesis of composite mediators D1.2., ITEM
1.1. Materials, Solvents for synthesis of composite mediators D1.2., ITEM
1.1. Materials, Materials for prepartion of carbon paste electrode D1.3., ITEM
1.1. Materials, Chemicals for preparation of electrolyte solution (electrolytes, buffers, etc.) D1.4., ITEM
i
3.1. New equipment, Teflon®-lined hydrothermal synthesis autoclave reactors (50 mL, 100 mL, 250 mL) together with additional Teflon® liner D1.2. , ITEM
3.1. New equipment, Working electrode bodies for carbon paste electrodes, Platinum Counter Electrodes, Reference electrodes, D1.4.; D2.2.; D2.3.; D3.2; D3.3.; D3.5.; D3.6.; D4.2.; D4.3., ITEM
3.1. New equipment, Working electrode (BDDE and GCE), D2.2.; D2.3.; D3.2; D3.3.; D3.5.; D3.6.; D4.2.; D4.3.  ITEM
3.1. New equipment, Electrochemical glass cell, D1.4.; D2.2.; D2.3.; D3.2; D3.3.; D3.5.; D3.6.; D4.2.; D4.3. ITEM
3.1. New equipment, Autolab RDE (Rotation Disc Electrode), D2.2.; D2.3.; D3.2; D3.3.; D3.5.; D3.6.; D4.2.; D4.3. ITEM
3.1. New equipment, Flow Cell for screen printed electrodes, D5.2. ITEM
3.1. New equipment, Thermostatic Cell for screen printed electrodes, D5.2. ITEM
3.1. New equipment, Peristaltic Pump, D5.2. ITEM
3.1. New equipment, PVC tube for Peristalitic Pump-Several diameters, D5.2. ITEM
3.1. New equipment, Screen-printed carbon electrodes (DRP-110; DRP-C110), D5.2. ITEM
3.1. New equipment, μStat Cable Connector for screen-printed electrodes D5.2. ITEM
3.1. New equipment, μStat 400 Potentiostat kit D5.2. ITEM
Molio bih Vas da mi preporučite numeraciju!
Što pišem zelenom bojom, što crnom bojom, a što plavom bojom?
O: Unutar kategorije potrebno je numerirati stavke povećavajući drugu znamenku za 1., što u ovom slučaju, znači da je stavke potrebno numerirati:
- 1.1. Materials, Inorganic chemicals for synthesis of mediators D1.2., ITEM
- 1.2. Materials, Carbon nanoparticles for synthesis of composite mediators D1.2., ITEM
- 1.3. Materials, Solvents for synthesis of composite mediators D1.2., ITEM, i tako dalje.
Isto vrijedi i za ostale stavke unutar iste kategorije.
Naziv svake stavke unosi se u nastavku teksta zelene boje (zeleni tekst se ne briše), plavi tekst se, također, ne briše, a crni tekst se prilagođava potrebama projektnog prijedloga.
 
P: Za potrebe razmjene znanja unutar istraživačke grupe korisno bi nam bilo organizirati radionicu/sastanak/gostovanje u trajanju od min 4 dana. Planirali bi to organizirati na matičnoj instituciji. Budući da radni sastanci mogu biti max 2 dana, preostaje nam istraživačka radionica ili gostovanje inozemnih znanstvenika. Zanima me pod kojom stavkom je prihvatljivo uračunati prijevoz, dnevnice i smještaj za boravak suradnika iz inozemstva?
O: Prema uvjetima natječaja u kategoriji 1. „Troškovi istraživanja“ prihvatljiv je trošak istraživačke radionice s članovima istraživačke grupe do 7 dana i prihvatljivi su troškovi smještaja članova istraživačke grupe, catering i sitan potrošni materijal. U kojoj stavci financijskog plana ćete prikazati trošak ovisi o svrsi i rezultatima aktivnosti o kojima ćete izvještavati tijekom provedbe projekta.
 
22.03.2019.
 
P: Zašto u obrascu pod brojem 6 i naslovom Financijski plan, odjeljak 4 (Diseminacija i suradnja) na str. 29 među nedopuštenim troškovima piše da nisu dopušteni troškovi za monografiju, autorsku knjigu, zbornik radova itd. Ako je tijekom istraživanja planirano napisati monografiju ili autorsku knjigu, a tema joj je tema istraživanja unutar projekta, nije li logično da se troškovi izrade i tiska te knjige mogu navesti u financijskome planu?
O: Troškove diseminacije i suradnje moguće je pokriti sukladno prihvatljivim troškovima navedenim u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 28 i 29.
 
19.03.2019.
 
P: 1. Ako u financijskom planu ne planiramo neku potkategoriju, trebamo li skroz pobrisati te retke? Npr. ako znamo da sigurno nećemo imati trošak za terensko istraživanje, da li da pobrišemo slijedeća dva retka iz financijskog plana?
2. Vezano uz odlaske na konferencije treba li svaku konferenciju unijeti kao zasebnu stavku? Treba li za svaku konferenciju tijekom  četiri godine specificirat radi li se o planiranom odlasku na domaću/međunarodnu konf., naziv konf., mjesto održavanja, trajanje…? Nije moguće u ovom trenutku znati sve te detalje.
3. Vezano uz usavršavanja treba li svako usavršavanje unijeti kao zasebnu stavku? Treba li za svako usavršavanje  tijekom  četiri godine specificirat naziv usavršavanja, mjesto održavanja, trajanje…? Nije moguće u ovom trenutku znati sve te detalje.
O: 1. Prijavna dokumentacija treba ostati u izvornom obliku. Brisanje stavki ili pitanja iz obrazaca nije dopušteno.
2. Svaku konferenciju je potrebno navesti kao zasebnu stavku. Troškove je potrebno specificirati samo za prvu godinu provedbe projekta, navodeći podatke koji se nalaze u opisu stavke u financijskom planu. Planirane konferencije navode se unutar kategorija (radi li se o međunarodnoj ili domaćoj znanstvenoj konferenciji u RH ili o konferencijama u inozemstvu). Prilikom prijave na natječaj nije nužno navesti o kojoj se konferenciji radi.
Za preostale godine projekta potrebno je navesti okvirne iznose troškova.
3. Svako usavršavanje potrebno je navesti kao zasebnu stavku. Troškove je nužno specificirati samo za prvu godinu provedbe projekta, navodeći podatke koji se nalaze u opisu stavke u financijskom planu. Ako u trenutku prijave svi podaci nisu poznati potrebno je navesti na koliko se usavršavanja planira ići te navesti okvirne iznose troškova kao i područje u kojem je planirano istraživanje.
 
P: 1. U uputama za natječaj navedena je ograničena vrijednosti kod nabavke opreme. Iznos 400.000,00 kuna podrazumijeva iznos opreme s PDV-om ili bez PDV-a? Da li se smatra da troškovi nabavke opreme, carine i prijevoza opreme moraju biti sveukupno do 400.000,00 kuna.
P: U uputstvima za prijavitelje stoji da nije prihvatljiv trošak nabavka  nove opreme skuplje od 400.000 HRK. Zanima me odnosi li se ovaj iznos na cijenu bez PDV-a ili s PDV-om?
2. Može li se u okviru financijskog plana planirati troškovi za zapošljavanje doktoranda (plaća doktoranda) i sredstva za školarinu istog doktoranda?
O: 1. -2. Odgovori se već nalaze na mrežnoj stranici Zaklade. 
 

Obrazac „Radni plan“
 

17.05.2019.

P: Moraju li se u radni plan upisivati ciljevi vezani uz rad na doktorskoj disertaciji (pisanje doktorata, obrana sinopsisa, predaja rada na čitanje)? 
S obzirom da je doktorant uključen 100 % na projektu na koji način se te aktivnosti povezuju s projektom?

O: U radni plan potrebno je navesti kada se planira obrana doktorske disertacije, ostale aktivnosti nije potrebno navoditi.

P: Zanima me je li u okviru diseminacijskih aktivnosti na Istraživačkom projektu obavezno organizirati konferenciju?
O: Navedeno nije obavezno.

19.04.2019.
 
P: Molim Vas odgovore na sljedeća pitanja:
RADNI PLAN
1) Ukoliko se aktivnost ponavlja kroz različite godine projekta, mora li u novoj godini dobiti i novi broj?
2) Da li u svakoj godini točke provjere i rezultati započinju brojeve ponovno od 1 ili se nastavljaju na brojeve iz prethodne godine?
O: 1. i 2. Numeracija aktivnosti, točaka provjere i rezultata nastavlja se tijekom razdoblja provedbe projekta. Ako je pri prvom navođenju aktivnosti ona označena primjerice kao A1.1., pri drugom se pojavljivanju može označiti sljedećom slobodnom oznakom aktivnosti. Oznake aktivnosti, kontrolnih točaka i rezultate ne bi se smjele ponavljati kako bi bila vidljiva jasna poveznica s financijskim planom te kasnije s  izvješćima koja će se podnositi.
 
P: Moje pitanje je vezano uz radni plan.
U uputama je navedeno: "Ne preporuča se uz pojedini cilj vezati više od dva do pet rezultata koji omogućuju zaključivanje je li cilj postignu."
Nije mi u potpunosti jasna ova rečenica, znači li to da je dva minimalni, a pet maksimalni broj rezultata ili znači nešto drugo?
O: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga kao preporuka je navedeno dva do pet rezultata; međutim broj rezultata u Radnom planu treba biti usklađen sa stvarnim planiranim rezultatima istraživanja.
 
P: 1. Zamolila bih vas dodatno pojašnjenje što se misli pod znanstvenim ciljem, a što pod grupom aktivnosti.
Jasno mi je što bi trebali biti ciljevi projekta i da se svaki cilj u pravilu ostvaruje kroz nekoliko aktivnosti. Također mi je i razumljivo da se za svaki cilj navedu članovi istraživačke grupe koji će ih provoditi.
No, na što se onda misli pod “grupom aktivnosti”?
Na stranici 22 od Uputa, pod točkom d2. Aktivnosti i istraživačka grupa stoji tekst u zagradi koji bi trebao služiti kao preporuka, no nije mi jasno kako je to zamišljeno.
Citiram: “d2. Aktivnosti i istraživačka grupa (Navesti glavne grupe aktivnosti na projektu tako da se prvo navedu istraživačke aktivnosti, zatim aktivnosti zapošljavanja i razvitka karijera mladih istraživača, aktivnosti nabavke nove opreme i servisnog održavanja, usavršavanje, plan diseminacije i objavljivanja te plan upravljanja provedbom projekta. Uz grupe aktivnosti, navedite člana/ove istraživačke grupe koji će ih provoditi.)”
Da li to znači da jedna grupa aktivnosti odgovara prethodno navedenom cilju? Ili sve istraživačke aktivnosti koje su raspoređene možda u nekoliko ciljeva treba grupirati u istu grupu? Ako je ovo drugo, onda to podrazumijeva da će pojedini članovi istraživačke grupe biti zaduženi samo za istraživačke aktivnosti, a drugi samo za npr. diseminaciju. Čini mi se da to nije namjera, ali u tom slučaju je preporuka nedovoljno točno napisana.
Također, nije mi baš jasno kako “aktivnosti zapošljavanja i razvitka karijera mladih istraživača” mogu svrstati pod neki znanstveni cilj?
Da li je preporuka da “razvoj karijere mladih istraživača” bude jedan od ciljeva projekta ili da se navede kao aktivnost pod cilj koji najbliže odgovara budućoj karijeri?
 
2. Obrazac radni plan podrazumijeva grupiranje svojih ciljeva/aktivnosti/rezultata u razdoblja 1-12, 13-24, 25-36 i 37-48 mjesec. Da li je to obavezno?
Naime, postoje projekti gdje se aktivnosti iz dva različita cilja provode istovremeno, jer ih provode drugi članovi, i prisilno grupiranje u periode od po 12 mjeseci će dovesti do narušavanja strukture radnog plana onakve kakva je prikazana u tekstu. Koja je vaša preporuka?
O: 1. Znanstvene aktivnosti Radnog plana je potrebno vezati uz znanstvene ciljeve, odnosno svaki cilj razraditi kroz pripadajuće aktivnosti. Aktivnosti zapošljavanja i razvitka karijera mladih istraživača potrebno je vezati za cilj koji podrazumijeva istraživačke aktivnosti u koje je mladi istraživač uključen.
2. U obrascu Radni plan potrebno je prikazati ciljeve, aktivnosti, točke provjere i rezultate u razdobljima kako je navedeno u obrascu, na godišnjoj razini. Takav Radni plan omogućava voditeljima projekata odgovarajuće prikazivanje ostvarenih rezultata prilikom godišnjeg izvještavanja.
 
16.04.2019.
 
P: 1. Da li je potrebno u radni plan uključiti zapošljavanje doktoranda koji bi bio zaposlen putem natječaja Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti?
Ukoliko da, kada bi taj natječaj bio objavljen i u kojem trenutku bi se moglo očekivati zapošljavanje?
2. Da li je potrebno u radni plan uključiti aktivnost izrade web stranice projekta?
3. Da li se u radni plan uključuju samo istraživački ciljevi ili se upisuju posebno i opći ciljevi, kao npr. jačanje znanstvene infrastrukture nabavkom opreme...
O: 1. U Radnom planu moguće je predvidjeti zapošljavanje doktoranda koji bi bio zaposlen putem natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. Raspisivanje natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ na koji će se moći prijaviti voditelji istraživačkih projekata s roka IP-2019-04 pratit će dinamiku rezultata vrednovanja Istraživačkih projekata.
2. i 3. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 31, 32 nalaze se smjernice za izradu Radnog plana.
 
12.04.2019.
 
P: 1. U uputama za prijavitelje navodi se da radni plan mora sadržavati plan diseminacije i objavljivanja. Je li to odvojeni dokument, odvojena tablica unutar obrasca za radni plan dodana negdje na kraju ili su to samo aktivnosti vezane za diseminaciju, koje navodimo u okviru radnog plana?
2. U prijavnom obrascu piše sljedeća napomena: "ciljevi, aktivnosti i rezultati navedeni u Prijavnom obrascu moraju u istome obliku biti navedeni u obrascu Radni plan". Što točno znači "u istom obliku"? Pretpostavljam da se ne moraju prikazati istom onakvom tablicom kao u obrascu radnog plana. To bi zauzelo puno mjesta, a i nema svrhe dva puta ponavljati iste podatke. Pretpostavljam da je dovoljno navesti oznake, npr. O1, O2, ... za ciljeve, A1.1, A2.1, A2.2, ... za aktivnosti, D1.1, D2.1, D2.2, ... za rezultate. Jesam li u pravu što se toga tiče?
3. Nadalje, treba li u prijavnom obrascu uz svaku aktivnost navesti i vrijeme provedbe (od - do u mjesecima)?
O: 1. Diseminacijske aktivnosti potrebno je navesti u okviru Radnog plana, odnosno, ne navode se u odvojenoj tablici.
2. U Prijavni obrazac nije potrebno uključivati tablični prikaz Radnog plana. U Radnom planu i prijavnom obrascu trebaju biti navedeni isti ciljevi, aktivnosti i rezultati.
3. U Prijavnom obrascu nije potrebno navoditi mjesece provedbe aktivnosti. Aktivnosti, ciljevi i rezultati u prijavnom obrascu trebaju biti opisno navedeni i obrazloženi.
 
09.04.2019.
 
P: Prijavljujem projekt u kojem, ako se odobri, sam ja voditelj prve dvije godine ( 1 1 2020. do 1 1 2022.)  a  nakon toga za druge dvije godine ( 1. 1. 2022. do 1. 1. 2024.)  suvoditelj postaje moja asistentica jer ja  idem u mirovinu. Moje je pitanje: kako to prikazujemo u radnom planu, tj. pišemo li i dalje moje ime  (koja ću biti u mirovini) kao suradnika na projektu, ili se moje ime potpuno briše sa liste suradnika na projektu??  ne vjerujem da će mi radna organizacija  osigurati uvjete na način da će sa mnom sklopiti s njim ugovor o radu na puno ili nepuno radno vrijeme do kraja trajanja projekta.
To nam je važno i radi  planiranja  pisanja znanstvenih publikacija na kraju projekta.
O: Ako suvoditelj preuzima ulogu voditelja 1.1.2022. i Radni plan mora biti usklađen s tom izmjenom.
 
P: Pitanje je vezano uz organizaciju radnog plana.
1. Planiramo organizirati radionicu i znanstveno stručni skup na kojim će sudjelovati svi suradnici na projektu. Moram li sada aktivnost sudjelovanja na radionici i na skupu dodati kao aktivnost Ax.y u sve znanstvene ciljeve ili mogu kreirati novi cilj projekta koji se zove npr. "Organizacija radionice i diseminacija rezultata istraživanja" unutar kojeg će biti radionica kao prva aktivnost, a znanstveni skup kao druga aktivnost i navesti sve suradnike na obje aktivnosti? Koji od ta dva pristupa je primjerniji?
2. Postoji li maksimalni broj aktivnosti?
3. Ukoliko planiramo nabavku softwarea u financijskom planu, mora li neka od aktivnosti biti ažuriranje softwarea ili se to podrazumijeva?
4. Zanima me da li je moguća pod 1. i treća opcija da stavim aktivnost na kojoj su svi sudionici projekta pod samo jedan cilj, ali ih sve tamo navedem.
O: 1. i 4. Organizacija radionice ne može biti cilj nego aktivnost i kao takva se prikazuje u Radnom planu.
2. Broj aktivnosti nije ograničen, potrebno je prikazati glavne grupe aktivnosti iz kojih je moguće procijeniti kako će se projekt provoditi.
3. Nabavka softwarea moguća je samo ukoliko je usko povezana za neku istraživačku aktivnost što ažuriranje nije.
 
P: U kojem razdoblju mi preporučate uvrstiti u radni plan, pa slijedno tome i u financijski plan, aktivnosti, odnosno troškove vezane za doktoranda. Ako mogu u prvom razdoblju (prva godina provedbe projekta), molio bih Vas za sugestiju od kojeg mjeseca.
O: Uključivanje doktoranda u Radni plan potrebno je planirati prema predviđenim aktivnostima koje doktorand provodi. Trebate imati u vidu da se zapošljavanje doktoranda provodi putem javnog natječaja te se HRZZ-u dostavlja natječajna dokumentacija na suglasnost prije sklapanja ugovora o radu.
 
02.04.2019.
 
P: Da li u Radnom planom ciljeve numeriramo za svaku od godina zasebno ili ih nižemo tijekom godina ? npr. razdoblje 1-12 – cilj (O1 Ispitati nezavisni doprinos; O2 ispitati xx..., O3 istražiti....) da li nam onda razdoblje 13-24 počinje sa O1 ili O4 ?
O: Ciljeve je potrebno navesti u svakom razdoblju u kojem se planiraju obrađivati. Ako se cilj O1 nastavlja provoditi i u razdoblju 13 – 24 (25 – 36; 37 – 48) tada se navodi kao O1.
 
19.03.2019.
 
P: U uputama za pisanje Radnog plana naznačeno je da se ne preporuča uz pojedini cilj vezati više od dva do pet rezultata koji omogućuju zaključivanje je li cilj postignut te Vas stoga molim odgovor misli li se na 2-5 rezultata za jedan cilj projekta kroz sve godine trajanja projekta ili na 2-5 rezultata za jedan cilj u jednoj godini projekta? Naime, priroda nekih istraživanja pretpostavlja nastavak istih ciljeva kroz nekoliko godina projekta.
O: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga je dana preporuka i smjernica, u radnom planu prikažite istraživanje kako odgovara prirodi istraživanja. Ipak, za svaki cilj u svakoj godini potrebno je navesti očekivane rezultate.
 
P: Budući da se u Uputama za predlagatelje za Cjelinu B-Projektni prijedlog navodi citiram "Iz ovog teksta slijedi razrada obrasca Radni plan istraživanja koji predstavlja hodogram aktivnosti koji  je  razrađen  kvartalno  i  sadrži  dodatne  elemente  kojim  se  pojašnjava  tijekom  provedbe projekta, stoga navedeni ciljevi, aktivnosti i rezultati moraju odgovarati onima u obrascu Radni plan. ", je li to znači da Radni plan mora sadržavati aktivnosti poput aktivnosti zapošljavanja i razvitka karijera mladih istraživača (početak doktorskog studija, prijava teme, obrana teme, odlasci na ljetne škole, izlaganje na kongresima usmeno ili posterski, usavršavanja na drugim institucijama, rad na doktoratu i provedbi projekta kroz neki od programa razmijene studenta, itd.), odnosno treba li se navoditi razdoblje kada će se izvršiti ove aktivnosti. Također, isto pitanje postavljam za izlaganje na kongresima, usmena izlaganja, radne sastanke, organizacije skupova i kongresa i sl. Ako je potrebno to uvesti u radni plan, molio bih Vas za informaciju pod kojim ciljem to uvesti (budući da su mi ciljevi na projektu znanstveni ciljevi i tiču se istraživanja).  Npr. ukoliko  su mi ciljevi definirani na način da želim ispitati utjecaj zračenja na miševe, kako u to ukomponirati organizaciju kongresa, odlazak na ljetne škole, usavršavanje doktoranda, upis na doktorski studij, izlaganje teme, obranu disertacije.
O: U radni plan moguće je navesti aktivnosti zapošljavanja mladih istraživača, no nije potrebno navoditi korake provedbe doktorskog studija. Diseminacijske aktivnosti također se navode u Radnom planu. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 33 pojašnjeno je što sve treba sadržati plan objavljivanja.
Sve aktivnosti koje se navode u Radnom planu trebaju biti povezane s odgovarajućim znanstvenim ciljem ili ciljevima. Primjerice, aktivnost odlaska na konferenciju se veže uz cilj s kojim je povezana tema konferencije.
 
15. 03. 2019.
 
P: Je li preporučljivo u Radni plan unositi aktivnosti poput nabave opreme, kemikalija i sl., a koje su potrebne za ostvarivanje Cilja? Npr. za ostvarivanje Cilja 1, prva aktivnost bi bila A1.1 Nabava uređaja?
O: Preporuča se da se u Radni plan istraživačkog projekta ne uključuju aktivnosti tehničke naravi, odnosno aktivnosti koje ste naveli trebaju se navesti kao točke provjere.
 
P: Ukoliko aktivnost traje 14 mjeseci. Npr. od 6 do kraja 19 mjeseca (naravno, uključujući i 19 mjesec projekta), koji mi upis preporučate u zadnju kolonu (trajanje aktivnosti). Naime imam materijal s informativne radionice - Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori, gdje se preporuča navođenje trajanja ovakve aktivnosti na tromjesečnoj osnovi ili unutar jednog razdoblja. Kad smo već kod toga: što je to jedno razdoblje?
O: Jedno razdoblje projekta odnosi se na jedno izvještajno razdoblje. Pri planiranju projektnih aktivnosti za prvu godinu (prvo razdoblje projekta 1-12 mj) potrebno je trajanje aktivnosti razraditi na razini tri mjeseca. U slučaju kada aktivnost traje 14 mjeseci, u radnom planu je potrebno prikazati aktivnost u razdoblju na razini od 3 mjeseca, pri čemu će se rezultat prikazati u zadnjem tromjesečju, u ovom slučaju 17-19 mj. Za preostale mjesece je moguće dostaviti rezultat u obliku izvješća o napretku ili točku provjere.
 

Pisma namjere
 

17.05.2019.

P: Pismo namjere osobe koja je iz druge ustanove, a biti će član istraživačke grupe sadrži radni naziv projekta koji prijavljujemo na natječaj. Naziv prijavljenog projekta razlikuje se od onog navedenog u Pismu namjere, jer sadrži kratice naziva spojeva, koje su izostavljene, jer je radni naziv projekta prilagođen pravilima vezanim uz naziv projekta navedenim u Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga. Mora li Pismo namjere sadržavati naziv projekta identičan onom koji je naveden u prijavnoj dokumentaciji?
O: Pismo namjere treba sadržavati puni naziv projekta.

P: Da li u Pismu namjere suradnici iz Hrvatske obavezno moraju navesti postotak radnog vremena kojeg namjeravaju posvetiti radu na predloženom projektu?
P: Trebaju li u pismima namjere ustanove za istraživače koji nisu zaposleni na ustanovi podnositelji prijave biti nužno navedeni postotci vremena sudjelovanja u projektu. Naime, dvije suradnice na projektu u svojoj su ustanovi zaposlene u nastavnom zvanju, a ne u znanstveno-nastavnome pa nisam sigurna treba li i za njih navoditi postotak radnoga vremena.
O: U pismu namjere potrebno je navesti postotak radnog opterećenja na projektu.

10.05.2019.

P: Želio bih biti suradnik na IP na ovome natječajnom roku, na kojemu prijavljujem i UIP. Trenutno sam zaposlen u inozemstvu, i mogu izdati samo pismo namjere sa inozemnom adresom, iako ću za vrijeme trajanja projekta biti zaposlen u Hrvatskoj. Je li ovo prihvatljivo
O: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, na str. 12 i 24, pojašnjena su pisma namjere.
 
P: Vezano uz postupak prijave projektnog prijedloga na otvoreni natječaj za istraživačke projekte zanima me moraju li doista pismo namjere za suradnike potpisati čelnici organizacija u kojima su suradnici zaposleni, ako se ne radi o organizacijama iz područja znanosti (i obrazovanja)?
Konkretno, znači li to da za suradnike koji su zaposleni u ministarstvu pismo namjere mora potpisati ministar? Kako postupiti u tom slučaju?

O: Pismo namjere potpisuje čelnik matične organizacije suradnika (i suradnik), odnosno ovlaštena osoba za potpisivanje.

07.05.2019.

P: Također vas ljubazno molim da mi odgovorite može li student preddiplomskog i diplomskog studija biti član istraživačke grupe istraživačkog projekta, i ukoliko da, je li potrebno dostaviti pismo namjere ukoliko student studira na instituciji u kojoj se provodi projekt?
O: Navedeni student može biti član istraživačke grupe u statusu suradnika. Potrebno je dostaviti pismo namjere koje potpisuje samo student.
 
P: Dodatno Vas molim informaciju o tome trebaju li i suradnici zaposleni u privatnim tvrtkama dostaviti pismo namjere potpisano od strane poslodavca?
O: Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 8. ožujka.

26.04.2019.
 
P: Je li dovoljno da suradnici iz inozemstva svoj životopis i pismo namjere prilože samo na engleskom jeziku i da se taj isti obrazac životopisa (na engleskom) priloži i uz hrvatsku inačicu prijave projekta? Jesu li hrvatski istraživači dužni prilagati životopise i na hrvatskom i na engleskom jeziku?
O: Životopise i pisma namjere za inozemne suradnike moguće je dostaviti samo na engleskome jeziku. Hrvatski istraživači obvezni su priložiti životopise na hrvatskom i engleskom jeziku.
 
12.04.2019.
 
P: Molim za informaciju o uključivanju suradnika istraživača, doktora znanosti, bivšeg zaposlenika fakulteta.
Kolega se nada novom zaposlenju, ali u međuvremenu - kako napisati pismo namjere s obzirom da se traži potpis čelnika institucije?
O: U tom slučaju pismo namjere potpisuje samo suradnik.
 
P: Suradnikov poslodavac u Hrvatskoj odbio je zahtjev za potpisom pisma namjere o suradnji uz objašnjenje da zbog nadolazećeg isteka ugovora (listopad 2019.) sa suradnikom na određeno vrijeme nije ovlašten svojim potpisom iskazivati suglasnost s obvezama koje zaposlenik namjerava preuzeti u razdoblju nakon isteka ugovora. Budući da suradnik nema ugovor o radu koji se odnosi na projektno razdoblje, je li dovoljno da suradnik osobno potpiše ugovor? Je li potrebno, u ovakvom slučaju, ako bi suradnik sam potpisao pismo namjere, priložiti još neku potvrdu ili napisati obrazloženje?
O: Prema uvjetima natječaja i Uputama za podnositelje projektnih prijedloga potrebno je dostaviti pismo namjere suradnika koje potpisuje čelnik ustanove i suradnik. U ovome slučaju dovoljno je da suradnik sam potpiše pismo namjere te u njemu navede da je u trenutku prijave pred istekom ugovora.
 
09.04.2019.
 
P: Imam pitanje u vezi pisma namjere koje bi priložio potencijalni suradnik koji trenutno ima ugovor o radu do jeseni 2019 (dakle ne ulazi u planirano projektno razdoblje). Je li dovoljno da suradnik sam potpiše pismo namjere i može li se angažman suradnika definirati u satima.
O: S obzirom na to da će potencijalni suradnik biti u radnom odnosu prije zatvaranja natječaja IP-2019-04 potrebno je da pismo namjere potpiše i čelnik organizacije na kojoj je zaposlen. Radno vrijeme svih članova istraživačke grupe izražava se u postocima.
 
05.04.2019.
 
P: Molim odgovor na slijedeća pitanja vezana za prijavu na Natječaj za istraživačke projekte
1. Potencijalni suradnik na projektu je zaposlenik javnog sveučilišta u dijelu radnog vremena (npr 30%) te  privatnog laboratorija u drugom većem dijelu radnog vremena (npr 70%). Pitanje glasi: Obzirom da su aktivnosti na projektu povezane sa privatnim laboratorijem, te će ih suradnik obavljati u dijelu radnog vremena privatnog laboratorija, je li dovoljno  da izjavu odnosno pismo namjere sudjelovanja na projektu supotpise  odgovorna osobe privatnog laboratorija  ili je potrebna i druga izjava koju potpisuje čelnik javnog sveučilišta ?
 
2. Potencijalni suradnik na projektu u vrijeme pisanja prijave ima status znanstvenika (stranca) zaposlenika obrazovne ustanove u inozemstvu kojem mjesec dana nakon završetka roka prijave projekta ističe ugovor o radu i završava radni odnos koji je sklopljen na određeno vrijeme. Dokaz je ugovor o radu na određeno vrijeme.
Pitanje glasi: Obzirom na činjenicu da će se suradnik moći u punoj mjeri posvetiti projektu  jer neće biti zaposlen u vrijeme realizacije istog i  je li neophodan  supotpis odgovorne osobe institucije na njegovoj izjavi - pismu namjere o sudjelovanju u projektnim aktivnostima.
O: 1. Za navedenog suradnika potrebno je dostaviti dva pisma namjere koja potpisuju suradnik i čelnici njegove organizacije.
2. Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 12., pismo namjere suradnika iz
inozemstva potpisuje samo suradnik.
 
P: Ukoliko je planirani suradnik na projektu professor emeritus iz Hrvatske, tko za njega potpisuje Pismo namjere budući se radi o umirovljenom djelatniku sveučilišta? Je li dovoljno da sam potpiše pismo namjere?
O: Umirovljeni suradnici dostavljaju pismo namjere koje sami potpisuju.
 
26.03.2019.
 
P: Trebaju li suradnici iz inozemstva u pismu namjere navesti postotak radnog vremena s kojim će sudjelovati na projektu?
O: U pismu namjere za suradnike iz inozemstva nije potrebno navoditi postotak radnog vremena.
 
08.03.2019.
 
P: Suradnik je zaposlenik u privatnoj tvrtki. Na projektu bi pružao intelektualne usluge,  pri cimu ne bi koristio resurse tvrtke u kojoj je zaposlen niti bi radio poslove za projekt tijekom radnog vremena, a njegova tvrtka nema interesa sudjelovati na projektu.
U natječajnoj dokumentaciji se navodi da suradnici iz RH koji nisu zaposlenici ustanove koja prijavljuje projekt moraju imati potpisano pismo namjere i od strane čelnika ustanove na kojoj su zaposleni. U ovom slučaju to neće biti moguće jer takvo pismo implicira da će suradnik raditi tijekom radnog vremena na projektu.
Pitanje je: može li i u ovakvim slučajevima pismo namjere biti potpisano SAMO od suradnika (kao i za suradnike iz inozemstva)?
O: U ovome slučaju dovoljno je pismo namjere koje potpisuje samo suradnik, jer se ne radi o djelatniku javnog sveučilišta, niti instituta.
 

Prihvatljivost troškova
 

17.05.2019.

P: Na Vašim stranicama je pod datumom 16.4. postavljeno potpitanje može 4. Možemo li joj sa sredstava projekta platiti, tj. nadoknaditi školarinu i unatrag (ono što je već sama platila)?, a odgovor je glasio 4. Odgovor je već dostupan na mrežnim stranicama Zaklade od 15. ožujka; no takvog odgovora na Vašim stranicama nema, pa ponovno postavljam isto pitanja, tj. npr. osoba (trenutno nezaposlena) je već platila trošak doktorskog studija za prvu godinu, može li joj se taj trošak pokriti s projekta?
O: Svi troškovi koji se mogu pokriti iz sredstava projekta moraju nastati nakon datuma početka projekta. Ne mogu se financirati aktivnosti i troškovi nastali prije početka projekta.
 
P: 1. Mora li se budžetiranje projekta voditi na način da je za svaku godinu predviđena jednaka suma novca, ili se troškovi mogu podijeliti npr. nešto više u prvoj i/ili drugoj godini, kada je potrebno kupiti više opreme, a onda nešto manje u zadnje dvije godine?
2. Može li se kupiti oprema koja je s PDV-om ispod 400.000 kn, ali da se njena otplata podijeli na više godina?
O: 1. Poželjno je da je iznos financiranja ravnomjerno raspoređen tijekom svih godina provedbe projekta, no ne postoji financijsko ograničenje vezano uz godišnje financiranje projekta.  
2. Trošak jednog komada opreme potrebno je prikazati u jednokratnom iznosu, u jednoj projektnoj godini.
 
P: U dijelu Radni sastanci navodi se:
"radni sastanci sa članovima istraživačke grupe, u trajanju do najviše dva dana (trošak jednog ručka ili večere, prijevoz, smještaj, dnevnice za članove istraživačke grupe izvan mjesta matične organizacije)" navodi se trajanje od samo dva dana. Je li to podrazumijeva i dvije noći? S obzirom na to da neki suradnici dolaze iz drugih zemalja, te je zbilja prilično nemoguće organizirati npr. dolazak ujutro (što ako nema leta?), radni sastanak popodne, i već sutra suradnik mora letjeli natrag?
O: U tom slučaju moguće je za suradnike iz drugih zemalja planirati dolazak suradnika dan radije odnosno odlazak dan kasnije od održavanja radnog sastanka.
 
P: U sklopu prijave za istraživački projekt planiramo nabaviti opremu (koja još ne postoji na našoj instituciji), a koja uključuje software za koji nam je potrebna licenca.
Naglašavamo kako isporučitelj opreme također isporučuje i software i daje licencu.
Budući da u Uputama za prijavitelje piše:
„3. OPREMA
U ovoj kategoriji nisu dopušteni sljedeći troškovi:
• sudjelovanje u troškovima organizacije koji se nabavljaju kao dio redovnog poslovanja ili su istraživačima već dostupni (osnovna oprema, licence i sl.) “
Da li je trošak licence u našem slučaju dozvoljeni trošak?
O: Ako se radi o licenci koja se ne nabavlja kao dio redovnog poslovanja predloženi trošak je moguće navesti u financijskom planu. Opravdanost troška potrebno je pojasniti u Prijavnom obrascu, dio g. Resursi te će biti predmet vrednovanja.
 
P: Da li je prihvatljiv trošak tehničara koji će za potrebe projekta izraditi bazu podataka koja će se nalaziti na web stranici projekta i služiti će suradnicima na projektu. Za izradu takve baze podataka Institut nema kvalificiranog tehničara.
O: Uloga tehničara na projektu opisana je Uputama za prijavitelje i povezana je sa provedbom istraživačkih aktivnosti.
 
P: Imam 2 upita vezano uz prihvatljivost troškova.
1. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga navedeno je sljedeće: Troškovi nadogradnje opreme i servis prihvatljivi su isključivo za opremu navedenu u potpori organizacije koja će se koristiti za provođenje projektnih aktivnosti. Uključuje li to nabavu memorijskih modula i tvrdih diskova za računala članova projektnog tima, u svrhu poboljšanja rada računala nužnih za provođenje projektnih aktivnosti?
2. Kako projektni prijedlog uključuje provedbu opsežnog istraživanja u formi papir-olovka, nabava optičkog čitača uvelike bi olakšala posao i smanjila troškove na drugim stavkama poput unosa podataka. Je li nabava optičkog čitača za unos podataka opravdan trošak i pod koju stavku bi se trebala navesti?
O: 1. Navedeni troškovi nisu prihvatljivi i očekuju se u potpori organizacije.
2. Trošak nabavke optičkog čitača potrebno je navesti u kategoriji 3. Oprema. Opravdanost troška potrebno je pojasniti u Prijavnom obrascu, dio g. Resursi te će biti predmet vrednovanja.
 
P: Imam pitanje u vezi prihvatljivosti troškova. Naime, jedan od ključnih eksperimenata u projektu morat biti urađen na BRISAN NAZIV USTANOVE u SAD. Eksperiment ćemo dizajnirati, napraviti i analizirati suradnica iz BRISAN GRAD (SAD) i ja (voditeljica projekta), ali moramo koristiti opremu i stručnu podršku na platformi BRISAN NAZIV USTANOVE, sto bi koštalo oko 15% ukupne tražene sume za čitav projekt. Da li ovo spada u prihvatljiv trošak, i u koju kategoriju bismo ga morale staviti? Meni djeluje da je to kombinacija materijala za provođenje istraživanja, usluge, terenskog istraživanja i opreme, ali ni jedna od tih kategorija ponaosob.
O: Predlažemo Vam da detaljno pogledate opis troškova u Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga, a svi troškovi bit će predmet vrednovanja.
 
P: Prema pravilima Zaklade, povećanje budžeta za projekte iznad granične svote od 600.000 / 1.000.000 kn dopušteno je samo u slučajevima povećanih troškova materijala (potkategorija 1.1. Financijskog plana) ili nabavke znanstvene opreme (potkategorija 3.1. Financijskog plana). Obje kategorije nesumnjivo upućuju na prirodne znanosti, no što s projektima iz područja digitalne humanistike čija se istraživanja se ne mogu provesti bez troškova proizvodnja novih digitalnih alata i angažiranja licenciranih podugovaratelja budući da nam ustanove iz sustava znanosti ne mogu pružiti takvu vrstu podrške? Ima li uopće smisla prijavljivati takav projekt, budući da te troškove – koji su nužni za provođenje projekt – ne možemo prikazati u potkategorijama FP 1.1 I 1.3? 
Na koji način opisati područje kojem takav projekt pripada, budući da u predloženim klasifikacijama nema digitalne humanistike, niti digitalne inačice naše matične discipline?
O: Troškovi materijala i nabavka znanstvene opreme kategorije su troškova koje se odnose na sva znanstvena područja. Trošak usluga dozvoljen je trošak projekta i može činiti manji dio troškova na projektu, no za provedbu projektnih aktivnosti zaduženi su suradnici na projektu.
Pretpostavljamo da se klasifikacije u vašoj poruci odnosi na znanstveno područje i polje projekta te Klasifikaciji prema ERC-u. Radi se o klasifikacijama koje su zadane Pravilnikom o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama i Klasifikacijom Europskoga znanstvenog vijeća.

10.05.2019.

P: Molim odgovor na slijedeće pitanje vezano uz troškove objavljivanja rezultata dobivenih u okviru IP-2019-04: Da li iznos namijenjen plaćanju objavljivanja znanstvenog rada bez otvorenog pristupa smije biti veći od 10.000 kuna?
O: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 28, pojašnjeni su troškovi vezani za publiciranje.
 
P: Da li su troškovi kurirske dostave za slanje uzoraka na radiokarbonsko datiranje u inozemni laboratorij prihvatljivi troškovi?
O: Navedeni troškovi su prihvatljivi.
 
P: U sklopu projekta namjeravamo naručiti opremu iz inozemstva jer ne postoji zastupništvo za takvu opremu u Hrvatskoj. Zanima nas, možemo li i materijale (koje su potrebni za korištenje spomenute opreme) isto naručiti od istog dobavljača ili moramo preko neke tvrtke u Hrvatskoj?
O: Pri odabiru dobavljača za spomenute materijale potrebno je odabrati najekonomičniju ponudu.
 
P: Imam jedno pitanje u svezi financijskog plana: kod planiranja financiranja sudjelovanja na kongresu, da li se računa da jedna osoba ima jedno kongresno priopćenje, odnosno-ako je prihvaćen jedan kongresni prikaz, može putovati jedna osoba, dva kongresna prikaza dvije osobe, i sl.? Da li je moguće da dvije osobe imaju plaćen trošak kongresa ako je prihvaćeno samo jedno kongresno izlaganje?
O: Ako dvije osobe sudjeluju u pripremi rada za izlaganje, navedeno je prihvatljivo. Ograničenja vezano uz sudjelovanje na konferencijama pojašnjena su u Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga na str. 28, fusnota 13.
 
P: Zanima me je li moguće planirati da će tijekom trajanja istraživačkog projekta biti moguće ostvariti financiranje za 2 doktoranda kroz dodatne natječaje za izobrazbu novih doktora znanosti? Ovo nam je zanimljivo kako projekt prijavljuje veća istraživačka grupa s većim brojem potencijalnih mentora, a projekt će trajati još dovoljno dugo da se stignemo javiti na natječaje krajem 2019. i u 2020. za koje kažete da će „pratit će dinamiku rezultata vrednovanja istraživačkih projekata.“
O: Moguće je planiranje financiranja dva doktoranda no prijavu na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ potrebno je uskladiti s uvjetima konkretnog natječaja kada bude raspisan.
 
P: Budući da u mom projektnom prijedlogu imam ispunjavanje anketa i upitnika s ispitanicima u prvoj fazi istraživačkog projekta da li je moguće uvrstiti i kupnju računala u financijski plan kao prihvatljivi trošak? Ili je to dopušteno samo za novozaposlenog doktoranda?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 28, trošak osnove informatičke opreme (računala, tableti, pisači, vanjska memorija, itd.) nije prihvatljiv osim za novozaposlene doktorande i/ili poslijedoktorande.

07.05.2019.

P: 1. S obzirom da u uputama za podnositelje projektnih prijedloga (poglavlje Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi: 4) Diseminacija i suradnja) nije drugačije navedeno (str. 28), znači li to da se i stranim suradnicima, jednako kao i domaćim, mogu financirati troškovi prijevoza, smještaja, dnevnica i kotizacije za pohađanje tečaja (radionice) u inozemstvu? Primjerice, mogu li se suradniku iz Velike Britanije pokriti troškovi pohađanja tečaja iz složenih statističkih analiza koji se održava u Njemačkoj?
2. Ukoliko bi se angažiralo studente za unos podataka u statistički program (riječ je broju upitnika koji se broji u par desetaka tisuća), spada li to u troškove tehničara koje se plaća po ugovoru o djelu ili je moguće sa studentima sklopiti studentske ugovore?

O: 1. Za suradnike iz inozemstva nisu prihvatljivi troškovi usavršavanja u inozemstvu.
2. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 26, pojašnjeni su prihvatljivi troškovi tehničara. Studenti mogu obavljati navedene aktivnosti, no, isplate naknada preko studentskih ugovora nisu prihvatljive. Ako je nužno i opravdano potrebama istraživačkih aktivnosti studente je moguće uključiti u istraživačku grupu kao suradnike.
 
P: Za provedbu projektnih aktivnosti je neophodna nabavka softvera za instrument koji ne posjeduje matična institucija, već ga posjeduje suradna institucija. Da li je u ovom slučaju nabavka softvera opravdan trošak?
O: Nabavljena oprema, uključujući licence, u vlasništvu je matične organizacije.
 
P: Može li se u financijskom planu predvidjeti trošak jednog ručka ili večere za konkretan radni sastanak s članovima istraživačke grupe, kojim se financira i trošak ručka ili večere za one članove istraživačke grupe koji žive u gradu u kojem se održava sastanak, ili je to pravo predviđeno isključivo za goste? Dodatno, koji je prihvatljiv iznos pojedinog ručka ili večere (npr. je li prihvatljivo staviti 250,00 kn po osobi za RH)?
O: U potkategoriji Radni sastanci prihvatljivi su, među ostalim, troškovi jednog ručka/večere za sve članove istraživačke grupe koji će sudjelovati na radnom sastanku i to prema najekonomičnijoj ponudi.
 
P: Iako ste dosta odgovarali vezano uz doktorande na projektima IP-2019-04 čini mi se da moja dilema nije odgovorena. Stoga bih vas ljubazno molila ako je moguće vaš odgovor. Suradnica  sam istraživačkog projekta (izbisana šifra projekta) koji završava 31. kolovoza 2019. Voditeljica tog projekta je (izbrisano ime i prezime).
Na projektu je zaposlena jedna doktorandica od 1. studenog 2018. na period od 4 godine (do 31. listopada 2022.) putem natječaja „Razvoj karijera mladih znanstvenika – izobrazba novih doktora znanosti“.
Namjeravam kao voditeljica prijaviti novi  projekt na natječaj Istraživački projekti (natječajni rok 2019-04).
Novi projekt je nastavak  istraživačkog projekta (izbrisana šifra projekta). (Izbrisano ime i prezime) je suradnica na novom projektu koje prijavljujemo.
Da li bi se na novi projekt kao doktorand mogla upisati i navedena doktorandica koja je trenutno upisana pod istraživačkim projektom ((izbrisana šifra projekta) koji završava 31. kolovoza 2019.)?
Tema doktorskoga rada vezana za temu istraživanja novog projekta i za pokrivanje troškova njene školarine ako je moguće tražili bi potporu HRZZ-a. Iz projekta (izbrisana šifra projekta) nisu pokriveni troškovi njene školarine.

O: Navedeno je moguće uz suglasnost mentora navedenog doktoranda.
 
P: Zanima me da li je iz sredstava projekta dozvoljeno plaćanje vanjske usluge mjerenja tj. ispitivanja izvan Republike Hrvatske, jer takva mjerenja se ne mogu provesti u RH, jer nema potrebne opreme?
O: Za provedbu tehničkih i/ili stručnih zadataka koji su usko vezani uz provedbu istraživanja financijskim planom moguće je planirati navedeni trošak. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, na str. 26, pojašnjeni su prihvatljivi troškovi vezani za usluge. Opravdanost troška predmet je vrednovanja.
 
P: Vezano za financijski plan zanima me je li pod točkom 2. Troškovi osoblja prihvatljiv trošak obrane doktorske disertacije za doktoranda koji nije zaposlen na visokoškolskoj instituciji, a predviđen je kao suradnik-istraživač na projektu?
O: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 27. pojašnjeni su prihvatljivi troškovi u kategoriji – Osoblje.
 
P: Prijavljujemo projekt iz područja (izbrisano područje istraživanja) kojemu su temelj terenska istraživanja (izbrisano područje istraživanja). U uputama stoji da se troškovi terenskoga rada navode u kategoriji Putovanja
Prihvatljivi troškovi u potkategoriji Putovanje i potkategoriji Kratkoročna mobilnost su trošak smještaja, prijevoza, dnevnica, kotizacija i trošak terenskog rada."
U tom slučaju ne možemo ništa navesti pod materijalne troškove. Nisu dopušteni ni diktafoni ni prijenosna računala. Za nas je terensko istraživanje "laboratorij", to nisu putovanja. U prethodnom projektu koji je završen pri HRZZ (izbrisan naziv projekta) terenska istraživanja priznavala su se pod materijalne troškove. Molim vas za objašnjenje jer ne možemo inače dovršiti financijski plan.
O: Financijskim planom određene su kategorije: 1. Troškovi istraživanja; 2. Osoblje; 3. Oprema; 4. Diseminacija i suradnja. Troškove navedenog terenskog istraživanja moguće je prikazati u kategoriji 1. Troškovi istraživanja. Navedenu potrebnu opremu moguće je prikazati u kategoriji 3. Oprema. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 26 – 30, pojašnjeni su prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi po kategorijama.

30.04.2019.

P: Može li se u troškove uvrstiti statistička radionica (5 dana) za eksperta iz inozemstva u iznosu od cca 5000 eura?
Radi se o metodološkoj radionici namijenjenoj za voditelja i članove istraživačke grupe u usavršavanju kompetencija (konkretno je riječ o analizi sekvenci u društvenim znanostima) koje su potrebne za izvršavanje projektnih zadataka. Riječ je o specifičnim kompetencijama za koje u Hrvatskoj ne postoje stručnjaci, a u međunarodnim demografskim i društvenim istraživanjima se u novije vrijeme dosta koriste.
Inozemnom stručnjaku bi platili uslugu obuke istraživačke grupe, a to je neophodno jer je riječ o poslovima koji su usko vezani uz provedbu istraživanja. Obuka bi se održala u Hrvatskoj, a ukupni plaćeni iznos (po izdanoj fakturi) bi, uz trošak obuke, uključivao putne troškove te troškove smještaja izvoditelja obuke.
O: Navedeni trošak moguće je prikazati u potkategoriji „Organizacije skupova/konferencija/kongresa/radionica“ u kojoj su prihvatljivi troškovi prijevoza, smještaja, dnevnice za pozvanog predavača, no, troškovi usluga edukacija nisu prihvatljivi.

26.04.2019.
 
P: 1. Budući da u projektu imam različite aspekte rada a kako bih ispravno ispunio financijski  obrazac, molim Vas da mi pojasnite slijedeće:
Da li kupnju potrošne terenske opreme i speleološke opreme upisujem pod kategoriju (odnosno potkategoriju) 1.1 (materijal) ili 1.3 (terenska istraživanja), odnosno kategoriju 3.1 (za speleološku opremu, iako je ona vezana isključivo uz provođenje terenskog rada)?
2. U projektu su planirana i putovanja suradnika na više institucija (bilo kod suradnika s projekta i njihovih laboratorija, bilo muzejskih zbirki) zbog provođenja određenih projektnih zadataka. Da li takav put i boravak upisujem pod kategoriju 1.3 (terenska istraživanja, iako se radi o specifičnim analizama i/ili komparaciji materijala) ili pod neku od kategorija b4. 4 (npr. 4.1. usavršavanje, ili 4.3 radni sastanak).
O: 1. Potrošnu terensku opremu moguće je navesti u potkategoriji „Materijal“, a ostalu opremu u potkategoriji „Nova oprema“.
2. Trošak putovanja suradnika na više institucija zbog provođenja projektnih zadataka potrebno je prikazati u potkategoriji „Terenska istraživanja“.
 
19.04.2019.
 
P: Poštovani molim Vas pojašnjenje prihvatljivosti troškova:
1. Možemo li arhivsko-dokumentarističko istraživanje kao i eventualne troškove tih istraživanja [kopiranje, skeniranje, mikrofilmiranje, troškovi usluga i dozvola i sl.] staviti unutar potkategorije „terenska istraživanja“ ? ili ako ne, unutar koje od predloženih potkategorija ?
2. Trošak literature se ne može nabavljati u posljednjoj godini, da li isto vrijedi i za trošak članarina vezanih za istraživačke aktivnosti ?
3. Molim Vas tumačenje koje točno aktivnosti možemo planirati u okviru stavke „grafička priprema za tisak knjiga i publikacija“
O: 1. Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 26. u potkategoriji „Terensko istraživanje“ prihvatljivi su troškovi prijevoza, smještaja i dnevnica za voditelja i suradnike. Troškovi kopiranja i skeniranja prihvatljivi su isključivo ako su vezani uz arhivsko istraživanje i izdani u arhivima, prikazani kao zaseban trošak u okviru troškova istraživanja. Troškovi mikrofilmiranja, usluga i izdavanja dozvola također mogu biti prikazani u troškovima istraživanja, u uslugama, sukladno strukturi obrasca financijskog plana. Opravdanost troškova u financijskom planu predmet je vrednovanja.
2. Ako je članstvo vezano za temu istraživanja, prema uvjetima natječaja nema ograničenja za planiranje troška članarine u posljednjem razdoblju, no, isti je predmet vrednovanja.
3. Aktivnost grafičke pripreme za tisak je tehnička aktivnost te je kao takvu nije potrebno navesti kao zasebnu aktivnost u Radnome planu. Troškove grafičke pripreme u financijskom planu moguće je vezati za rezultat objave u Radnom planu.
 
P: Pitanje o prihvatljivim troškovima za kemikalije za suradne ustanove izvan RH:
Da li se kemikalije i ostali potrošni materijal koji će utrošiti suradnici iz inozemnih ustanova trebaju planirati/nabaviti u Hrvatskoj ili se mogu planirati/nabaviti u njihovim matičnim zemljama (Bosna i Hercegovina i Španjolska)?
O: Potrošni materijal koji će trošiti suradnici s inozemnih organizacija mogu se nabaviti i u inozemstvu, no, račun mora glasiti na matičnu organizaciju voditelja, odnosno organizaciju koja je sklopila Ugovor o dodjeli sredstava s HRZZ-om.
 
P: Vezano uz natječaj HRZZ „Istraživački projekti“ IP-2019-04 imam dva pitanja:
1) U financiranju projekta piše: Povećanje financiranja može biti vidljivo u povećanim materijalnim troškovima istraživanja ili nabavci znanstvene opreme za
istraživačke grupe s većim brojem istraživača. Zanima me definiranje istraživačke grupe s većim brojem istraživača (broj istraživača u grupi) s obzirom na financiranje projekta od 1.000.000,00 do 1.500.000,00 kuna. U prijedlogu koji mi predlažemo je 10 istraživača (7 domaćih i 3 inozemna) te je planirana ukupna suma do 1.000.000,00 kn. Može li se za tu grupu tražiti veći sumarni iznos? Npr. zapošljavanje jednog doktoranda pa da ukupna suma ide do 1.500.000,00 kuna?
2) Također, upit je vezan uz troškove oprema. Koliki je maksimalan iznos kupnje nove znanstvene opreme pojedinačno i sumarno? Može li u financijskom planu ukupni iznos (sumarno) planirane kupnje nove znanstvene opreme biti veći od 400.000,00 kn (npr.420.000,00 kn), a pojedinačni iznosi ne premašuju 120.000,00 kn?
O: 1.  Veličina istraživačke grupe mora odgovarati predviđenim aktivnostima, a troškovi moraju biti realni s obzirom na predviđeni broj članova istraživačke grupe i planirane aktivnosti. Procjenu opravdanosti veličine istraživačke grupe, kao i relevantnosti troškova, dat će panel za vrednovanje. U sklopu istraživačkih projekata nije moguće financiranje plaće doktoranda iz projektnih sredstava.
2. Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici Zaklade (u odgovorima objavljenim 12. ožujka 2019.)
 
P: Da li su prihvatljivi troškovi puta za suradnika na projektu koji je stranac (nije državljanin RH) za dolazak na radionicu (workshop)?
O: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 29 pojašnjeni su prihvatljivi troškovi za suradnike koji dolaze na radionicu.
 
P: Da li je opravdani trošak avionske karte za dolazak u Hrvatsku suradnika iz inozemstva koji dolazi zbog terenskih istraživanja?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 26, u potkategoriji „Terenska istraživanja“ prihvatljivi su troškovi prijevoza, smještaja i dnevnica za voditelja i suradnike.
 
P: S obzirom na upute za Istraživačke projekte vezane za prihvatljive i neprihvatljive troškove pod stavkom oprema stoji:  "U ovoj kategoriji nisu dopušteni sljedeći troškovi: nabavka ili nadogradnja opreme vrijednosti veće od 400.000,00 kuna". Odnosi li se navedeni iznos na svu opremu koja se nabavlja u sklopu projekta ili se ograničenje od 400.000,00 kn odnosi samo na 1 uređaj/opremu koji ne smije biti skuplji od tog iznosa? Ukoliko se iznos 400.000,00 kn odnosi samo na 1 uređaj da li u tom slučaju postoji neko ograničenje iznosa na svu opremu koja se planira nabaviti u sklopu projekta?
O: Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 8. ožujka.
 
P: S obzirom na upute za Istraživačke projekte vezane za prihvatljive i neprihvatljive troškove pod stavkom oprema stoji:  "U ovoj kategoriji nisu dopušteni sljedeći troškovi: nabavka ili nadogradnja opreme vrijednosti veće od 400.000,00 kuna". Odnosi li se navedeni iznos na svu opremu koja se nabavlja u sklopu projekta ili se ograničenje od 400.000,00 kn odnosi samo na 1 uređaj/opremu koji ne smije biti skuplji od tog iznosa? Ukoliko se iznos 400.000,00 kn odnosi samo na 1 uređaj da li u tom slučaju postoji neko ograničenje iznosa na svu opremu koja se planira nabaviti u sklopu projekta?
O: Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 8. ožujka.
 
P: Da li je opravdani trošak avionske karte za dolazak u Hrvatsku suradnika iz inozemstva koji dolazi zbog terenskih istraživanja?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 26, u potkategoriji „Terenska istraživanja“ prihvatljivi su troškovi prijevoza, smještaja i dnevnica za voditelja i suradnike.
 
P: Da li su prihvatljivi troškovi puta za suradnika na projektu koji je stranac (nije državljanin RH) za dolazak na radionicu (workshop)?
O: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 29 pojašnjeni su prihvatljivi troškovi za suradnike koji dolaze na radionicu.
 
P: Vezano uz natječaj HRZZ „Istraživački projekti“ IP-2019-04 imam dva pitanja:
1) U financiranju projekta piše: Povećanje financiranja može biti vidljivo u povećanim materijalnim troškovima istraživanja ili nabavci znanstvene opreme za
istraživačke grupe s većim brojem istraživača. Zanima me definiranje istraživačke grupe s većim brojem istraživača (broj istraživača u grupi) s obzirom na financiranje projekta od 1.000.000,00 do 1.500.000,00 kuna. U prijedlogu koji mi predlažemo je 10 istraživača (7 domaćih i 3 inozemna) te je planirana ukupna suma do 1.000.000,00 kn. Može li se za tu grupu tražiti veći sumarni iznos? Npr. zapošljavanje jednog doktoranda pa da ukupna suma ide do 1.500.000,00 kuna?
2) Također, upit je vezan uz troškove oprema. Koliki je maksimalan iznos kupnje nove znanstvene opreme pojedinačno i sumarno? Može li u financijskom planu ukupni iznos (sumarno) planirane kupnje nove znanstvene opreme biti veći od 400.000,00 kn (npr.420.000,00 kn), a pojedinačni iznosi ne premašuju 120.000,00 kn?
O: 1.  Veličina istraživačke grupe mora odgovarati predviđenim aktivnostima, a troškovi moraju biti realni s obzirom na predviđeni broj članova istraživačke grupe i planirane aktivnosti. Procjenu opravdanosti veličine istraživačke grupe, kao i relevantnosti troškova, dat će panel za vrednovanje. U sklopu istraživačkih projekata nije moguće financiranje plaće doktoranda iz projektnih sredstava.
2. Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici Zaklade (u odgovorima objavljenim 12. ožujka 2019.)
 
P: Pitanje o prihvatljivim troškovima za kemikalije za suradne ustanove izvan RH:
Da li se kemikalije i ostali potrošni materijal koji će utrošiti suradnici iz inozemnih ustanova trebaju planirati/nabaviti u Hrvatskoj ili se mogu planirati/nabaviti u njihovim matičnim zemljama (Bosna i Hercegovina i Španjolska)?
O: Potrošni materijal koji će trošiti suradnici s inozemnih organizacija mogu se nabaviti i u inozemstvu, no, račun mora glasiti na matičnu organizaciju voditelja, odnosno organizaciju koja je sklopila Ugovor o dodjeli sredstava s HRZZ-om.
 
16.04.2019.
 
P: Također nas zanima  kako riješiti problem s izradom web stranice, jer nam nije poznato kako učiniti projekt prepoznatljivim i dostupnim javnosti bez web stranice, a izrada web stranice nije prihvatljiv trošak.
Među ostalim, projekt je osmišljen tako da bi se na web stranici nalazio obrazac koji bi zainteresirane osobe ispunjavale.
Ne poznajemo nikoga tko bi nam izradio web stranicu bez naknade, a kamoli obrasce, logo i dr. što bi dovelo do prepoznatljivosti projekta.
Za sve to su potrebna posebna znanja koja suradnici na projektu ne posjeduju.
Drugim riječima potrebno je angažirati stručnjaka/e za izradu toga.
Ako bi možda i jedan dio toga (web stranicu s osnovnim sadržajem) mogao izraditi sektor IT naše Ustanove neće to činiti bez naknade (već smo ranije s njima imali jednu neugodnu situaciju).
Za izradu obrasca loga i dr., su kao što smo već naveli potrebna drugačija, posebna znanja.
Zanima nas imate li možda rješenje za takve situacije, odnosno mogu li se ti troškovi (izrada web stranice, obrazaca, loga i dr.) prikazati kroz neki drugi trošak, a ne trošak (4) diseminacije i suradnje ili se nikako ne mogu prikazati kao prihvatljiv trošak?
O: Ugovorom o dodjeli sredstava voditelj projekta obvezuje se redovito ažurirati mrežne stranice te na njima objavljivati podatke o tijeku i radu na Projektu. Trošak izrade mrežne stranice nije prihvatljiv. Mrežna stranica projekta može biti izrađena u sklopu stranica matične ustanove.
 
P: Molim Vas odgovor na sljedeće pitanje. Suradnik sam na tekućem istraživačkom projektu, te sam suradnik u projektu koji je trenutno u fazi evaluacije. Mogu li prijaviti istraživački projekt kao voditelj u ovom natječaju te se izuzeti s mjesta suradnika ukoliko i projekt u kojem sam voditelj i projekt u kojem sam suradnik budu financirani?
O: Ukoliko je projekt koji je na evaluaciji HRZZ-ov projekt, navedeno nije prihvatljivo.
 
P: U uputama je navedeno da je za usavršavanje za voditelja projekta i članove istraživačke grupe (prijevoz, smještaj, dnevnice, naknada za pohađanje tečaja, seminara, treninga, radionice) dozvoljen trošak citiram: Ako je posrijedi usavršavanje s jasnim ciljem i programom, trošak je moguće pokriti za jednoga člana istraživačke grupe, a iznimno za dva člana ako je drugi član doktorand .
1. Da li se to odnosi na jednu godinu ili cjelokupno trajanje projekta?
U našem konkretnom slučaju imamo tri mlada suradnika koji bi išli u različitim terminima na različita mjesta na usavršavanje, svaki u svojem području specijalizacije, i doktoranda za kojeg bi planirali usavršavanje. Da li prema uputama znači da može ići samo jedan suradnik i doktorand do maksimalno 14 dana tijekom cijelog trajanja projekta ili je ovo ograničenje odnosi na jednu godinu ili na jednu vrstu specijalizacije (da dvije osobe idu na isto mjesto tj. istu vrstu usavršavanja).
2. Da li mogu planirati usavršavanja za 3 suradnika i doktoranda na različitim mjestima i na različita usavršavanja?
O: 1. Navedeno se odnosi za svako pojedino usavršavanje.
2. Da, ali potrebno je voditi računa da na svako usavršavanje mogu otići najviše dva člana istraživačke grupe (od čega jedan doktorand).
 
P: Da li je moguće dostaviti kemikalije suradnicima na projektu u inozemstvu?
O: Da. Suradnici, također, mogu naručiti kemikalije od dobavljača, no, račun mora glasiti na matičnu organizaciju voditelja.
 
P: Bila bih suradnicom na dvama istraživačkim projektima koja će biti skoro prijavljena. Budući da planiram troškove međunarodnoga znanstvenog simpozija, koji se tiče oba potencijalna projekta, zanima me mogu li u prijavama za oba projekta tražiti sredstva potrebna za njegovu organizaciju. Naime, budući da je moguće da oba projekta budu prihvaćena, ne znam može li se vratiti sredstva koja neće biti potrebna pri jednome (jer bi bila iskorištena pri drugome).
O: Troškove u financijskom planu predviđa i planira voditelj projekta uz suglasnost matične organizacije a sukladno aktivnostima planiranim i obrazloženim u radnom planu.
 
P: Budući da neke tvrtke (dobavljači opreme) pristaju na otplatu u ratama, je li moguće veće iznose za opremu (200.000,00kn) platiti dobavljaču u dvije godine. Time bi se znatno olakšalo godišnje provođenje projekta.
O: Navedeni iznos može se platiti jednokratno.
 
P: Vezano uz prijavi Istraživačkog projekta u aktualnom natječaju molim Vas nekoliko
pojašnjenja:
1. Treba li se uz prijavu uploadati 3 ponude (za slučaj planirane nabave nove opreme skuplje od 35.000 kn)?
2. Pod "Troškovima istraživanja" (prema Uputama za predlagatelje) mogu se organizirati istraživačke radionice s članovima istraživačke grupe, pri čemu je prihvatljiv trošak smještaj članova istraživačke grupe. Kako im se može platiti prijevoz i dnevnice?
3. Da li je pod "Opremom" prihvatljiv trošak nabave terenskog laptopa nužnog za izvođenje terenskih mjerenja te radne stanice (servera)?
4. Pod "Diseminacija i suradnja" dopušten je trošak organiziranja radnih sastanaka do dva dana. Kako je jedna suradnica, na projektu kojeg planiram prijaviti, iz Ankare, te zbog reda letenja aviona (avion stiže u ZG navečer, a leti za Ankaru ujutro) je najkraći interval 3 dana, odnosno 2 noćenja, hoće li trošak 2 noćenja u ovakvom specifičnom slučaju biti priznat?
O: 1. Ne. Tri ponude potrebno je dostaviti do kraja pregovora financijskog i radnog plana, odnosno prije sklapanja Ugovora o dodjeli sredstava.
2. Odgovor je već dostupan na mrežnim stranicama Zaklade od 5. travnja.
3. Trošak opreme potrebne za provedbu istraživanja može se navesti u financijskom planu te obrazložiti u Prijavnom obrascu, dio g. Resursi te će biti predmet vrednovanja.
4. Načelno, takva je vrsta troškova prihvatljiva, ali svi su troškovi navedeni u financijskom planu predmet vrednovanja.
 
12.04.2019.
 
P: Molim Vas odgovor na slijedeće pitanje: u uputama natječajne dokumentacije navedeno je da u okviru aktivnosti nabave opreme nisu dopušteni troškovi "nabavke ili nadogradnje opreme vrijednosti veće od 400.000,00 kuna". Smatra li se ovdje da ukupni trošak sve opreme (oprema 1, 2, 3 ...) koja se planira u projektu ne smije prijeći navedeni iznos ili da trošak nabave jednog uređaja (oprema 1), odnosno pojedinačne stavke ne smije prijeći navedeni iznos?
O: Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici Zaklade (u odgovorima objavljenim 12. ožujka 2019.)
 
P: Pitanje vezano za posredne troškove:
Obzirom da na str. 30, vezano za posredne troškove stoji: "...međutim voditelj projekta za to mora dostaviti kopije računa te detaljna obrazloženja svake stavke." zanima me kako (tj. kojim) računima opravdati stavke koje se plaćaju na razini institucije, a koriste ih vise istraživača (projekata) poput odvoza infektivnog i kemijskog otpada, povećane potrošnje električne energije zbog rada zamrzivača, održavanje hladne sobe i sl.?
O: Opravdanost posrednih troškova obrazlaže se u Prijavnom obrascu u Cjelini B - Projektni prijedlog, dio g. Resursi. Procjena opravdanosti troškova predmet su vrednovanja te se posebno obrazlažu u financijskim pregovorima. S obzirom na navedeno, a sukladno Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga potrebno je dostaviti kopije računa na kojima je potrebno označiti postotak ukupnog iznosa ili točan iznos koji je predviđen troškovima projekta.
 
09.04.2019.
 
P: 1. Na projektu kao suradnika imam stranca. Da li je dozvoljen njegov dolazak u matičnu ustanovu voditelja projekta dulje od tjedan dana?
2. Da li je dozvoljeno da više suradnika jednog projekta ide na istu konferenciju? Ako je dozvoljeno, molim da mi odgovorite koliko najviše suradnika može ići na istu konferenciju.
O: 1. Dozvoljeni troškovi pojašnjeni su u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga.
2. Troškove diseminacije i suradnje moguće je pokriti sukladno prihvatljivim troškovima navedenim u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 28 i 29.
 
P: 1. Je li projektom opravdana nabava radne stanice za GIS? Navedeno predstavlja računalnu opremu, ali svojom konfiguracijom je prilagođena za fotogrametrijsku obradu snimki prikupljenih bespilotnim zrakoplovom.
2. Odnosi li se ograničenje od 400.000 kn na nabavu cjelokupne nove opreme ili samo pojedinačne komponente?
O: 1. Moguće je u financijskom planu navesti sve troškove koji su potrebni za izvršenje istraživačkih aktivnosti, a njihova opravdanost obrazlaže se u Prijavnom obrascu u Cjelini B - Projektni prijedlog, dio g. Resursi. Procjena opravdanosti troškova predmet je vrednovanja.
2. Iznos se odnosi na trošak jednog uređaja.
 
P: Moje prethodno pitanje je bilo može li se u financijskom planu predvidjeti trošak za klimatiziranje prostorije s GPU poslužiteljima (npr. 40000 kn). Vaš odgovor je bio da se, prema informacijama koje sam naveo, radi se o vrsti troškova koji se prikazuju u potpori ustanove.
Nažalost, ustanova mi može ponuditi samo prostoriju. GPU poslužitelji koji mi trebaju za provođenje istraživanja vukli bi preko 10kW tijekom provođenja eksperimenata. Za toliku snagu preporučljivo je instalirati odgovarajuće klimatiziranje. Postoji li bilo kakav način da se nabava klimatizacije financira sredstvima projekta?
O: Navedena vrsta troškova očekuje se u potpori organizacije.
 
P: Molim Vas za pojašnjenje troškova vezano uz kategoriju 2) Osoblje.
Koliko razumijem upute - zapošljavanje je opravdano samo za postdoktorande (u punom radnom odnosu na projektu).
Ja sam planirao u svojem istraživačkom projektu predvidjeti 'doktoranda'.
Radi se o osobi koja je zaposlena u jednoj instituciji (školi), ali svojim stručnim kompetencijama i ekspertizom odgovara temi projekta.
Ima potpisano pismo namjere i od ravnatelja škole.
Ta osoba bi upisala doktorski studij i doktorirala iz teme/rezultata projekta.
S obzirom da je zapošljavanje moguće samo za postdoktorande, ovdje bi se radilo samo o plaćanju školarine za doktorski studij (20.000 kn/godišnje).
Interesira me je li takvo rješenje moguće i opravdano?
Planirao sam definirati udio od 30% radnog vremena za rad na projektu.
 
Na stranicama 15 i 16 Uputa navodi se da su suradnici osobe koje svojim iskustvom i kompetencijama doprinose projektu, te da mogu biti (1) istraživač, (2) poslijedoktorand i (3) doktorand. Kompetencije nisu unaprijed određene već moraju odgovarati potrebama projekta, a za doktoranda piše samo da se radi o suradniku koji jest ili će postati student doktorskog studije te će se troškovi školarine pokriti potporom HRZZ-a, pri čemu je tema doktorata vezana uz temu projekta.
Iz jednog prethodnog odgovora na mrežnim stranicama HRZZ sam shvatio da doktorand mora biti osoba već zaposlena na Fakultetu, što me zbunjuje u odnosu na Upute.
O: Iz sredstava istraživačkog projekta nije moguće zaposliti doktoranda, ali je u financijskom planu moguće predvidjeti školarinu za doktorski studij i navedenu osobu uključiti kao suradnika. U prijavnoj dokumentaciji može se definirati udio vremena i radnih zadataka na projektu.
 
P: Da li je plaćanje članarine za strukovno društvo dozvoljen trošak za istraživački projekt?
O: Trošak članarine prihvatljiv je samo ako je vezano za temu projekta, istraživačku aktivnost i nužno za provedbu projekta.
 
P: u nastavku Vam dostavljamo pitanje za izradu Financijski plana:
1. Da li su prihvatljivi troškovi (put, smještaj, dnevnice) za odlazak doktoranda na studij u Graz? i ako jesu, unutar koje kategorije?
Od akademske godine 2009/2010 Kunstuniversität u Grazu (KUG) nudi programe doktorskog studija u trajanju od šest semestara, odnosno tri akademske godine. Posebnost je ovoga studija da nudi veoma temeljito etnomuzikološko obrazovanje i istodobno umrežavanje s drugim disciplinama u okviru znanosti o glazbi (historijska muzikologija i sistematska muzikologija). Srodan studij u Hrvatskoj ne postoji. Osiguran je adekvatan nadzor doktoranada u gotovo svim područjima (etno)muzikoloških istraživanja. Od posebne je važnosti također da, osim na njemačkom, nudi studij i na engleskom jeziku. Takav novoosnovani program doktorskog studija utemeljen je na preporukama Vijeća austrijskih sveučilišta te implementira načela interne javnosti u obliku izvješća o napretku, uključenosti vanjskih savjetnika i recenzenata te provedbi mjera za osiguranje kvalitete tijekom procesa prijave, kao i tijekom samog studija. Program doktorskog studija je besplatan (uz minimalne naknade upisa semestra koje iznose 20 eura po semestru), a iznimno uspješni studenti stimuliraju se KUG-ovim stipendijama. Doktorske kandidate potiče se na sudjelovanje u istraživačkim projektima izvan samog sveučilišta, a sve navedeno s ciljem osiguravanja konkurentnosti postdiplomskih studenata u međunarodnoj znanstvenoj zajednici.
2. Da li troškove u ukupnom iznosu koje predviđamo od drugog razdoblja nadalje unosimo kao stavku unutar potkategorije ili samo upisujemo ukupne iznose za svaku od potkategorija pod retkom „ukupno 1; ukupno 2; ...  ?
3. Prihvatljivi su troškovi članarina (ako je vezano uz temu istraživanja), da li to podrazumijeva troškove članarina u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima ?
O: 1. Navedeni troškovi nisu prihvatljivi.
2. Svi troškovi za sva razdoblja navode se po stavkama Financijskog plana.
3. Da, ako su vezane za temu istraživanja i nužno za provedbu projekta.
 
P: Molim Vas pojašnjenje u vezi uvjeta za Istraživački projekt IP-2019-04:
1. u fusnoti 13 na str. 28 Uputa. Odnosi li se navedeno ograničenje prema kojem samo jedan suradnik smije sudjelovati na usavršavanja na cijelo projektno razdoblje ili je samo važno da jednom usavršavanju (npr. na istoj radionici) ne bude više od jednog suradnika?
2. smijemo li u stavci gostovanje inozemnog znanstvenik tog znanstvenika imenovati tijekom trajanja projekta, a ne u samoj prijavi?
3. u okviru stavke diseminacija i suradnja ne možemo navesti nazive i mjesto održavanja konferencija, jer će njihovi programi biti javno objavljeni tek 6 mjeseci do 1 godine prije održavanja. Je li u tom slučaju dovoljno da navedemo okvirni iznos troška?
4. slično pitanje kao prethodno za literaturu. Autore, naslove i cijene knjiga nećemo znati prilikom prijave projekta (barem ne većinu). Je li u redu da kod prijave projekta samo unesemo stavku literatura i iznos?
O: 1. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 28 (u fusnoti 13) navodi se: „Ako je posrijedi usavršavanje s jasnim ciljem i programom, trošak je moguće pokriti za jednoga člana istraživačke grupe, a iznimno za dva člana ako je drugi član doktorand (...)“ što se odnosi za svako projektno razdoblje.
2. Navedenog inozemnog znanstvenika nije potrebno imenovati u prijavi.
3. Za prvo razdoblje potrebno je navesti sve podatke prema predlošku radnog plana. Za ostala razdoblja moguće je navesti samo broj suradnika koji idu na konferenciju te troškovi koji se namjeravaju pokriti (npr. kotizacija, prijevoz, smještaj, dnevnice) u skladu s predloškom financijskog plana i Uputama za podnositelje projektnih prijedloga.
4. Da, prihvatljivo je u prijavi navesti samo stavku i iznos.
 
P: Molio bi kratko pojašnjenje u vezi prihvatljivih troškova za Istraživačke projekte:
1. da li je softverski paket (koji nemamo na matičnoj instituciji, a potreban je za provođenje analize prikupljenih podataka, i njime bi članovi tima nadogradili postojeća računala) prihvatljiv trošak u kategoriji Oprema?
O: Moguće je u financijskom planu navesti sve troškove koji su potrebni za izvršenje istraživačkih aktivnosti, a njihova opravdanost obrazlaže se u Prijavnom obrascu u Cjelini B - Projektni prijedlog, dio g. Resursi. Procjena opravdanosti troškova predmet je vrednovanja. Ako je za provođenje projektnih aktivnosti potreban navedeni specifični softverski paket njegova nabava mora biti obrazložena i jasno vidljiva iz Radnog plana.
 
P: Smiju li se u financijskom planu posljednje godine projekta predvidjeti troškovi nadogradnje opreme odnosno mogući troškovi popravka opreme?
O: Troškove nadogradnje i servisa moguće je predvidjeti za opremu za koju je u projektnoj dokumentaciji (Potpori organizacije) navedeno da će se koristiti za projektne aktivnosti neovisno o projektnom razdoblju.
 
05.04.2019.
 
P: Htio bih provjeriti, s obzirom na prethodne natječaje i sada navedene nedopuštene troškove (str. 29 uputa). U ovom natječaju izrada web stranice projekta nije dozvoljeni trošak? Ako se dobro sjećam, u prošlom natječaju je bila obveza.
O: Ugovorom o dodjeli sredstava voditelj projekta obvezuje se redovito ažurirati mrežne stranice te na njima objavljivati podatke o tijeku i radu na Projektu. Trošak izrade mrežne stranice nije prihvatljiv.
 
P: U uputama za pisanje projekta smo vidjeli da Zaklada ne podržava financiranje računala, no sto ako je u pitanju radna stanica? U novom projektu smo planirali razvijati bioinformaticke znanstvene ciljeve, no za takve analize nam treba radna stanica, odnosno vrlo jako kompjuter koji može podnijeti procesiranie i obradu velike količine podataka. Da li bi Zaklada podržala takvu opremu?
O: Dozvoljeni su troškovi nabave opreme za provedbu istraživanja.
 
P: Može li se na IP uzeti informatičar koji bi se plaćao putem ugovora, u slučaju da se za taj posao ne može pronaći netko iz sustava znanosti i visokog obrazovanja?
O: Zaposlenje je moguće jedino za poslijedoktorande. Prihvatljivi dokazi za troškove usluga tehničkog osoblja su račun ili ugovor o djelu. Usluge mogu činiti samo manji dio troškova istraživanja, a njihova opravdanost predmet je vrednovanja.
 
P: Da li se trošak nagrađivanja ispitanika za sudjelovanje u istraživanju (npr. poklon bon u nekoj od robnih kuća) ubraja u prihvatljive troškove epidemiološkog istraživanja?
O: Ovakvi troškovi mogu biti prikazani kao posredni troškovi ukoliko se radi o longitudinalnom istraživanju ili vrsti istraživanja za koju je uobičajeno motiviranje sudionika.
 
P: Kada se predviđa sklapanje ugovora o dodjeli sredstava i može li se natječaj za zapošljavanje poslijedoktoranda pokrenuti prije datuma početka istraživačkog projekta (u razdoblju između sklapanja ugovora i datuma početka projekta)?
Ovo nas zanima zbog planiranja sredstava za plaću poslijedoktoranda u prvoj godini projekta.
O: Moguće je pokrenuti javni natječaj prije početka projekta, no suglasnost HRZZ-a na zapošljavanje poslijedoktoranda može se izdati tek nakon početka projekta.
 
P: U projektu koji planiramo prijaviti neophodno nam je razvijanje softvera već u prvoj godini. S obzirom na to da naša institucija nema zaposlenog informatičara, zanima nas možemo li se kod izrade softvera u 1. i 2. godini trajanja projekta koristiti uslugama privatnih tvrtki. Ako je to moguće, postoje li određene predradnje koje bi trebali poduzeti već u prijavi kako bi opravdali svoje troškove i potkrijepili takvu potražnju. Također nas zanima je li prihvatljivi trošak ako se navedeni softver nadogradi na već postojeću digitalnu bazu.
O: Ako je razvijanje softwarea jedan od ciljeva projekta tada je očekivanje da istraživačka grupa provede te aktivnosti. Usluge mogu činiti samo manji dio troškova istraživanja, a njihova opravdanost predmet je vrednovanja.
 
P: 1. Na str. 27 Uputa objašnjava se istraživačka radionica s članovima grupe koja bi trebala omogućiti zajednički rad istraživača iz tuzemstva i inozemstva.
No, imam pitanje u vezi prihvatljivih troškova.
Djeluje da inozemnom suradniku na projektu projekt može pokriti samo smještaj u Hrvatskoj a ne i prijevoz i dnevnice, a da se hrvatskom istraživaču u posjeti inozemstvu može pokriti samo prijevoz i dnevnice a ne i smještaj?
Budući da HRZZ projekt nije bilateralan projekt koji ima osigurano financiranje s obje strane, ovakva podjela troškova djeluje čudna i neodrživa u velikom broju slučaja (tko bi trebao platiti smještaj hrvatskom istraživaču u inozemstvu kad nema drugog izvora financiranja, a ne treba ga nužno biti prema uvjetima natječaja? ekvivalentno za prijevoz i dnevnice za inozemnog istraživača?
također ukoliko je suradnik nezaposlen kako bi bili pokriveni ovi njegovi minimalni troškovi suradnje?)
Da li i kako se ipak svi troškovi (prijevoz, smještaj, dnevnice) mogu pokriti u oba slučaja tj. i za hrvatskog i inozemnog suradnika na projektu?
2. Može li se ista aktivnost financirati iz dvije kategorije:
npr. za inozemnog suradnika smještaj iz 1.4 (Istraživače radionice), a prijevoz i dnevnice iz 4. (Gostovanje inozemnog znanstvenika, odgovor od 15.3.)? te slično za hrvatskog znanstvenika u inozemstvu?
3. Kategorija Radni sastanak pod 4. nema ograničenja na vrstu troška ali je ograničena na 2 dana što je uglavnom prekratko za zajednički rad. Može li se tražiti produljenje (uz obrazloženje?)?
4. Da li se pod troškove Diseminacije može staviti i odlazak hrvatskog znanstvenika na inozemnu instituciju bilo zbog suradnje bilo prezentacije rezultata (držanje talka)?
5. Da li se za teorijska istraživanja provođenje istraživanja na drugoj instituciji može staviti pod terenski rad?
O: 1. i 2. Za istraživačku radionicu s članovima istraživačke grupe (do 7 dana), koju je moguće je održati na matičnoj organizaciji, prihvatljivi su troškovi smještaja članova istraživačke grupe, catering, sitan potrošni materijal. U slučaju odlaska hrvatskih istraživača na radionice koje se održavaju u inozemstvu prihvatljivi su troškovi prijevoza i dnevnica. Očekuje se da dio troškova pokrije organizator istraživačke radionice.
U stavci Gostovanje inozemnih istraživača ne mogu se prikazati troškovi suradnika na projektu.
3. Prihvatljivi troškovi radnih sastanaka sa članovima istraživačke grupe, u trajanju do najviše dva dana su: trošak jednog ručka ili večere, prijevoz, smještaj, dnevnice za članove istraživačke grupe izvan mjesta matične organizacije. Troškovi su namijenjeni radnim sastancima s ciljem koordinacije rada istraživačke grupe ukoliko su suradnici iz različitih organizacija ili država.
4. Troškovi diseminacije rezultata istraživanja u hrvatskog istraživača u inozemstvu su prihvatljivi troškovi.
5. Ovisno o vrsti aktivnosti mogu se prikazati kao terenski rad ili istraživačka radionica.
 
P: Može li se u financijskom planu predvidjeti trošak za klimatiziranje prostorije s GPU poslužiteljima (npr. 40000 kn)?
O: Prema informacijama koje ste naveli, radi se o vrsti troškova koji se prikazuju u potpori ustanove.
 
P: Molim vas slijedeće informacije:
1. U projektu je planirano sudjelovanje inozemnih istraživača. Neka ispitivanja bi se provela na instituciji inozemnog istraživača pri čemu bi ispitivanje zajedno proveli hrvatski i inozemni istraživač. Da li da u tom slučaju troškove odlaska hrvatskog istraživača na inozemnu instituciju trebamo predvidjeti u kategoriji terensko istraživanje ili istraživačka radionica?
2. U opisu troška istraživačka radionica u inozemstvu navedeno je da su prihvatljivi troškovi odlaska hrvatskih istraživača u inozemstvo troškovi prijevoza i dnevnice. Da li se radi o pogrešci ili uistinu nije moguće predvidjeti i trošak smještaja za ovu kategoriju?
3. Ukoliko suradnik sa ustanove koja nije nositelj projekta provodi određena ispitivanja na aparaturi koja se mora redovito servisirati, tj. rad na njoj generira određeni trošak da li je tada moguće da ustanova na kojoj se nalazi uređaj ispostavi račun za korištenje uređaja s obzirom da plaćanje servisa uređaja na drugoj ustanovi nije moguće?
O: 1. U kojoj stavci financijskog plana ćete prikazati trošak ovisi o svrsi i rezultatima aktivnosti o kojima ćete izvještavati tijekom provedbe projekta.
2. Za istraživačku radionicu s članovima istraživačke grupe (do 7 dana), koju je moguće je održati na matičnoj organizaciji, prihvatljivi su troškovi smještaja članova istraživačke grupe, catering, sitan potrošni materijal. U slučaju odlaska hrvatskih istraživača na radionice koje se održavaju u inozemstvu prihvatljivi su troškovi prijevoza i dnevnica.
3. Troškovi usluga prihvatljivi su troškovi projekta, no oni moraju činiti manji dio troškova istraživanja te se, ako su nužni i opravdani prirodom projekta, trebaju temeljiti na najekonomičnijoj ponudi.
 
02.04.2019.
 
P: U uputama za pisanje projekta smo vidjeli da Zaklada ne podržava financiranje računala, no što ako je u pitanju radna stanica? U novom projektu smo planirali razvijati bioinformatičke znanstvene ciljeve, no za takve analize nam treba radna stanica, odnosno vrlo jako kompjuter koji može podnijeti procesiranje i obradu velike količine podataka. Da li bi Zaklada podržala takvu opremu?
O: U Financijski plan moguće je navesti sve troškove koji su potrebni za izvršenje istraživačkih aktivnosti, a njihova opravdanost obrazlaže se u Prijavnom obrascu u Cjelini B - Projektni prijedlog, dio g. Resursi. Procjena opravdanosti troškova predmet je vrednovanja. Ako je za provođenje projektnih aktivnosti potrebna radna stanica njezina nabava mora biti dobro obrazložena i jasno vidljiva iz Radnog plana.
 
P: Za provedbu opsežnog kontinuiranog pomoćnog posla – simultano prevođenje možemo li taj trošak planirati i sami uvrstiti kao potkategoriju u financijskom planu „Simultano prevođenje“. U našem slučaju, radi se o ugovoru o djelu za prevođenje s jezika poput arapski i perzijski u okviru terenskog istraživanja. Mogu li se za te prevoditelje (vanjske suradnike projekta) planirati troškovi smještaja i prijevoza u potkategoriji terenska istraživanja ?
O: U okviru troškova terenskog istraživanja, osobama koje pružaju tehničku i/ili stručnu pomoć moguće je pokriti trošak prijevoza, smještaja i prehrane (u iznosu koji nije veći od iznosa neoporezive svote naknade za terenski dodatak). Za trošak prijevoza, smještaja i prehrane potrebno je dostaviti račun poduzetnika ili račun obrtnika ili račun osobe koja vrši samostalnu djelatnost (R1 ili R2 račun), s tim da, račun mora biti izdan na ustanovu nositelja projekta.
 
29.03.2019.
 
P: U planu suradnika imam jednu suradnicu koja mi je stručno važna za provedbu projekta, nije trenutno zaposlena na Sveučilištu.
Postoji mogućnost da upravo ona upiše doktorski studij za godinu dana, te postane suradnik-doktorand, međutim tu informaciju nemam sada.
S obzirom da se suradnik-doktorand ne mora imenom definirati u fazi prijave, može li se postojećoj suradnici uključenoj u projekt financirati doktorski studij u maksimalnom iznosu od 20.000 kn?
O: Moguće je, ako se ne radi o zaposleniku matične organizacije koji je kao takav oslobođen plaćanja školarine.
 
P: Prijavit ćemo projekt na natječaj IP-2019-04 čija će istraživačka okosnica biti anketno istraživanje provedeno na velikom nacionalno reprezentativnom uzorku građana Republike Hrvatske (sve županije). Takvo istraživanje ne može provesti naš istraživački tim, već će biti nužno angažiranje agencije za ispitivanje javnog mijenja za obavljanje poslova poput konstrukcije uzorka, instruiranja anketara i plaćanje njihovog rada na terenu, koordinacije terenskog istraživanja, unosa anketnih podataka u statistički program, itd. Molim za sljedeća pojašnjenja:
1. Spada li opisani trošak agencijskog rada pod "usluge", "terensko istraživanje" ili "troškove tehničara" u opisu prihvatljivih troškova, odnosno kod kategoriziranja takvog troška u obrascu financijskog plana?
2. Ako se na taj trošak odnosi navedeno ograničenje od 35.000 kn i uputa da on "može činiti samo manji dio financijskog plana", kako je moguće provesti takvo istraživanje ako je njegova minimalna očekivana cijena približno pet puta veća?
3. Ako je tako velik trošak i moguć, treba li za njega osigurati tri ponude već u fazi prijave projekta (i priložiti ih uz natječajnu dokumentaciju) ili je tri ponude dovoljno osigurati prije početka provedbe istraživanja, rukovoditi se njima kod odabira agencije i potom dostaviti uz financijski izvještaj o prvom projektnom razdoblju?
O: 1. Radi se o trošku usluga s obzirom da provedbu navedenih aktivnosti za potrebe projekta obavlja agencija.
2. – 3.  Troškovi usluga mogu činiti samo manji dio financijskog plana, s obzirom na to da se očekuje da veći dio istraživanja provodi istraživačka grupa. Za sve troškove usluga u vrijednosti većoj od 35.000,00 kn potrebno je dostaviti tri ponude. Opravdanost svih troškova navedenih u financijskom planu naknadno će se vrednovati.
3. Tri ponude potrebno je dostaviti prije sklapanja Ugovora o dodjeli sredstava.
 
P: 1) Postoji li ograničenje za sredstva koja se mogu utrošiti za održavanje instrumenata?
2) U kategoriji "Diseminacija i suradnja" piše da kao trošak nisu dopušteni odlasci suradnika koji nisu zaposleni u Republici Hrvatskoj na inozemne konferencije. Znači li to da su dopušteni troškovi odlasci suradnika koji nisu zaposleni u Republici Hrvatskoj na konferencije u Republici Hrvatskoj?
O: 1. Natječajem nisu definirana ograničenja za troškove održavanja instrumenata. Prihvatljivi troškovi za održavanje opreme navedeni su u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 31.
2. Da, dopušteni su troškovi odlazaka suradnika iz inozemstvo na konferencije u Hrvatskoj.
 
P: Molim vas konkretan odgovor jer ga nisam našla na stranici Odgovori na upite IP 2019.
Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi:
Da li stavka: troškovi nabavke nove opreme (do 400.000 kn) uključuje i troškove transporta i instalacije kupljene opreme ?
O: Troškovi transporta i instalacije nabavljene opreme moraju biti uključeni u financijski plan ali kao zasebna stavka unutar 400.000 kn ili kao zasebna stavka neovisno o iznosu od 400.000 kn ili te s kupovinom opreme ne smiju premašiti iznos od 400.000 kn.
 
P: Naveli ste da  je za  troškove usluga  veće od 35.000,00 kn potrebno priložiti tri ponude.
1) Da li se 35.000,00 kn odnosi na godišnje dopušten iznos ili za npr. sve 4 godine projekta
2) Ako se željena analiza provodi samo na 1 mjestu u Hrvatskoj, da li je dovoljna samo izjava o tome, ili je potrebno tražiti takvu uslugu iznad Hrvatske, npr. u EU?
O: 1. Za svaku pojedinačnu uslugu čiji je trošak veći od 35.000,00 kuna (s uključenim PDV-om) potrebno je dostaviti tri ponude.
2. Ako iz opravdanog razloga nije moguće dostaviti tri ponude, to je potrebno obrazložiti u projektnom prijedlogu uz opis financijskog plana. Uslugu je moguće tražiti i izvan Hrvatske.
 
26.03.2019.
 
P: Molim Vas za pojašnjenje kategorije 4) Diseminacija i suradnja, u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na natječaj “Istraživački projekti” IP-2019-04.  Zanima je li prihvatljiv trošak u okviru podstavke  "usavršavanje za  voditelja  projekta i  članove istraživačke  grupe"  trošak putovanja (prijevoz, smještaj, dnevnica) u vezi sa studijskim boravkom, posjetom državnim institucijama, odvjetničkim komorama, javnobilježničkim komorama u stranim zemljama (projekt bi se odnosi na područje prava)?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 28 (fusnota 13) prihvatljiv je trošak usavršavanja koje mora imati jasan cilj i program, mora rezultirati potvrdom o stečenim kompetencijama. Trošak je moguće pokriti za jednoga člana istraživačke grupe, a iznimno za dva člana ako je drugi član doktorand.
 
P: 1. Da li je projektom moguće plaćanje pune plaće (100%) radnog vremena doktorandu i pod koju onda to kategoriju prijavljujemo?
2. Ako trebamo zaposliti na projektu poslijedoktoranda na sve 4 godine, njegova brutto plaća prelazi 600.000,00 kn. Da li to onda znači da institucija mora osigurati razliku u plaći i da li to onda znači da zapravo nemamo nikakva sredstva više na raspolaganju jer je sve potrošeno na plaću poslijedoktoranda?
O: 1. Natječajem IP-2019-04 nije predviđena plaća doktoranda. Doktoranda je moguće predvidjeti u radnom planu projekta no njegova se plaća može pokriti putem „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ ukoliko prijava bude pozitivno vrednovana.
2. Ako je za potrebe projekta nužno zapošljavanje poslijedoktoranda tada je odstupanje od najvećeg dopuštenog iznosa prihvatljivo, poštujući ograničenje o najvećem iznosu financiranja po znanstvenom području.
 
P: Najljepše bih Vas zamolila za informaciju do koje je svote dozvoljeno podugovarati biokemijske analize nužne za provedbu projekta? Naime, suradne ustanove nisu u mogućnosti uvesti metodu koja nam je potrebna za provedbu projekta (radi se o osjetljivim metodama analize metabolita pesticida u urinu u općoj populaciji).
Također, ako je cijena analiza po godini istraživanja manja od 35000 KN ali ih je potrebno ponavljati dvije ili tri godine, trebamo li dostaviti više od jedne ponude?
O: Visina iznosa troškova usluga nije definirana natječajem, ali treba činiti samo manji dio financijskoga plana. Ako je trošak pojedine usluge na razini projekta manji od ukupno 35.000,00 kn nije potrebno dostavljati ponude. Međutim, ako riječ o godišnjem trošku od 35.000 kn što se na razini projekta ponavlja više puta pa je ukupan iznos viši od 35.000,00 kn, sukladno uvjetima natječaja potrebno je dostaviti 3 ponude.
 
P: Za potrebe planiranog istraživanja terenski rad tehničara i stručnih suradnika nam je neophodan. Prema natječajnoj dokumentaciji predviđeno je da projektom mogu biti pokriveni troškovi terenskog istraživanja za voditelja i suradnike (prijevoz, smještaj i dnevnice) ili troškovi tehničara (ugovorom o djelu ili računom). Budući da je nama za potrebe izvedbe planiranog projekta potrebna pomoć od tehničara i suradnika zaposlenih na našoj instituciji, jedina opcija nam je da se oni vode kao suradnici-istraživači. No, postoji restrikcija da jedan istraživač može biti samo na dva HRZZ projekta. A osoblje koje bi nama bilo nužno za projekt već sudjeluje na dva HRZZ projekta, no bez obzira na to imaju slobodnog vremena za dodatan posao. Kako se mogu osigurati sredstva za terenske troškove tih ljudi?
O: Tehničar ne mora biti naveden u popisu suradnika te za njega ne vrijedi ograničenje prijave na dva HRZZ projekta. Tehničar za provedbu terenskih istraživanja može biti naveden u radnom planu, a troškovi terenskih istraživanja za tehničara obračunavaju se sukladno pravilima obračuna putnih naloga koja vrijede na organizaciji na kojoj se provodi projekt. Prilikom ugovaranja projekta voditelj dostavlja Zakladi popis tehničara koji će se uključiti na provedbu projekta.
 
22.03.2019.
 
P: 1. Zanima me moraju li na svaki projekt biti prijavljena minimalno 2 doktoranda (ili 1 poslijedoktorand) i koliki je maksimalan broj doktoranada kojima bi bio financiran doktorski studij iz projekta?
2. Također, je li moguće predvidjeti troškove doktorskog studija za osobu koja je već zaposlena u instituciji?
O: 1. Očekuje se uključenje doktoranada i poslijedoktoranda, no nije eliminacijski kriterij.
Prema uvjetima natječaja moguće je osigurati troškove školarine za jednog doktoranda, odnosno za dva, ali ne istodobno.
2. Da, do 20.000 kn godišnje.
 
P: U uputama za pisanje projekta smo vidjeli da Zaklada ne podržava financiranje računala, no što ako je u pitanju radna stanica? U novom projektu smo planirali razvijati bioinformatičke znanstvene ciljeve, no za takve analize nam treba radna stanica, odnosno vrlo jako kompjuter koji može podnijeti procesirane i obradu velike količine podataka. Da li bi Zaklada podržala takvu opremu?
O: Trošak znanstvene opreme potrebne za provedbu istraživanja može se navesti u financijskom planu i bit će predmet vrednovanja.
 
19. 03. 2019.
 
P: 1. Jesu li dopušteni troškovi odlaska suradnika koji nisu zaposleni u Republici Hrvatskoj na usavršavanja?
2. Vezano uz organiziranje istraživačke radionice u Hrvatskoj na kojoj stavci bi se trebao planirati catering za tu radionicu?
O: 1. Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici Zaklade.
2. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 28 nalazi se popis dopuštenih troškova.
 
P: Jesu li troškovi internih usluga analiza i/ili mjerenja koje se vrše na instituciji predlagatelja/voditelja projekta prihvatljivi troškovi projekta.
O: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 26 pojašnjeni su prihvatljivi troškovi istraživanja.
 
15. 03. 2019.
 
P: U uputama su pod prihvatljivim troškovima istraživanja navedene usluge za provođenje istraživanja. Da li se u obrascima za prijavu projekta i/ili financijskog plana moraju navesti organizacije ili ljudi koji će te usluge raditi?
Na koji način će se Zakladi pravdati takvi troškovi (račun, ugovor o djelu ili nešto treće?) i da li je navedena cifra od 35 000 kuna s PDV ili bez, te da li se odnosi na jednu projektnu godinu ili cijeli projekt?
O: 1. Potrebno je navesti pružatelja usluga (organizaciju) i objasniti što usluga obuhvaća.
Za svaku pojedinačnu uslugu čiji je trošak veći od 35.000,00 kuna (s uključenim PDV-om) potrebno je dostaviti tri ponude. Važno je istaknuti da trošak usluge može činiti samo manji dio troškova financijskog plana.
Upućujemo Vas na Upute za popunjavanje izvješća za projekte HRZZ-a kako biste se upoznali s prihvatljivim financijskim dokumentima koje je HRZZ-u potrebno dostaviti uz financijsko izvješće. Upute su dostupne na mrežnim stranicama HRZZ-a http://www3.hrzz.hr/default.aspx?id=2274.
 
P: Suradnik doktorand na projektu može biti i netko tko je već student doktorskog studija. Ako bi se takav netko angažirao na projektu, moguće je da je taj već podmirio u potpunosti ili djelomično troškove svoje školarine. Može li se takvom suradniku doktorandu kroz sustav "najviše do 20 000 kn godišnje, najdulje 3 godine" refundirati i dio sredstava koje je već uplatio na ime školarine ili je ta sredstva dozvoljeno potrošiti za školarinu ili dio školarine koji će tek doći na naplatu?
Ako je sredstva dozvoljeno potrošiti samo na buduće, još nedospjele rate školarine, kako ćemo znati koji iznos prijaviti u financijskom planu?
O: U slučaju da bude odobreno uključenje suradnika-doktoranda na projekt, iz sredstava projekta je moguće pokriti iznos školarine za preostale godine studija ukoliko je doktorski rad povezan s temom istraživanja, dakle nije moguća refundacija troškova.
Financijska sredstva za trošak školarine planiraju se u skladu s projektnim aktivnostima u kojima će sudjelovati doktorand što uključuje školarinu na predvidivom doktorskom studiju.
 
P: Predviđeno je do 5% "ostalih nenavedenih troškova". Može li se u toj svoti uzeti vanjska tvrtka koja bi vodila projektu dokumentaciju i/ili računovodstvo projekta? (naravno, uz prikupljanje ponuda o najjeftinijem ponuđaču)?
O: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 29 i 30 pojašnjeni su posredni troškovi, a na str. 24 pojašnjena je potpora organizacije koja uključuje troškove navedene u pitanju.
 
P: S obzirom da se plaća poslijedoktoranda u cijelosti isplaćuje s projekta, može li dio radnoga vremena voditelja projekta npr. 10% biti plaćen iz sredstava projekta ili taj dio svejedno mora osigurati Fakultet kao i inače?
O: U Uputama, str. 27. navedeni su troškovi prihvatljivi u okviru kategorije 2 Plaća.
 
P: Jedan od mogućih suradnika na projektu će nakon izbora u docenta imati nepuni (87%) radni odnos sa Fakultetom/Sveučilištem. Može li se iz sredstava projekta financirati preostali iznos kako bi postigao 100% radni odnos? Ako da, možete li pojasniti kako se to navodi u financijskom planu?
O: Popis prihvatljivih troškova naveden je u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 26.
 
P: 1. Postoje li posebne financijske odredbe ili smjernice vezano uz terenska istraživanja u inozemstvu u okviru realizacije istraživačkog projekata IP-2019-04?
2. Postoje li posebne financijske odredbe ili smjernice vezano uz terenska istraživanja suradnika iz inozemstva u okviru realizacije  istraživačkog projekata IP-2019-04?
O: 1. Ako je terensko istraživanje u inozemstvu opravdano projektnim aktivnostima troškovi obračunati putnim nalogom su prihvatljivi.
2. Dopušten je dolazak inozemnih suradnika za potrebe obavljanja terenskih istraživanja u Republiku Hrvatsku te je prihvatljiv trošak dnevnice, prijevoza i smještaja.
 
P: Unutar planiranog projekta geoloških istraživanja, koja uključuju i terenski rad, glavni cilj istraživanja su naslage u RH. S obzirom da se stjenski kompleks, koji je najvećim dijelom u RH, prostire i u rubno područje susjedne države (BiH), da li se u okviru HRZZ projekta može planirati provedba terenskih istraživanja na području susjedne države?
O: Navedeni troškovi su prihvatljivi.
 
P: U uputama vezanima za diseminaciju navedeno je da naknade za objavu radova s otvorenim pristupom, isključivo u vrhunskim časopisima  i to do 10.000,00 kn po godini.
Ovo ograničenje je iznimno nerealno s obzirom da su naknade za objavu radova s otvorenim pristupom u vrhunskim časopisima red veličine 1500 dolara/eura na više. Pri čemu još dodatno moramo platiti PDV. Postoji li mogućnost da se ovo ograničenje makne?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 28 navedeni su troškovi dopušteni u kategoriji 4 Diseminacija i suradnja.
 
P: Koliko dugo može trajati posjeta/odlazak suradnicima ili dolazak suradnika? Na primjer, koliko dugo doktorand može biti na edukaciji kod suradnika koji je van Hrvatske?
O: Trošak usavršavanja prihvatljiv je u trajanju najviše do 14 dana.
 
P: Molila bih Vas odgovor vezano uz financiranje kategorije Usluge kao prihvatljivih troškova unutar projekta, naime, je li moguće u kao uslugu teretiti laboratorijske analize, te uz navedenu uslugu i potrošni materijal koji je potreban za provođenje tih analiza?
O: Navedeni se troškovi mogu predvidjeti u financijskom planu. Napominjemo da trošak usluga može činiti samo manji dio financijskoga plana te da je za sve troškove usluga veće od 35.000,00 kn potrebno priložiti tri ponude.
 
P: 1. Imam pitanje u vezi inozemnih suradnika na projektu. U uputama piše da se suradnicima koji nisu zaposleni u Hrvatskoj ne plaćaju odlasci na inozemne konferencije. U vezi toga mogu li se inozemnim suradnicima koji nisu zaposleni u Hrvatskoj pokriti troškovi terenskih istraživanja i usavršavanja u inozemstvu, i mogu li se pokriti njima takvi troškovi u Hrvatskoj?
2. U uputama je pod diseminacijom i suradnjom navedeno da se dopuštaju troškovi gostovanja inozemnih znanstvenika, zanima me odnosi li se to i na inozemne suradnike na projektu. Ako možete više reći o financiranju troškova inozemnih suradnika na projektu.
O: 1. Za inozemne suradnike ukoliko je to opravdano Radnim planom može se pokriti trošak terenskih istraživanja u inozemstvu i Hrvatskoj.
2. Prihvatljivi su troškovi gostovanja inozemnih znanstvenika u Hrvatsku (u kategoriji 4. Diseminacija i suradnja), na matičnu ustanovu voditelja projekta.
 
P: 1. Da li je moguća kupovina dva uređaja koji su nužni za provođenje istraživanja na način da ukupna vrijednost pojedinačnog uređaja nije veća od 400.000,00 kuna, ali da cijena svakog uređaja iznosi oko 350.000,000 kn (sa PDV-om)?
2. Da li je moguće u financijskom planu planirati kupovinu ili nadogradnju opreme za partnersku instituciju, kako bi suradnici uključeni u projektni prijedlog mogli provesti planirane aktivnosti na projektu? Suradnici su zaposlenici javnog sveučilišta.
O: 1. Na prvo pitanje je već odgovoreno u prijašnjim odgovorima.
2. Ne, oprema nabavljena sredstvima Zaklade je u vlasništvu matične ustanove. Ukoliko se predlaže premještanje opreme s matične ustanove taj prijedlog se vrednuje i Zaklada na njega mora dati suglasnost.
 
P: 1. Kolika je bruto 2 plaća poslijedoktoranda? Od našeg ureda za projekte dobio sam informaciju da će od rujna 2019 biti potrebno rezervirati oko 178200 kuna godišnje. Je li to točan podatak?
2. Ako prijedlog bude prihvaćen za financiranje, može li se prije potpisivanja ugovora budžet izmijeniti na način da se sredstva predviđena za plaću poslijedoktoranda prenamijene za opremu?
3. Ako prijedlog bude prihvaćen za financiranje, može li se prije potpisivanja ugovora budžet izmijeniti na način da se sredstva predviđena za opremu prenamijene u plaću poslijedoktoranda?
O: 1. Iznose plaće poslijedoktoranda potrebno je prilagoditi prema važećem koeficijentu definiranom Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama za radno mjesto poslijedoktoranda. Točan iznos plaće ovisi o odabiru kandidata, odnosno o godinama staža, olakšicama i sl. te se precizno definira po završetku javnog natječaja i odabiru kandidata kada se Zakladi dostavlja obračun za odabranog kandidata.
2. Prema Uputama, str. 27., sredstva za plaću poslijedoktoranda su namjenska sredstva koja se ne mogu prenamijeniti.
3. Sredstva iz kategorije 3. Oprema moguće je prenamijeniti u kategoriju 2 Plaće.
 
12. 03. 2019.
 
P: Uzmimo da sam ukupne troškove u kategorijama 1., 3., 4. i 5. odredio tako da su jednaki 310.000 kuna. S obzirom da je najveći iznos financiranja 600.000 kuna, to znači da za kategoriju 2. (Troškovi osoblja) preostaje 290.000 kuna. Troškovi osoblja u cijelosti namjenjujem financiranju plaće poslijedoktoranda, u 100-postotnom iznosu na teret IP projekta. Ako pretpostavimo da bruto-2 mjesečna plaća poslijedoktoranda iznosi 13.000 kuna, to znači da se projektom može financirati poslijedoktoranda u razdoblju od 22 mjeseca. Je li ovaj izračun u skladu s pravilima?
O: Ako je za potrebe projekta nužno zapošljavanje poslijedoktoranda na više od 22 mjeseca tada je odstupanje od najvećeg dopuštenog iznosa od 600.000,00 kn prihvatljivo.
 
P: Jesu  li su dopušteni troškovi lekture, prijevoda, dizajna, prijeloma u svrhu objave rada u časopisima?
O: Prema uvjetima natječaja IP-2019-04 navedeni troškovi nisu prihvatljivi.
 
P: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na natječaj Istraživački projekti (Šifra natječaja: IP-2019-04), u poglavlju Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi, navedeno je da nije dopuštena nabavka ili nadogradnja opreme vrijednosti veće od 400.000,00 kuna.
Komad opreme koji je potreban za provođenje istraživanje skuplji je od navedenog iznosa.
Zanima me je li moguće ostvariti financiranje putem HRZZ projekta u iznosu od 400.000,00 kn, a ostatak iznosa podmiriti iz vlastitih sredstava, odnosno sufinanciranjem matične organizacije?
O: Nabava opreme u vrijednosti većoj od 400.000,00 kuna smatra se ulaganjem u kapitalnu opremu što nije prihvatljivo ovim natječajem.
 
P: 1. Treba li plaća doktoranda biti uračunata u troškove projekta, odnosno financijski plan? Ili je potrebno osigurati isključivo sredstva za školarinu dok plaća doktoranda može biti terećena projektom Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti?
2. Možemo li doktoranda planirati za usavršavanje tijekom projekta?
3. Možemo li doktoranda kao suradnika u projektu prikazivati i u radnom planu?
O: Prema uvjetima natječaja (IP-2019-04) prihvatljivi su troškovi plaće samo za zapošljavanje poslijedoktoranada i školarina za jednog doktoranda.
Ako je doktorand član istraživačke grupe za njega se mogu planirati troškovi usavršavanja.
U radnom planu moguće je prikazati isključivo članove istraživačke grupe.
 
P: U uputi za prijavitelje za uspostavne projekte navedeno je da nije dopušten trošak nabavke ili nadogradnje opreme vrijednosti veće od 400.000,00 kuna. Znači li to da ukupna vrijednost projekta utrošena za opremu ne smije biti veća od 400 000 kn neovisno radi li se o jednom ili više uređaja?!
O: Iznos se odnosi na trošak jednog uređaja.
 
08.03.2019.
 
P: Financijski plan: Cijene se izražavaju s uključenim PDV-om?
O: Prema Uputama, za sve prihvatljive vrste troškova dopušteno je prikazati i trošak PDV-a.
 
P: Ukoliko se radi o međunarodnom timu istraživača, pod koju stavku troškova i kako je najbolje definirati putovanja i radne sastanke s članovima tima (dolazak u matičnu organizaciju ili odlazak kod suradnika)?
O: Prema Uputama, str. 27., za navedenu vrstu troška predviđena je stavka „Istraživačka radionica“ u kategoriji 1. Troškovi istraživanja.
 
P: Je li nabava računala za novog doktoranda opravdani trošak? Uzevši u obzir da softverski programi potrebni za projekt zahtijevaju novo i jače računalo nego što prijavitelj ima na raspolaganju.
O: Prema Uputama, str. 28., nabava računala za novozaposlenog doktoranda je prihvatljiv trošak.
 
P: Naknada za objavu radova s otvorenim pristupom je ograničena na 10.000,00 kn po godini. Međutim, troškovi su cesto visi, npr. Plos Biology (IF 9) ima publication fee od 3.000 USD. Kako se treba takav trošak navesti u financijskom planu? Da li je moguća jednokratna uplata s takvim iznosom za navedenu svrhu? Tj. kako se može takav trošak pokriti?
O: Prema Uputama, str. 28., trošak je prihvatljiv u iznos od 10.000,00 kn i taj se iznos navodi u financijskom planu kao stavka „naknada za objavu radova s otvorenim pristupom“.
 
P: Zanima me da li je u financijskom planu za istraživačke projekte (natječaj 2019) moguće predvidjeti trošak lekture radova na stranom jeziku?
O: Sukladno uputama prihvatljivi su troškovi lekture ako se radi o trošku radnih materijala, knjižica sažetaka za radionice i konferencije koje organiziraju u okviru projekta.
 

EPP sustav


07.05.2019.

P: U predloženom projektu planiram zaposliti poslijedoktoranda. Kako će se poslijedoktorand izabrati na javnom natječaju, ja nemam njegov ID pa ga ne mogu unijeti u administrativni obrazac kao suradnika. Što učiniti?
O: U Administrativni obrazac nije potrebno upisivati ime potencijalnog suradnika-poslijedoktoranda on se navodi u Cjelini C Prijavnog obrasca kao poslijedoktorand bez navođenja imena. U EPP sustav poslijedoktoranda ćete upisati po završetku procedure zapošljavanja. 
 
P: Ako u projektu predviđamo suradnike iz inozemstva, pretpostavljam da se i oni moraju prijaviti u EPP sustav i dobiti identifikacijski broj. Međutim, pri prijavi tj. registraciji obavezno polje je OIB, što oni upisuju u tom slučaju?
O: U profilu korisnika OIB je obvezno polje samo za hrvatske državljane. Strani državljani upisuju broj putovnice.
 
P: U epp sustavu ne pronalazim pod dokumentacijom gdje se treba uploadati obrazac proširenog sažetka? Također ne pronalazim ni mjesto za upload odobrenja Etičkog povjerenstva? Molim da me uputite kako da te dokumente uploadam u sustav.
O: Mjesto za prilaganje Proširenog sažetka predviđeno je u EPP sustavu. Odobrenja etičkih povjerenstava prilažu se pod „Dodatna dokumentacija“.

30.04.2019.
 
P: Prilikom pokušaja prijave novog istraživačkog projekta na trenutno otvorenom natječajnom roku u EPP sustavu dobivam sljedeću informaciju:
Prijavni modul za nove natječajne rokove unutar EPP sustava je u izradi.
Na mrežnim stranicama Zaklade biti će objavljen trenutak otvaranja prijavnog modula.
Zahvaljujemo se na razumijevanju.
Voditeljica sam istraživačkog projekta  (izbrisana šifra i naziv projekta) koji završava 30.9.2019. te projekta razvoja karijera mladih istraživača  (izbrisana šifra), te  se, ukoliko sam dobro razumjela Upute za podnositelje projektnih prijedloga, mogu prijaviti kao voditelj novog istraživačkog projekta na ovom natječajnom roku.
Ljubazno vas molim za odgovor radi li se o nekoj tehničkoj poteškoći prilikom prijave ili o nečemu drugome.
O: Prema navedenom možete se prijaviti kao voditelj na natječaj IP-2019-04. Sukladno informaciji na mrežnoj stranici Zaklade EPP sustav je funkcionalan za prijave projektnih prijedloga.

09.04.2019.
 
P: Mogu li pojedine aktivnosti doktoranda kojemu sam mentorica, a kojeg neću prijavljivati na natječaj za razvoj karijere mladih istraživača, navesti kao dio radnog plana i aktivnosti? Ukoliko da, mora li se ta osoba logirati i upisati u HRZZ sustav?
O: Navedenog doktoranda potrebno je navesti u Radnom planu i nužno je da se prijavi u EPP sustav.
 
29.03.2019.
 
P: U EPP sustavu za prijavu projekta nema predviđene opcije professor emeritus? Što izabrati?
O: Pri prijavi u EPP sustav potrebno je iz izbornika odabrati – redoviti profesor u trajnom zvanju, a u podacima o suradniku u obrascima navesti - profesor emeritus.
 
P: Prilikom prijave u EPP sustav, svaki suradnik treba popuniti sve obavezne (zvjezdicom označene) podatke u dijelu MOJ PROFIL. Jedan od obaveznih podataka je i matični broj znanstvenika  te se postavlja pitanje načina na koji se može ili ne može prijaviti suradnika izvan Hrvatske, koji radi u nekom istraživačkom laboratoriju u inozemstvu? Jer ako se ne popuni polje s matičnim brojem znanstvenika neće se dobiti ID broj te sustav tu osobu tijekom daljnje EPP prijave neće prepoznati.
O: Kada korisnik u svom profilu pod karticom OSOBNI PODACI pod DRŽAVLJANSTVO odabere različito od „Hrvatsko“, sustav u kartici OBRAZOVANJE ne traži za Matični broj znanstvenika obvezan unos, tj. nije obvezno polje.
 
22.03.2019.
 
P: Moraju li se suradnici koji nisu državljani Hr registrirati u EPP sustav da bi dobili ID? Naime, jedno od obaveznih polja koja treba popuniti je matični broj znanstvenika koji oni nemaju.
O: Da.
Kada strani suradnici, u EPP sustavu, označe strano državljanstvo polje za unos matičnog broja znanstvenika više nije obavezno.
 
12.03.2019.
 
P: Suradnica sam na dva istraživačka HRZZ projekta, od kojih jedan završava u 11. mjesecu ove godine. Provjerila sam upute i na str.4 je jasno istaknuto da se odredba o ograničenju broja HRZZ projekata na kojima je moguće istovremeno sudjelovati ne odnosi na projekte koji završavaju sa 31.12. 2019. Ako dobro tumačim, to znaci da mogu sudjelovati na ovom natječaju, iako sam trenutno suradnik na dva projekta.
Moja je namjera prijaviti istraživački projekt u svojstvu voditelja. Možete li potvrditi da će mi od 15.04. nadalje, EPP sustav tehnički omogućiti prijavu novog projekta iako cu ja u tom trenutku u sustavu biti registrirana kao suradnik na dva tekuća HRZZ projekta (od kojih jedan, naglašavam opet, završava prije kraja godine)?
O: U EPP sustavu će Vam biti moguća prijava projekta na natječaj IP-2019-04, sukladno uvjetima natječaja.
 

Ostala pitanja vezana za podnošenje prijave na natječaj IP-2019-04


17.05.2019.

P: U uputama je pod „2.3.8. Popratna dokumentacija“ navedeno:
„Ako  postoji,  popratna se dokumentacija  podiže  u  EPP  sustav  u  PDF  formatu  uz  ostalu  prijavnu dokumentaciju. Molimo Vas da dostavite samo dokumente koji  su navedeni i koji su dio prijave projektnoga prijedloga. Ako natječajem nije drukčije propisano, svi dodatni materijali, poveznice (hyperlinks) na dokumente te svi ostali dokumenti koji nisu traženi (brošure, audio,  video  i multimedijski dokumenti...) neće biti razmatrani.“
Mi smo planirali kao popratnu dokumentaciju priložiti gantogram te dvije slike koje vizualno pojašnjavaju tekst prijedloga projekta. Možemo li računati na to da će recenzenti dobiti taj privitak?

O: Sva dokumentacija koja je podignuta u EPP sustavu vidljiva je vrednovateljima.
U EPP sustavu moguće je podignuti pdf,doc,docx dokumente veličine do 5MB.
 
P: Mora li se priložiti kod slanja natječajne dokumentacije dokument odobrenja Etičkog povjerenstva ustanove u kojoj će se provoditi istraživanje i na hrvatskom i na engleskom jeziku?
O: Potvrdu Etičkog povjerenstva potrebno je dostaviti na hrvatskom i engleskom jeziku.
P: Molimo Vas za pojašnjenje funkcije čelnika matične organizacije suradnika koji treba potpisati pismo namjere u konkretnom slučaju, gdje se radi o suradnicima koji su liječnici zaposleni na Klinici u sklopu Kliničkog bolničkog centra. Je li u tom slučaju predstojnik Klinike taj koji je čelnik organizacije ili je to pak ravnatelj Kliničkog bolničkog centra? A u slučaju kada je suradnik redoviti profesor na medicinskom fakultetu, a ujedno i liječnik na Klinici u sklopu Kliničkog bolničkog centra, je li tada čelnik organizacije koji potpisuje pismo namjere: pročelnik Katedre na kojoj profesor predaje, dekan medicinskog fakulteta, predstojnik Klinike u kojoj profesor radi kao liječnik ili ravnatelj Kliničkog bolničkog centra? Ukoliko je moguće, molili bismo konkretan odgovor od ponuđenih, tko mora potpisati pismo namjere.
O: Pismo namjere potpisuje čelnik matične organizacije suradnika (i suradnik), odnosno osoba ovlaštena za potpisivanje, što je regulirano aktima same ustanove.
Pismom namjere jamči se suglasnost čelnika ustanove u kojoj je suradnik zaposlen o tome da dio svog radnog vremena može posvetiti provedbi projekta koji se provodi na drugoj organizaciji. Sukladno navedenome potrebno je ovjeriti pismo namjere.

10.05.2019.

P: Je li akronim projektnog prijedloga izveden iz hrvatskog naslova ili iz engleskog?
O: Predlagatelj projektnog prijedloga slobodan je izabrati akronim koji može biti izveden iz hrvatskog ili engleskog jezika.
 
P: Prijavljuje HGRZZ projekt IP 2019. Moje pitanje je vezano za FTE. Naime nedavno je u najavi na vašim stranicama stavljeno da će tijekom svibnja biti otvoren bilateralni znanstveni natječaj za Hrvatska (HRZZ)-Slovenija(ARSS). S obzirom da s kolegom iz Slovenije mislimo aplicirati na ovaj bilateralni, da li će FTE s IP2019 i ovog bilateralnog zbrajati, sto bi u prijevodu značilo da li da dio FTE-a ostavim za ovu potencijalnu bilateralu.
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 5, jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome ili kao suradnik na dvama projektima.

07.05.2019.

P: Da li je moguće na neki način navesti ime stranog  recenzenta s kojim imamo negativno osobno iskustvo i ne bih volio da radi recenziju ovog projekta.
O: Navedeno nije moguće. HRZZ pri istorazinskom vrednovanju provjerava sukob interesa s recenzentima.

P: Imam pitanje vezano za vrednovanje voditelja projekta. U dokumentu "IP_2019_04_Kriteriji za vrednovanje A" napisano je da je jedan od kriterija za vrednovanje voditelja postojanje "pozvanih predavanja ili seminara na inozemnim institucijama i/ili pozvanih/uvodnih/plenarnih predavanja na međunarodnim znanstvenim skupovima, pozivnih predavanja", dok u uputama za podnositelje projektnih prijedloga stoji stavka "Pozvana predavanja na međunarodnim konferencijama i/ili ljetnim školama". Ova dva zahtijeva se suštinski razlikuju, pa me zanima da li je za pozitivno vrednovanje u ovoj kategoriji dovoljno imati pozvano predavanje na inozemnoj instituciji (kao što je navedeno u kriterijima za vrednovanje), ili to pak mora biti pozvano predavanje na međunarodnom znanstvenom skupu (navedeno u uputama za podnositelje)?
O: Potrebno je navesti pozvana predavanja ili seminare na inozemnim institucijama i/ili pozvana/uvodna/plenarna predavanja na međunarodnim znanstvenim skupovima, pozivna predavanja te pozvana predavanja na međunarodnim konferencijama i/ili ljetnim školama, ovisno o konkretnoj situaciji podnositelja projektnog prijedloga.

P: U Kriterijima za vrednovanje A navedena je i registracija međunarodnih patenata kao kriterij za vrednovanje voditelja projekta. Međutim u Cjelini A Prijavnog obrasca nije predviđeno mjesto za upisivanje ovog podatka pa molim odgovor gdje se to može upisati i sto je sve potrebno dostaviti (osim broja patentne prijave).
O: Navedeno je moguće navesti u Cjelini A - Dio a: Popis postignuća (track-record) predlagatelja projektnoga prijedloga u posljednjih 5 godina pod „Ostala važna akademska postignuća“.

16.4.2019.
 
P: ljubazno molim odgovor na sljedeća pitanja:
1. Kada je predviđeno raspisivanje natječaja za "Projekt razvoja karijera mladih istraživača izobrazba novih doktora znanosti?
Ako sam dobro shvatila, doktorand se može zaposliti samo putem gore navedenog natječaja. Stoga je nužno znati rok natječaja i potencijalno vrijeme zapošljavanja radi usklađivanja aktivnosti istraživačkog projekta.
O: 1. Raspisivanje natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” pratit će dinamiku vrednovanja projektnih prijava na natječaj „Istraživački projekti“ te će biti moguća prijava voditelji istraživačkih projekata s roka IP-2019-04.
 
P: Sa svojim timom namjeravam se prijaviti na natječaj HrZZ "Istraživački projekt". Zaposlen sam na sveučilištu u kumulativnom radnom vremenu (8,5%). Kao voditelj projekta namjera mi je veći dio radnog vremena provesti u radu na provedbi projekta. Da li činjenica da nisam zaposlen 100% na sveučilištu već u kumulativnom radnom vremenu može utjecati na odluku o odabiru projektnog prijedloga za financiranje.
O: Na natječaj se mogu prijaviti organizacije koje su upisane u Upisnik znanstvenih organizacija, a udio radnog vremena voditelja treba biti prilagođen projektnim aktivnostima. HRZZ očekuje da voditelj projekta može izvršavati projektne aktivnosti u skladu s Radnim planom projekta, a radno opterećenje predlaže sam voditelj u suglasnosti s matičnom organizacijom.
 
12.04.2019.
 
P: Mogu li prijaviti istraživački projekt ako je moj uspostavni projekt ocijenjen konačnom ocjenom C?
O: Da.
 
P: Ako se projekt prijavi na engleskom jeziku, hoće li se, u slučaju da projekt bude odobren, izvještaji, radovi i ostala dokumentacija pisati i predavati na engleskom jeziku?
O: Sva prijavna dokumentacija mora biti podnesena na hrvatskome i engleskome jeziku. Prema Uputama za popunjavanje obrazaca za podnošenje izvješća koji je dostupan na poveznici, izvješća se pišu na hrvatskome jeziku.
 
P: Pitanje vezano uz nabavu:
Ukoliko se planira usluga u iznosu do 200,000 kn bez PDV-a kroz dvije godine projekta, odnosno dvije kalendarske godine (ukupno 400,000 kn bez PDV-a u dvije godine) i od istog pružatelja usluge je li, u ovom slučaju pružatelja usluge treba odabrati putem procesa javne nabave ili se može ići putem procesa jednostavne nabave u svakoj godini?
O: Javna nabava provodi se sukladno Zakonu o javnoj nabavi, stoga Vas ljubazno molimo da se obratite stručnoj službi Vaše matične ustanove.
 
09.04.2019.
 
P: Na današnjem predstavljanju natječaja informirani smo da će se prvi krug evaluacije projektnih prijedloga provoditi putem mini-panela (tzv. generalizatora).
S obzirom da na ustanovi akreditiranoj samo u biotehničkom području prijavljujemo projektni prijedlog u interdisciplinarnom području (biotehničke i prirodne znanosti (kemija)), molim Vas tumačenje o sastavu mini-panela prema kojem će naš projektni prijedlog biti vrednovan.
O: Navedeni projektni prijedlog vrednovat će se prema Priručniku za vrednovanje projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje HRZZ-a koji možete pronaći na poveznici.
 
 
P: Na predstavljanju Natječaja u Splitu, 5. travnja 2019. g. sugerirano je da maksimalni postotak radnog vremena, za znanstveno.nastavno osoblje, bude
50 % od ukupnog radnog vremena. Ovaj postotak (tako je rečeno) je u skladu s novim Kolektivnim ugovorom za znanost i visoko obrazovanje. No, novi Kolektivni ugovor ima članak 70. koji sugerira i mogućnost rada u znanosti i do 63%, a članak 71. otvara mogućnost i da se poveća i ukupno radno vrijeme ukoliko zaposlenik radi na nacionalnom ili međunarodnom projektu.
Molio bih Vas za komentar ovih članaka i njihovu primjenjivost u ovom natječajnom roku.
O: HRZZ je upoznat s odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje stoga će doći do izmjena uvjeta natječaja za Istraživačke projekte. Obavijest o izmjeni natječaja bit će objavljena na mrežnoj stranici HRZZ-a. Predlagatelji koji će se prijaviti na natječaj „Istraživački projekti“, rok 2019-04 ne moraju dostavljati potvrdu ustanove o postotku radnog vremena.
 
P: Postoji li obligatorni stil za citiranje literature?
O: Način citiranja treba biti u skladu sa standardima znanstvenoga polja u kojem se projektni prijedlog prijavljuje.
 
05.04.2019.
 
P: Na ovom natječaju namjera mi je prijaviti istraživački projekt u svojstvu voditelja projekta.
Budući da u periodu kada će biti omogućena prijava projekta (od 15.04. nadalje) neću biti u Hrvatskoj, zanima me hoće li Zaklada priznati moj elektronski potpis na administrativnom obrascu.
O: Da.
 
P: U Uputama za popunjavanje Administrativnog obrasca, za predlagatelja projektnog prijedloga i organizacije u trećem redu se bira zvanje. Potrebno je odabrati jednu od ponuđenih opcija. Nažalost u opcijama se nalaze različita zvanja. Jedna su znanstveno-nastavna, a druga su znanstvena. Ukoliko sam u znanstveno nastavnom zvanju docenta, a u znanstvenom višeg znanstvenog suradnika, što mi preporučujete odabrati?
O: U Administrativnom obrascu moguće je odabrati bilo koju od ponuđenih opcija: docent ili viši znanstveni suradnik. Prijavitelj može sam odlučiti što će odabrati.
 
29.03.2019.
 
P: Priznaje li se elektronički potpis na pismu namjere vanjskih suradnika?
O: Da, ako nije moguć vlastoručni potpis priznaje se i elektronički.
 
22.03.2019.
 
P: Je li obavezno pri prijavi na natječaj navesti poveznicu na CROSBI profil za voditelja i suradnike projekta? Postoji li mogućnost da se umjesto poveznice na CROSBI profil navede poveznica na neke druge baze (npr. Google Znalac)?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga potrebno je navesti poveznicu na CROSBI profil za voditelja i suradnike projekta. Mogu se dodati i druge poveznice.
 
19.03.2019.
 
P: Zaposlen sam na jednome od fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a honorarni nastavnik na istovjetnome fakultetu Sveučilišta u Splitu. Od jeseni bih trebao biti zaposlen na spomenutom Fakultetu Sveučilišta u Splitu. Sad me zanima mogu li se prijaviti na natječaj. Hoće li se uvažiti prijava ako mi je potpiše čelnik Fakulteta iz Splita ili mi to mora potpisati Dekan iz Zagreba? Što će se dogoditi kad se od jeseni zaposlim u Splitu?
O: Prijavu na natječaj podnosi pravna osoba u kojoj je znanstvenik zaposlen i s tom ustanovom se sklapa ugovor o dodjeli sredstava. Promjena ustanove značajna je promjena i detaljno se vrednuje.
 
15.03.2019.
 
P: Molio bih Vas informaciju vezanu uz interdisciplinarne projekte. Mi smo Veleučilište koje ima registraciju kao znanstvena ustanova u području tehničkih znanosti.
Plan nam je pridružiti se projektu čiji bi predlagač bio Fakultet čiji su studiji registrirani u biotehničkim znanostima. Sam prijedlog za projekt imao bi znanstvene doprinose iz tehničkih i biotehničkih znanosti.
1. pitanje: da li Veleučilište može biti upisano kao partner na projektu obzirom da bi se dio opreme nabavljao za potrebe dijela projekta iz tehničkih znanosti. Oprema je potrebna za 3 istraživača sa zvanjem znanstvenog suradnika zaposlenima na puno radno vrijeme na Veleučilištu.
2. pitanje.: u području financijskog plana iznos diseminacija po godini ograničena je na 10.000 kn. Obzirom da bi radovi bili odvojeni unutar dva različita područja da li je moguće tražiti odobrenje dvostrukog iznosa diseminacije, odnosno da ograničenje od 10000 kn vrijedi po jednom znanstvenom području.
O: 1. Upućujemo Vas da se upoznate s uvjetima HRZZ natječaja „Partnerstvo u istraživanjima“. Natječajem „Istraživački projekti“ nije predviđena prijava partnerske ustanove, ali Vaši djelatnici mogu se prijaviti kao suradnici na projektu čiji je nositelj Fakultet registriran u biotehničkim znanostima.
2. Sredstva natječaja dodjeljuju se voditelju projekta i matičnoj ustanovi za provedbu prijavljenog istraživanja koji odlučuju kako će sredstva biti trošena sukladno pravilima natječaja. Natječajem je definirano da je najviši dozvoljen iznos za troškove naknade za objavu radova s otvorenim pristupom, isključivo u vrhunskim časopisima (do 10.000,00 kn po godini).
 
P: Ako je isti suradnik prijavi na jedan Istraživački projekt  i jedan Uspostavni istraživački projekt i ako se oba projekta budu odobrena, na koji način bi taj isti suradnik mogao narednih godine biti predlagatelj (nositelj) projekta? Može li suradnik odustati od sudjelovanja u projektu ili ako svoje radne obaveze obavi u prvim godinama projekta da ne bude vezan za ostalo vrijeme trajanja?
O: Očekujemo da svaki istraživač planira na kojim će projektima sudjelovati uvažavajući pravilo Zaklade o mogućnosti sudjelovanja na dva projekta. Nadalje, očekujemo da ugovorena istraživačka grupa u potpunosti provede financirani projekt. Svako eventualno isključenje suradnika s projekta zasebno se vrednuje.
 
12.03.2019.
 
P: U vrijeme roka prijave na natječaj planirala sam biti na porodiljnom, međutim do roka kada bi trebao započeti projekt vratila bih se sa porodiljnog. Interesira me smijem li se prijaviti na natječaj istraživački projekti 2019 sa porodiljnog?
O: Da.
 
08.03.2019.
 
P: Za provedbu istraživanja potrebna nam je vanjska usluga jer u istraživačkoj grupi ne postoje osobe sa specifičnim kompetencijama. Da li uslugu može provesti privatna osoba i izvršiti joj se plaćanje ugovorom o djelu, a ne po računu?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga , str. 26., za provedbu opsežnih pomoćnih poslova koji su usko vezani uz provedbu istraživanja troškove tehničke i/ili stručne pomoći voditelj projekta dokazuje računom ili ugovorom o djelu.
 
P: Dokumenti prijave: Gdje se mogu naći dokumenti/obrasci na engleskom jeziku?
O: Dokumenti su dostupni na web stranici HRZZ-a na engleskom jeziku, odnosno na poveznici.